Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: URZĄDZENIE OPTYCZNE (ZABAWKA), W KTÓRYM DZIĘKI WIELOKROTNYM ODBICIOM OBRAZÓW RÓŻNOKOLOROWYCH SZKIEŁEK, W ODPOWIEDNIO ROZMIESZCZONYCH ZWIERCIADŁACH, OBSERWUJE SIĘ RÓŻNOBARWNE, SYMETRYCZNE FIGURY, ZMIENIAJĄCE SIĘ PRZY OBRACANIU KALEJDOSKOPU

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KALEJDOSKOP to:

urządzenie optyczne (zabawka), w którym dzięki wielokrotnym odbiciom obrazów różnokolorowych szkiełek, w odpowiednio rozmieszczonych zwierciadłach, obserwuje się różnobarwne, symetryczne figury, zmieniające się przy obracaniu kalejdoskopu (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KALEJDOSKOP

KALEJDOSKOP to:

bogaty wybór, przegląd różnych rzeczy (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "URZĄDZENIE OPTYCZNE (ZABAWKA), W KTÓRYM DZIĘKI WIELOKROTNYM ODBICIOM OBRAZÓW RÓŻNOKOLOROWYCH SZKIEŁEK, W ODPOWIEDNIO ROZMIESZCZONYCH ZWIERCIADŁACH, OBSERWUJE SIĘ RÓŻNOBARWNE, SYMETRYCZNE FIGURY, ZMIENIAJĄCE SIĘ PRZY OBRACANIU KALEJDOSKOPU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.755

