OBSZAR, KTÓRY POZBAWIONY JEST DUŻYCH OBIEKTÓW, NIEPOROŚNIĘTY LASAMI, BEZ WYSOKIEJ ZABUDOWY I OKAZAŁYCH FORM RZEŹBY TERENU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TEREN ODKRYTY to:

obszar, który pozbawiony jest dużych obiektów, nieporośnięty lasami, bez wysokiej zabudowy i okazałych form rzeźby terenu (na 12 lit.)TEREN OTWARTY to:

obszar, który pozbawiony jest dużych obiektów, nieporośnięty lasami, bez wysokiej zabudowy i okazałych form rzeźby terenu (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OBSZAR, KTÓRY POZBAWIONY JEST DUŻYCH OBIEKTÓW, NIEPOROŚNIĘTY LASAMI, BEZ WYSOKIEJ ZABUDOWY I OKAZAŁYCH FORM RZEŹBY TERENU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.448

NIEDOBÓR, NÓWKA NIEŚMIGANKA, WIERTNICZY, LUJ, SZKŁO AKRYLOWE, KOLCZATKOWATE, ANIELSKA CIERPLIWOŚĆ, RYKSZARZ, ZAKRĘT, CHLEB PYTLOWY, PIEŃ, PŁASKOZIEMIEC, BENZYNA CIĘŻKA, BEZIDEOWOŚĆ, MUZYKA POWAŻNA, ZŁOŻENIE ENDOCENTRYCZNE, SPRAWNOŚĆ, CEFALORYDYNA, ARGUMENT, RÓŻNICA, POPĘDLIWOŚĆ, ESPERANTYSTA, TELESKOP, KOMPOZYCJA SZKATUŁKOWA, POWTARZALNOŚĆ, LOKACJA, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, PRAWICZEK, AKTUALIZACJA, SEPTYMA, SEDNO, ZMARZLUCH, KONTRDEMONSTRACJA, STOSUNEK, ABSOLUTORIUM, CEFALOPOLISYNDAKTYLIA GREIGA, OZNAJMIENIE, PORA, FELERNOŚĆ, GRZEBIEŃ, MASZT ANTENOWY, CIOS, FIRMÓWKA, LIBELA, RADIOLOKATOR, GRUBY, OBOWIĄZEK, LEKTURA, TŁUMACZENIE, PIESZY, STRYJO, ODKRYTY ATAK, SIWOWĄSY, KOŚCISTOŚĆ, BAWEŁNA, OLIGOPOL, PAMIĘĆ UKRYTA, RZECZ RUCHOMA, KOMORNIK, ADIDASEK, WŁOSEK, POKOLENIE, KURONIÓWKA, TAJNOŚĆ, AUSTRALORZEKOTKA SZMARAGDOWA, GUGIEL, EKRAN AKUSTYCZNY, MATERIALIZM DZIEJOWY, ŁUSZCZYCA KROPELKOWATA, GRANATNIK PRZECIWPANCERNY, TRUDNOŚĆ, FAKTORYZACJA, CHAMPION, BEZAN ŻAGIEL, PRYMITYWNOŚĆ, GLOBALNOŚĆ, NAWALANKA, TARA, KRETYŃSKOŚĆ, DŁUGI WEEKEND, TRZECI ZAKON, WSPÓŁWYZNAWCA, LUTNIARZ, PODŁOTA, OWOC WIELOKROTNY, LEISZMANIOZA TRZEWNA, SZYBKOWAR, STYGOFAUNA, GONDOLA, NADZÓR JEDNOINSTYTUCJONALNY, SYLOGIZM, SPORT SIŁOWY, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, PLASTYKA, REZYDENT, MIKROFON CEWKOWY, AMANT, DWUPRZODOZĘBOWCE, JAŚMINOWIEC, SINUS HIPERBOLICZNY, APOKRYFICZNOŚĆ, MANDYLION, DOBRO RZADKIE, NEPOTYSTA, BUDOWA, RACJONALNOŚĆ, STEP, WĘGORZOKSZTAŁTNE, BASKIJKA, INDUKCJA MATEMATYCZNA, WYPŁATA, SIEDMIU WSPANIAŁYCH, LENIUSZEK, HALO, BETON STRUNOWY, OBŁĘK, ORGANIZATOR, KABOTYN, SZKARADZIEŃSTWO, BILDUNGSROMAN, ALTANNIK ARCHBOLDA, CEPELIADA, SZALEŃSTWO, ZROSTNICA, SYNTETYK, WIELOPESTKOWIEC, PODPORA, KARKOŁOMNOŚĆ, JAWNOGRZESZNIK, BEZBRZEŻ, UMOWA KONTRAKTACJI, OMIEG KAUKASKI, FILOKAKTUS, REZYDENT DŁUGOTERMINOWY, WIEŚ, ELEGANCIK, GRZYB WOLAK, KOTLARZ, USZKA, SROM, CORDOBA, KAMUFLET, OKRĘT DESANTOWY, ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY, ŁYKACZ, HUN, ŁĄCZNIK HYBRYDOWY, GUANABANA, SIATKA, SPOJLER, SPŁASZCZKOWATE, POPAS, ROZWÓJ ZARODKOWY, PRAWDA, JEDNOLITA PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, KWAS GIBERELINOWY, KOCHANEK, ZMYŚLNOŚĆ, KRZYŻYK, POWIEŚĆ EDUKACYJNA, PODPRZESTRZEŃ LINIOWA, WOLNY ZAWÓD, PIERSIĄTKO, KORYTARZ LOTNICZY, ZIELONOŚĆ, LĘK SEPARACYJNY, KORMOFITY, KAWĘCZYN-WYGODA, GACEK BRUNATNY, FURGON, DŁUG SPADKOWY, KONIECZNOŚĆ, BOMBER, KWINTESENCJA, CIENNIK, KLISZKA, OŻAGLOWANIE ROZPRZOWE, KODOWANIE SIECIOWE, TOKSYNA SINICOWA, ŁĄCZNOŚĆ, TAMBURA, SPRZĘG, MARONI, CHOROBA BRUDNYCH