SUBSTANCJA CHEMICZNA WSPOMAGAJĄCA PRZEWODZENIE IMPULSÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MEDIATOR to:

substancja chemiczna wspomagająca przewodzenie impulsów (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SUBSTANCJA CHEMICZNA WSPOMAGAJĄCA PRZEWODZENIE IMPULSÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 441

AZOTAN(V), ŚRODEK OWADOBÓJCZY, STRZEMIĘ, CZERNIDŁO, OBRÓBKA CIEPLNO-CHEMICZNA, ETER KOSMICZNY, WYDZIELINA, KOMÓRKA SERTOLEGO, DELIRIANT, BIOGEN, SUBSTYTUCJA, ŚLOZA, ADIUWANT, ŚRODEK POBUDZAJĄCY, CHELATACJA, HUMINA, GETTER, APRETURA, LICZNIK REWERSYJNY, FUNGICYD, FERROMAGNETYK, MAZIDŁO, GRANULAT, ŹRÓDŁO PROMIENIOTWÓRCZE, REAKCJA PODSTAWIANIA, ODWROTNY AGONISTA, NIEBIESKA TABLETKA, SUROWIEC FARMACEUTYCZNY, ANTYSEPTYK, OSŁABIACZ, INSEKTYCYD, DEPOLARYZATOR, KOAGULANT, KAROB, OBSESJA, KOAGULATOR, HYDROŻEL, LEK PRZECIWLĘKOWY, PŁYN, ANOREKTYK, SYCIWO, KARBORYZATOR, ŻYWICA, ŻÓŁTKO, DYSOCJANT, CHLOREK WAPNIOWY, SEREK, ZMYWACZ, ZNIECZULENIE, CIAŁKO SZKLISTE, KOD, ODTLENIACZ, PEYOTL, PIEZOMAGNETYK, LEK ANKSJOLITYCZNY, P-BENZOCHINON, GLUTYNA, ASFALT SZTUCZNY, CHLOREK WAPNIA, CYKLAMINIAN SODU, STYMULANT, FLEKAINID, PREKURSOR, SREBRO PIORUNUJĄCE, SYMPATYKOMIMETYK, ŚRODEK ZNIECZULAJĄCY, ODKAŻACZ, OLEJ, ANKSJOGENIK, SUBSTANCJA MIESZKANIOWA, UŻYŹNIACZ, ŚRODEK SPOŻYWCZY, CZĄSTKA, SZTYFT, SUSZKA, FITONCYD, LEP, INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA, LEK PRZECIWNOWOTWOROWY, KOLOR, CZYSTOŚĆ, POCHŁANIACZ, GRUNCIK, CERES, MIARECZKOWANIE KONDUKTOMETRYCZNE, ZAGĘSZCZACZ, ANALIZA CHEMICZNA, NAPALM, REGULATOR KWASOWOŚCI, ROZJAŚNIACZ OPTYCZNY, MATERIAŁ WYBUCHOWY, REDUKCJA, ANKSJOLITYK, INDYKATOR, FITOCYD, WYDZIELINA ORGANIZMU, SUBSTANCJA EGZOGENNA, SUBSTANCJA DODATKOWA, METABOLIT, ODKAŻALNIK, SULFADIMIDYNA, CZYNNOŚĆ ELEKTRYCZNA, RADIOFARMECUTYK, BROŃ CHEMICZNA, ŚLEPA PRÓBA, CIAŁO LOTNE, ALKILACJA, ALFABET MORSE'A, BEJCÓWKA, PRZYŚPIESZACZ WULKANIZACJI, SUBSTANCJA P, PIGUŁKA GWAŁTU, BIOTRANSFORMACJA, SUBSTANCJA CHEMICZNA, SUBLIMAT, REPELENT, FLEGMATYZATOR, ŁĄCZNIK MIĘDZYSYSTEMOWY, OPAD, PIECZEŃ, FILTR, GLUTEN, TERMODYNAMIKA TECHNICZNA, SYF, KAMIEŃ OZDOBNY, RÓWNOWAGA REAKCJI CHEMICZNYCH, KOROZJA CHEMICZNA, BEŁT, ADSORBENT, POKOST, ZNACZNIK, REAKCJA BIURETOWA, BROŃ KONWENCJONALNA, RODENTYCYD, ZAPRAWA KLEJOWA, ELIKSIR, STRĄT, KROWIA GĘBA, WINKLER, BIOGEN, KROWIA WARGA, PSYCHODELIK, UTWARDZACZ, ELIMINACJA, SMAROWIDŁO, WYMIENIACZ, MIARECZKOWANIE, CYKLAMAT, WYDZIELINA, SULFOMETAZYNA, KRYSTALOID, ZACHOWANIE, SCYNTYLATOR, MEDIATOR, ALEURON, BARWNIK, ROZCIEŃCZALNIK, FARBA, SUBSTANCJA SZARA, KLUCZ TELEGRAFICZNY, SENSYBILIZATOR, PRZEGRUPOWANIE, ŚRODEK DOPINGUJĄCY, PRĘDKOŚĆ WYLOTOWA, PRODUKT LECZNICZY, MODERATOR, REAGENT, DYFUZJA CHEMICZNA, KARTUSZ, PARABENZOCHINON, DIAMAGNETYK, REAKCJA EGZOTERMICZNA, FACYLITATOR, RESZTA AMINOKWASOWA, ŚRODEK ADHEZYJNY, SPULCHNIACZ, SUBSTANCJA SZKLISTA, BIOKATALIZATOR, PIGMENT, ABSORBENT, PNEUMATOLIZA, SULFADYMIDYNA, DAMAST SKUWANY, SUBSTANCJA MIESZKANIOWA, PAPIER, AZULEN, WYCIEK, METAL NIEŻELAZNY, SULFON, WYBIELACZ OPTYCZNY, SZYBKOZŁĄCZKA, NAPEŁNIACZ, PROMOTOR, HEKSACHLOROFEN, UZDATNIACZ, WŁAŚCIWOŚĆ CHEMICZNA, INŻYNIERIA CHEMICZNA, TELEKS, LAK, IMMUNOGEN, ODMRAŻACZ, LIGNINA, MOLEKUŁA, DESZCZ, SYKATYWA, ENKODER PRZYROSTOWY, LAPIS PHILOSOPHORUM, ABSORBAT, ŻELATYNA, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, WABIK, MARTWICA, SUBSTANCJA OBCA, SKŁADNIK AUTOGENICZNY, MLECZKO PSZCZELE, PRÓBA ZEROWA, ODTRUTKA, CYTOSTATYK, ZNIECZULENIE, AUKSYNA, MAŹ PŁODOWA, SUBSTANCJA POZAKOMÓRKOWA, KOMPRESJA IMPULSÓW, ROSA MIODOWA, PIERWIASTEK, PRZEWÓD, SUBSTANCJA CZYNNA, ŚRODEK PSYCHOTROPOWY, MASA KAKAOWA, WYDZIELINA, ŚRODEK ZNIECZULAJĄCY MIEJSCOWO, METAL, ZŁÓG, SKŁADNIK POKARMOWY, NOREFEDRYNA, OLBROT, FERRIMAGNETYK, DOBRY WUJASZEK, SUBSTANCJA OBCA, TEMPERATURA ZAPALENIA, ADIUWANT, WSPOMAGACZ, ACHROMATYNA, STAN SKUPIENIA, EMITER, WISKOZA, KONDENSACJA, PODOFILINA, AZOTAN, SORBAT, POLARYZATOR, KONTRAST, ULEPSZACZ, OPIOID, ANESTETYK, SKŁAD, ŻELATYNA, FARBA PROSZKOWA, RÓG, KOMÓRKA SERTOLIEGO, KIT PSZCZELI, BOMBA CHEMICZNA, AUTOKATALIZATOR, ADJUWANT, SUBSTANCJA MATECZNA, ETER, BEJCA, TABLETKA GWAŁTU, CIECZ, EKSCYTOTOKSYNA, CYKLAMINAN, DROŻDŻE, PRZYŚPIESZACZ, ADDYCJA, PREPARAT, BIAŁY PUCH, MATERIAŁ GENETYCZNY, PRZYSPIESZACZ, ZASADOWY GALUSAN BIZMUTU, HYDROFIL, ZAGĘSTNIK, SZUWAKS, RADIOZNACZNIK, PEJOTL, LEK CYTOSTATYCZNY, WYPŁYW, DEPOLARYZATOR, OTOCZKA, BAKTERIOCYD, CIASTO, GETER, SŁODYCZ, PASTA DO ZĘBÓW, ENTEROTOKSYNA, INTROJEKCJA, WYŻERACZ, ŚNIEG, GRUNT, SMAR, ?KRYSTALOGRAFIA CHEMICZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 441 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SUBSTANCJA CHEMICZNA WSPOMAGAJĄCA PRZEWODZENIE IMPULSÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SUBSTANCJA CHEMICZNA WSPOMAGAJĄCA PRZEWODZENIE IMPULSÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MEDIATOR substancja chemiczna wspomagająca przewodzenie impulsów (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MEDIATOR
substancja chemiczna wspomagająca przewodzenie impulsów (na 8 lit.).

Oprócz SUBSTANCJA CHEMICZNA WSPOMAGAJĄCA PRZEWODZENIE IMPULSÓW sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - SUBSTANCJA CHEMICZNA WSPOMAGAJĄCA PRZEWODZENIE IMPULSÓW. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

x