Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: OBSZAR, KTÓRY POZBAWIONY JEST DUŻYCH OBIEKTÓW, NIEPOROŚNIĘTY LASAMI, BEZ WYSOKIEJ ZABUDOWY I OKAZAŁYCH FORM RZEŹBY TERENU

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TEREN ODKRYTY to:

obszar, który pozbawiony jest dużych obiektów, nieporośnięty lasami, bez wysokiej zabudowy i okazałych form rzeźby terenu (na 12 lit.)TEREN OTWARTY to:

obszar, który pozbawiony jest dużych obiektów, nieporośnięty lasami, bez wysokiej zabudowy i okazałych form rzeźby terenu (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OBSZAR, KTÓRY POZBAWIONY JEST DUŻYCH OBIEKTÓW, NIEPOROŚNIĘTY LASAMI, BEZ WYSOKIEJ ZABUDOWY I OKAZAŁYCH FORM RZEŹBY TERENU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.341

PRECYZYJNOŚĆ, PAŃSTWA SOCJALISTYCZNE, PANEK, SPOWINOWACONY, PŁÓCIENNIK, REPUBLIKA, SYSTEM DEDUKCYJNY, BIAŁOSTOCCZYZNA, LEK ß-SYMPATYKOLITYCZNY, ZABURZENIE LĘKOWE, ASTER SOLNY, ZWIERZĘTA, SYNGIEL, WSPÓLNOŚĆ, TRANSFORMISTA, UKRAIŃSKOŚĆ, LOK AGNESI, PODKŁADKA, KOPISTA, CHAŁUPNIK, ŁAJDACKOŚĆ, OMIEG GÓRSKI, SILNIK KOMUTATOROWY, ROLADA, DEZURBANIZACJA, NIECHLUBNOŚĆ, SZALEŃSTWO, CECHA FIZYCZNA, KONDYCJONALIZM, PASZA TREŚCIWA, SINUS, KOLOR OCHRONNY, BIPOLARNOŚĆ, ROZDZIAŁ, DAWNOŚĆ, PRZEMYT MRÓWCZANY, ZUPA Z GWOŹDZIA, WRAK, RAK SZEROKOSZCZYPCOWY, WYSPIARSKOŚĆ, PŁYTA WIÓROWA, SYTA, ELEKTROKAUTER, PATYNKA, SER EMENTALSKI, ODWODNIENIE, DAMAN, TRZECI ZAKON, OŚMIOZGŁOSKOWIEC, ODRUCH KOLANOWY, MIKROSOCZEWKA, DEBILNOŚĆ, GÓWNOZJAD, ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE, ANONIMOWOŚĆ, NIEPALĄCY, INWALIDA WOJSKOWY, SPEAKER, KOSACIEC, SPOKOJNOŚĆ, KONCERT ŻYCZEŃ, KASTRAT, TELEWIZJA, NIERÓWNOŚĆ, HEREZJA, OZDOBA, STREFA PŁYWÓW, SUMA WEKSLOWA, BALLADYSTA, AZTREONAM, REGRESJA LINIOWA, CYGAN, BRACHYCEFALIA, MUR, ASTROLOG, TAGALSKI, UŻĄDLENIE, SPRAWA, KOŁOWIEC, ŚWIĘTÓWKA, PRZENOSICIEL, KLĘK PROSTY, JĘZYK PENDŻABSKI, PANORAMA, AKTYWNOŚĆ, WOLTAMPEROMETRIA, ZAIMEK PYTAJNY, REZYDENT WYWIADU, WZORZEC UMOWNY, SZCZEP, IZOLACJA AKUSTYCZNA, MONTAŻYSTA, KSIĄŻĘ, INDUSTRIALIZACJA, SCREENSHOT, PLANTACJA, WYRAZ POKREWNY, WYRÓWNANIE, GŁOSKA USTNA, BENIAMINEK, HUBA PACHNĄCA, STOŁECZEK, OENEROWIEC, ETER, ZERO ABSOLUTNE, CZEK BEZ POKRYCIA, CECHA PODZIELNOŚCI, PRZYZWOITOŚĆ, DUSZNICA, JARZĄB GRECKI, CZARNY CHLEB, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, POLIMODALNOŚĆ, DOMNIEMANIE, DOBRODUSZNOŚĆ, FILM SCIENCE-FICTION, BIELMO, KONIECZNOŚĆ, COSINUS, DOMINATOR, BRUTALNOŚĆ, WIRTUOZOSTWO, MĘŻOBÓJCA, DESKA, NIEOBFITOŚĆ, SOCJOLOGIA OGÓLNA, CZOP, SMARKULA, SYSTEM INFORMATYCZNY, RETORTA, SIARCZAN, ABSTRAKCJA, BEDŁKA MUCHOMOR, APERIODYCZNOŚĆ, PAWĘZA, SKAUT, BIURO OCHRONY RZĄDU, MONILOFITY, HANDEL WYMIENNY, HYBRYDA, MARRAN, CENA DETALICZNA, MOTYWIK, DOJRZAŁOŚĆ, FINITYZM, MADEYSKI, RYGORYSTKA, DEBILNOŚĆ, PODATEK OD LUKSUSU, ODSTRZAŁ, PIONIER, BEZWODNIK, WILK BRYTYJSKO-KOLUMBIJSKI, JARZYNIARZ, BIAŁA DZIURA, SZAJBUS, CZAPA, SYGNAŁ ANALOGOWY, OCHOTNIK, PAKA, SZALOTKA, DZIERŻAWCA, RÓWNANIE ALGEBRAICZNE, CHOMIK TURECKI, METODA ELEMENTÓW DYSKRETNYCH, MŁOTECZEK, PODUSZKA ANTYALERGICZNA, TELESKOP, MAKROREGION, SIARCZEK, NARAMIENNIK, TEREN PRZYLEGŁY, ROPUCHA BLOMBERGA, GOŹDZIANKA, POKRZYWKA, SAMOISTNOŚĆ, GAMBIR, FIOLET WZROKOWY, GOMÓŁA, SZEŚCIOKROTNOŚĆ, SYGNIFIKATOR, ANTYBIOZA, HARMONIJNOŚĆ, EKSTREMALNOŚĆ, NADAWCA PUBLICZNY, BOMBA, CYWILKI, FREE JAZZ, ZDRAJCA, PLEŚNIAK, ALT, REFLEKTOR, SZADOK, ŁYKACZ, WSZYSTKOWIDZĄCY, SYTUACJA PATOWA, MONOETANOLOAMINA, KOŃCÓWKA, ODPRYSK, CISZA WYBORCZA, BAWEŁNA, KONDENSATOR FLUIDÓW, JUNKIER, ŻAŁOBA, MURILLO, KAZUISTA, OPĘTANIEC, SPEKTROSKOPIA ASTRONOMICZNA, MOSTEK TERMICZNY, HISTERYK, NIEDOJRZAŁOŚĆ, PIŁA, UTWARDZACZ, ŁAGODNOŚĆ, TURBOSŁOWIANIN, PRZYCZYNA CELOWA, MASKOWANIE, SIKSA, PIERŚCIEŃ TOPOLOGICZNY, SMOK, WOLUMIN, PALNIK, PRĄD JEDNOFAZOWY, KOMPOZYCYJNOŚĆ, ŁOPACIARZ, ANTECEDENCJA, CHŁOPIEC, JOGURTERIA, TĘGI UMYSŁ, TELEWIZORNIA, CHMURNOŚĆ, GRZECHOTNIK MALAJSKI, WŁASNOŚĆ BAIRE'A, ŁUCZNY, PERKOZ OLBRZYMI, LEŻNIK, NIECELOWOŚĆ, TROGLODYTA, KULTURYSTA, ALGORYTM REKURENCYJNY, CUKIER MLEKOWY, NADAJNIK ISKROWY, SMĘTARZ, OPASANIE, PODGRZYBEK ZŁOTOPORY, LODOWIEC GÓRSKI, KRZYŻYK, FIGURACJA HARMONICZNA, WYŚMIENITOŚĆ, WZNIOS, ŻÓŁW CHIŃSKI, WSTRZĄŚNIENIE MÓZGU, SAMOREALIZACJA, PLEMIĘ, SYNDROM WILKOŁACZY, ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE, PRZESTRZEŃ EBERLEINA, AKUMULATORY, PRODUKTYWNOŚĆ, AWANPORT, NEANDERTALCZYK, ZAUROPTERYGI, MA, KOD PRZEDROSTKOWY, TAMAULIPAS, DZIEWCZĘCOŚĆ, UWERTURA, KLECANKA RDZAWOROŻNA, WÓZ OPANCERZONY, JĘZYK FLEKSYJNY, DESKARZ, PUKAWKA, EPIZOD, FALISTOŚĆ, GŁOS, MASZYNA FORMIERSKA, ŚRODEK CIĘŻKOŚCI, KOZIBRÓD, REOFIL, COMBER, SZCZĘKOT, ŚWIATŁA DROGOWE, FAJANS, OSTROŚĆ, ZAIMEK DZIERŻAWCZY, LILIA WODNA, WANGA, SZTYWNIACTWO, WIERZCHNICA, WYDMIKUFEL, ŻOŁĘDNICA, LATAJĄCE SKRZYDŁO, KOPUŁA LODOWA, PACHNOTKA UPRAWNA, POTĘPICIEL, CEREMONIALNOŚĆ, POLAROID, HIPOTEZA UPOŚLEDZENIA, KONTROLKA, AKSAMITKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.341 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: obszar, który pozbawiony jest dużych obiektów, nieporośnięty lasami, bez wysokiej zabudowy i okazałych form rzeźby terenu, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: OBSZAR, KTÓRY POZBAWIONY JEST DUŻYCH OBIEKTÓW, NIEPOROŚNIĘTY LASAMI, BEZ WYSOKIEJ ZABUDOWY I OKAZAŁYCH FORM RZEŹBY TERENU to:
Hasło Opis krzyżówkowy
teren odkryty, obszar, który pozbawiony jest dużych obiektów, nieporośnięty lasami, bez wysokiej zabudowy i okazałych form rzeźby terenu (na 12 lit.)
teren otwarty, obszar, który pozbawiony jest dużych obiektów, nieporośnięty lasami, bez wysokiej zabudowy i okazałych form rzeźby terenu (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TEREN ODKRYTY
obszar, który pozbawiony jest dużych obiektów, nieporośnięty lasami, bez wysokiej zabudowy i okazałych form rzeźby terenu (na 12 lit.).
TEREN OTWARTY
obszar, który pozbawiony jest dużych obiektów, nieporośnięty lasami, bez wysokiej zabudowy i okazałych form rzeźby terenu (na 12 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x