Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: PRZETWORNIK, KTÓREGO ZADANIEM JEST GENEROWANIE IMPULSÓW (PRZYROSTY KĄTOWE) ODPOWIADAJĄCYCH RUCHOWI OBROTOWEMU

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ENKODER PRZYROSTOWY to:

przetwornik, którego zadaniem jest generowanie impulsów (przyrosty kątowe) odpowiadających ruchowi obrotowemu (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZETWORNIK, KTÓREGO ZADANIEM JEST GENEROWANIE IMPULSÓW (PRZYROSTY KĄTOWE) ODPOWIADAJĄCYCH RUCHOWI OBROTOWEMU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.541

EMBARGO, WYPADEK, UWAŻNOŚĆ, ELEKCJA, EGZYSTENCJALISTA, TREN, BUT NARCIARSKI, POZOSTAŁOŚĆ, SUSZKA, AFERA ROZPORKOWA, PRZEWODNIENIE HIPERTONICZNE, PŁYWACZEK, MUSZLA, AGNOSTYK, LOKACJA, LOGAN, ŁASKAWCA, KANCLERZ FEDERALNY, NEGACYJNOŚĆ, PLEBEJUSZ, POCISK NADKALIBROWY, HIPERPRZESTRZEŃ, DWUKOLOROWOŚĆ, UBEZPIECZONY, KRANIOTOMIA, ŁABĘDZIA SZYJA, LAPAROSKOPIA, TRAWERS, POKAZOWOŚĆ, RETORTA, PUNKT GEODEZYJNY, MOL, SALEP, TURBOSŁOWIANIN, CUDZOŁOŻNOŚĆ, STRUNA, LUSTRZEŃ, TORFOWISKO WYSOKIE, POLARYZACJA, TAUTOLOGIA, BIURO, GÓWNIANOŚĆ, RELACJA PUSTA, WRZÓD HUNTERA, SPOWINOWACONY, KRYSTALIZACJA, IZOLACJA, RECEPTYWNOŚĆ, PISANINA, HOMAR EUROPEJSKI, IDENTYFIKACJA, PULPIT, ODCHYLENIE STANDARDOWE W POPULACJI, ARESZT DOMOWY, WESOŁOŚĆ, ANALIZA DYSKRYMINACYJNA, DWUKROTNOŚĆ, PARAMETR, HALOFIL, POSUWISTOŚĆ, SMOK, KOSTKA BRUKOWA, ASNYK, PAPROTNIKI, PRAWO DŻUNGLI, FANPAGE, BOWLS, ŹRÓDŁO TERMALNE, SKANDYNAWSKOŚĆ, GOLAS, KLIMAT, NEURON LUSTRZANY, ŚWIECA, WYMIANA GAZOWA, BŁĄD MATERIALNY, CIEPŁO, ANTROPOLOGIA POLITYCZNA, LUDZIK, FIRMA KRZAK, LINGA, RÓWNANIE ALGEBRAICZNE, LEKTOR, UROSTOMIA, SERIAL DOKUMENTALNY, TRANSPARENCJA, WALEC ELIPTYCZNY, POKOLENIE KANAPKOWE, KRYKIET, NIETOPERZE OWADOŻERNE, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-9, OGNISKO, PIGUŁKA ANTYKONCEPCYJNA, WZNIOS, RACJONALIZM GENETYCZNY, USTĘPLIWOŚĆ, HOMOFONIA, PERILLA ZWYCZAJNA, FENOKSYMETYLOPENICYLINA, NIECHLUBNOŚĆ, CYNKOGRAFIA, KOMORA CIŚNIENIOWA, ADRES KORESPONDENCYJNY, ALTANNIK LŚNIĄCY, OBIEGNIK, PŁOZA, FISZBINOWCE, ECHIDNA OGNIWOWA, ROZPOREK, ŚWIECZKA, ŚWIATŁODRUK, MYŚLENIE MAGICZNE, LAMPKA, LODÓWKA, GOSPODARSTWO NISKOTOWAROWE, SILNIK SKOKOWY, BIAŁY WALC, PRAGMATYKA, MACEDONIA, HRABICZ, TRANSAKCJA TERMINOWA, TEFLON, DYNAMICZNOŚĆ, BOBREK TRÓJLISTKOWY, BIAŁA NĘDZA, SŁODYCZ, MNOŻNA, PIEKŁO, MIARA, PARTYKUŁA, ZASIŁEK OKRESOWY, SONOMETR, ŚWISTEK PIĘCIOPALCY, LEŃ, PRZENOSKA, RODZAJNIK, SYJON, GŁADKOŚĆ, CHIP, GRZECH, DWUSTRONNOŚĆ, ALBAŃSKOŚĆ, NIEWIDKA, ŁUK KLASYCZNY, PRZYZNAWALNOŚĆ, WIZJER, JAGLANKA, SUBSTANCJA, RAK RZECZNY, FIMBRIA, TOKAMAK, ŁASKA, ALFABET MORSE'A, IDIOFON, LITERATURA FAKTU, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA, CYTADELA, MALARSTWO NAŚCIENNE, CZEPOTA GAMBIR, PRECYZYJNOŚĆ, WENESEKCJA, CYTOLOGIA, USTERZENIE PŁYTOWE, ELEKTORAT, PITU-PITU, KABRIOLET, OLEJEK KAMFOROWY, NIEAUTENTYCZNOŚĆ, LOKAJSTWO, HUMANIORA, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU G, NAFTOWNICTWO, ATRAKCYJNOŚĆ, NACZYNIAK JAMISTY OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO, SILNIK DWUKLATKOWY, PLAKODONTY, KORNIJSKI, KOŁNIERZ SZALOWY, MINÓG TRÓJZĘBNY, ŚWIECA, ELEGANCIK, PŁASZCZYZNOWOŚĆ, AKCJA, CZATKOBATRACH, NIEWYGODA, PŁATNOŚĆ BALONOWA, PLUS DODATNI, BEZSIŁA, KILOKALORIA, WYRĘB, PRZEMIENNIK CZĘSTOTLIWOŚCI, DOKŁADNOŚĆ, KOMUNALKA, ANILANA, ZAKON ŻEBRACZY, OBRÓT SYNCHRONICZNY, CENTRUM URAZOWE, NERECZNICA SZEROKOLISTNA, NAZWA PUSTA, NIELICZNOŚĆ, TRÓJCA, PRZECHOWALNICTWO, KAGUAN, WIDZENIE, FREGATA RAKIETOWA, NOCEK KOSMATY, DIPLODOK, ROŚLINA SŁONOLUBNA, ENKODER ABSOLUTNY, DYNAMIZM, PROTEROZUCHIDY, ŻYWIENIE, POLE ŹRÓDŁOWE, ANALIZA FRAZOWA, LODOWIEC GÓRSKI, USŁUGI NIEMATERIALNE, POPYT PROPORCJONALNY, SMOK, ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE, MARKETING SKOJARZENIOWY, ZASADA EKSTENSJONALNOŚCI, PSEUDOBIELICA, MPA, ZNIECZULENIE, KANAŁ, DYNA, PANECZEK, CZERWONA KRWINKA, ORGANIZATOR, MATOWOŚĆ, INDYWIDUALIZM, MAŁPY ZWIERZOKSZTAŁTNE, POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA SERCA, KĄT WPISANY, KOPIAŁ, ZAPISOBIERCA, GIDIA, PRZEPIS PRZEJŚCIOWY, SZKARADNOŚĆ, CHROMOSOM HOMOLOGICZNY, KRĘGOWIEC, BIEG JAŁOWY, WYŚCIG, GRUPA PRZEMIENNA, WARIACYJNOŚĆ, GAMBIR, INERCJALNOŚĆ, PRETOR MIEJSKI, CHOLINOLITYK, DZIEWIĘCIOKROTNOŚĆ, AGAR, METEORYT KAMIENNY, BURGER, ZAUROPTERYGI, BEZROBOCIE UKRYTE, , OMNIPOTENCJA, POGODNOŚĆ, SUPERPRZEBÓJ, CYSTOSTOMIA, REOSTAT, DWÓJNIAK, ANAEROBIOZA, NIEPRAWDZIWOŚĆ, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, ZIARNO, ROTATOR, PRZYCZYNEK, SINGIEL, NIEROZRÓŻNIALNOŚĆ, NAPASTNICZKA, KOMPRESJA IMPULSÓW, POPULARNOŚĆ, BAŁKAŃSKOŚĆ, KWIATECZEK, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, SYFON, GĄSKA WIOSENNA, BAZYLIKA MNIEJSZA, WSZECHDOSKONAŁOŚĆ, PORA, ZASOBOŻERNOŚĆ, OWAL KARTEZJUSZA, GRZYB ZAJĘCZY, ANIOŁ STRÓŻ, AMPUTACJA, JEZIORO ENDOREICZNE, TĘTNICA NERKOWA, ROZCIĄGŁOŚĆ POŁUDNIKOWA, FRYWOLNOŚĆ, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, PAWANA, WZW G, GOLIZNA, LUJ, AKCJA IMIENNA, KOMPENSATOR CIEPLNY, FILM SZPIEGOWSKI, FUNKCJA BORELOWSKA, DELEGACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.541 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: przetwornik, którego zadaniem jest generowanie impulsów (przyrosty kątowe) odpowiadających ruchowi obrotowemu, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZETWORNIK, KTÓREGO ZADANIEM JEST GENEROWANIE IMPULSÓW (PRZYROSTY KĄTOWE) ODPOWIADAJĄCYCH RUCHOWI OBROTOWEMU to:
Hasło Opis krzyżówkowy
enkoder przyrostowy, przetwornik, którego zadaniem jest generowanie impulsów (przyrosty kątowe) odpowiadających ruchowi obrotowemu (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ENKODER PRZYROSTOWY
przetwornik, którego zadaniem jest generowanie impulsów (przyrosty kątowe) odpowiadających ruchowi obrotowemu (na 18 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x