PĘCHERZOWCE, CYSTOIDEA - GROMADA WYMARŁYCH SZKARŁUPNI (ECHINODERMATA), ŻYJĄCYCH OD ORDOWIKU DO DEWONU (FRANU); BYŁY TO ORGANIZMY WYŁĄCZNIE MORSKIE, PROWADZĄCE BENTONICZNY, OSIADŁY TRYB ŻYCIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CYSTOIDY to:

pęcherzowce, Cystoidea - gromada wymarłych szkarłupni (Echinodermata), żyjących od ordowiku do dewonu (franu); były to organizmy wyłącznie morskie, prowadzące bentoniczny, osiadły tryb życia (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PĘCHERZOWCE, CYSTOIDEA - GROMADA WYMARŁYCH SZKARŁUPNI (ECHINODERMATA), ŻYJĄCYCH OD ORDOWIKU DO DEWONU (FRANU); BYŁY TO ORGANIZMY WYŁĄCZNIE MORSKIE, PROWADZĄCE BENTONICZNY, OSIADŁY TRYB ŻYCIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.381

DNI, ANHYDRYTOWIEC, BAŁAGULSZCZYZNA, SYNANTROPIZM, JEŻOWCE, MIASTO, CAPELLE, FOSFORESCENCJA MORZA, PROCES POSZLAKOWY, STRZYKWA, PELYKOZAUR, GLONY ZŁOCISTE, MŁODZIK, WIEK DOROSŁY, SEKULARYZACJA, BIOFILNOŚĆ, ZGROMADZENIE, GESTALT, MAKSYMA, MAŁOWARTOŚCIOWOŚĆ, ŻYCIE KONSEKROWANE, MORŚWIN AZJATYCKI, WNIEBOWZIĘCIE, PALEOBOTANIKA, KORZENIONÓŻKI, PASOŻYT, WYWIAD, ICHTIOSTEGOWCE, KWADRATURA KOŁA, BIOGEOGRAFIA, PŁAWIKONIKI, PROBANTKA, GALAN, WYWŁASZCZENIE, RYBY KOŚCISTE, DOZÓR BÓŻNICZY, PRAKULTURA, LARWA, FISZ, CHOMIKOWATE, SUBSYSTENCJA, GĄSZCZAKI, EPIPSAMMON, SZYNSZYLA MAŁA, OSSUARIUM, KŁUSAK FRANCUSKI, ŻABUTI LEŚNY, JUTLAND, JAMRAJ, DZIECKO WIEKU, KOMÓRKA BROWICZA-KUPFFERA, STRAŻ, KOŃ DOŃSKI, ZĘBOWCE, HETEROTROFIZM, KANCZYLOWATE, PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFATYCZNA, PARDO, ŁONO ABRAHAMA, KONFEDERACJA KAPTUROWA, WĘZEŁ ZARODKOWY, USTKA, STASEK, SAKALA, OŻAREK, TRYB ŻYCIA, SAINETE, MINÓG GRECKI, ROPUCHY STRUMIENIOWE, SKIOFIT, BECZUŁKOWIEC, KOMENSALIZM, ELIKSIR ŻYCIA, OPARIN, RZEŚKOŚĆ, KANCZYLE, DOŻYWOCIE, JOSEPH GOEBBELS, KOPROLIT, PRODUKCJA, PIERWIASTEK CHEMICZNY, PRAMIĘSOŻERNE, KAGU, WYCUG, SZKARŁUPNIE, PIŻMOSZCZUR, RAMIĘ, PARTNER, EKOLOGIA, GROMADA GWIAZD, ŻÓŁWIE BŁOTNE, CHITON, MAŁY REALIZM, TOKSYNA, CHOROBA AUJESZKYEGO, PRAESEPE, STANICA, TRYB, ARCT, REDONDAZAUR, EREM, OSTROGON, WIEŻOWIEC, MIKROELEMENT, LIOPLEURODON, HETEROTROFIA, ROPUCHA PASKÓWKA, ZAKON RYCERSKI, RELATYWIZM, KRZYŻYK, SALAMANDRA OLBRZYMIA JAPOŃSKA, KRUKOWATE, GŁADCE, FORMACJA GEOLOGICZNA, LABIRYNTODONTY, NEOKATECHUMENAT, DINOZAURY GADZIOMIEDNICZNE, LĘGNIOWCE, HETEROTIS, MURGER, PELIKOZAUR, ANTIBES, POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE, ANHYDRYT, SOLANA, WSTRZĄS, TYGRYS, TEROCEFALE, AULOS, BIOPIERWIASTEK, SZPONIASTE, TADEUSZ RYDZYK, KOMBATANT, DROGA EKSPRESOWA, KONFIRMACJA, BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCIOWE, WZW D, KONIKI MORSKIE, OKAPI, DUJKER JENTINKA, KATOLICYZACJA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, WIDŁOROGOWATE, ELASMOZAUR, ŻÓŁTY ALARM, SUPERNOWA, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, RYBA WĘDROWNA, LILIOWCE, WF, WŚCIEKLICE, WYLOT, CHALKOLIT, RAJOKSZTAŁTNE, KOŚCIÓŁ ORTODOKSYJNY, TRYB, TARCZOWCE, POMPKA INSULINOWA, ROZCIĄGNIK MCHUŚ, HAPTOBENTOS, TRYB, PIŻMAK AMERYKAŃSKI, GALAGO, WALTER, ODPAD POUŻYTKOWY, TAON, NOSOROŻEC BIAŁY, PASYWISTA, DORE, USTONOGIE, PROCH BEZDYMNY, CERKIEW PRAWOSŁAWNA, BROSZKA, TRANSWESTYTKA, ŻYRAFA KENIJSKA, BEZSZPARKOWCE, ŁOPATONOGI, OGONICE, DZIK, MIKROSKŁADNIK, GORYL, OFIARA ZAKŁADZINOWA, SKRZELONOGI, ALMANACH, DAWKA PROMIENIOWANIA, STRAŻ POŻARNA, SEURAT, PSYCHOGENEZA, OKSYBIONT, APARAT, AAK, EKLOGA, TEJU WODNY, BŁĘDNE KOŁO, DOM OTWARTY, ŚLUZICE, GROMADA, OSTRAKODERMY, PSYCHOLOGIA OGÓLNA, SARMACKOŚĆ, AMNEZJA DZIECIĘCA, ROŚLINA CIENIOZNOŚNA, RÓWNANIE TRYGONOMETRYCZNE, ROCKOWIEC, MORGANUKODONTY, JOGACZARA, IZBA MORSKA, ROPUCHA SZARA, LAS OCHRONNY, KROYER, COBRA, WIJE, ASCETKA, TRYB, BEZTORBIKI, PROLIFERACJA, MATERIALIZM DZIEJOWY, CHOMIK TYBETAŃSKI, OFENSYWA, KOLONIA, PŁETWOJASZCZURY, LINDBLAD, BRUNATNICE, KRAJE KOMUNISTYCZNE, ALMANACH, TOMBA, SERPULA, NOZDRZAKI, BOBO, ŚRODOWISKO NATURALNE, ŻUBR GÓRSKI, MAŁPY SZEROKONOSE, CHOROBA GIANOTTIEGO-CROSTIEGO, WAŁĘSAK BRAZYLIJSKI, ŻŁOBKOPRZEDSZKOLE, ZŁOTOROST, GŁOWA GORGONY, BAŁAGULSZCZYZNA, STYMULACJA ODWIERTU, KOLONIZATOR, INSTYNKT ZACHOWAWCZY, LEMURKI, SPARTANIN, NORMALIZACJA, WIEK MŁODZIEŃCZY, BUKOLIKA, PORZĄDEK SPOŁECZNY, PURPURA, KRZAKÓWKI, MAŚLAK, WRÓBEL POLNY, BYLICA SKALNA, OŻAREK, RYJOSKOCZKI, STOPA ŻYCIOWA, WĘGLARSTWO, ROSSKOPF, NOTOZAURY, RINSER, ŻABY WĄSKOPYSKIE, NARYBEK, SZEOL, PODATEK TONAŻOWY, POPRAWIACZ, MAŁPY NOWEGO ŚWIATA, PIASKOWIEC KWARCOWY, KAPA, UZDROWICIEL, SIDLISZ PIWNICZNY, KOZA DOMOWA, AREOSCELIDY, SERAJ, LOTI, SAMOOBRONA POWSZECHNA, MAKROBIOTYKA, NEKROMANTA, SŁOŃ INDYJSKI, GHATY, UNDEAD, UZDRAWIACZ, SMÓŁKA, AEROBIONT, NAUCZANIE INTEGRACYJNE, PARADOKS EASTERLINA, AMFISBENA, TOR, IKONA, MALACKY, MOIETY, EGZYSTENCJA, DIALOG KONKURENCYJNY, PERLICE, GÓRNICTWO MORSKIE, SAKSONIA, SAMOOBRONA, RYBY PANCERNE, ZAKON BENEDYKTYŃSKI, AFRYKANIZACJA, ADAPTACJA, ?WARSTWA OZONOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.381 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PĘCHERZOWCE, CYSTOIDEA - GROMADA WYMARŁYCH SZKARŁUPNI (ECHINODERMATA), ŻYJĄCYCH OD ORDOWIKU DO DEWONU (FRANU); BYŁY TO ORGANIZMY WYŁĄCZNIE MORSKIE, PROWADZĄCE BENTONICZNY, OSIADŁY TRYB ŻYCIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PĘCHERZOWCE, CYSTOIDEA - GROMADA WYMARŁYCH SZKARŁUPNI (ECHINODERMATA), ŻYJĄCYCH OD ORDOWIKU DO DEWONU (FRANU); BYŁY TO ORGANIZMY WYŁĄCZNIE MORSKIE, PROWADZĄCE BENTONICZNY, OSIADŁY TRYB ŻYCIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CYSTOIDY pęcherzowce, Cystoidea - gromada wymarłych szkarłupni (Echinodermata), żyjących od ordowiku do dewonu (franu); były to organizmy wyłącznie morskie, prowadzące bentoniczny, osiadły tryb życia (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CYSTOIDY
pęcherzowce, Cystoidea - gromada wymarłych szkarłupni (Echinodermata), żyjących od ordowiku do dewonu (franu); były to organizmy wyłącznie morskie, prowadzące bentoniczny, osiadły tryb życia (na 8 lit.).

Oprócz PĘCHERZOWCE, CYSTOIDEA - GROMADA WYMARŁYCH SZKARŁUPNI (ECHINODERMATA), ŻYJĄCYCH OD ORDOWIKU DO DEWONU (FRANU); BYŁY TO ORGANIZMY WYŁĄCZNIE MORSKIE, PROWADZĄCE BENTONICZNY, OSIADŁY TRYB ŻYCIA sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - PĘCHERZOWCE, CYSTOIDEA - GROMADA WYMARŁYCH SZKARŁUPNI (ECHINODERMATA), ŻYJĄCYCH OD ORDOWIKU DO DEWONU (FRANU); BYŁY TO ORGANIZMY WYŁĄCZNIE MORSKIE, PROWADZĄCE BENTONICZNY, OSIADŁY TRYB ŻYCIA. Dodaj komentarz

2×7 =

Poleć nas znajomym:

x