NAGŁY KLINICZNY STAN ZAGROŻENIA ŻYCIA, W KTÓRYM NA SKUTEK DYSPROPORCJI MIĘDZY ZAPOTRZEBOWANIEM A DOSTARCZENIEM ODPOWIEDNIEJ ILOŚCI TLENU I SUBSTANCJI ODŻYWCZYCH DO KOMÓREK ORGANIZMU DOCHODZI DO UPOŚLEDZENIA FUNKCJI I NIEWYDOLNOŚCI WIELU NARZĄDÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WSTRZĄS to:

nagły kliniczny stan zagrożenia życia, w którym na skutek dysproporcji między zapotrzebowaniem a dostarczeniem odpowiedniej ilości tlenu i substancji odżywczych do komórek organizmu dochodzi do upośledzenia funkcji i niewydolności wielu narządów (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WSTRZĄS

WSTRZĄS to:

nagła zmiana (na 7 lit.)WSTRZĄS to:

silne, nagłe, zwykle negatywne i bolesne, przeżycie, szok (na 7 lit.)WSTRZĄS to:

gwałtowne drgnięcie, np. wstrząs sejsmiczny (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAGŁY KLINICZNY STAN ZAGROŻENIA ŻYCIA, W KTÓRYM NA SKUTEK DYSPROPORCJI MIĘDZY ZAPOTRZEBOWANIEM A DOSTARCZENIEM ODPOWIEDNIEJ ILOŚCI TLENU I SUBSTANCJI ODŻYWCZYCH DO KOMÓREK ORGANIZMU DOCHODZI DO UPOŚLEDZENIA FUNKCJI I NIEWYDOLNOŚCI WIELU NARZĄDÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.770

OSTADE, REZONANS STOCHASTYCZNY, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA UOGÓLNIONA, MELANCHOLIA, PÓŁNOCNY ZACHÓD, BŁONA ŚLUZOWA, ARSENAŁ, DOWÓD POŚREDNI, PODSTAWKA, CHIŃSKA TORTURA WODNA, EKSPERYMENT KLINICZNY, ŻEBRO, SŁODZIK, LICZNIK PRĄDOWY, PUNKT FILTRACYJNY, RACHUNEK PREDYKATÓW PIERWSZEGO RZĘDU, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-OTWARTA, NOTA PROTESTACYJNA, ŻĄDANIE UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ, MATKI BOSKIEJ PIENIĘŻNEJ, USTERZENIE RUDLICKIEGO, MIĘDZYWAŁ, MIEJSCE ZATRUDNIENIA, IZOMORFIZM, CZAS PRZYSZŁY, CENTRUM OBRÓBKOWE, MONARCHIA DESPOTYCZNA, FOREMKA, DZIWKA, NEOFITYZM, JATKA, SOGDYJSKI, ARCYDIAKON, MITRALIEZA, TRZYDZIESTOPAROLATEK, GALICYJSKI, DRZEWOŁAZOWATE, SKLEP ZA ŻÓŁTYMI FIRANKAMI, GMERK, WIECZNE PIÓRO, STRAJK GŁODOWY, CHORDOFON, DOM, FRYSZERKA, ARCUS TANGENS, TRZONKÓWKI, DENAZYFIKACJA, MIĘDZYRZĄD, KAMIENNE SŁOŃCE, MIECZ OBOSIECZNY, AMPLIFIKACJA, POWÓDŹ, OPARIN, ANATOMIA MIKROSKOPOWA, REGRESJA PROBITOWA, ROZROST, GÓRKI, OPOZYCJA EKWIPOLENTNA, TRUCHT, OSKARŻENIE, RENESANS, PRZEPAŁ, DIAGRAM VENNA, JUKATAN, KONCEPCJA MONETARNA, PRZESŁONA, STAN WOJENNY, ZAMACH SAMOBÓJCZY, NUNCJUSZ APOSTOLSKI, SZOK, KONFRATERNIA BENEDYKTYŃSKA, INFILTRACJA, BLOK SOCJALISTYCZNY, ORZESZNIK, OGNISKO, KONCYLIACJA, DOSTĘP, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU D, SZPECIELE, INTERNACJONALIZM, NARAMIENNIK, MAGNES STAŁY, ASAM, DOZÓR BÓŻNICZY, UKRAIŃSKI, BIAŁORUSKI, FLAGOWIEC, TUNEZYJSKI, TRASZKA GRZEBIENIASTA, WARSTWA ZIARNISTA, WIEK MŁODZIEŃCZY, PORZĄDEK LINIOWY, STATUS MATERIALNY, FAZA, CEWA, PASYWISTA, SZLAK GRADOWY, STANOWOŚĆ, PLAZMA, CEZURA, ZACHOWEK, ETERYCZNOŚĆ, OFIAKODON, CZERWONE MIĘSO, RYNEK SPOT, BINGO FANTOWE, ZOBOJĘTNIENIE UCZUCIOWE, PRODUKT, PIŁKARZYKI, AZOTEK, PRZYRODA, ROZSADNIK, KANONADA, DOPALACZ, STÓŁ MONTAŻOWY, NERWIAK PŁODOWY, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, NĘDZA, GEOMETRIA NIEPRZEMIENNA, ŚWIATOWOŚĆ, CHODNIK OBRONNY, NIEEFEKTYWNOŚĆ, POCZEKALNIA, BISZKOPT, BUKACIARNIA, SKARBNICA, MARCHWIŃSKI, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, CEROWNIA, WYBRZEŻE SZKIEROWE, PRELIMINARIUM POKOJOWE, KLĘK PROSTY, PERILLA ZWYCZAJNA, CELLA, POTENCJAŁ WYTWÓRCZY, RYNEK FINANSOWY, MIELINA, IZOMORFIZM, COCKTAIL, TRANSPORT AKTYWNY, MAGNES TRWAŁY, ALPINARIUM, PATENT, UPUST, CHUJÓWKA, PROSIAK, SILNIK ZAMKNIĘTY, UNDEAD, GRA SIECIOWA, LOTI, CHOROBA DEMIELINIZACYJNA, ZULIA, KOLIDAR, OREGON, SIEDZIBA, SEN, MEMBRANOFON, POZYCJA RYGLOWA, POTENCJAŁ ADSORPCYJNY, MŁOT HYDRAULICZNY, SUSZARKA, ŁUK KOLANKOWY, DNI OTWARTE, PODEST, HEDONIZM, CAPELLE, SER PODPUSZCZKOWY, BEANIA, PRZERWA ENERGETYCZNA, WŁAŚCIWOŚĆ CHEMICZNA, PLACEK, MUR PODWALA, ANTAGONISTA WAPNIA, DEKAL, SPOKÓJ, LEŚNY DZIADEK, INSTRUMENT ELEKTRONICZNY, SALWA, EPITLENEK, ASAM, ŁOŻYSKO IGIEŁKOWE, PASOŻYT, JESIEŃ ŻYCIA, TAUTOLOGIA, TEMPERATURA, BRODAWKA WENERYCZNA, STAN WOLNY, OPCJA WALUTOWA, ALASKA, ANTYKWARNIA, BIOMECHANIKA, ANTECEDENCJA, PŁÓCIENNICA, PEŁNIA, PISMO WĘZEŁKOWE, SILNIK RAKIETOWY, ODWYKÓWKA, PALATALIZACJA INDOEUROPEJSKA, RUFFO, WŁÓKIENKO, NAPRAWIACZ, TECHNIKA CIEPLNA, WIEK POBOROWY, PUŁAP TLENOWY, NASKÓREK, POJEMNOŚĆ TURYSTYCZNA, PODLEŚ, PRZEŁĄCZNICA, ANGIELSKI, SENSOR, NAWA, SEKRETARZYK, FILTR ELEKTROSTATYCZNY, AGAMIA, FAST FOOD, SIŁOWNIK TELESKOPOWY, CHOROBA SANTAVUORIEGO-HALTII, PUŁAPKA INFLACYJNA, MIŁORZĄB, ZRÓŻNICOWANIE SPOŁECZNE, TELEGRAF CHAPPE'A, EFEKT AHARONOVA-BOHMA, PRZETACZANIE KRWI, OFLAG, MOZAIKA, MAŁPI ROZUM, DOŁEK ŚRODKOWY, DEBEL, ZABURZENIE NASTROJU, ROZBIERALNIA, KURKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, TRUTÓWKA, NANOFILTRACJA, DZIEDZICZENIE, OSCYLATOR, RZUT STEREOGRAFICZNY, REAKCJA ALARMOWA, NORMANDZKI, MANDAT, NIERÓWNOŚĆ HARNACKA, PORTUGUESA, WYPEŁNIENIE, PUNKT WYPADOWY, RUCH PRZYŚPIESZONY, ŻMIJE, ILLINOIS, JEDNOSTKA ILOŚCI INFORMACJI, ODZYSK, SIODŁO DAMSKIE, WÓZ SKARBNY, ŻYWA MOWA, ŚLEDŹ, SERDAR, INDYWIDUALIZM, WIKARIANT, TANINA, PRECYPITACJA, BIOLOGIA, GUANAJUATO, HIPOTEZA GAI, SIAD TURECKI, TEKSAS, NEVADA, ANAL, BILANS PŁATNICZY, CHOROBA DEGOSA-KÖHLMEIERA, DACH ŁAMANY, GRAF EULEROWSKI, DRZEWOSTAN NASIENNY, ORIJA, REAKCJA FIZJOLOGICZNA, HARIJANA, CHOROBA EKBOMA, NUDYZM, HALUSZKI, MAJMA, TRIAL, WYDZIAŁ, PODKOŁDERNIK JADOWITY, WZORZEC MYŚLOWY, GROTESKA, ZAWIĄZEK, REAKCJA OSCYLACYJNA, KONGA, ACETYLENEK, PSYCHOLOGIA RÓŻNIC INDYWIDUALNYCH, LEVI, CHRONOGRAF, KOBIETA W WIEKU POBOROWYM, SZCZENIĘCE LATA, OŚRODEK WYŻOWY, MAŁPIATKI, PIRAT, CZARNE KINO, TOTEM, SIEĆ KABLOWA, KABOTAŻOWIEC, PŁYN SUROWICZY, NIEPODLEGŁOŚĆ, ?STRONA CZYNNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.770 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAGŁY KLINICZNY STAN ZAGROŻENIA ŻYCIA, W KTÓRYM NA SKUTEK DYSPROPORCJI MIĘDZY ZAPOTRZEBOWANIEM A DOSTARCZENIEM ODPOWIEDNIEJ ILOŚCI TLENU I SUBSTANCJI ODŻYWCZYCH DO KOMÓREK ORGANIZMU DOCHODZI DO UPOŚLEDZENIA FUNKCJI I NIEWYDOLNOŚCI WIELU NARZĄDÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAGŁY KLINICZNY STAN ZAGROŻENIA ŻYCIA, W KTÓRYM NA SKUTEK DYSPROPORCJI MIĘDZY ZAPOTRZEBOWANIEM A DOSTARCZENIEM ODPOWIEDNIEJ ILOŚCI TLENU I SUBSTANCJI ODŻYWCZYCH DO KOMÓREK ORGANIZMU DOCHODZI DO UPOŚLEDZENIA FUNKCJI I NIEWYDOLNOŚCI WIELU NARZĄDÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WSTRZĄS nagły kliniczny stan zagrożenia życia, w którym na skutek dysproporcji między zapotrzebowaniem a dostarczeniem odpowiedniej ilości tlenu i substancji odżywczych do komórek organizmu dochodzi do upośledzenia funkcji i niewydolności wielu narządów (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WSTRZĄS
nagły kliniczny stan zagrożenia życia, w którym na skutek dysproporcji między zapotrzebowaniem a dostarczeniem odpowiedniej ilości tlenu i substancji odżywczych do komórek organizmu dochodzi do upośledzenia funkcji i niewydolności wielu narządów (na 7 lit.).

Oprócz NAGŁY KLINICZNY STAN ZAGROŻENIA ŻYCIA, W KTÓRYM NA SKUTEK DYSPROPORCJI MIĘDZY ZAPOTRZEBOWANIEM A DOSTARCZENIEM ODPOWIEDNIEJ ILOŚCI TLENU I SUBSTANCJI ODŻYWCZYCH DO KOMÓREK ORGANIZMU DOCHODZI DO UPOŚLEDZENIA FUNKCJI I NIEWYDOLNOŚCI WIELU NARZĄDÓW sprawdź również:

ciepły, wygodny kostium treningowy sportowców składający się z bluzy i spodni ,
organiczny związek chemiczny z grupy aminoalkoholi; stosowana jest jako środek zmiękczający, emulgujący, do otrzymywania środków piorących oraz w przemyśle tworzyw sztucznych jako plastyfikator ,
wskazana przy otyłości ,
minerał z grupy siarczanów - siarczan wapnia ,
rzeczownik, który jest nazwą dowolnej istoty lub przedmiotu, ale niebędący nazwą własną ,
Phalacrocorax aristotelis - gatunek dużego ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae) ,
sól kwasu mlekowego ,
typ relacji między konkurentami, w których występują jednocześnie strumienie kooperacji i konkurencji ,
głupek, tępak, który przy okazji nie umie się zachować, jest prostakiem, chamem ,
wśród utworów Kochanowskiego ,
hamulec sterowany hydraulicznie ,
daw. skórzany worek na napoje ,
wieloostrzowe narzędzie skrawające, wchodzące w skład Frezarki ,
kundelek ,
przen. porcja, pewna ilość (np. dodatek, domieszka) czegoś ,
Macrothylacia rubi - ćma z rodziny barczatkowatych; ma skrzydła o rozpiętości 35-52 mm, brunatne u samca, szaro-brunatne u samicy; na przednich skrzydłach występuje obwiedziona białymi liniami przepaska ,
substancje wykazujące działanie przeciwne do acetylocholiny; wspólną cechą wszystkich cholinolityków jest blokowanie receptorów muskarynowych ,
stan umysłu, w którym człowiek odczuwa, że znajduje się pod wpływem zewnętrznej, niefizycznej, najczęściej osobowej siły, lub zachowuje się w sposób, który sugeruje taki stan osobom trzecim; jeden z rodzajów odmiennych stanów świadomości, zaburzenie psychiczne o trudnej do ustalenia przyczynie ,
otwarcie szachowe, rozpoczynające się od posunięcia: 1. Sf3 ,
zespół chorobowy charakteryzujący się postępującym i niecałkowicie odwracalnym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe ,
rodzaj ściągi w postaci broszury ,
myśl, refleksja będąca wynikiem rozmyślania nad czymś; najczęściej w l.mn ,
akt przekazania prywatnemu właścicielowi państwowego mienia ,
ubezpieczenie obejmujące ochronę ryzyk osób, które ruch lądowy przy użyciu pojazdów mechanicznych naraża na straty i szkody osobowe i rzeczowe, w tym również w zakresie odpowiedzialności cywilnej ,
specjalista, naukowiec zajmujący się badaniem i opisem klimatu panującego w minionych epokach geologicznych i historycznych ,
Brachytrachelopan - rodzaj zauropoda z rodziny dikreozaurów; żył w epoce późnej jury na terenach wschodniej Ameryki Południowej ,
grupa jadowitych węży z podrodziny grzechotnikowatych, obejmująca 18 gatunków; nie mają grzechotki, występują w Azji, Ameryce Północnej i Środkowej ,
flamaster, mazak ,
wierzchnie okrycie damskie lub męskie, zwykle zimowe; płaszcz zimowy ,
potrawa z ziemniaków, zazwyczaj rodzaj garnirunku

Komentarze - NAGŁY KLINICZNY STAN ZAGROŻENIA ŻYCIA, W KTÓRYM NA SKUTEK DYSPROPORCJI MIĘDZY ZAPOTRZEBOWANIEM A DOSTARCZENIEM ODPOWIEDNIEJ ILOŚCI TLENU I SUBSTANCJI ODŻYWCZYCH DO KOMÓREK ORGANIZMU DOCHODZI DO UPOŚLEDZENIA FUNKCJI I NIEWYDOLNOŚCI WIELU NARZĄDÓW. Dodaj komentarz

3×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast