ZABURZENIE DRGAŃ FAŁDÓW GŁOSOWYCH KRTANI POWODUJĄCE POWSTANIE TURBULENTNEGO PRZEPŁYWU POWIETRZA W OBRĘBIE GŁOŚNI, CO OBJAWIA SIĘ WYSTĘPOWANIEM SZORSTKIEGO, MATOWEGO GŁOSU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DYSFONIA to:

zaburzenie drgań fałdów głosowych krtani powodujące powstanie turbulentnego przepływu powietrza w obrębie głośni, co objawia się występowaniem szorstkiego, matowego głosu (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZABURZENIE DRGAŃ FAŁDÓW GŁOSOWYCH KRTANI POWODUJĄCE POWSTANIE TURBULENTNEGO PRZEPŁYWU POWIETRZA W OBRĘBIE GŁOŚNI, CO OBJAWIA SIĘ WYSTĘPOWANIEM SZORSTKIEGO, MATOWEGO GŁOSU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.355

KULIK BRĄZOWOGRZBIETY, CZARNOKSIĘŻNIK, AŁMA ATA, GWAŁTOWNOŚĆ, SŁONIOWATOŚĆ, ZBIEŻNOŚĆ, ILOCZAS, INSERCJA, RYGIEL, OUTSIDER, BEKAS, ZAKRES POJĘCIOWY, ASFALT, KONSUMENT, KORKOWE, ADAPTACJA SPOŁECZNA, MOBILE, CHOROBA SCHÖNLEINA-HENOCHA, BOMBA TERMOJĄDROWA, PRZERABIACZ, MACIERZ SCHODKOWA, PARAMENTY, PANDAN, MIKROCHEMIA, LIMONIADA, NATĘŻENIE PRĄDU ELEKTRYCZNEGO, SZALKA, ANOMALIA UHLA, POZWANY, TRAMWAJ, TOPIELICA, KĄPIEL KWASOWĘGLOWA, LODOWIEC DOLINNY, POZŁOTNIK, HEBAN, ORIENTACJA, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, KOMFORT CIEPLNY, BEZLOTEK, WEKA POŁUDNIOWA, SKAŁA GŁĘBINOWA, PRZETWÓR, ZASUWA, OSTOJA, GĘŚ ALASKAŃSKA, MIASTO POWIATOWE, JEDNOSTRONNOŚĆ, PIORUN KULISTY, BILARD FRANCUSKI, FALISTOŚĆ, NAPÓJ, PRĄTNIK SREBRZYSTY, FANATYZM, AKOMODACJA, DWUBÓJ CIĘŻAROWY, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, KASTA, POZYCJA BALETOWA, TSUNAMI, WĄŻ, ZNAMIĘ SPITZ, GÓWNOJAD, KARDIOCHIRURGIA, GEKON PASKOWANY, KURONIÓWKA, KENOZOIK, SZEŚĆDZIESIĄTKA, KOZIOROŻEC, KOMISJA BUDŻETOWA, BARIATRIA, ŚWIDRAK OKRĘTOWIEC, SZTUKA PERFORMATYWNA, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, PEPERONI, PRZEBITKA, KOMBINACJA ALPEJSKA, WIELOPESTKOWIEC, KOTWICA CZTEROŁAPOWA, KAPITULACJA, FREZARKA, CIĄŻA JAJOWODOWA, SZEW PODNIEBIENNY, NIMFA, TARCZA, CZUBACZ UBOGI, MERCURY, PRÓŻNIAK, POGROBOWISKO, URODA, CEKOTROFIA, PKB PER CAPITA, HEL, BARWA OCHRONNA, SCHRONISKO, KULTYWAR, KRONIKARZ, PARAFRAZA, AGNOZJA TWARZY, METAMERIA, REWANŻ, TRZEŹWOŚĆ, ZLEW, ARAB, PASKÓWKI, BURSZ, NIEZRĘCZNOŚĆ, ŁUP, PIERWSZY PLAN, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA DŁONI I PODESZW, MONOTOPIZM, STRZAŁA KUPIDYNA, PROPORZEC, ODPYLNIA, HAFTARNIA, POLIMORFIZM, LORD, KOŃ HOLSZTYŃSKI, POLEROWACZ, BEZDEŃ, BOBIK, RYFLA, SPIRALA HIPERBOLICZNA, GRYPA ŻOŁĄDKOWA, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, SETKA, BEZDOTYKOWIEC, HARROD, NIEGOSPODARNOŚĆ, GWIZDEK, POŻEGNANIE, GIPSORYT, ANTYIMPERIALISTA, PENITENCJAŁ, ALT, ACID WESTERN, PRYZMA, KARDIOIDA, CIELĘCINKA, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, SUTKA, BIZNESWOMAN, FILOLOGIA ANGIELSKA, AKLIMATYZACJA, POŻAR, SKANINGOWY MIKROSKOP POLOWY, DYSPLAZJA KRĘGOSŁUPOWO-NASADOWA, TRASZKA PIRENEJSKA, SEGMENTACJA, MRÓWKA ŻNIWIARKA, OZONOSFERA, WINKULACJA, CYWIL, PASO DOBLE, SUŁTAN INDYJSKI, ANTENA REFLEKTOROWA, DROZD, MŁOT HYDRAULICZNY, KOLOR OCHRONNY, SEJM, POLONIZATOR, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, PROMIEŃ, UTRAKWIZM, BASENIK, GŁADKOMÓZGOWIE, PATRIARCHALIZM, ANIMATORKA, ŁASZT, MŁYNEK DO ZLEWOZMYWAKA, UBARWIENIE OCHRONNE, TURYSTYKA