ZBIÓR PRAW DOTYCZĄCY MIESZKAŃCÓW MIASTA (ZWŁASZCZA TAKICH, KTÓRE W ŚREDNIOWIECZU WYŁĄCZAŁY MIESZKAŃCÓW MIASTA SPOD JURYSDYKCJI PRAWA ZIEMSKIEGO), ZABUDOWY MIASTA, ORGANIZACJI ŻYCIA W MIEŚCIE ORAZ TEGO, ŻE DANA OSADA MOŻE SIĘ NAZYWAĆ MIASTEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRAWA MIEJSKIE to:

zbiór praw dotyczący mieszkańców miasta (zwłaszcza takich, które w średniowieczu wyłączały mieszkańców miasta spod jurysdykcji prawa ziemskiego), zabudowy miasta, organizacji życia w mieście oraz tego, że dana osada może się nazywać miastem (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZBIÓR PRAW DOTYCZĄCY MIESZKAŃCÓW MIASTA (ZWŁASZCZA TAKICH, KTÓRE W ŚREDNIOWIECZU WYŁĄCZAŁY MIESZKAŃCÓW MIASTA SPOD JURYSDYKCJI PRAWA ZIEMSKIEGO), ZABUDOWY MIASTA, ORGANIZACJI ŻYCIA W MIEŚCIE ORAZ TEGO, ŻE DANA OSADA MOŻE SIĘ NAZYWAĆ MIASTEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.683

PŁYTA KONTYNENTALNA, KASZA JĘCZMIENNA, REDA, AGRESOR, CENTRUM URAZOWE, PILŹNIANIN, SZKOŁA, OPÓR, FLOKUŁY, PLEUSTOFIT, ZDJĘCIE STYKOWE, MISIAK, SUSHI, TOSKAŃSKI, WŁAMANIE, KONIK DULMEŃSKI, TRWAŁOŚĆ, AZOTEK KRZEMU, DAMULKA, ODLEWACZ, ZNAK KOREKTORSKI, TEKSAS, NIEŚPIESZNOŚĆ, TEORIA KOLEJEK, LOJALIZM, FILOZOFIA KRYTYCZNA, REDŁOWO, LATAWIEC, FILAKTERIE, PROMINENT, GATUNEK KRYPTYCZNY, FAJCZARNIA, EUTEKTYKA, PERYSELENIUM, NOZOLOGIA, OPERA, ODDZIAŁ INTEGRACYJNY, ZAKŁADKA, KAFETERIA, KOMA, PÓŁPUSTYNIA, SEMKOW, DŻEREŃ, NISZA NIWALNA, INSTANCJA PARTYJNA, WIEK BALZAKOWSKI, TRZEŹWOŚĆ, TUBKA, AUTOGIEŁDA, BAGPIPE, SKWAPLIWOŚĆ, CHOCHLA, RYZYKO KONWERSJI, KOROWÓDKI, MANIA PRZEŚLADOWCZA, STEROWANIE ADAPTACYJNE, PAMIĘTNIK, PŁAST BRZOZOWIEC, JĘZYK SOGDYJSKI, EKONOMIA SPOŁECZNA, MACHNIĘCIE RĘKĄ, SKŁADNIK AUTOGENICZNY, PRAWIDŁO, ANAMNEZJA, SAMOZATRACENIE, DRZEWCÓWKA, STYL WILHELMIŃSKI, KULTURA PIEŃKOWSKA, MALKONTENCTWO, BEZPIECZNIK SKRZYDEŁKOWY, MIESZCZKA, NIEWOLNIK, KANEMEJERIA, MIEJSCE SIEDZĄCE, PIES OZDOBNY, AKT STRZELISTY, OZÓR, FULMAR, NIEOFICJALNOŚĆ, GOSPODARKA RABUNKOWA, TARCZKA, KOMPARATYSTYKA, MASIELNICZKA, OPPERT, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, CYRANECZKA BAJKALSKA, PICARD, WILCZY GŁÓD, MAŃSKI, SŁUPOZĘBNE, SKŁADNIK ODŻYWCZY, ZŁOTY RYŻ, BAWOLEC, INSPEKCJA HANDLOWA, KOKORNAK, ZIELENIEC, GEOLOGIA, MENUET, PRAWO MEDYCZNE, KRAJOBRAZ, GMACHÓWKA DRZEWOTOCZNA, PODSZYWACZ, ARESZT, TAMARYNDA, PENICYLINA PROKAINOWA, PLANSZA, FERMENTACJA MLEKOWA, WSZECHMOGĄCY, SPEKTROSKOPIA, BOOT, EURYTERMICZNY ORGANIZM, ELEKTRORECEPCJA, SŁOWO, BEZGŁOWOŚĆ, ŻYCZLIWY, PRZYCISK, BANDEROWIEC, GALAKTYKA, GEODEZJA INŻYNIERYJNO-PRZEMYSŁOWA, ŚPIĄCZKA, SŁOWIANOZNAWSTWO, SZALKA, KONCEPTUALIZM, DRUGORZĘDOWE CECHY PŁCIOWE, PROGRAMOWANIE LINIOWE, BATON, PRZEŚMIEWKA, INFORMATYK, EKSPIRACJA, TERAŹNIEJSZOŚĆ, CHOROBA TANGIERSKA, METEOR, REKURS, BILTONG, GALARETKA, BÓL DUPY, WIĄZANIE, KOKILARZ, GRAF, ŹRÓDŁOWOŚĆ, OTWÓR STRZAŁOWY, SEANS SPIRYTYSTYCZNY, CZWÓRKA, BADANIA OPERACYJNE, UŁUS, WARIANCJA FENOTYPOWA, CNOTA, GARKOTŁUK, POSŁUCH, ŚWINIOKSZTAŁTNE, FUNT, DYSPLASTYK, SEKULARYZACJA, MULTIPLEKS, SYNDROM, KOSZATNICA, SONAR, TRANZYTYWNOŚĆ, HIPERFOKALNA, DEKORTYKACJA, MOMENT, INDUKCJONIZM, KUGLARSTWO, CAŁUSEK, NUWORYSZ, ŚCIANA, KOSMOGRAFIA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, GLOTTODYDAKTYKA, ORGANIZM, HALA TARGOWA, WIELKA BESTIA, LEJ POLARNY, ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA, SKŁAD KONSYGNACYJNY, ART DECO, PREZYDENTKA, LASERUNEK, PACHISI, WKŁAD BUDOWLANY, SZEŚĆ NA DZIEWIĘĆ, BAR, SYSTEM BANKOWY, SEJM, KANCONETA, MÓJ, WÓZEK, SUKIENNIK, KARTA SIECIOWA, KRÓLESTWO NIEBIESKIE, CHIRURGIA, NAZWA INDYWIDUALNA, USTNIK, PAGRUS, ZDANIE, ŁAŃCUSZEK, GABINET LUSTER, OSIEDLE, OKRASA, SLALOM RÓWNOLEGŁY, PARCH, TURBINA PRZECIWBIEŻNA, CIEMNIA, MODEL POINCARÉGO, SŁUPEK, ZŁORZECZENIE, JURYSLINGWISTYKA, KOTEW, BIBIMBAP, JAMA STAWOWA, MM, TRAP, NIEZGŁĘBIONOŚĆ, SAMOGŁOSKA, KANARKI KSZTAŁTNE, PRZESUWNIK, GNIAZDO, MELODRAMAT, POPIELNICZKA, ASOCJACJA, SKRYTOSKRZELNE, ZAPIS, MAKIJAŻYSTKA, CHRUPKOŚĆ, KATAFALK, BANK, RÓJ, PIÓRO, KWAS TŁUSZCZOWY, STYKÓWKA, PORĘCZ, SAKSONIA, ROZUMIENIE, MIKROWENTYLACJA, KOMETA JEDNOPOJAWIENIOWA, ARAD, SIEDMIOBÓJ LEKKOATLETYCZNY, ŚMIESZKA, FILOLOGIA POLSKA, PUZZLE, REPRODUKCJA KULTUROWA, ODRZUT, NAŁÓG, ZBRODNIA WOJENNA, TENDENCJA, VERMONT, MADERYZACJA, POŻEGNANIE, KOŁEK, OTWÓR WYLOTOWY, KOSMOS, BIEDA, OSTATECZNOŚĆ, MŁODZIEŻÓWKA, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, PARKINGOWY, PEMNIKAN, SALAMANDRA SYBERYJSKA, DRZEWO MAMUTOWE, PACHNOTKA UPRAWNA, WAPIEŃ MUSZLOWY, SAMOTRZASK, WYŚCIGÓWKA, BAKTERIA GRAM-UJEMNA, TRANSLATORYKA, SZPIK, PLUSKWIAKI RÓWNOSKRZYDŁE, KOLEŚ, ŻABA NILOWA, MAFIJNOŚĆ, KOBIETA Z PRZESZŁOŚCIĄ, HOSTEL, NEOSTYGMINA, APTEKA, LICZBA OKTANOWA, PILATES, BACHTIN, DROGI MOCZOWE, DERMATOGLIFIKA, CHABLIS, APIKOMPLEKSY, DZIEWIARKA, SANATORIUM UZDROWISKOWE, HAMLETYZM, SUPERKONTO, ROŚLINA NASIENNA, RUSAŁKA, MUNSZTUK, WIDMO ABSORPCYJNE, DRĘTWOTA, REGULAMIN DYSCYPLINARNY, FILOZOFIA JĘZYKA, KONSTYTUCJA, KRĄŻENIE OBWODOWE, LENTYSZEK, POMPA INSULINOWA, CIAŁO OBCE, KARACENA, ZAPAŚNICTWO, ?CZARA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.683 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZBIÓR PRAW DOTYCZĄCY MIESZKAŃCÓW MIASTA (ZWŁASZCZA TAKICH, KTÓRE W ŚREDNIOWIECZU WYŁĄCZAŁY MIESZKAŃCÓW MIASTA SPOD JURYSDYKCJI PRAWA ZIEMSKIEGO), ZABUDOWY MIASTA, ORGANIZACJI ŻYCIA W MIEŚCIE ORAZ TEGO, ŻE DANA OSADA MOŻE SIĘ NAZYWAĆ MIASTEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZBIÓR PRAW DOTYCZĄCY MIESZKAŃCÓW MIASTA (ZWŁASZCZA TAKICH, KTÓRE W ŚREDNIOWIECZU WYŁĄCZAŁY MIESZKAŃCÓW MIASTA SPOD JURYSDYKCJI PRAWA ZIEMSKIEGO), ZABUDOWY MIASTA, ORGANIZACJI ŻYCIA W MIEŚCIE ORAZ TEGO, ŻE DANA OSADA MOŻE SIĘ NAZYWAĆ MIASTEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRAWA MIEJSKIE zbiór praw dotyczący mieszkańców miasta (zwłaszcza takich, które w średniowieczu wyłączały mieszkańców miasta spod jurysdykcji prawa ziemskiego), zabudowy miasta, organizacji życia w mieście oraz tego, że dana osada może się nazywać miastem (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRAWA MIEJSKIE
zbiór praw dotyczący mieszkańców miasta (zwłaszcza takich, które w średniowieczu wyłączały mieszkańców miasta spod jurysdykcji prawa ziemskiego), zabudowy miasta, organizacji życia w mieście oraz tego, że dana osada może się nazywać miastem (na 13 lit.).

Oprócz ZBIÓR PRAW DOTYCZĄCY MIESZKAŃCÓW MIASTA (ZWŁASZCZA TAKICH, KTÓRE W ŚREDNIOWIECZU WYŁĄCZAŁY MIESZKAŃCÓW MIASTA SPOD JURYSDYKCJI PRAWA ZIEMSKIEGO), ZABUDOWY MIASTA, ORGANIZACJI ŻYCIA W MIEŚCIE ORAZ TEGO, ŻE DANA OSADA MOŻE SIĘ NAZYWAĆ MIASTEM sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - ZBIÓR PRAW DOTYCZĄCY MIESZKAŃCÓW MIASTA (ZWŁASZCZA TAKICH, KTÓRE W ŚREDNIOWIECZU WYŁĄCZAŁY MIESZKAŃCÓW MIASTA SPOD JURYSDYKCJI PRAWA ZIEMSKIEGO), ZABUDOWY MIASTA, ORGANIZACJI ŻYCIA W MIEŚCIE ORAZ TEGO, ŻE DANA OSADA MOŻE SIĘ NAZYWAĆ MIASTEM. Dodaj komentarz

8+8 =

Poleć nas znajomym:

x