ŚRODEK POWODUJĄCY PRZERWANIE PRZEWODZENIA IMPULSÓW NERWOWYCH I NIEODCZUWANIE BÓLU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ANESTETYK to:

środek powodujący przerwanie przewodzenia impulsów nerwowych i nieodczuwanie bólu (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ŚRODEK POWODUJĄCY PRZERWANIE PRZEWODZENIA IMPULSÓW NERWOWYCH I NIEODCZUWANIE BÓLU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 439

BLOK, LEUKOTOMIA, NEURON, CZYNNIK NIECENOWY, RDZEŃ, MAGNETYZM ZWIERZĘCY, PROCES NIEODWRACALNY, SYNAPIZM, ZNIECZULACZ, PABIALGINA, NIPAGINA, ŚRODEK NASENNY, CHOROBA LEVA, DETERGENT, SUBSTANCJA P, DOL, WKŁADKA, FILM ANTYWOJENNY, BUTAKAINA, HEDONIZM, MEDIATOR, BEZBOLESNOŚĆ, STERNIT, GUMKA, WOLANT, GEN LETALNY, TETRAETYLEK OŁOWIU, TAKSÓWKA, MEDIUM SPOŁECZNOŚCIOWE, ZŁOTO, DALE, CHOROBA HIRSCHSPRUNGA, KOLEJ, SPIRALA, IMPULS, PUDER, MIS, RÓWNIK, BORA, ZAŻALENIE, GUMA, BIRMAŃSKI, BEZPIECZNIK TOPIKOWY, GAŚNICA PROSZKOWA, IPERYT AZOTOWY, WIRUS DENGI, NIESTRAWNOŚĆ, SADYSTA, FIBROMIALGIA, NEUROZWYRODNIENIE, UMARTWIENIE, ŚRODEK OWADOBÓJCZY, OBSESJA, PRZEWODNICTWO CIEPLNE, PAWŁOW, PIEŃ WSPÓŁCZULNY, BELL, CHOROBA KUFSA, SKARGA KASACYJNA, EPICYKL, EFEKT, DESYKANT, CHEMOLAK, BŁONA DOPOCHWOWA, POŁUDNIE, PORAŻENIE MÓZGOWE, FIGURA RETORYCZNA, CHLOROHEKSYDYNA, TABLETKA ANTYKONCEPCYJNA, KARA, BOTOKS, ADHD, ANTAGONISTA WAPNIA, PASTEL, FELV, ZESPÓŁ LENEGRE'A-LEVA, WSPÓŁŚRODKOWOŚĆ, PODCHLORYN, ELEKTROLIT, ANESTETYK, CHOROBA LENEGRE'A, NERWIAK, TETRAKAINA, ŚRODEK USPOKAJAJĄCY, GLEJ, PRZECIWSTAWNIA, BODZIEC, UŻYŹNIACZ, ŚRODEK SPOŻYWCZY, CHRONAKSJA, SARIN, ŚREŻOGA, POJAZD ZAPRZĘGOWY, DYSPEPSJA, KARBROMAL, KARTA, KOLEJKA LINOWA, SPLOT SŁONECZNY, TRANSPARENCJA, ULŻENIE, LUIZYT, KLUCZ, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, PRZEJRZYSTOŚĆ, EMETYK, TARYFA, SARIN, KRAŃCÓWKA, LOBELIA, PRZEKAZIOR, SREBRO, OLEJ JADALNY, ŚRODEK JAJOBÓJCZY, SUKSAMETONIUM, ŚRODEK, KOD, SZAŁWIA, TWARDZIEL, LEK, ETANOLOAMINA, ANALGEZJA, KONTRAST, FARBKA, RAID, PANTY, ONERWIE, SPÓŁGŁOSKA ZWARTA, APAP, ŚRODEK ANTYSEPTYCZNY, LEK, DOMNIEMANIE FAKTYCZNE, ŚRODEK KOMUNIKACJI, ŚRODEK PSYCHOAKTYWNY, KULA, EKSPLOZJA, ŚRODKI PIENIĘŻNE, PIGUŁKA DZIEŃ PO, ŚRÓDGŁOS, ENKODER PRZYROSTOWY, KLUCZ TELEGRAFICZNY, ŚRODEK, ZŁOTY ŚRODEK, POJEDYNEK SĄDOWY, AGRESJA INSTRUMENTALNA, ŚWIT CYWILNY, PETARDA, CHLOREK SUKSAMETONIUM, LARWICYD, ULGA, ANKSJOLITYK, PRÓG BÓLU, SENSACJA ŻOŁĄDKOWA, KOMPRESJA IMPULSÓW, KOŁO MAŁE, ŚRODEK PRAWNY, ŚRODEK, RECEPTOR OPIOIDOWY, AMH, BÓL BRZUCHA, BIJNIKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, NO SPA, REMEDIUM, ADALINA, LEK ANKSJOLITYCZNY, ANTYSEPTYK, AZOTOX, ALFABET MORSE'A, MEFLOCHINA, KARUK, KLIOCHINOL, PIENIĄDZ FIDUCJARNY, ŚRODEK MASY, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, BŁONA MIELINOWA, DWUKĄT SFERYCZNY, MONETYZACJA, GAZ MUSZTARDOWY, BOMBA CHEMICZNA, PLACEBO, ELIKSIR, KOALESCENCJA, MONOETANOLOAMINA, KASACJA, TELEKS, ZASADOWY GALUSAN BIZMUTU, POCIĄG, INSTRUMENT, DEFERENT, PĘTLA, WULWODYNIA, ANAFORA, ŚRODEK PRACY, KORZEŃ NERWOWY, ANTYFON, ŚRODEK STRZAŁOWY, IGLICZNY MECHANIZM UDERZENIOWY, ANTAGONISTA KANAŁU WAPNIOWEGO, AAK, ALGOMETR, BLOKER KANAŁU WAPNIOWEGO, DRYF KONTYNENTALNY, ZMIERZCH CYWILNY, GEST, TRANKWILIZATOR, KORZONEK NERWOWY, ŚRODEK, RDZEŃ, TETRAETYLOOŁÓW, SKARGA, RAID, ŚRODEK, SUBLIMAT, LATELIONAL, POŻOGA, GASSER, OSTROSŁUP FOREMNY, SŁODZIK, OSTROSŁUP PRAWIDŁOWY, OWICYD, ZMIERZCH ASTRONOMICZNY, ŚRODEK ODWOŁAWCZY, RDZEŃ, OZDOBNIK, RIVANOL, ŚRODEK DOPINGUJĄCY, WARFARYNA, LEK ANALEPTYCZNY, ZAPRZĘG, NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA, SPLOT TRZEWNY, BODZIEC, JĘKI, NEUROTRANSMITER, PODWODA, KOLEJ LINOWA, PRZECZULICA SKÓRNA, GAZ ŁZAWIĄCY, ŚRODEK PRAWNY, RAID, CHLORAN(I), ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, MLECZAN ETAKRYDYNY, NOŚNIK, ALANKARA, USZTYWNIACZ, INTROJEKCJA, TORTURA, ŚRODEK ZNIECZULAJĄCY MIEJSCOWO, SYMETRALNA, SKARGA KONSTYTUCYJNA, ŚRODEK ZASKARŻENIA, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, PANTOPON, AKRON, KOMÓRKA ZWOJOWA, SUBSTANCJA SZARA, SIŁA ELEKTROMOTORYCZNA, ŚRODEK, PUNKT UCISKOWY, LOBOTOMIA, FENTANYL, WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA, USZKODZENIE, WAMPUM, RYCYNA, ŚRODEK KARNY, OSŁONKA RDZENNA, ZWÓJ NERWOWY, BEJCA, ANALEPTYK, CYKLON, PILŚŃ NERWOWA, ZAPRAWA NASIENNA, DYSKONTYNUACJA, WYBIELACZ, MEA, DEGAZATOR, OMNOPON, LEK PRZECIWBÓLOWY, DIODA PROSTOWNICZA, LEK PRZECZYSZCZAJĄCY, UKŁAD PIRAMIDOWY, ŚREDNIA, DIATERMIA, ZGRUBIENIE, ŚRÓDPOŚCIE, PÓŁNOC, TABLETKA, USYPIACZ, ULTRAMARYNA, DUM-DUM, LATEKS, BOMBA GAZOWA, CHOROBA TAYA-SACHSA, BRONCHOGRAFIA, OSŁONKA MIELINOWA, TABLETKA DZIEŃ PO, ŚRODEK ADHEZYJNY, CZYNNOŚĆ ELEKTRYCZNA, ?ŚRODEK TRWAŁY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 439 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ŚRODEK POWODUJĄCY PRZERWANIE PRZEWODZENIA IMPULSÓW NERWOWYCH I NIEODCZUWANIE BÓLU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ŚRODEK POWODUJĄCY PRZERWANIE PRZEWODZENIA IMPULSÓW NERWOWYCH I NIEODCZUWANIE BÓLU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ANESTETYK środek powodujący przerwanie przewodzenia impulsów nerwowych i nieodczuwanie bólu (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ANESTETYK
środek powodujący przerwanie przewodzenia impulsów nerwowych i nieodczuwanie bólu (na 9 lit.).

Oprócz ŚRODEK POWODUJĄCY PRZERWANIE PRZEWODZENIA IMPULSÓW NERWOWYCH I NIEODCZUWANIE BÓLU sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - ŚRODEK POWODUJĄCY PRZERWANIE PRZEWODZENIA IMPULSÓW NERWOWYCH I NIEODCZUWANIE BÓLU. Dodaj komentarz

8+6 =

Poleć nas znajomym:

x