KWALIFIKOWANA, ŁONO, ATRAZYNA, FENICKI, USPOKOJENIE, ZWARCIE SZYKÓW, PIERWIASTEK, ROZCHODNIACZEK, FRANIA, PRZYNĘTA, KYZYŁ, SZCZOTECZKA, KOR, GITARA HAWAJSKA, MAŁOWARTOŚCIOWOŚĆ, NERWIAK PŁODOWY WSPÓŁCZULNY, HYDROAKUSTYKA, WALKA, PICOWNIK, OPOŃCZYKOWCE, HAMLETYZM, POZYCJA TRENDELENBURGA, SOSJERKA, ŚWIADCZENIE, SKORUPIAKI, KONWENT, OBYWATEL ŚWIATA, ROŻEK, WIBROAKUSTYK, PRZEKLEŃSTWO, AREOGRAFIA, DZIARSKOŚĆ, NACZYNIAK NIEZŁOŚLIWY LIMFATYCZNY, ŻONGLERKA, POLARYZACJA ŚWIATŁA, BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA, BAMBUS, SZKŁO MĄCONE, ERYDAN, OŚLA CZAPKA, PSYCHOZA SCHIZOFRENICZNA, CIAŁO KOLANKOWATE PRZYŚRODKOWE, KRYZYS, CYGAN, PĘCHERZYCA BUJAJĄCA, EKSPATRIANTKA, PRAWO ROZWOJOWE BAERA, ALLEL RECESYWNY, TYGRYSIE OKO, LECZENIE CHIRURGICZNE, NAPRĘŻACZ, MASOŃSKOŚĆ, SZCZĘŚCIARA, HIPSOMETRIA, PLEŚŃ, PODKÓWKA, ADEPTKA, OMLET, PILON, STAN ŚREDNI, LEŃ, ŚMIECIUCH, SAMOGŁOSKA ŚCIEŚNIONA, KANTYLENA, AFISZOWANIE SIĘ, LATAWIEC, CHOROBA MÜNCHMEYERA, EFEKT FISHERA, PANORAMA, MANICURZYSTKA, PLASTYKA, AFRYKANISTYKA, ZESPÓŁ INSTRUMENTALNY, SYROP, MATKI BOSKIEJ PIENIĘŻNEJ, SPÓŁGŁOSKA USTNA, WYJADACZ, KAZIRODCZOŚĆ, CIĄGUTKA, CZERPNIA POWIETRZA, JATKA, PLASTYKA, ŻÓŁTODZIÓB, PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, KOLEŻANKA PO FACHU, KONKURENCJA, DNA, LOGIKA FORMALNA, PATAGOZAUR, JANUSZ, ZEGAR WODNY, OGRÓDEK JORDANOWSKI, KOMANDO, KUSZYK, PODMIOT ZBIOROWY, CYRK, DYWIZJA, BIZNES WOMAN, OBRONA, PEPINIERA, PŁETWA, HAŁASOWNIK, PIERWORODZTWO, MAKATKA, PASO PERUANO, STOPKA, CHIPPENDALE, PIAST, STARA, KULTURA JĘZYKA, JON HYDROKSYLOWY, BALANSJER, OBROTNIK, CZŁOWIEK PIÓRA, PRZEŁAWICENIE, OPARY, RÓG, PLATAN, BIEG PŁASKI, ŁACINA, MERZYK OBRZEŻONY, LOGIZACJA, PRZEKŁADNIA ZĘBATA, PUENTA PŁASKA, LINIA TRAMWAJOWA, ZMIANA PATOLOGICZNA, LIMAKOLOGIA, POTENCJAŁ ZETA, MIKROCHIRURGIA, ?UCIECZKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.355 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZABURZENIE DRGAŃ FAŁDÓW GŁOSOWYCH KRTANI POWODUJĄCE POWSTANIE TURBULENTNEGO PRZEPŁYWU POWIETRZA W OBRĘBIE GŁOŚNI, CO OBJAWIA SIĘ WYSTĘPOWANIEM SZORSTKIEGO, MATOWEGO GŁOSU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZABURZENIE DRGAŃ FAŁDÓW GŁOSOWYCH KRTANI POWODUJĄCE POWSTANIE TURBULENTNEGO PRZEPŁYWU POWIETRZA W OBRĘBIE GŁOŚNI, CO OBJAWIA SIĘ WYSTĘPOWANIEM SZORSTKIEGO, MATOWEGO GŁOSU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DYSFONIA zaburzenie drgań fałdów głosowych krtani powodujące powstanie turbulentnego przepływu powietrza w obrębie głośni, co objawia się występowaniem szorstkiego, matowego głosu (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DYSFONIA
zaburzenie drgań fałdów głosowych krtani powodujące powstanie turbulentnego przepływu powietrza w obrębie głośni, co objawia się występowaniem szorstkiego, matowego głosu (na 8 lit.).

Oprócz ZABURZENIE DRGAŃ FAŁDÓW GŁOSOWYCH KRTANI POWODUJĄCE POWSTANIE TURBULENTNEGO PRZEPŁYWU POWIETRZA W OBRĘBIE GŁOŚNI, CO OBJAWIA SIĘ WYSTĘPOWANIEM SZORSTKIEGO, MATOWEGO GŁOSU sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - ZABURZENIE DRGAŃ FAŁDÓW GŁOSOWYCH KRTANI POWODUJĄCE POWSTANIE TURBULENTNEGO PRZEPŁYWU POWIETRZA W OBRĘBIE GŁOŚNI, CO OBJAWIA SIĘ WYSTĘPOWANIEM SZORSTKIEGO, MATOWEGO GŁOSU. Dodaj komentarz

6×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast