NAGŁY KLINICZNY STAN ZAGROŻENIA ŻYCIA, W KTÓRYM NA SKUTEK DYSPROPORCJI MIĘDZY ZAPOTRZEBOWANIEM A DOSTARCZENIEM ODPOWIEDNIEJ ILOŚCI TLENU I SUBSTANCJI ODŻYWCZYCH DO KOMÓREK ORGANIZMU DOCHODZI DO UPOŚLEDZENIA FUNKCJI I NIEWYDOLNOŚCI WIELU NARZĄDÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WSTRZĄS to:

nagły kliniczny stan zagrożenia życia, w którym na skutek dysproporcji między zapotrzebowaniem a dostarczeniem odpowiedniej ilości tlenu i substancji odżywczych do komórek organizmu dochodzi do upośledzenia funkcji i niewydolności wielu narządów (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WSTRZĄS

WSTRZĄS to:

nagła zmiana (na 7 lit.)WSTRZĄS to:

silne, nagłe, zwykle negatywne i bolesne, przeżycie, szok (na 7 lit.)WSTRZĄS to:

gwałtowne drgnięcie, np. wstrząs sejsmiczny (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAGŁY KLINICZNY STAN ZAGROŻENIA ŻYCIA, W KTÓRYM NA SKUTEK DYSPROPORCJI MIĘDZY ZAPOTRZEBOWANIEM A DOSTARCZENIEM ODPOWIEDNIEJ ILOŚCI TLENU I SUBSTANCJI ODŻYWCZYCH DO KOMÓREK ORGANIZMU DOCHODZI DO UPOŚLEDZENIA FUNKCJI I NIEWYDOLNOŚCI WIELU NARZĄDÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.770

GATUNEK ITEROPARYCZNY, ALTERNATYWA, WYPŁYW, INFORMACJA, NOŚNIK NARZĘDZI, JĘZYK GURAGE, POŻAR, TARENCKA, CENTRUM, TASIEMIEC, GENERATOR FUNKCJI, NIRWANA, NEVADA, ROPA, DUALNOŚĆ, ANTAGONIZM, SALON PIĘKNOŚCI, KOŚĆ KLINOWATA, HALOGENOALKAN, GARA, WIDMO CIĄGŁE, MILLET, BRINDISI, BLOKER KANAŁU WAPNIOWEGO, OGNISKO, KLUCZ PARTYJNY, ZIELONE PŁUCA, EUROWIZJA, DYPTYK, KAPISZON, IRENISTA, YGGDRASIL, UZDROWICIEL, REPLIKACJA DNA, PYŁ, GRANIASTOSŁUP PROSTY, DETERMINIZM GEOGRAFICZNY, GEN HIPOSTATYCZNY, KOCIA KOŁYSKA, PSYCHOLOGIA OGÓLNA, ROZCIĄGŁOŚĆ RÓWNOLEŻNIKOWA, OGIEŃ KRZYŻOWY, SPOINA, MASKA TLENOWA, ŁOŻYSKO STOŻKOWE, ANASTOMOZA, PAMIĘĆ GÓRNA, METAMERIA, GRZYBNIA, PEDOFILIA, GALAKTOLIPID, CONNECTICUT, LITERATURA OKOLICZNOŚCIOWA, JĘZYK IZOLUJĄCY, ŁYSIENIE POSPOLITE, IDIOFON, LATARNIA UMARŁYCH, BILANS CZYNNY, RZEŚKOŚĆ, MATERIAŁ SKALNY, FUNKCJONALIZM, LOGOGRAM, ROZWARSTWIENIE, KSIĘGA INWENTARZOWA, BAŁAGULSZCZYZNA, ANAMNEZA, PUŁAPKA MALTUZJAŃSKA, MIKROFON KWASOWY, POCHODNA FORMALNA, KUTIKULA, RADZPUTANA, ROZDANIE, MENISK WKLĘSŁY, OKNO KROSNOWE, WYKRYWACZ KŁAMSTW, MELANCHOLIJNOŚĆ, SZACHOWNICA POLIBIUSZA, ZAPŁON, ŚCISŁOŚĆ, ORIJA, NAWALANKA, ODRUCH WARUNKOWY, IDAHO, KONFIRMACJA, MACIERZ HESSEGO, STEROWANIE KRZEPKIE, UKŁAD ZBIOROWY, POLIMORFIZM, MASKA, TERMOGENEZA ADAPTACYJNA, WIEŻOWIEC, POŁĄCZENIE SWORZNIOWE, BENDA, STRZEL BOMBARDIER, PLASTYKA, KANSAS, INIEKCYJNOŚĆ, WRODZONY BRAK NOSA, CHORDOFON, ECHOLOT, PISMO ALFABETYCZNE, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, IOWA, KSIĘGA WIECZYSTA, SEKULARYZACJA, MIKROSKOP SKANINGOWY, MALINOTRUSKAWKA, SEPARACJA MAŁŻEŃSKA, KARCZMA, SKLEPIENIE SIECIOWE, POŁĄCZENIE NERWOWE, POLICJA OBYCZAJOWA, ADRES, GWAR, WNIEBOWSTĄPIENIE, RZEŚKOŚĆ, LODOWIEC SPITSBERGEŃSKI, STAŁA MICHAELISA, MALINIAK, WZORNIK, PŁYN STAWOWY, SZTUCZNY UKŁAD EKOLOGICZNY, POTENCJAŁ BIOTYCZNY, QUINOA, TRIO, METKA, JĘZYK GALICYJSKI, WASZYNGTON, NEUROPROTEKCJA, ZESPÓŁ WEISENBACHERA-ZWEYMÜLLERA, WZÓR JAWNY, SPÓŁGŁOSKA DŹWIĘCZNA, ZJAWISKO FARADAYA, CZUJNIK KONTAKTOWY, TAŚMA, PRZESIEWACZ, KOŁTRYNA, UDAR SŁONECZNY, MINIMUM SOCJALNE, PŁOZA, GOSPODARKA ŚWIATOWA, ZŁOŻE KOPALINY, TRYGONOMETRIA, SZPITAL ZAKAŹNY, RÓJKA, PRUS, METABOLIZM ENERGETYCZNY, RÓWNOPOSTACIOWOŚĆ, CIEMNOŚĆ, NIENOWOCZESNOŚĆ, MIASTO, OPCJA, HOMEOPATIA, WZW D, KANAŁ WENTYLACYJNY, UKŁAD REGULARNY, ZAWAŁ SERCA, KORELACJA KANONICZNA, CHRZEST PRAGNIENIA, MAORI, MANTELLOWATE, EKSKRETY, PIEC OPOROWO-ŁUKOWY, JODEK, KOŃ LUZYTAŃSKI, TRAWA PASTEWNA, EUKARIONT, DZIĄSEŁKO, KUC AMERYKAŃSKI, PASIECZYSKO, HOMOLOGIA, DYSFUNKCJA NARKOTYZUJĄCA, ASYMILACJA, KWAS LIZERGINOWY, POŁUDNIOWY ZACHÓD, JEŻ AMURSKI, RYNEK PIERWOTNY, REPUBLIKA PREZYDENCKA, PRZEPAŚĆ, OPAD, MODUŁ MIESZKALNY, OCTOWNIA, GERMANISTYKA, TECHNOKRATYZM, GWARANCJA, UNIŻONOŚĆ, KĄT POZIOMY, NIEDYSPONOWANIE, GARNEK, INSTRUMENT PERKUSYJNY MEMBRANOWY, CHLOROFIL, TRÓJKĄT, PUNKT ZEROWY, ORGAN, ALFA-BLOKER, APARATOWNIA ŁĄCZNOŚCI DALEKOSIĘŻNEJ, KEFIR, ALIENACJA RODZICIELSKA, ABCUG, GOA, TRÓJMECZ, CHOROBA KAWASAKI, WIELOPŁETWIEC, ALT, ODCZUCIE, SŁUPEK, ONTOLOGIZM, KRWIOBIEG PŁUCNY, POLIHISTOR, NAWIS INFLACYJNY, PRZEDMURZE, KOMUNA