MIĘSIEŃ NAPINACZ POWIĘZI SZEROKIEJ, ŁAC. MUSCULUS TENSOR FASCIAE LATAE - MIĘSIEŃ ZNAJDUJĄCY SIĘ NA KOŃCZYNIE DOLNEJ, ZALICZANY DO GRUPY TYLNEJ MIĘŚNI OBRĘCZY KOŃCZYNY DOLNEJ; JEGO GŁÓWNYM ZADANIEM JEST NAPINANIE PASMA BIODROWO-PISZCZELOWEGO, PRZEZ CO STABILIZUJE WYPROSTOWANY STAW KOLANOWY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NAPINACZ to:

mięsień napinacz powięzi szerokiej, łac. Musculus tensor fasciae latae - mięsień znajdujący się na kończynie dolnej, zaliczany do grupy tylnej mięśni obręczy kończyny dolnej; jego głównym zadaniem jest napinanie pasma biodrowo-piszczelowego, przez co stabilizuje wyprostowany staw kolanowy (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NAPINACZ

NAPINACZ to:

mięsień napinacz błony bębenkowej, łac. musculus tensor tympani - mięsień poprzecznie prążkowany występujący w uchu środkowym (na 8 lit.)NAPINACZ to:

mięsień napinacz podniebienia miękkiego, łac. musculus tensor veli palatini — parzysty mięsień poprzecznie prążkowany biorący udział w czynności podniebienia miękkiego i trąbki słuchowej (na 8 lit.)NAPINACZ to:

służy do naciągania paska klinowego (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MIĘSIEŃ NAPINACZ POWIĘZI SZEROKIEJ, ŁAC. MUSCULUS TENSOR FASCIAE LATAE - MIĘSIEŃ ZNAJDUJĄCY SIĘ NA KOŃCZYNIE DOLNEJ, ZALICZANY DO GRUPY TYLNEJ MIĘŚNI OBRĘCZY KOŃCZYNY DOLNEJ; JEGO GŁÓWNYM ZADANIEM JEST NAPINANIE PASMA BIODROWO-PISZCZELOWEGO, PRZEZ CO STABILIZUJE WYPROSTOWANY STAW KOLANOWY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.034

RETENCJA, STACJA POMP, ADWOKAT DIABŁA, MENTALNOŚĆ, STYL FORMULARNY, SROKOSZ, EMITOFAGIA, GMACHÓWKA, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, TOKSYNA SINICOWA, MONOCHROMATYZM, ŻÓŁTLICA WŁOCHATA, BEZPIECZEŃSTWO ZEWNĘTRZNE, STŁUCZENIE, KUPRÓWKA, ANTYFUTBOL, SŁOMIANY ZAPAŁ, ROCK AND ROLL, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, KAPUCYNKA BIAŁOCZELNA, PREFEKTURA MIEJSKA, ROWER WODNY, TOR, MIESIARKA, GEN DOMINUJĄCY, PROCENT SKŁADANY, NEUROTROPOWY CZYNNIK POCHODZENIA MÓZGOWEGO, USZATKA, ALIENISTA, HOBBISTA, RONDELA, KRYJÓWKA, UNIWEREK, RAK PRĘGOWANY, AZBEST BIAŁY, GŁUCHY TELEFON, FIZJOPATOLOGIA, ZIARNOJAD, KRÓTKONOS BRĄZOWY, TAMTAM, PAPA MOBILE, NAWÓJ, RYBY ŁAWICOWE, WIELOKROTNOŚĆ, POLNIK PÓŁNOCNY, KAZUISTYKA, SPOLEGLIWOŚĆ, ANABIOZA, DEASEMBLACJA, SEROWNIA, GOSPODARSTWO PRACOWNICZE, CHOROBA MOTYLICZA, ZWIĄZEK PARTNERSKI, PUBLIC RELATIONS, POINTYLIZM, POLIMORFIZM, REZONATOR, AMFIPRION, KIERZNIA, E-LIQUID, SSAK ŁOŻYSKOWY, KOSZÓWKI, PROCES POLITROPOWY, FILOLOGIA CHORWACKA, OBRÓT POZAGIEŁDOWY, SKALEŃ, RZĘSA, DŁUGOŚĆ, IZERA, ŻYWIOŁOWOŚĆ, FRYGOWIE, SZRAPNEL, TRZON TŁOKOWY, WÓŁ, KINGDOM, LABIRYNT, WANIENKA, NIESZLACHECTWO, WIRUS GRYPY TYPU A, WATA CUKROWA, FUNKCJA ADDYTYWNA ZBIORU, GRZECH, NOMINAŁ, STRONA CZYNNA, DEMÓWKA, NIEDŹWIEDZIÓWKA WŁODARKA, UZALEŻNIONY, KATOLIK, SUKA, MIEDNICZKA, AUDYTORIUM, PRZEMIENIENIE PAŃSKIE, JĘZYK GERMAŃSKI, OSTROGI, RZEP, AKTYNOWIEC, REGULATOR POMIESZCZENIOWY, CZEPNOŚĆ, RESORTACJA GENOWA, LINIE BEAU, RÓWNOWARTOŚCIOWOŚĆ, ZŁOTOLIKI, CUDZOŁOŻNOŚĆ, ELASTOMER, KASTANIETY, OBŁOŚĆ, PRACOWNIA, SZEW PODNIEBIENNY, BRACHYPODOZAUR, BAŚNIOWOŚĆ, ADMIRER, DŻUNGLA, SUBWOOFER PASYWNY, APERIODYCZNOŚĆ, KOMUNA, WÓZEK INWALIDZKI, MYŚLIWY, OBRAZ, GEHENNA, CYKLOP, NIESPOKOJNOŚĆ, GETER, ELEMENT, UMOWA O DZIEŁO, ROŻEK ANGIELSKI, LISTWA, ZUŻYCIE, RYTM ASYMETRYCZNY, SZPARA POWIEKOWA, BANDYCKOŚĆ, NIECHLUJ, BIDON, ZABAWA, TAUTOCHRONA, JĘZYK PERSKI, JĘZYK MANSYJSKI, KASTA, MADZIAR, KLASA SPRZĘŻNOŚCI, IWASZKIEWICZ, BLIŻSZOŚĆ, KONKURS ŚWIADECTW, OBOWIĄZEK PUBLICZNY, TĘTNICA RZĘSKOWA, FELLINI, GOŁĄBEK, FOTOEDYTOR, BALIA, LITERATURA SOWIZDRZALSKA, WŁÓCZĘGA, OBERLANDER, KONTRAKT MENEDŻERSKI, PŁYN ETYLOWY, WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE, BASEN, KULT, DERYWAT TRANSPOZYCYJNY, GRUPOWOŚĆ, MUCHA SIATKOSKRZYDŁA, KILOFEK, ADAPTER CUMOWNICZY, OKNO ATMOSFERYCZNE, ROZWARSTWIENIE, KALENDARZ KOŚCIELNY, SKRYPT, CENTRALA RYBNA, SENIORAT, WALEC, PROGRAMOTWÓRCZOŚĆ, PROSTYTUTKA, WĘDKA, FLAMENCO, KOŁPAK, URODZENIE PRZYSPOSOBIONE, WYTRAWNOŚĆ, OBWÓD AUTONOMICZNY, SPÓŁGŁOSKA USTNA, KAMIEŃ SŁONECZNY, REZYDENT WYWIADU, PROTOAWIS, IZOMER GEOMETRYCZNY, GŁUPKOWATOŚĆ, NÓŻ, PSYCHOTERAPIA BEHAWIORALNA, KĄŚLIWOŚĆ, WSZECHMOCNOŚĆ, HEŁMIATKA, BABINIEC, SKĄPOGUZKOWCE, ZROBIENIE KUPY, KRAJNIK, RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE, PERTYT, WICEHRABIA, BROSZA, DŁUGOSZPAR, SPRAWNOŚĆ, OBLADER, HAMULEC NOŻNY, SĄD PODKOMORSKI, KARA TALIONU, ASESOR KOLEGIALNY, UMIEJSCOWIENIE W CZASIE, MAJMA, KOKSOWNIK, PRZESTRZEŃ FUNKCYJNA, BIDON, TRIAL, CZYNNIK WZMACNIAJĄCY, KURZEJ, TROLL, TUŁACZKA, LOGIKA, KREWETKA ZMIENNA, EMBLEMAT, CHOROBA DOWLINGA-DEGOSA, BIEL, KWAS GLUKONOWY, WIOCHMEN, CYPROFLOKSACYNA, ROBOTA, TABLICA PRAWDY, AWIOFON, SMOK, STOSUNEK PRZERYWANY, ECCHI, ORKIESTRA KAMERALNA, TANGO, ELIKSIR ŻYCIA, SAMORZĄDOWOŚĆ, CZEK BEZ POKRYCIA, TERAPENA, NIEUŻYTECZNOŚĆ, ODSŁONIĘCIE, MIĘSIEŃ PŁASZCZKOWATY, CZARNA MOWA, DESPOTYZM, PODGRZYBEK ZŁOTOPORY, DYWESTYCJA, BŁONICA KRTANI, HAFLINGER, PRZYBUDOWA, ODWSZALNIA, ŻUŁAWA, NERWOWOŚĆ, SKANER, PRZETWARZANIE JĘZYKA NATURALNEGO, SETER SZKOCKI, BIEG BEZPOŚREDNI, CZEPIAKI, POWSTANIE LISTOPADOWE, GMINNOŚĆ, SZTUCZNE ŻYCIE, ZESPÓŁ REWASKULARYZACJI, KOMANDOR, FLAMING, ŚNIEG, TOŻSAMOŚĆ BRAHMAGUPTY, KARŁOWATOŚĆ, OCIEKACZ, ODCISK PALCA, FILOLOGIA ANGIELSKA, IMITACJA, KODON NONSENSOWNY, REMIKS, MRÓWKA ŻNIWIARKA, LEMAT ZASSENHAUSA, GLOBULINA, SURFAKTANT, KWAS LIPONOWY, GORZKIE ŻALE, SYSTEM DZIESIĘTNY, MODRASZEK ROZCHODNIKOWIEC, INŻYNIERIA CHEMICZNA, OPIESZAŁOŚĆ, KUBIZM ORFICZNY, SZARPANKA, SZTAFAŻ, CHOROBA ERBA-GOLDFLAMA, DROBNIACZKOWCE, PIERDOŁA SASKA, SŁUPOZĘBNE, PIAST, LEWAR, JĘZYK, KARABON, LOGOGRAM, ZROST, GŁOWICA FREZOWA, MAŚCIUCH, NIEZRĘCZNOŚĆ, MATEMA, GEOGRAFIA ZWIERZĄT, CYWIL, CZTERDZIESTKA, ŻELE, CHOMIK TURECKI, ŻOŁDAK, STOPA PROCENTOWA, ?ORDYNACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.034 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MIĘSIEŃ NAPINACZ POWIĘZI SZEROKIEJ, ŁAC. MUSCULUS TENSOR FASCIAE LATAE - MIĘSIEŃ ZNAJDUJĄCY SIĘ NA KOŃCZYNIE DOLNEJ, ZALICZANY DO GRUPY TYLNEJ MIĘŚNI OBRĘCZY KOŃCZYNY DOLNEJ; JEGO GŁÓWNYM ZADANIEM JEST NAPINANIE PASMA BIODROWO-PISZCZELOWEGO, PRZEZ CO STABILIZUJE WYPROSTOWANY STAW KOLANOWY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MIĘSIEŃ NAPINACZ POWIĘZI SZEROKIEJ, ŁAC. MUSCULUS TENSOR FASCIAE LATAE - MIĘSIEŃ ZNAJDUJĄCY SIĘ NA KOŃCZYNIE DOLNEJ, ZALICZANY DO GRUPY TYLNEJ MIĘŚNI OBRĘCZY KOŃCZYNY DOLNEJ; JEGO GŁÓWNYM ZADANIEM JEST NAPINANIE PASMA BIODROWO-PISZCZELOWEGO, PRZEZ CO STABILIZUJE WYPROSTOWANY STAW KOLANOWY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NAPINACZ mięsień napinacz powięzi szerokiej, łac. Musculus tensor fasciae latae - mięsień znajdujący się na kończynie dolnej, zaliczany do grupy tylnej mięśni obręczy kończyny dolnej; jego głównym zadaniem jest napinanie pasma biodrowo-piszczelowego, przez co stabilizuje wyprostowany staw kolanowy (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NAPINACZ
mięsień napinacz powięzi szerokiej, łac. Musculus tensor fasciae latae - mięsień znajdujący się na kończynie dolnej, zaliczany do grupy tylnej mięśni obręczy kończyny dolnej; jego głównym zadaniem jest napinanie pasma biodrowo-piszczelowego, przez co stabilizuje wyprostowany staw kolanowy (na 8 lit.).

Oprócz MIĘSIEŃ NAPINACZ POWIĘZI SZEROKIEJ, ŁAC. MUSCULUS TENSOR FASCIAE LATAE - MIĘSIEŃ ZNAJDUJĄCY SIĘ NA KOŃCZYNIE DOLNEJ, ZALICZANY DO GRUPY TYLNEJ MIĘŚNI OBRĘCZY KOŃCZYNY DOLNEJ; JEGO GŁÓWNYM ZADANIEM JEST NAPINANIE PASMA BIODROWO-PISZCZELOWEGO, PRZEZ CO STABILIZUJE WYPROSTOWANY STAW KOLANOWY sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - MIĘSIEŃ NAPINACZ POWIĘZI SZEROKIEJ, ŁAC. MUSCULUS TENSOR FASCIAE LATAE - MIĘSIEŃ ZNAJDUJĄCY SIĘ NA KOŃCZYNIE DOLNEJ, ZALICZANY DO GRUPY TYLNEJ MIĘŚNI OBRĘCZY KOŃCZYNY DOLNEJ; JEGO GŁÓWNYM ZADANIEM JEST NAPINANIE PASMA BIODROWO-PISZCZELOWEGO, PRZEZ CO STABILIZUJE WYPROSTOWANY STAW KOLANOWY. Dodaj komentarz

6+8 =

Poleć nas znajomym:

x