OBSZAR SFAŁDOWANY I WYPIĘTRZONY W WYNIKU RUCHÓW GÓROTWÓRCZYCH (OROGENEZ) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GÓROTWÓR to:

obszar sfałdowany i wypiętrzony w wyniku ruchów górotwórczych (orogenez) (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OBSZAR SFAŁDOWANY I WYPIĘTRZONY W WYNIKU RUCHÓW GÓROTWÓRCZYCH (OROGENEZ)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.117

RYNKOWOŚĆ, ZAŁOM, SEDYMENTACJA CYKLICZNA, OKRĘT PODWODNY Z NAPĘDEM ATOMOWYM, PROTESTANTYZM, OBWÓD RYBACKI, EKSPERT SĄDOWY, ZAWAŁ, ZGRABNOŚĆ, INGRESJA MORSKA, PIWKO, OBSZAR, RTS, ŁUG, POLIKONDENSAT, OROGENEZA ALPEJSKA, NEURON PIRAMIDOWY, TRÓJKĄT BERMUDZKI, WOLUMIN, PASTWISKO, PORTUGUESA, MAKROCZĄSTECZKA, POLE FIRNOWE, RYBOŁÓW AMERYKAŃSKI, KULIK BRĄZOWOGRZBIETY, MIKROFON CEWKOWY, KOMÓRKA PIRAMIDALNA, TARCZA, PODSEKTOR, MULTIPLET WIDMOWY, STREFA CZASOWA, OBNIŻENIE, OGNISKO MAGMOWE, AKWEN, PRZEKSZTAŁCENIE TOŻSAMOŚCIOWE, ZBIORNIK RETENCYJNY, KROKODYL RÓŻAŃCOWY, PROMIENIOWANIE CIEPLNE, EWAKUACJA, DELHI, GEN HIPOSTATYCZNY, SUPERNOWA TYPU IA, SĘK OTWARTY, RUMIAN PSI, MORZE EPIKONTYNENTALNE, ŁEMKOWIE, GAZ GENERATOROWY, MANIPUR, MACIERZ ELEMENTARNA, KOSZT INWESTYCYJNY, KOŃ BRABANCKI, KRÓLESTWO, SSE, STAW OSADOWY, NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, JONOGRAM, FAŁSZYWA PRÓŻNIA, WOJWODINA, KISZKA, GLUTYNA, PRZESTWÓR, KATYŃ, JEZIORO TEKTONICZNO-POLODOWCOWE, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, ZATOKA, TERPEN, SAMOOKALECZENIE, BŁOCKO, OBRONA KLASYCZNA, GEN FUZYJNY, NEOPOGAŃSTWO, PRZYCZÓŁEK, DZIELNICA PRZYRODNICZO-LEŚNA, MATEMATYKA STOSOWANA, GWIAZDA, STREFA WOLNOCŁOWA, MIESZANKA BETONOWA, ABSORPCJA, CIERNISKO, AUDIOMETRIA, HIPOTEZA PLANETOZYMALNA, PIĘTRO HALNE, PAŃSTWO W PAŃSTWIE, WYMIANA, UPRAWA, ZŁĄCZE, SÓL, PERKOZ BIAŁOCZUBY, UDAR MÓZGOWY, ANALIZA WRAŻLIWOŚCI, JEZIORO OSUWISKOWE, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, MISIONES, KOPUŁA LODOWA, KOŃ DOŃSKI, BIEGŁY SĄDOWY, KUSACZ CYNAMONOWY, KLASTER, NAFTÓWKA, GWIAZDA ELEKTROSŁABA, WISKOZA, ZIELENIEC, NEOPOGANIZM, ODMIANA UPRAWNA, FIGURA, ANTROPOSFERA, SALDO DEBETOWE, PLATFUS, EKRAN AKUSTYCZNY, KŁYKCINA, SPIĘCIE, STREFA HEADA, WSTĘPNICA, MODULACJA SKROŚNA, LORI WYSMUKŁY, ŻABKA, BEZPIECZEŃSTWO ONTOLOGICZNE, BRODAWKI PŁCIOWE, PRZESTRZELINA, PAZUROGON SIERPOWATY, PRZESTRZEŃ, TROMBOLIZA, WINIFIKACJA, MOMENT MINSKY'EGO, BATYBENTAL, TEREN PRZYLEGŁY, AREAŁ, REGION, GWIZD, OSAD DELUWIALNY, CYPROFLOKSACYNA, INDIANA, OSADY ŚCIEKOWE, TEREN ZAMKNIĘTY, PILŚŃ NERWOWA, DĘBIANKA, KOTONINA, OKNO, TECHNOSFERA, REAKCJA ŁAŃCUCHOWA POLIMERAZY, STREFA, INGRESJA MORZA, AKWEN, KRZYŻAK ROGATY, OBSZAR WODNY, PĘCHERZYK, RAKOWICE, OGNIWO FOTOELEKTRYCZNE, AEROZOL ATMOSFERYCZNY, MODRZEW EUROPEJSKI, STREFA PERYGLACJALNA, ROSA, BREKCJA TEKTONICZNA, CZARNA DZIURA, CHMURA KŁĘBIASTA, ZAWAŁ BLADY, BANK ZRZESZAJĄCY, MÓŻDŻEK, FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA, WYBRZEŻE SZKIEROWE, AMNEZJA POURAZOWA, OKOLICA, OTULINA, HRABSTWO, CIEŚŃ GARDZIELI, ZABŁOCIE, CORDOBA, NOSOWOŚĆ ASYNCHRONICZNA, BĄBEL, ZŁOŻE MINERALNE, KOSZATNICZKA, EKRAN LUMINESCENCYJNY, KŁYKCINA KOŃCZYSTA, POPAS, PARANA, WYNIESIENIE KONTYNENTALNE, TERASA, SZARY RYNEK, TABLOIDYZACJA, ZŁOŻE, JOJOBA, GÓRY FAŁDOWE, FREIKORPS, PROWINCJA, BURGENLAND, WYSEPKA, SZCZERBA, RZAZ, NAPĘD JONOWY, WALEC, RATAJE, ABSTRAKCJA, HEMOCHROMATOZA PIERWOTNA, BETON KOMÓRKOWY, ROZBIEŻNOŚĆ, ZAŁAM, RUSYFIKACJA, ROZPOREK, MIEJSCOWY PLAN ODBUDOWY, KOSZT DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, WYGŁAD TEKTONICZNY, RODZINA ZREKONSTRUOWANA, SFERA, ZMARSZCZKA, OBTŁUCZENIE, ZAKŁADKA, KOLUMBIA, DROGA LOTNICZA, OPTYKA ELEKTRONOWA, PODNÓŻE KONTYNENTALNE, GLINKA KAOLINOWA, JEŻ ZACHODNI, CHOROBA SPICHRZANIA ESTRÓW CHOLESTEROLU, METAMORFIZM PROGRESYWNY, TOŃ, POLE GOLFOWE, DOBRO POŚLEDNIE, USKOK, TEREN, COLIMA, LEKANOMANCJA, MOTORYKA, ŻYWIOŁ, FALA BALISTYCZNA, KWAS, STAŁY LĄD, MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA, MUTACJA GENOWA, AFAZJA, PETROCHEMIKALIA, DROGA GRUNTOWA, UZDRAWIACZ, ANDALUZJA, MENEDŻMENT, REZERWAT ARCHEOLOGICZNY, DEKLARACJA WEKSLOWA, KOŚCIÓŁ STAROKATOLICKI, BEZWODNIK KWASOWY, ARBORETUM, KOMPOSTOWNIK, REWALIDACJA, OZONEK, ALABAMA, KOMÓRKA, POLIIMID, TEREN, OBSZAR NIEOGRANICZONY, NADRENIA, DAMAST SKUWANY, STREFA KLIMATYCZNA, RANA WYLOTOWA, RENTA RÓŻNICZKOWA, ROZWÓJ SPOŁECZNY, GRZEJNIK KONWEKCYJNY, OBSZAR PENSEJSMICZNY, PROMIENIOWANIE TEMPERATUROWE, ŁUPEK TALKOWY, OKNO TEKTONICZNE, TROPIK, DEPRESJA, AGLOMERACJA, MACKENZIE, BEZBRZEŻE, PIERŚCIEŃ ZEROWY, KERALA, PRZĘDZA, OKULANT, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, KRZEPNIĘCIE KRWI, RIODEJANERIO, CZEPOTA GAMBIR, REZONANS MAGNETYCZNY JĄDROWY, BRODAWKA WENERYCZNA, ZENDRA, OSOBOWOŚĆ ANALNA, PRASŁOWIAŃSZCZYZNA, ARKTYKA, RIOJA, STREFA NUMERYCZNA, MONOMER, GRANULACJA, REZERWAT ARCHEOLOGICZNY, GRANICE, DZIELNICA KLIMATYCZNA, POTOP, GAZ SPALINOWY, SKAŁA WULKANICZNA, PROMIENIOWANIE SYNCHROTRONOWE, KURATELA, ZDANIE EGZAMINU, POGOTOWIE, MEGATSUNAMI, SEFARDYJCZYK, RADIANT, KOLEJ OBWODOWA, MIKROKOMÓRKA, WAŁ BRZEGOWY, PCV, KONWERSJA, ?GENEZA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.117 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OBSZAR SFAŁDOWANY I WYPIĘTRZONY W WYNIKU RUCHÓW GÓROTWÓRCZYCH (OROGENEZ) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OBSZAR SFAŁDOWANY I WYPIĘTRZONY W WYNIKU RUCHÓW GÓROTWÓRCZYCH (OROGENEZ)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GÓROTWÓR obszar sfałdowany i wypiętrzony w wyniku ruchów górotwórczych (orogenez) (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GÓROTWÓR
obszar sfałdowany i wypiętrzony w wyniku ruchów górotwórczych (orogenez) (na 8 lit.).

Oprócz OBSZAR SFAŁDOWANY I WYPIĘTRZONY W WYNIKU RUCHÓW GÓROTWÓRCZYCH (OROGENEZ) sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - OBSZAR SFAŁDOWANY I WYPIĘTRZONY W WYNIKU RUCHÓW GÓROTWÓRCZYCH (OROGENEZ). Dodaj komentarz

1+6 =

Poleć nas znajomym:

x