LUDOWA, UPOMNIENIE, HETMAN, BAHIA, ŹRÓDŁO NIEKONWENCJONALNE, PRZETACZANIE KRWI, ANANDA, LÓD FIRNOWY, HEMOSTAZA, WYRAJ, ZAPAŚĆ, KWADRAT, KONCERT, POTOK, RYNEK WTÓRNY, REPUBLIKA FEDERALNA, ZBIOROWISKO, POŁĄCZENIE WCISKOWE, PUNKTOWIEC, INSULINOOPORNOŚĆ, ROZDZIAŁKA, POWIEŚĆ EPISTOLARNA, ZAKRĘT, RUSKI, COAHUILA, INKRUSTACJA, RÓŻA SKALNA, FARMAN, FILOLOGIA KLASYCZNA, ZAKRYSTIA, KOD JĘZYKOWY, UNIŻENIE, BŹDZINA, PUNKT WYPADOWY, ANOMIA, ODDYCHANIE TKANKOWE, RYNEK KONTESTOWALNY, ŻYCIE OSOBISTE, BRODAWCZAKI KRTANI, MIETLORZ, EDYTORIAL, SILNIK KOMUTATOROWY, ANALOGIA, WĘGIERSKI, PREDYKACJA, MIELINA, SZLACHTUZ, GASTRO, MARANHAO, WIEK NASTOLETNI, INSTRUMENT ELEKTROMECHANICZNY, KOD PREFIKSOWY, HAMULEC TAŚMOWY, MICKIEWICZOLOG, NERD, BENGALSKA, GOTOWOŚĆ, CHROMOSFERA, PATELNIA, KONGREGACJA, ANALIZA BILANSU, JATKA, LAKTON, ŁOŻYSKO GAZOWE, ZGON, ZWARCIE, RELACJA PUSTA, BULWA PĘDOWA, SSAK MORSKI, JON KARBONIOWY, NIEDOŻYWIANIE, OKALECZENIE, OKSYLIKWIT, JAPOŃSKI, WIELKORUSKI, HIPERESTEZJA, ASAM, MENU PODRĘCZNE, SEKSTA, NADWOZIE SAMONOŚNE, NERWICA WEGETATYWNA, DZIEWIĘTNASTKA, ODMIERZACZ, ŁĄCZNIK OLEJOWY, MINERALIZACJA, ROTANG, TABLICA, MISJA STABILIZACYJNA, ?PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.770 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAGŁY KLINICZNY STAN ZAGROŻENIA ŻYCIA, W KTÓRYM NA SKUTEK DYSPROPORCJI MIĘDZY ZAPOTRZEBOWANIEM A DOSTARCZENIEM ODPOWIEDNIEJ ILOŚCI TLENU I SUBSTANCJI ODŻYWCZYCH DO KOMÓREK ORGANIZMU DOCHODZI DO UPOŚLEDZENIA FUNKCJI I NIEWYDOLNOŚCI WIELU NARZĄDÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAGŁY KLINICZNY STAN ZAGROŻENIA ŻYCIA, W KTÓRYM NA SKUTEK DYSPROPORCJI MIĘDZY ZAPOTRZEBOWANIEM A DOSTARCZENIEM ODPOWIEDNIEJ ILOŚCI TLENU I SUBSTANCJI ODŻYWCZYCH DO KOMÓREK ORGANIZMU DOCHODZI DO UPOŚLEDZENIA FUNKCJI I NIEWYDOLNOŚCI WIELU NARZĄDÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WSTRZĄS nagły kliniczny stan zagrożenia życia, w którym na skutek dysproporcji między zapotrzebowaniem a dostarczeniem odpowiedniej ilości tlenu i substancji odżywczych do komórek organizmu dochodzi do upośledzenia funkcji i niewydolności wielu narządów (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WSTRZĄS
nagły kliniczny stan zagrożenia życia, w którym na skutek dysproporcji między zapotrzebowaniem a dostarczeniem odpowiedniej ilości tlenu i substancji odżywczych do komórek organizmu dochodzi do upośledzenia funkcji i niewydolności wielu narządów (na 7 lit.).

Oprócz NAGŁY KLINICZNY STAN ZAGROŻENIA ŻYCIA, W KTÓRYM NA SKUTEK DYSPROPORCJI MIĘDZY ZAPOTRZEBOWANIEM A DOSTARCZENIEM ODPOWIEDNIEJ ILOŚCI TLENU I SUBSTANCJI ODŻYWCZYCH DO KOMÓREK ORGANIZMU DOCHODZI DO UPOŚLEDZENIA FUNKCJI I NIEWYDOLNOŚCI WIELU NARZĄDÓW sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - NAGŁY KLINICZNY STAN ZAGROŻENIA ŻYCIA, W KTÓRYM NA SKUTEK DYSPROPORCJI MIĘDZY ZAPOTRZEBOWANIEM A DOSTARCZENIEM ODPOWIEDNIEJ ILOŚCI TLENU I SUBSTANCJI ODŻYWCZYCH DO KOMÓREK ORGANIZMU DOCHODZI DO UPOŚLEDZENIA FUNKCJI I NIEWYDOLNOŚCI WIELU NARZĄDÓW. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

x