NAJMNIEJSZA JEDNOSTKA POWIERZCHNIOWA PODZIAŁU KRAJU DLA CELÓW EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW, KTÓRĄ STANOWI CIĄGŁY OBSZAR GRUNTU, POŁOŻONY W GRANICACH JEDNEGO OBRĘBU, JEDNORODNY POD WZGLĘDEM PRAWNYM, WYDZIELONY Z OTOCZENIA ZA POMOCĄ LINII GRANICZNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DZIAŁKA EWIDENCYJNA to:

najmniejsza jednostka powierzchniowa podziału kraju dla celów ewidencji gruntów i budynków, którą stanowi ciągły obszar gruntu, położony w granicach jednego obrębu, jednorodny pod względem prawnym, wydzielony z otoczenia za pomocą linii granicznych (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAJMNIEJSZA JEDNOSTKA POWIERZCHNIOWA PODZIAŁU KRAJU DLA CELÓW EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW, KTÓRĄ STANOWI CIĄGŁY OBSZAR GRUNTU, POŁOŻONY W GRANICACH JEDNEGO OBRĘBU, JEDNORODNY POD WZGLĘDEM PRAWNYM, WYDZIELONY Z OTOCZENIA ZA POMOCĄ LINII GRANICZNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.004

BAKTERIE METANOGENNE, M, SOLE, PLOTER KREŚLĄCY, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, MIRIAMETR, DELTA KRONECKERA, MEGAWAT, CHOROBA MORGELLONÓW, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, WSPARCIE, ORGAN, ORANGUTAN BORNEAŃSKI, OPERATOR, CENA, KILOPARSEK, ENKLAWA, STREFA, DZIELNICA X SWOSZOWICE, PRZESZCZEP KOSTNY, NASTĘP, ETIOLOGIA, PRZESTRZEŃ ZUPEŁNA, TRYBUNA, WAT, ALTÓWKA MIŁOSNA, MIMEOGRAF, FESTIWAL, WIOSKA DZIECIĘCA, WYKRZTUSZANIE, KARA, RYNEK LOKALNY, KIFOZA, RAJ PODATKOWY, RDZA, SAMODZIERŻSTWO, PRZEKAŹNIK BISTABILNY, FAŁSZYWE ZEZNANIE, EKSTRALIGA, RYZYKO KONWERSJI, HASIM, PARA, ZB, PERLIS, PRZEPONA, WIELOCZYNNIKOWOŚĆ, MIRA, STRĄCZYNA, POCZUCIE, SWOSZOWICE, IGLICA, CEWKA NERWOWA, STYL, MOWA PISANA, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, FORKASZTEL, STOPOFUNT, SPEKTROMETRIA, FILANDER KOSMATY, WAPIEŃ MUSZLOWY, PORTER, FRAZA NOMINALNA, KRATKA ODPŁYWOWA, PLASTYCZNOŚĆ FENOTYPOWA, ZASTRZYK, KOT, PRZESIĄK, GORGONOPS, GAZ PRZEWODOWY, MIEJSCE, KOLONIA, OBRAZ, FOTOSFERA, PRZECIWNOŚĆ, MAN SE, BREK, TRANCE, FARAD, GÓROTWÓR, NIEDŹWIEDŹ JASKINIOWY, GAL, GÓWNOBURZA, PAROCHIA, SKOJEC, MAGICZNA GÓRKA, DELHI, MUZYKA LATYNOAMERYKAŃSKA, GAŁA, KURTYNA, GŁOŻYNA, DEKOMPRESJOMETR, USŁUGA MATERIALNA, CHROBOTEK, HEAVY METAL, ARTYSTOSTWO, GAWĘDA SARMACKA, KALORIA, MODYFIKACJA CECHY, AS, KIERKI, GETRY, LOŻA MASOŃSKA, KAPOTA, AMPER, RONDONIA, CUMBRIA, PRAWO HOOKE’A, TYTANOZUCH, PORT MORSKI, DEM, APOLOGETA, EUROPEJSKOŚĆ, JEDNOSTKA PRACY, PISMO, START LOTNY, NAMIESTNIK, REPRODUKCJA FOTOGRAFICZNA, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, AKWATORIUM, AUTOKRATYZM, SYSTEMOWOŚĆ, LINIOWIEC, GWAJAKOWIEC, ODSŁONA, SZPARAG, FUNDUSZ PŁAC, FUNKCJONALIZM, STEROWANIE ODPORNE, ELEKTROKINEZA, POSTRZEGANIE POZAZMYSŁOWE, POLIMORFIZM, PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE, PAŁA, SKOROWIDZ, WARZYWO KORZENIOWE, MORA, ALTERNATYWA, SZYLD, ROZSTRZAŁ, CIĄGNIK