RĄK, MEDYCYNA REGENERACYJNA, ANAKREONTYK, PATYNKI, RACHUNEK KOSZTÓW, KUM, PREMIA GÓRSKA, KONDENSATOR ELEKTRYCZNY, KOMERAŻ, SUTERENA, KOSZATNICA, NISZA, CZYNNOŚĆ KARMICZNA, ZŁOTA FUNKCJA, PRZEKAŹNIK MONOSTABILNY, TRYDENT, MINIPIŁKA, ŚLĄSKOŚĆ, KRYTYKANT, ATOTYDA, CHWYT PONIŻEJ PASA, KOMISJA REWIZYJNA, PEŁNIA, SEMANTYKA FUNKCJONALNA, ODCINEK, CHUDOPACHOŁEK, DAKTYLOGRAFIA, SZMACIARZ, INTERIEUR, AKOLITA, INDIAŃSKI, ODCHYLENIE STANDARDOWE Z PRÓBY, ŻÓŁWIE WĘŻOSZYJNE, MIKROFON PIEZOELEKTRYCZNY, PEŁNIA, COSINUS, IDEALIZM, DZIECINNOŚĆ, OGRÓD ZOOLOGICZNY, FUGU, AZJATYCKOŚĆ, SIAD RÓWNOWAŻNY, GODZINA WYCHOWAWCZA, PRZEZIERNIK, ŚLUZICA, TAJEMNICZOŚĆ, JĘZYCZNIK ZWYCZAJNY, GRAFICIARZ, SZKARADNOŚĆ, BOGATKI, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, GRADIENT, SOS MALTAŃSKI, ŻYWIZNA, NAMIOT TLENOWY, DON KISZOT, TRYB, KRĄGLIK, RZECZOWNIK POSPOLITY, NIEUŻYTECZNOŚĆ, PRZEDMURZE, GRÓB CIAŁOPALNY, CHWOŚCIK BURAKOWY, HEAD HUNTER, HUBA MAŚLAK, WOJSKOWY, POTWIERDZENIE, MIKROFON LASEROWY, PRAWO HOOKE’A, ŁOŻYSKO, MIKRORZEŹBA, UWAŻNOŚĆ, MUFFINKA, LORNETA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, CEBULA PERŁOWA, NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ, DRASTYCZNOŚĆ, OCZODÓŁ, 2-AMINOETANOL, POWSZECHNOŚĆ, ZBÓJNICZEK, LÓD SEGREGACYJNY, UNDEAD, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, FUNKCJE AMPLITUDY, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, PROSTAK, DWÓJKOWY SYSTEM LICZBOWY, POTOP, AWANGARDA, TRUDNOŚĆ, LEK PRZECIWHISTAMINOWY, WIELOMIAN SYMETRYCZNY, METAL NIEŻELAZNY, NARZECZONY, SKOCZKOWCE, FUNKCJA SCHODKOWA, WEKTOR, PIEŃ TRZEWNY, TRZECIA CZĘŚĆ, WYCIĄG, BŁYSK, LODÓWKA, BAJCA, AMALGAMAT, FORMA LINIOWA, GNIOTOWNIK, MIESZADŁO, KSIĘGA AKCYJNA, SOSNOWSKI, NAZWA RZETELNA, GRA LOSOWA, PALNIK ACETYLENOWO-TLENOWY, PIORUN KULISTY, PRZESTRZEŃ REFLEKSYWNA, ?PIJAWKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.448 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OBSZAR, KTÓRY POZBAWIONY JEST DUŻYCH OBIEKTÓW, NIEPOROŚNIĘTY LASAMI, BEZ WYSOKIEJ ZABUDOWY I OKAZAŁYCH FORM RZEŹBY TERENU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: OBSZAR, KTÓRY POZBAWIONY JEST DUŻYCH OBIEKTÓW, NIEPOROŚNIĘTY LASAMI, BEZ WYSOKIEJ ZABUDOWY I OKAZAŁYCH FORM RZEŹBY TERENU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TEREN ODKRYTY obszar, który pozbawiony jest dużych obiektów, nieporośnięty lasami, bez wysokiej zabudowy i okazałych form rzeźby terenu (na 12 lit.)
TEREN OTWARTY obszar, który pozbawiony jest dużych obiektów, nieporośnięty lasami, bez wysokiej zabudowy i okazałych form rzeźby terenu (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TEREN ODKRYTY
obszar, który pozbawiony jest dużych obiektów, nieporośnięty lasami, bez wysokiej zabudowy i okazałych form rzeźby terenu (na 12 lit.).
TEREN OTWARTY
obszar, który pozbawiony jest dużych obiektów, nieporośnięty lasami, bez wysokiej zabudowy i okazałych form rzeźby terenu (na 12 lit.).

Oprócz OBSZAR, KTÓRY POZBAWIONY JEST DUŻYCH OBIEKTÓW, NIEPOROŚNIĘTY LASAMI, BEZ WYSOKIEJ ZABUDOWY I OKAZAŁYCH FORM RZEŹBY TERENU sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - OBSZAR, KTÓRY POZBAWIONY JEST DUŻYCH OBIEKTÓW, NIEPOROŚNIĘTY LASAMI, BEZ WYSOKIEJ ZABUDOWY I OKAZAŁYCH FORM RZEŹBY TERENU. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

x