SPOSÓB, W JAKI POŁOŻONY JEST OBIEKT W PRZESTRZENI - WZGLĘDEM JAKIEGOŚ PUNKTU, LINII, INNEGO OBIEKTU ITP - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

USYTUOWANIE to:

sposób, w jaki położony jest obiekt w przestrzeni - względem jakiegoś punktu, linii, innego obiektu itp (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: USYTUOWANIE

USYTUOWANIE to:

miejsce, w którym znajduje się jakiś obiekt, jego lokalizacja (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SPOSÓB, W JAKI POŁOŻONY JEST OBIEKT W PRZESTRZENI - WZGLĘDEM JAKIEGOŚ PUNKTU, LINII, INNEGO OBIEKTU ITP". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.936

HEREZJA RELATYWIZMU KRYTYCZNEGO, PREFIKS, GESTAPO, UPIERDLIWOŚĆ, SKIOFIT, POWTÓRZENIE, WSPÓLNY ZASÓB, ŚWIATŁO, SŁABIZNA, ARMATA POLOWA, KSIĄŻKA OBIEKTU BUDOWLANEGO, HANIEBNOŚĆ, WYSMUKŁOŚĆ, STEP, LOTNY FINISZ, MPA, PANORAMA, NABIEGUNNIK, KRYZYS GOSPODARCZY, NACHÓD, HISTORYZM MASKI, PLASTYCZNOŚĆ, DOPEŁNIENIE ORTOGONALNE, GRĘPLA, RUCH, SULFACETAMID, ŻYWIOŁ, STYGOKSEN, TŁO, KINO SAMOCHODOWE, KOŚĆ MIEDNICZNA, ANTYSZCZEPIONKOWIEC, ORLICZKA MIECZOWATA, SPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA, PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE, DZIECINNOŚĆ, OKO, RHIZOBIUM, CZEREMCHA, SPACER PO CHROMOSOMIE, DIABELSKOŚĆ, KOZA, ZARAŻONA, PRODUKCJA, MECHANIZM JARZMOWY, BARBARZYŃCA, GŁĘBOKOŚĆ PERYSKOPOWA, ZWIĘZŁOŚĆ, PRAWO PRYWATNE, PROTEKTOR, CZERWONE CIAŁKO KRWI, ŻUREK, NAWALANKA, ROTATOR, ŚWIADEK JEHOWY, KARAMBOLA, WSPORNIK, TAG, ŚWIĄTEK, POSIADACZ ZALEŻNY, CYJANOŻELAZIAN(III), DIDGERIDOO, UNIONISTKA, WYŁUDZACZ, BASEN, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, MROK, DOMINANTA, ZAPŁATA, DOKUMENT, WYZNANIE MOJŻESZOWE, ZANIECZYSZCZENIE, CZYN NIERZĄDNY, ABSOLUTORIUM, CETIOZAUR, WYNAJMUJĄCY, USTALENIE, ROZTROPEK, WYRAŻENIE, LOGIKA NIEFREGOWSKA, HIPOTEZA HANDICAPU, DWUKOLOROWOŚĆ, KLUCZ GŁÓWNY, LIŚCIOŁAZ PRĘGOWANY, GRADIENT, PĘPAWA, WSPÓLNOTOWOŚĆ, AFISZOWANIE SIĘ, RODZINA KATYŃSKA, TEFLON, ROSTBEF, WIELKOGŁOWOWATE, RAFA, ROZRUCH, NIEDEFINIOWALNOŚĆ, POLE MAGNETYCZNE, MORDERCA, KUPON, ZESZYT W LINIE, HAGIOGRAFIA, PĄCZEK, LITURGIA, MARKIER, SZALONA GŁOWA, MĄTEWKA, SADYSTYCZNOŚĆ, SZKARADNOŚĆ, WIELKOMOCARSTWOWOŚĆ, PRZEWÓD ODBOJOWY, WERBLISTKA, DYLATACJA CZASU, SZCZAWIÓWKA, KWOKA, WIELKODUSZNOŚĆ, OSET SINY, SYLOGIZM, PRZYSADKA MÓZGOWA, ŻÓŁWIAK CHIŃSKI, STRÓJ PLAŻOWY, UPALNOŚĆ, MOŻNOŚĆ, PSIKUS, HURON, WYRAŻENIE, PERKOZEK BIAŁOSMUGI, PRĄD TĘTNIĄCY, PAPRYKARZ, BIOFLAWONOID, WENEROLOGIA, PŁYWACZEK, KONSEKWENTNOŚĆ, OTWARTOŚĆ, PROMIENNOŚĆ, FILM ANTYWOJENNY, JĘZYKI BANTU, KOMERAŻ, SITNIK, PIRAT, GEJOSTWO, ZGIEŁK, KRZYWOZĄB PODSADNIKOWY, POKAZOWOŚĆ, DZIECINNOŚĆ, SKOCZNIA MAMUCIA, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, MKLIK, APRIORYZM, ROTACJA WEWNĘTRZNA, REAKCJA ZAPALNA, TRUDNOŚĆ, SPRZECZNOŚĆ, PATAFIAN, LINIA ŚNIEGU, INSTRUMENT STRUNOWY, ANIMACJA, GETTER, ZDERZAK, RUNO, CHLUBNOŚĆ, WÓDKA GATUNKOWA, TAJEMNICZOŚĆ, KIT, CHAŁACIARZ, BIOMETRYKA, ZALEŻNOŚĆ, STACJA, HOMER, ŚWIĘTA KSIĘGA, STREFA PRZYGRANICZNA, GOŹDZIENIEC, POŁĄCZENIE, PROCENT PROSTY, ULEGŁOŚĆ, MATRYLINEARNOŚĆ, ŻÓŁWIE DWUPAZURZASTE, KOMPETENTNOŚĆ, ZASOBY, MULTIPLET WIDMOWY, WYNIKANIE LOGICZNE, MAKAK JAPOŃSKI, WĘZEŁ, DREN, TWIERDZENIE ENGELA, SYNTEZA, HYGROPSAMMON, MINERALIZATOR, PIEC WANNOWY, ROBOTY PRZYMUSOWE, UNDEAD, MĘŻNOŚĆ, ROZSĄDNOŚĆ, WAGA, TEMPERATURA ZAPALENIA, FLEBODIUM, PRZEBÓJ, OKOP, ŚRODEK, BRATNIA DUSZA, RACJONALIZM, COLESLAW, ŻARŁACZ BIAŁOPŁETWY, WYJADACZ, CHROMOSOM HOMOLOGICZNY, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, DEBILNOŚĆ, NAROST, MURZYSKO, NOŚNIK DANYCH, WIECZNA ZMARZLINA, ANALIZA FUNKCJONALNA, WORECZKOWY, SYSTEM OBRONNY, POCIĄG, SPOT, SUKA, BEZINWAZYJNOŚĆ, PARK, ATRYBUCJA, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, FORMACJA DEFENSYWNA, KONKATENACJA, DZIEDZICZENIE CYTOPLAZMATYCZNE, ŁAMANA, PODATEK KATASTRALNY, EUDIOMETR, NADAJNIK TELEWIZYJNY, TELEWIZJA REPERTUAROWA, PODPORA, CHODZĄCY SZKIELET, MAMUT POŁUDNIOWY, KLUCZ, TOMOGRAF, UDERZENIE, PROSTA, POSTĘP GEOMETRYCZNY, REGUŁA SAVAGE'A, PRZETWÓR, PUNKCJA LĘDŹWIOWA, STYLIZACJA, GAŁĘZIAK ZBITY, IMPULSYWNOŚĆ, LINIA ŚREDNICOWA, PŁYTA, INTONACJA, WYCHÓD, LANIE WOSKU, KARP BEZŁUSKI, KOLEŻEŃSKOŚĆ, PORZĄDNOŚĆ, WOJEWODA, WYRAZISTOŚĆ, PROTOROZAUR, ENAMINA, KWAZAR, DELEGACYJKA, RACHUNEK PREDYKATÓW PIERWSZEGO RZĘDU, UNYTKO, TYTAN, POKRZYWDZONA, ROZCIĄGŁOŚĆ RÓWNOLEŻNIKOWA, DELUWIUM, ANTRESOLA, DELFIN, PRZĄDKOWATE, WIELKOŚĆ, NIEZBĘDNOŚĆ, CHORDOFON, BACKGROUND, WĘGORZOWATE, WROSTEK, GÓRNICZKA, DEZINSTALACJA, DZIEŃ DZISIEJSZY, WAZONKOWCOWATE, ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY, KONDENSATOR ELEKTRYCZNY, DYSTANS, MEDALION, BIEDASZYB, AMBYSTOMOWATE, MALARSTWO, PRZYRODNIE RODZEŃSTWO, LANCER, POJEMNIK, IPHONE, STYL, MAGNETON JĄDROWY, AKUMULATORY, GOLIAT, EPEJROFOREZA, MODYFIKACJA, ŚCIANA, POMPA TŁOKOWA, EDYKUŁ, MIKROSKOP ŚWIETLNY, SPULCHNIACZ, HORYZONT MYŚLOWY, OHYDZTWO, KOLEGIUM KARDYNALSKIE, ?KETOZA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.936 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SPOSÓB, W JAKI POŁOŻONY JEST OBIEKT W PRZESTRZENI - WZGLĘDEM JAKIEGOŚ PUNKTU, LINII, INNEGO OBIEKTU ITP się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SPOSÓB, W JAKI POŁOŻONY JEST OBIEKT W PRZESTRZENI - WZGLĘDEM JAKIEGOŚ PUNKTU, LINII, INNEGO OBIEKTU ITP
HasłoOpis hasła w krzyżówce
USYTUOWANIE sposób, w jaki położony jest obiekt w przestrzeni - względem jakiegoś punktu, linii, innego obiektu itp (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

USYTUOWANIE
sposób, w jaki położony jest obiekt w przestrzeni - względem jakiegoś punktu, linii, innego obiektu itp (na 11 lit.).

Oprócz SPOSÓB, W JAKI POŁOŻONY JEST OBIEKT W PRZESTRZENI - WZGLĘDEM JAKIEGOŚ PUNKTU, LINII, INNEGO OBIEKTU ITP sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - SPOSÓB, W JAKI POŁOŻONY JEST OBIEKT W PRZESTRZENI - WZGLĘDEM JAKIEGOŚ PUNKTU, LINII, INNEGO OBIEKTU ITP. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast