TO, ŻE COŚ JEST PRECEDENSOWE, CECHA CZEGOŚ PRECEDENSOWEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRECEDENSOWOŚĆ to:

to, że coś jest precedensowe, cecha czegoś precedensowego (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO, ŻE COŚ JEST PRECEDENSOWE, CECHA CZEGOŚ PRECEDENSOWEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.047

GEOCENTRYZM, SERCE, SZKODNIK, CHODZĄCA REGUŁA, RENOMA, SKRZYNKA, STANOWISKO, DŁUGIE RĘCE, SZMELC, JEDNOSPÓJNOŚĆ, PRZEWAGA, DWUKOLOROWOŚĆ, OSIOŁ, FAJANS, PIASZCZYSTOŚĆ, GODZINA WYCHOWAWCZA, GŁOS, SZCZENIACTWO, KRYSZTAŁ NAŚLADOWCZY, BIAŁA MAGIA, STRZAŁ, ANTYMONARCHISTA, PASEK, PRIORYTET, ŻÓŁTAK, PRACOWNIK DYDAKTYCZNY, STOPNIOWALNOŚĆ, TYLCZAK, TRZEŹWOŚĆ, UWARUNKOWANIE, INWOKACYJNOŚĆ, WIRTUOZERIA, SEKRET, TYMOLEPTYK, PIANO, WYSYP, NOWICJUSZKA, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, GENERATYWIZM, GEOMETRIA WYKREŚLNA, DZIEWIĘCIOKROTNOŚĆ, STRZAŁECZKA, WIDŁOWOŚĆ, TROISTOŚĆ, LEŚNY DZIADEK, EUROSTREFA, TRÓJNÓG, TASMANIOZAUR, REMINISCENCJA, HYDRA, ZAPEWNIENIE, KĄPIEL, BOWLS, PAŁAC, LODOWIEC HIMALAJSKI, POPRZEDNIK, SUBSTYTUT, PRZESIEWACZ, SKANDAL, MEGAPOZYTYW, ZGŁOSKOWIEC, WICEMISTRZ, POWAGA, PRAGNIENIE, PENETRACJA, SUCHY PROWIANT, STAN STACJONARNY, MŁODZIK, HOLOGRAM, FIMBRIA, PŁYTA DETONACYJNA, EGOCENTRYCZNOŚĆ, TRANSAKCJA SPOT, MILENIUM, DIABELSKOŚĆ, BEZPRZYKŁADNOŚĆ, MIERZENIE, KOLOSTOMIA, OHYDZTWO, ZUPA Z GWOŹDZIA, NIEWZRUSZALNOŚĆ, NICPOŃ, PODRYDZYK OSTRY, ENERGIA, ZRZĘDLIWOŚĆ, FASON, SAMORZĄDNOŚĆ, SZCZĘT, MANIAK, MEMBRANA, NASADA, ZBIORNICA, MAKABRA, WSZECHMOCNOŚĆ, SAMOREALIZACJA, MODELOWOŚĆ, WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI CIEPLNEJ, PORA, ŻYWIENIE WIARY, FILHELLENIZM, ZAOKRĄGLENIE, RYWALIZACYJNOŚĆ, SYNTEZA, NACZYNIAK JAMISTY OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO, KOMBATANCKOŚĆ, TĘPICIEL, TARCZA, GAZ PIEPRZOWY, KIEP, OMIEG KOZŁOWIEC, DŻUNGLA, STAŻ, INSTRUMENT POCHODNY, KOŚCIÓŁ ZACHODNI, DEIKSA, POGODNOŚĆ, HEMOCYT, NIENORMATYWNOŚĆ, SER PODPUSZCZKOWY, OPŁATA EKSPLOATACYJNA, ŁATEK, TAUTOLOGIA, TRUDNOŚĆ, SPROŚNOŚĆ, REZERWA REPRYWATYZACYJNA, DAWNOŚĆ, PARTYJKA, KONTRAST RÓWNOCZESNY, ZAPALNOŚĆ, BLISTR, POWER, FASOLA ZŁOTA, KONTRMANIFESTACJA, CZERWONA KSIĘGA, PODŁOŚĆ, PERKOZEK BIAŁOSKRZYDŁY, ODTWÓRCA, PROCENTOWOŚĆ, PUNKT NIECIĄGŁOŚCI, ŻÓŁWIE SPŁASZCZONE, OBRÓT, DYFERENCJA, SYSTEMOWOŚĆ, PÓŁĆWIARTKA, ZBIERACZKA, MISZCZU, ECCHI, ANTYKLINA, PODPÓRKA, POWTÓRZENIE, TEŚCIK, KASZTAN, OBŁĘD, ZESKROBINA, ZAJĄKNIĘCIE, NIEOBLICZALNOŚĆ, NIEWYRAZISTOŚĆ, BŁYSK, BUTNOŚĆ, ZANIK, GNIAZDO, WIELOBARWNOŚĆ, ZACHYŁKA, WYZNACZNIK, TANIEC, PLASTYKA, BŁYSK, WĄSKOŚĆ, DYNAMICZNOŚĆ, WICHROWATOŚĆ, TRUSIA, MAGICZNOŚĆ, ZDRADLIWOŚĆ, ANTENA ŚRUBOWA, ORDYNUS, MONARCHISTA, NIEPODZIELNOŚĆ, DEFENSYWNOŚĆ, WIĄZANIE KOWALENCYJNE, CZASOWNIK PRZECHODNI PODWÓJNIE, MARMUR, SIŁA AERODYNAMICZNA, DERYWACJA PARADYGMATYCZNA, PEŁNIA, ZAMIENNIK, ROZSTRÓJ, UCIECZKA, ŚLAD, STREFA EURO, OZNACZENIE, STRETCH, TRANSPARENTNOŚĆ, ŚWIĘTA, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, TERAPIA SYSTEMOWA, STRYJ, FLEGMA, PŁOCHLIWOŚĆ, UZNANIE, CZUBRICA, SZPIGAT, ODROŚL, POCIĄG EKSPRESOWY, JEDYNKA, BŁĘDNIK KOSTNY, NADZIEWKA, DOBÓR SZTUCZNY, IZOLAT, NOTACJA, RDZEŃ, DETEKTORYSTYKA, FOCH, INDYJSKI KOŃ WOJSKOWY, WYROŚL, WIOSKA TEMATYCZNA, EFEKTYWNOŚĆ, BEZBRZEŻE, ANACHRONICZNOŚĆ, JAŚMINOWIEC, GŁUCHOŚĆ, AKROCYJANOZA, PROTEKTOR, WSPÓŁRZĘDNE GALAKTYCZNE, PROSTA, CHWYTAK, POZABIBLIJNOŚĆ, CALYPSO, GAZÓWKA, NIEŚCISŁOŚĆ, PRZEKŁADNIA PASOWA, ŁOŻYSKO GAZOWE, PRZEDSCENIE, PASSIVUM, KLASA, PODPORA, IDIOFON, BIEGŁOŚĆ, KASZKA Z MLEKIEM, OBCHODOWY, ASPIRANT, WZORZEC, WYSPIARSKOŚĆ, PIASKOWNICA PĘKAJĄCA, TYTANOZAUR, DEGRESJA PODATKOWA, SCENARIUSZ, MIĘKKOŚĆ, ZASADA TOŻSAMOŚCI, TAKSIARA, KARCZMA, PUSZKARSTWO, WRZÓD NA DUPIE, COŚ, WYDRA, WZW G, PROGRESYWIZM, FUNKCJA CELOWA, WŁAŚCIWOŚĆ FIZYCZNA, FAJNOŚĆ, BAZA, DRĄŻEK SKRĘTNY, DOBRO RZADKIE, PRZYCZYNA SPRAWCZA, QUEBECKI, GATUNEK WSZĘDOBYLSKI, SKWAPLIWOŚĆ, STAW KULISTY WOLNY, TRYB OZNAJMUJĄCY, MŁODZIAK, ZERO BEZWZGLĘDNE, ZAMYKANIE USZU, ROKPOL, OTWARTOŚĆ, INCYDENTALNOŚĆ, POCISK NADKALIBROWY, PIRAMIDA, AKUMULATORY, ZROZUMIAŁOŚĆ, GOFR, OSPAŁOŚĆ, OKRES NOWORODKOWY, BIOGRAFIZM, WIELOFAZOWOŚĆ, PRECYZYJNOŚĆ, LINEARNOŚĆ, KONIEC, FILEMON SĘDZIWY, DESKA, STOPA, TRADYCYJNOŚĆ, MYSZOWATOŚĆ, WIRTUOZERIA, UBYTEK, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, ANALIZA CZYNNIKOWA, SZKLISTOŚĆ, FUTBOL AMERYKAŃSKI, PRZEBRZYDŁOŚĆ, DINGS, ?KAPUCYNKA BIAŁOCZELNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.047 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TO, ŻE COŚ JEST PRECEDENSOWE, CECHA CZEGOŚ PRECEDENSOWEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TO, ŻE COŚ JEST PRECEDENSOWE, CECHA CZEGOŚ PRECEDENSOWEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRECEDENSOWOŚĆ to, że coś jest precedensowe, cecha czegoś precedensowego (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRECEDENSOWOŚĆ
to, że coś jest precedensowe, cecha czegoś precedensowego (na 14 lit.).

Oprócz TO, ŻE COŚ JEST PRECEDENSOWE, CECHA CZEGOŚ PRECEDENSOWEGO sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - TO, ŻE COŚ JEST PRECEDENSOWE, CECHA CZEGOŚ PRECEDENSOWEGO. Dodaj komentarz

4+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast