KSENOBIOTYK, POWODUJĄCY BLOKADĘ KANAŁÓW WAPNIOWYCH W KOMÓRKACH ORGANIZMU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ANTAGONISTA KANAŁU WAPNIOWEGO to:

ksenobiotyk, powodujący blokadę kanałów wapniowych w komórkach organizmu (na 27 lit.)ANTAGONISTA WAPNIA to:

ksenobiotyk, powodujący blokadę kanałów wapniowych w komórkach organizmu (na 17 lit.)BLOKER KANAŁU WAPNIOWEGO to:

ksenobiotyk, powodujący blokadę kanałów wapniowych w komórkach organizmu (na 22 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KSENOBIOTYK, POWODUJĄCY BLOKADĘ KANAŁÓW WAPNIOWYCH W KOMÓRKACH ORGANIZMU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 490

CHROMOSOM X, MIS, DYSPOZYCJA, SATURACJA, CYKL ŚWIŃSKI, DOZA, ŁAKNIENIE, ATAWIZM, WYDZIELINA, WIKARIANT, WENTYLACJA GRAWITACYJNA, APARAT REGENERACYJNY, BORA, WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA, TOLAZOLINA, GAZOMETRIA, POPŁÓD, BULGOTNIK ŁAZIENKOWY, WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA, HORMON ANTYMÜLLEROWSKI, DROŻDŻ, KUZYNKA, WITAMINKA, MORFOGENEZA, POTENCJAŁ BIOTYCZNY, WEKTOR EKSPRESYJNY, BYSTRZE, IZOBUTAN, PROPLASTYD, MEDYCYNA LOTNICZA, ŚMIERĆ, BŁĘDNIK KOSTNY, REM, EKSKRETY, ZWIERZĘTA, ZAKAŻENIE POKARMOWE, TARCZYCA, PROCES FIZJOLOGICZNY, KATAGENEZA, KANALIZACJA, ZNIECZULACZ, TERAZOSYNA, IZOZYM, ERYTROCYT, APARAT GOLGIEGO, STADIUM LARWALNE, UPUST KRWI, RECEPTOR METABOTROPOWY, MIKROKLIMAT, PRZEMIANA POKOLEŃ, SKOLIT, NEATH, ENDOTERMIA, DOZNANIE, KRAŃCÓWKA, HORMON ANTYMILLEROWSKI, WRAŻLIWOŚĆ, WIRUS, PEPTYDAZA, STYMULATOR, SENSOR, KANAŁ PÓŁKULISTY, UDAR CIEPLNY, SAURON, UKŁAD NERWOWY PRZYWSPÓŁCZULNY, CZERWONA KRWINKA, IMMUNOHEMATOLOGIA, STAN PRZEDZAWAŁOWY, CZYNNOŚĆ ODRUCHOWA, PLAZMA ZARODKOWA, PERŁA, BIOPOTENCJAŁ, WSTRZĄS POURAZOWY, BULGOTEK KĄPIELOWY, FIZJOPATOLOGIA, BIJNIKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, NASKÓREK, ALERGEN POKARMOWY, CZYNNOŚĆ WEGETATYWNA, CHOROBA BAKTERYJNA, ZATRUCIE SIĘ, GEN PLEJOTROPOWY, GŁÓD, BIOLOGICZNOŚĆ, KŁODNICA, UKŁAD PRZYWSPÓŁCZULNY, CHOROBA AUTOIMMUNIZACYJNA, NEKROZA, CHOROBA, GANGLIOZYDOZA GM2, NIEDOMOGA, ZASUWA, KANAŁOPATIA, ZATYCZKA DO USZU, POTENCJAŁ BIOELEKTRYCZNY, ASYMILACJA, CHOROBA TAYA-SACHSA, BIONIKA, SZYBER, EKSPLOZJA, NARZĄD WYDALNICZY, HISTOPATOLOGIA, WLEW, PROPRIORECEPTOR, NIEDOMAGANIE, BIOLOGIA, KANALIZACJA BURZOWA, WŁAZ, ZAPPING, BULGOTEK ŁAZIENKOWY, WARIOGRAF, KOD GENETYCZNY, CHLOASMA, NAPIĘCIE SPRĘŻYSTE, NIEDYSPOZYCJA, POPĘD PŁCIOWY, FIZJOLOGIA, PRZYRODOLECZNICTWO, SKŁADNIK ODŻYWCZY, WĄS CZUCIOWY, CYKL ROZWOJOWY, MICROSWITCH, FELV, ANTAGONISTA, KOALESCENCJA, PARASYMPATYCZNY UKŁAD NERWOWY, HOLTER, MIEDNICOMIERZ, NISZA, KRATKA ŚCIEKOWA, GORĄCZKA, ODPORNOŚĆ, CZAKRAM, MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE, STAN PODGORĄCZKOWY, ERADYKACJA, ORBIWIRUS, ODCZUCIE, LEKARSTWO, ŚLIZG, HIV, AUTOLIZA, ŚPIĄCZKA, WSTRZĄS, BUDOWNICTWO WODNE, URYNA, CHEMOTAKSYNA, LETARG, CHOMIK KOREAŃSKI, DOPING, RODZICIELSKIE PIĘTNO GENOMOWE, TRANSGEN, FURUNKULOZA, DYSFUNKCJA, ODRZUT, EKSPOZYCJA, WIEK BIOLOGICZNY, ODWAPNIENIE, BIBLIOTEKA GENOWA, SYSTEM NERWOWY, BANK GENÓW, AUTOPRZESZCZEP, CIAŁO OBCE, GLICEROFOSFAT, CHOROBA AUTOIMMUNOLOGICZNA, ZGŁĘBNIK, BANKOWOŚĆ TELEFONICZNA, AURA WITALNA, REAKCJA ALARMOWA, DUM-DUM, SAMOGŁOSKA USTNA, IMPULS, LERICHE, LIBIDO, DEFLEKTOR, WIEK TLENOWY, INSULINOOPORNOŚĆ, UKŁAD MOCZOWY, KRATKA ODPŁYWOWA, SYFON, PRZESILENIE WIOSENNE, LANGE, SAMOTRAWIENIE, TKANKA MIĘKKA, GŁOWA, INFUZJA, GRUSZKA, ALERGIA POKARMOWA, AHA, PATOGEN, PRZEBARWIENIE, CYTOARCHITEKTONIKA, KSENOBIOTYK, PROCES NIEODWRACALNY, INWAZYJNOŚĆ ZARAZKÓW, NERWICA WEGETATYWNA, NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA, ZACHOROWANIE, ADHD, INHIBITOR POMPY PROTONOWEJ, FORMA, CZYNNOŚĆ ŻYCIOWA, UDAR, MEDYCYNA REGENERACYJNA, HIBERNACJA, FEROMON, KŁYKCINA KOŃCZYSTA, CIAŁO, RETARDACJA, ŚCIEŻKA HOLOWNICZA, ENDOPROTEZA, KRET, DOLEGLIWOŚĆ, PORAŻENIE MÓZGOWE, ALLOMETRIA, UKŁAD, WIDZENIE ZMIERZCHOWE, HETEROZJA, DAWKA, POTENCJA, KANALIZACJA DESZCZOWA, ODRUCH WARUNKOWY, NEUROPATIA, STRAJK WŁOSKI, HISTOLOGIA PATOLOGICZNA, AUTOPRZECIWCIAŁO, CHEMOATRAKTANT, ADAPTACYJNOŚĆ, PRZEWODNIENIE IZOTONICZNE, CYJANELLA, WIRUS DENGI, ANATOMIA KLINICZNA, MODYFIKACJA, REAKCJA UCZULENIOWA, ORGAN, SUBSTANCJA ODŻYWCZA, ORGANIZM, FRANK, ANTAGONISTA, ĆAKRA, AUDIOMETRIA, BŁONA MIĘŚNIOWA, ANATOMIA PORÓWNAWCZA, KANAŁ ENERGETYCZNY, BLOKER KANAŁU WAPNIOWEGO, DIALIZOTERAPIA, PROPRIOCEPTOR, ŁĄCZNIK KRAŃCOWY, ĆAKRAM, NIETOLERANCJA, HODOWLA PIERWOTNA, BUDOWA, ALBULOKSZTAŁTNE, CZERWONE CIAŁKO KRWI, GORCZYCZNIK, FIBROMIALGIA, RECEPTYWNOŚĆ, PRZEWODNIENIE HIPERTONICZNE, DOPING, PASOŻYT ZEWNĘTRZNY, OBROTNICA, KOLPOSKOP, GRUCZOŁ TARCZYCOWY, CHOROBA KUFSA, WENTYLACJA ZASTĘPCZA, PRZEŚWIETLENIE, CZYRACZNOŚĆ, KRĘTOŚĆ, DROGI RODNE, NARZĄD, ŁAMACZ BLOKADY, KLON, TETRACYKLINA, DEGENERACJA, OBRONNOŚĆ DOTYKOWA, SUBSTANCJA SZKLISTA, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, PATOLOGIA, KURKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, CHOROBA ROŚLINNA, BIOMARKER, EMETYK, SEN ZIMOWY, BIOKATALIZATOR, KONSTYTUCJA, ŚRODEK NASENNY, PRZYSWAJANIE, ŻÓŁTACZKA, STROCZEK, WIDZENIE BARWNE, CYTOARCHITEKTONIKA, MARKER GENETYCZNY, IPP, ISKRA ELEKTRYCZNA, PERCHA, EUFORIA, PRÓBA TUBERKULINOWA, PRZERYWACZ BLOKADY, SAMOROZPUSZCZANIE, ?NERKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 490 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KSENOBIOTYK, POWODUJĄCY BLOKADĘ KANAŁÓW WAPNIOWYCH W KOMÓRKACH ORGANIZMU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: KSENOBIOTYK, POWODUJĄCY BLOKADĘ KANAŁÓW WAPNIOWYCH W KOMÓRKACH ORGANIZMU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ANTAGONISTA KANAŁU WAPNIOWEGO ksenobiotyk, powodujący blokadę kanałów wapniowych w komórkach organizmu (na 27 lit.)
ANTAGONISTA WAPNIA ksenobiotyk, powodujący blokadę kanałów wapniowych w komórkach organizmu (na 17 lit.)
BLOKER KANAŁU WAPNIOWEGO ksenobiotyk, powodujący blokadę kanałów wapniowych w komórkach organizmu (na 22 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ANTAGONISTA KANAŁU WAPNIOWEGO
ksenobiotyk, powodujący blokadę kanałów wapniowych w komórkach organizmu (na 27 lit.).
ANTAGONISTA WAPNIA
ksenobiotyk, powodujący blokadę kanałów wapniowych w komórkach organizmu (na 17 lit.).
BLOKER KANAŁU WAPNIOWEGO
ksenobiotyk, powodujący blokadę kanałów wapniowych w komórkach organizmu (na 22 lit.).

Oprócz KSENOBIOTYK, POWODUJĄCY BLOKADĘ KANAŁÓW WAPNIOWYCH W KOMÓRKACH ORGANIZMU sprawdź również:

Jerzy '...' Matuszkiewicz ,
duży pies; nowofundland ,
stan, w którym nie ma czegoś, co było lub powinno być, coś przepadło, znikło ,
nieduży zbiór książek ,
Phoeniculus castaneiceps brunneiceps - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku sierpodudek leśny (Phoeniculus castaneiceps) ,
Walentin (1865-1911) malarz rosyjski, portrecista, kolorysta; 'Dziewczyna z brzoskwiniami' ,
instrument perkusyjny z grupy idiofonów popularny w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej; spotykany już w czasach starożytnych w obrębie basenu Morza Śródziemnego ,
szerokie perspektywy, bardzo duży wybór czegoś ,
miejscowość w płd.-wsch. Francji, znana z wyrobów ze szkła kryształowego ,
planety i inne ciała niebieskie, krążące wokół centralnej gwiazdy lub układu gwiazd ,
lekko zmienione wydanie np. czasopisma ,
ssak kopalny należący do rodziny pierwotnych trąbowców, przypominający wyglądem słonia ,
jadalny owoc (jagoda) męczennicy języczkowatej ,
uczucie strachu ,
w stawie kolanowym ,
... skóry, lanie ,
żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi); zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od tylnej ,
grube i sztywne włosy dzika lub świni ,
hamulec uruchamiany przez nacisk stopy kierowcy na pedał hamulca ,
meteoryt kamienno-żelazny ,
miasto (daw.) ,
Cimbex femoratus - gatunek owada z rodziny bryzgunowatych ,
Cacoecia piceana - gatunek motyla z rodziny zwójkowatych, szkodnik sosny i innych drzew iglastych ,
miejsce w lesie, z którego wyrąbano lub z którego wyrąbuje się drzewa ,
(Galeus melastomus) - gatunek morskiej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny rekinkowatych (Scyliorhinidae); piłogon zamieszkuje Północny Ocean Atlantycki, od środkowej Norwegii po północno-zachodnią Afrykę i Maderę, a także zachodnią część Morza Śródziemnego, bardzo rzadko Adriatyk; nie występuje w południowej części Morza Północnego ,
centralny plac miasta w staroż. Grecji ,
marksistowska teoria, będąca zastosowaniem materializmu dialektycznego na obszarze historii i nauk społecznych ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
pręt konstrukcyjny łączący słupy w sposób sztywny lub przegubowy ,
nietrwałość, niestabilność

Komentarze - KSENOBIOTYK, POWODUJĄCY BLOKADĘ KANAŁÓW WAPNIOWYCH W KOMÓRKACH ORGANIZMU. Dodaj komentarz

4+3 =

Poleć nas znajomym:

x