ZNACZENIE JAKIEGOŚ TEKSTU, INFORMACJA, KTÓRA JEST PRZEKAZYWANA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZEKAZ to:

znaczenie jakiegoś tekstu, informacja, która jest przekazywana (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PRZEKAZ

PRZEKAZ to:

druk urzędowy do zlecania przekazu (na 7 lit.)PRZEKAZ to:

usługa, która pozwala przekazać pieniądze (na 7 lit.)PRZEKAZ to:

tekst lub inny dokument, który zawiera informacje o przeszłości (na 7 lit.)PRZEKAZ to:

przekazanie/przekazywanie czegoś, np. przekaz bodźców (na 7 lit.)PRZEKAZ to:

kwota, która jest przekazywana za pośrednictwem usługi przekazu (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZNACZENIE JAKIEGOŚ TEKSTU, INFORMACJA, KTÓRA JEST PRZEKAZYWANA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.484

KURATORKA, UTWÓR, UPOŚLEDZONY, BYSTROŚĆ, SPONTANICZNOŚĆ, PARTYKUŁA, AKSAMITKA WZNIESIONA, TYŁOZGIĘCIE MACICY, FILM SCIENCE-FICTION, BÓR WRZOSOWY, PRZETŁOK, UPUST, DOSIEBNOŚĆ, SPEKTROMETRIA MAS, TWIERDZENIE WILSONA, WKŁADKA, EROS, KYNOTERAPIA, JAGODNIK, DZIAŁANIE, MŁODZIEŻÓWA, NUMER DOSTĘPOWY, KOMIN PŁACOWY, ADIAFORA, LODOWIEC HIMALAJSKI, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, STONÓG MYSZATY, PILATES, KUJON, TEOGONIA, DRAŻLIWOŚĆ, RADCA PRAWNY, GOOGLE, WSPÓŁZAWODNICZKA, FIZYKA SŁOŃCA, SKUTOZAUR, HURYSA, PTASZNIK GIGANT, BAZYLISZEK, GŁUPIĄTKO, EKSCYTARZ, OPIEKUN FAKTYCZNY, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, DEKLARANT, WIRTUALIZACJA, SZKIC, BRUTAL, WŚCIEK DUPY, NIECZUŁOŚĆ, PANI, GITARA HAWAJSKA, OŁTARZYK, SPRAWICIELKA, UDERZENIE, KOMISARZ, FETYSZ, CŁO OCHRONNE, SCREENSHOT, GRA LOSOWA, KORZONEK, FOTOREALIZM, OBŻARTUCH, PRZECIWNAKRĘTKA, NIEDOJRZAŁOŚĆ, APTEKARZ, TRYMER, PIKNIK, WIGILIA, CHRAPA, KIEROWCA TESTOWY, OBCHÓD, NOZDRZE, WSZECHMOC, SZLACHCIĄTKO, TRUTÓWKA FIZJOLOGICZNA, POROŚL, ODRODZICIEL, JAZ ZASTAWKOWY, MARYNISTYKA, APANAŻE, STREFA ODRUCHOWA, PREDYKAT, ZAKŁAD HANDICAP, PIGUŁKA GWAŁTU, ŻÓŁWIE WĘŻOSZYJNE, MILONGA, DOPING, PRYWATYZACJA POŚREDNIA, CHIŃSKOŚĆ, MODRASZEK ORION, DEGRESJA PODATKOWA, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, PRZEDMIOT KIERUNKOWY, KLOSZ, TURBINA POWIETRZNA, CIERNIOGŁOWY, ZEKS, MASKA, PIĘKNO, NOWOBOGACKI, PŁONIWOWCE, ODCIEŃ, BOSKA CZĄSTKA, SZCZEGÓLNOŚĆ, LEGENDARNOŚĆ, ŁADNOŚĆ, PODDIALEKT, NIEPRZYSTOJNOŚĆ, FEEDBACK, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA, NALTREKSON, CHONDRYT OLIWINOWO-PIGEONITOWY, DRZEWO KOSMICZNE, NIEREALNOŚĆ, CELOWOŚĆ, BIEG JAŁOWY, BRODAWCZAKOWATOŚĆ MŁODZIEŃCZA KRTANI, TOALETA, PSIKUS, TRATWA RATUNKOWA, WAĆPANNA, PRZESTRZEŃ LINIOWA, PRZEDAWCZYK, MECHANIKA GRUNTU, DECYZJA DOPUSZCZALNA, BABKA PIASKOWA, REAKCJA KATALITYCZNA, BOHATER, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, NIEROZWIĄZYWALNOŚĆ, MERYTERIUM, OLEJÓWKA, DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY, WOLANT, BOROWIK WILCZY, NEUTRALIZACJA, GALERIA, SAMOTNA MATKA, NIMB, SYSTEM KASTOWY, TUBOWY, USIŁOWANIE, BRACIA POLSCY, TRAWERSOWANIE, FILTR GĄBKOWY, CHWOŚCIK BURAKA, TASIEMIEC NIEUZBROJONY, SAMURAJ, LUZACKOŚĆ, CZASZA, ZWIERZĘ, WYDŁUŻALNIK, AKLAMACJA, POŻYTECZNY IDIOTA, STRZELANKA, DZIARSKOŚĆ, SZACHULEC, OBIETNICA PRZEDWYBORCZA, SYNEKURZYSTA, DIAMAGNETYK, DEFENSOR, KORYTO, ZDERZAK, ORZECZENIE, OBSZAR, PŁASKOŚĆ, ŁACINNICZKA, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, AUTSAJDER, KOCIAK, NIEWYPŁACALNOŚĆ, DZIAŁ OSOBOWY, CHAMPIONKA, WIELOPŁETWIEC, ŻÓŁWIAK CHIŃSKI, KONCHIOLINA, ŚWIADEK, KAUKAZ, PRZEKAŹNIK, KETEN, BRUDNICA NIEPARKA, JEŹDŹCZYNI, CHOROBA DARLINGA, EFEKTYWNOŚĆ, CIENISTKA, ZUPA, ZWIEDZAJĄCA, GIMBOPATRIOTA, WZORZEC, WSKAŹNIK, HAMULEC WIRNIKOWY, CUDZOŁOŻNICA, DELTA KRONECKERA, OPONENT, AKWAFORTA, MAJĄTEK OSOBISTY, WOJSKO, KLEKOTKA, PIORUNOCHRON, ANONEK, KOŃ KLADRUBSKI, JĘZYK FLEKSYJNY, FRANCZYZA, UMOWA KONTRAKTACJI, BAŁKAŃSKOŚĆ, WIZJA, CORBETT, PŁASZCZYZNA, RĘKAWEK, SPORTÓWKA, ASPOŁECZNOŚĆ, SZATA GRAFICZNA, IMPROWIZATOR, PRASA, REKIN PIASKOWY, KARMA, KASZTAN, KREDYT KONSUMPCYJNY, HIDŻAB, BULLETIN BOARD SYSTEM, PRZECIWIEŃSTWO, KUC CONNEMARA, CYGAŃSTWO, ŻYWIZNA, BLOKERS, SZESNASTKA, BABA, ZAĆMA PODTOREBKOWA TYLNA, KOMISJA SKRUTACYJNA, WIZA IMIGRACYJNA, BONGOSY, KWADRAT MAGICZNY, UPARCIUCH, TAG, HEDONIZM, BODZIEC WARUNKOWY, NIEMERYTORYCZNOŚĆ, WIETRZENIE MECHANICZNE, SER PODPUSZCZKOWY, WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY, GORĄCZKA PONTIAC, DWÓJKA PODWÓJNA, SPRAWA, MORDERCA, ZDARZENIE, PRZEWÓD, ŚLEDZICIEL, METEORYT HED, ROZMAGNESOWANIE ADIABATYCZNE, HIPISKA, FIRMA KRZAK, ANTYRAKIETA, RUNO, PULPIT, CHROMOSOM HOMOLOGICZNY, ANEKS, KRZYŻ MALTAŃSKI, TYLCZAK ŁUKOWY, PATATAJKA, NAFTOWNICTWO, MIEDZIORYT, ŻAŁOBA, POZYCJA, FORMA LINIOWA, PIEPRZ GWINEJSKI, BANKOWÓZ, REŃSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, SCHRON PRZECIWLOTNICZY, KLUCZ UNIWERSALNY, ZANOKCICA CIEMNA, LODÓWKA, WORD, NEBIWOLOL, ZASZCZEPICIEL, EREKCJA, PIENIĄDZ KRUSZCOWY, EKOSYSTEM AUTOTROFICZNY, BLISKOZNACZNOŚĆ, CENTRALA, KOMBINACJA NORWESKA, TOUROPERATOR, DOBUDOWA, ASYMETRIA PRAWOSTRONNA, SEKWENCJA PALINDROMOWA, TRAWA KANARYJSKA, KOMISJA SELEKCYJNA, GRUSZECZNIK WIĄZKOWY, SZTOS, PRZERYWACZ, KWARC ZIELONY, OCZY SZEROKO OTWARTE, REGULATOR POGODOWY, SZKOLNOŚĆ, PAPROĆ DRZEWIASTA, ILOCZYN WEKTOROWY, LOMUSTYNA, RODZIMOŚĆ, ANTYCYPACJA, ŚRODKI TRWAŁE, ?WYCHOWAWCA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.484 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZNACZENIE JAKIEGOŚ TEKSTU, INFORMACJA, KTÓRA JEST PRZEKAZYWANA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZNACZENIE JAKIEGOŚ TEKSTU, INFORMACJA, KTÓRA JEST PRZEKAZYWANA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZEKAZ znaczenie jakiegoś tekstu, informacja, która jest przekazywana (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZEKAZ
znaczenie jakiegoś tekstu, informacja, która jest przekazywana (na 7 lit.).

Oprócz ZNACZENIE JAKIEGOŚ TEKSTU, INFORMACJA, KTÓRA JEST PRZEKAZYWANA sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - ZNACZENIE JAKIEGOŚ TEKSTU, INFORMACJA, KTÓRA JEST PRZEKAZYWANA. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast