OBSZAR - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TEREN to:

obszar (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TEREN

TEREN to:

miejsce, w którym występuje jakieś zjawisko, w którym coś się dzieje (na 5 lit.)TEREN to:

regionalne ośrodki władzy, znajdujące się na prowincji, przeciwieństwo ośrodków centralnych (na 5 lit.)TEREN to:

powierzchnia ziemi o określonym ukształtowaniu, roślinności, zabudowaniach (na 5 lit.)TEREN to:

obszar podległy komuś, czemuś, objęty czyimś działaniem (np. pracować w terenie) (na 5 lit.)TEREN to:

przenośnie obszar, dziedzina działania (na 5 lit.)TEREN to:

przenośnie: arena wydarzeń (na 5 lit.)TEREN to:

jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OBSZAR". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 572

PREFEKTURA, OBSZAR GÓRNICZY, POJEZIERZE, DROGA LOTNICZA, POLE GOLFOWE, TOPIEL, MACKENZIE, PODNÓŻE KONTYNENTALNE, DYSCYPLINA, KORMORAN ROGATY, KLAUZURA, GRANICE, AUT BRAMKOWY, ZWIERZYNIEC, EMITER, ESTREHADURA, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, GEREZA KRÓLEWSKA, SZANSI, ARKTYKA, KOTWICOWISKO, CZASZA LODOWA, WOLUMIN, PADÓŁ, KORYTARZ LOTNICZY, PRYWATNOŚĆ, UZDRAWIACZ, OBSZAR, PLAŻA, DYSK LOKALNY, KERMAN, KROKODYL RÓŻAŃCOWY, KRAJOBRAZ, DEM, WZNIESIENIE, GEREZA BIAŁOBRODA, JURYSDYKCJA, ZŁĄCZE, KORMORAN CZUBATY, OBSZAR CELNY, ROZSADNIK, TARCZA KRYSTALICZNA, ŚCIANA, TOPIELISKO, PERKOZ BIAŁOCZUBY, BATYBENTAL, SZKÓŁKA, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, KULTURA, OBSZAR EPICENTRALNY, TERYTORIUM, PROFIL TOPOGRAFICZNY, TEREN PRZEMYSŁOWY, ŁONO, GEOPATIA, LEJ DEPRESYJNY, MISIONES, KAMPUS, OBWÓD RYBACKI, JUTRZYNA, TEREN, MOCZAR, PRZEDMURZE, GUARICO, ODCINEK, ZOO, OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA, PRZYCZÓŁEK, BUDOWLA PIĘTRZĄCA, ZIEMIA, LUCERNA, ŚWIAT, OBSZAR WODNY, ZABŁOCIE, REDA, PASTEWNIK, BETONOWA PUSTYNIA, MIASTO, TARCZA KONTYNENTALNA, BIAŁA PLAMA, DEPRESJA, BURGENLAND, WSTĘPNICA, BOJKOWSZCZYZNA, OBSZAR WIEJSKI, TEREN PRZYLEGŁY, ALKA, AREAŁ, GRZBIET, KAUKAZ, GREEN, NADLEŚNICTWO, ŁEMKOWIE, PORT, KLASTER, HIPODROM, KULIK BRĄZOWOGRZBIETY, PARK, MEGHALAJA, POLE WIDZENIA, LAKUNA, OGRÓD JORDANOWSKI, LOTNISKO, KLASTER DYSKOWY, OGRÓDEK DZIAŁKOWY, WYNIOSŁOŚĆ, BRANICE, KAUKAZ, OBSZAR METROPOLITALNY, STREFA WOLNOCŁOWA, PILŚŃ NERWOWA, GARNIZON, WESOŁE MIASTECZKO, FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA, MONITORING WIZYJNY, BASEN SEDYMENTACYJNY, STREFA BUFOROWA, PAŃSTWO, KRAINA NEOTROPIKALNA, TARCZA, POLDER, KOLUMBIA, SOCJOLOGIA HISTORYCZNA, AREAŁ, OPŁOTKI, PARK NARODOWY, KERALA, NISZA, APELACJA, PORTUGUESA, MIKROKOMÓRKA, PLEMIĘ, GIMNAZJON, PRZEPSZCZELENIE, KALABRIA, SHANDONG, DZIAŁ, HELIOSFERA, ZONA, TRÓJKĄT BERMUDZKI, ZAKOLE, CORDOBA, AGLOMERACJA, CIEŃ, KORYTARZ POWIETRZNY, ZIELENIEC, RAMDYSK, REWIR, DYSTRYKT PRZEMYSŁOWY, RONDONIA, ZIEMIA KŁODZKA, HRABSTWO, GROBLA, SZARY RYNEK, PORT MORSKI, OSTOJA, AKLIMATYZACJA, GRUNT, KOSZATNICA, INDIANA, PARANA, ULEPSZACZ, AKWEN, POPRAWIACZ, REJON, TOŃ, BOISKO, EKRAN AKUSTYCZNY, KOPUŁA LODOWA, BIEŻANÓW, STREFA, CZEPOTA GAMBIR, DÓŁ ŁOKCIOWY, ŁĘG, BEZPIECZEŃSTWO ONTOLOGICZNE, TAJGA, AKWATORIUM, PLANTACJA, BARIERA, PRZESIEK, RIODEJANERIO, PAS, JAGODOWISKO, STREFA KONWEKTYWNA, SĘP ARABSKI, PODGÓRZE, WOLNY OBSZAR CELNY, MONOCENTRYZM, HALA, MURCJA, UKŁAD WYŻOWY, MAGNETOSFERA ZIEMSKA, KRAS, GATUNEK ZAWLECZONY, MIASTECZKO WODNE, ŁAŃCUCH GÓRSKI, MARTWY PUNKT, JEŻ EUROPEJSKI, OAZA ANTARKTYCZNA, REWIR, WIOSKA OLIMPIJSKA, KOZIOŁ ŚNIEŻNY, LINIA ZABUDOWY, OBSZAR PRZESTRZENI PUBLICZNEJ, UTAH, STOŻEK DEPRESYJNY, OBSZAR, STREFA CZASOWA, UMBRIA, TEREN, KOLORADO, WYŻYNA, SZTUKA ZIEMI, SĘP USZATY, ZAŁOM, OLEANDER, PASTWISKO, STEP, MIKROFON CEWKOWY, OAZA, SZYBOWISKO, TEREN ODKRYTY, KANIUK SUNDAJSKI, UROCZYSKO, ZASIĘG, SOŁTYSOSTWO, RYBOŁÓW AMERYKAŃSKI, STREFA BENIOFFA, POLE, ARENA, TAMAULIPAS, ZAŁAM, STREFA PERYGLACJALNA, KOLEJ OBWODOWA, GÓRKI, TEREN ZAKRYTY, KORMORAN MAROKAŃSKI, TEREN, AGLOMERACJA, PERLIS, SEFARDYJCZYK, KRĄG KULTUROWY, RIOJA, DACH, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, ARKADIA, ATLAS, SSE, CONNECTICUT, REZERWAT, ŚLEPOWRON CIEMNOSZYI, PENANG, TEREN OTWARTY, SAKSONIA, SOŁTYSTWO, TŁUSZCZAK, UPRAWA, WIRGINIA, DZIAŁKA EWIDENCYJNA, BARBARIA, SOCJOEKONOMIKA, NADRENIA, BIZON LEŚNY, OBRĘB, USKOK, REZERWAT ARCHEOLOGICZNY, KOSZATNICZKA POSPOLITA, GRANICA, LODOWIEC KONTYNENTALNY, PRZYCZÓŁEK, ZIEMIA, GOSPODARSTWO LEŚNE, REGION STREFOWY, ZWIERCIADŁO MAGNETYCZNE, POLDER, TROPIK, KONSTELACJA, BANAT, KUSACZ KASZTANOWATY, WYSEPKA, DELHI, PAŃSTWO ROŚLINNE, BŁOCKO, TEREN ZIELONY, NORFOLK, PUNKT LAPLACE'A, CIANGSU, OBSZAR, RUMIAN PSI, PRZESTWÓR, OBRĘB, BANOWINA, MORZE EPIKONTYNENTALNE, ZAKŁADKA, DARNIÓWKA TATRZAŃSKA, OKNO, STREFA ODRUCHOWA, REDA, TEREN DWUJĘZYCZNY, ?DOMENA MAGNETYCZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 572 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OBSZAR się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OBSZAR
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TEREN obszar (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TEREN
obszar (na 5 lit.).

Oprócz OBSZAR sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - OBSZAR. Dodaj komentarz

5×3 =

Poleć nas znajomym:

x