KOMITET KOORDYNACYJNY, SEMANTYKA FORMALNA, JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA, ADRES, REGION, KOŁATKA, SKOWA, PIN, PSYCHIATRIA, PÓŁNOCNY ZACHÓD, VIP, STACJA ZBORNA, PESCARA, ZORBA, WĘŻOWIDŁA, LAMPA, WAMPIR, JĘZYK EZOPOWY, CHOKER, PRZECIWSTAWIENIE, LAWONICHA, KAPELUSZ PANAMSKI, POLITYKA LEKOWA, SOSJERKA, PODWÓJNA WARSTWA ELEKTRYCZNA, MATRONA, ENERGETYKA ODNAWIALNA, DZWON NURKOWY, RAMIENICA OMSZONA, NACIĄG, FRANCISZKANIZM, WARSTWOWANIE, WYRAFINOWANIE, RIST, AMPUŁA, SYFON, HANSZPAG, OBSERWATORKA, ANTENA DIPOLOWA, WĘŻOWNIK, TREN, HYPOSTYL, BARCZATKA, SAMOZAGŁADA, NIESKWAPLIWOŚĆ, WIEK POPRODUKCYJNY, PŁUG KOLEŚNY, GÓWNOZJADZTWO, WIECZERNIK, KURDYJSKI, PAPROCIE RÓŻNOZARODNIKOWE, DOKUMENTALIZM, PARKIET, CHŁODZENIE ABLACYJNE, RAFA, WĘZEŁ SA, PRZEWÓD PÓŁKOLISTY, PTASZNIK GOLIAT, TEKST, ZWIERCIADŁO, ZESTAW, TOMOGRAF, DOBROĆ, PRZESYP, FRONT STACJONARNY, CZAS, ŹRÓDŁO PROMIENIOTWÓRCZE, TINGEL-TANGEL, KOŃ ANGLO-NORMANDZKI, WŁAMANIE, JĘZYKI WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE, PLANKTON, INKUBATOR, UPOJNOŚĆ, EUTANAZJA, KREOL, WAMPIR, CLERK, ACENA ARGENTYŃSKA, JEGOMOŚĆ, PAŃSTWO TOTALITARNE, BAŁYK, POCHŁANIACZ, ZUPA, ASTROGRAFIA, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, ESTETYKA, CZERPAK, SYSTEM PREZYDENCKI, LIBRA, DILPAK, DRAWIDYJSKI, ROPOMACICZE, IMIESŁÓW BIERNY, DRIVER, BEZGRANICZNOŚĆ, KRÓTKI WZROK, DYSK OPTYCZNY, FAŁD KORZENIOWY, STŁUCZENIE, ZAUWAŻALNOŚĆ, KOKPIT, GRZEBUŁA, RYJ, NIEWYPŁACALNOŚĆ, ŚREDNIA WAŻONA, BIAŁORUSKI, WYKRYWACZ KŁAMSTWA, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, MIAZMATY, SZORY, PANCERNIK DŁUGOOGONOWY, LUNETA, STRAŻ, SKOS, GRĘPLA, ZDRADA, WKŁAD, MASZYNA CIEPLNA, RATA BALONOWA, GRUPA ARYLOWA, TEORIA DOMINA, STRZELEC, ULICA, WAGA SZALOWA, JĘZYKOZNAWCA, GŁODÓWKA, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, SPRAWDZIAN, KASZANA, BRACTWO SZPITALNE, BOOROOLA, ANALIZA WYPUKŁA, WYWIETRZNIK, MOGIROTACYZM, CYKL MIESIĘCZNY, CHEMIA ORGANICZNA, PERSPEKTYWA, MALOWANIE, REFLEKSOLOGIA, KARKAS, ŻÓŁW ŻÓŁTOUCHY, KIERUNEK, SECESJONISTA, PLAC MANEWROWY, SAMOZAPALENIE, DROGOWIEC, KRAINA, LANTANA, BLASZKA, CENA RÓWNOWAGI RYNKOWEJ, ŁADOWNIK, MAKABRESKA, OGNIWO WESTONA, DYSK KOMPAKTOWY, FARERCZYK, FALOWNICA, MIŁOŚĆ, PLANETARIUM, POMPA, PIĘTRO, STENOGRAF, TELLUREK, PRĄD GALWANICZNY, WYRAJ, STAROEGIPSKI, USZYSKO, HIPOTEZA POMOSTOWA, REAKTOR, GAJNIK LŚNIĄCY, EONIZM, POPŁUCZYNA, LIRYKA CHÓRALNA, SZÓSTKA, STOPIEŃ FAHRENHEITA, ZLEWKA, REPETYCYJNOŚĆ, ŁADOWARKA, FOREMKA, OBSZAR WIEJSKI, SONAR, DRAMAT EPICKI, MINA, ANTENA YAGI-UDA, HELIKAZA, USTNIK, CYKLOTYMIK, LINOWIEC, SPRZĘŻNICE, GRUCZOŁ OPUSZKOWO-CEWKOWY, CHASERKA, AKOMODACJA, SIEKACZ, KOKSOWNIK, WIATRACZEK, WDROŻENIOWIEC, NACHLANIE SIĘ, ATRAZYNA, MARABUT, TYRANOTYTAN, RÓG, MIŚ, ŚMIECIUCH, NARRATOR PIERWSZOOSOBOWY, CHOROBA UHLA, ZNAMIĘHALO, PLAMISTOŚĆ, SZPRYCKA, SOLARZ, MANIPULATOR KULKOWY, HYDRA, ASEKURANT, STYL DOWOLNY, PRAGMATYKA, SUKCES REPRODUKCYJNY, ŻUK, ZBIEG, PIES MYŚLIWSKI, OPONENT, MEDYCYNA PALIATYWNA, RECEPCJA, PAJĄK, NARZECZEŃSTWO, FESTON, ZDZIADZIENIE, MUSZLA, HARTOWNOŚĆ, ZBIORKOM, JEDNOŻEŃSTWO, SKANINGOWY MIKROSKOP TUNELOWY, PŁUG TALERZOWY, PANTOGRAF, ŻĄDANIE WYJAŚNIEŃ, COUNTRY ALTERNATYWNE, IKOS, AFEKT PATOLOGICZNY, FRAZA, PUSZCZALSKA, SHONEN-AI, NOSACZ MENTAWAJSKI, ŚWIATŁO CZERWONE, ZASADA D'ALEMBERTA, RARYTAS, ZAKRYSTIA, USTNIK, KARDIOLOGIA, CHRZĘSTNIAKOWATOŚĆ ŚRÓDKOSTNA, ZAŁOŻENIE PARKOWE, WIDZENIE SKOTOPOWE, AGREGAT, REMONT BIEŻĄCY, ADIUWANT, TANECZNOŚĆ, POTENCJAŁ ZETA, BARBARZYŃSKOŚĆ, POLE WIROWE, PŁYTA KONTYNENTALNA, ŁUSZCZYCA KROPELKOWATA, ERUPCJA, NIESUBORDYNACJA, SOLARIUM, ZAKUP, NIEUPRZEJMOŚĆ, AUTODESTRUKCJA, BIEDA, PROWANSALSKI, GROTESKA, CHORDOFON, ORIENTACJA, RYBY DRAPIEŻNE, SILNIK BOCZNIKOWY, POLIMORF, CALLANETICS, PÓŁINTERNAT, NIEPOBOŻNOŚĆ, ŁOŻYSKO BARYŁKOWE, ODTWARZACZ KOMPAKTOWY, EGZEKUTORKA, NAWALANKA, NABYTEK, GRASICA, ETNOLINGWISTYKA, JANCZARY, PRZEKĄTNA, KLUCZ, GAMBIT NIEPRZYJĘTY, AKUSTYKA FIZJOLOGICZNA, WOLNY ZAWÓD, UKŁAD DOKREWNY, KASA, JUTLAND, KOLBA, CZARNA MOWA, KASTRAT, BŁYSKOTKA, SKARPETKA, ZAKRĘT PRZEDŚRODKOWY, TURBINA AKCYJNA, MACIERZ SCHODKOWA, JEZIORO DRUMLINOWE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.755 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: urządzenie optyczne (zabawka), w którym dzięki wielokrotnym odbiciom obrazów różnokolorowych szkiełek, w odpowiednio rozmieszczonych zwierciadłach, obserwuje się różnobarwne, symetryczne figury, zmieniające się przy obracaniu kalejdoskopu, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: URZĄDZENIE OPTYCZNE (ZABAWKA), W KTÓRYM DZIĘKI WIELOKROTNYM ODBICIOM OBRAZÓW RÓŻNOKOLOROWYCH SZKIEŁEK, W ODPOWIEDNIO ROZMIESZCZONYCH ZWIERCIADŁACH, OBSERWUJE SIĘ RÓŻNOBARWNE, SYMETRYCZNE FIGURY, ZMIENIAJĄCE SIĘ PRZY OBRACANIU KALEJDOSKOPU to:
Hasło Opis krzyżówkowy
kalejdoskop, urządzenie optyczne (zabawka), w którym dzięki wielokrotnym odbiciom obrazów różnokolorowych szkiełek, w odpowiednio rozmieszczonych zwierciadłach, obserwuje się różnobarwne, symetryczne figury, zmieniające się przy obracaniu kalejdoskopu (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KALEJDOSKOP
urządzenie optyczne (zabawka), w którym dzięki wielokrotnym odbiciom obrazów różnokolorowych szkiełek, w odpowiednio rozmieszczonych zwierciadłach, obserwuje się różnobarwne, symetryczne figury, zmieniające się przy obracaniu kalejdoskopu (na 11 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x