PÓŁGĄSIENICOWY, SĄŻEŃ, ŻER, AGNOZJA CZUCIOWA, SZCZURY WORKOWATE, HRABSTWO, MIKROSATELITA, DYMÓWKA, GEN FUZYJNY, JĘZYK FLEKSYJNY, TELEFOTOGRAFIA, KATEDRA, KLASA SPRZĘŻNOŚCI, NOCEK BRANDTA, RYBY MORSKIE, SZYLING SOMALIJSKI, CERAMIKA SZNUROWA, EDYKUŁ, BALANS, REST, CZWÓRBÓJ, DRACHMA, POLIGON, ALMANACH, HOŁDOWNIK, KOŁTRYNA, KARDIOMIOPATIA PRZEROSTOWA, LIGNINA, MIASTECZKO, PUCH, KOTNIK, KŁUSAK AMERYKAŃSKI, AKCESORYJNOŚĆ, PROSTA POTĘGOWA, BALDACHIM, LAOTAŃSKI SZCZUR SKALNY, KOŁEK, USTERZENIE MOTYLKOWE, MAGDEBURG, SIĄG, MIEDNICZKA NERKOWA, TWARDA SZTUKA, USTNIK, MISTERIUM PASYJNE, KASZTELAN DRĄŻKOWY, CZESZCZYZNA, PODNÓŻE KONTYNENTALNE, WKRĘT, IZBA ADWOKACKA, BEZPIECZNIK TOPIKOWY, MURŁAT, CZATKOBATRACH, BAKŁAŻAN, ZOOLOGIK, KROKODYL NILOWY, LINOTYP, DIAFANOSKOPIA, DRUH, DECYGRAM, NERWY, KIJANKA, KARABIN BERDAN, OWOC, WIETEK GORCZYCZNIK, UKSZTAŁTOWANIE POZIOME, LAMPA, DEKORTYKATOR, TAMA, GRUPA ADDYTYWNA, BRDA, LICZBA HITTORFA, EINSTEIN, POKÓJ DZIECINNY, TRANSFER, ONE-LINER, OFIARA, RUCH ODRZUTOWY, CHROMOSOM AKROCENTRYCZNY, ZDJĘCIE STYKOWE, EKSPRES KOLBOWY, INKAUST, HRABIANKA, SAŁATKA SZOPSKA, AKKA, TYKA, CZŁOWIEK, MASOWOŚĆ, KORTYKOSTERYD, APLET, ATAWIZM, SIATKA CENTYLOWA, PEŁNIA, OGIEŃ OLIMPIJSKI, APANAŻ, AKR, IMPOSTOR, WZNIESIENIE, SKRZYNKA MAILOWA, KWINTAL, POZYCJONOWANIE, WĘZEŁ, CIEŃ, MELANCHOLIJNOŚĆ, HERC, DOBRO PRYWATNE, REZERWAT, ŻYWIOŁ, VITORIA, SPACEREK, ZANOKCICA CIEMNA, PERLICA, HARFA EOLA, WARGA SROMOWA, NAMIESTNICTWO, NALEŹLINA POSPOLITA, WRÓŻBA, MARZANA BARWIERSKA, WARSTWOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, STACJA DYSKÓW, TELEMARK, STYL FORMULARNY, WYGON, ROMA, BRAILLE, GRAF, STRASZAKOWATE, PROMIEŃ SŁOŃCA, WIENIEC, CIŚNIENIE TĘTNICZE, OBOWIĄZEK WIZOWY, CEWA NERWOWA, PRZEMIANA POLITROPOWA, ELEKTRONOWOLT, SONOMETR, ODLEGŁOŚĆ HIPERFOKALNA, UNCJA APTEKARSKA, MYŚLENIE, POJAZD SZYNOWY, FILM AUTORSKI, PENSJA, KRA LITOSFERYCZNA, DYSCYPLINA, KAPUSTA, MIOTACZ BOMB GŁĘBINOWYCH, WĘZEŁ ZATOKOWO-PRZEDSIONKOWY, KUSACZ KASZTANOWATY, FIORD, ROBOTNIK BUDOWLANY, TATA, MORGA, TORPEDÓWKA LOTNA, DROBNIACZEK ŁUKOWATY, MATKA POLKA, DAKTYLOGRAM, KANAŁ WAPNIOWY, JĘZYK SOGDYJSKI, HONDA, DOKTOR KOŚCIOŁA, CZIATURA, ILOCZYN MIESZANY, ?JATAGAN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.004 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAJMNIEJSZA JEDNOSTKA POWIERZCHNIOWA PODZIAŁU KRAJU DLA CELÓW EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW, KTÓRĄ STANOWI CIĄGŁY OBSZAR GRUNTU, POŁOŻONY W GRANICACH JEDNEGO OBRĘBU, JEDNORODNY POD WZGLĘDEM PRAWNYM, WYDZIELONY Z OTOCZENIA ZA POMOCĄ LINII GRANICZNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAJMNIEJSZA JEDNOSTKA POWIERZCHNIOWA PODZIAŁU KRAJU DLA CELÓW EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW, KTÓRĄ STANOWI CIĄGŁY OBSZAR GRUNTU, POŁOŻONY W GRANICACH JEDNEGO OBRĘBU, JEDNORODNY POD WZGLĘDEM PRAWNYM, WYDZIELONY Z OTOCZENIA ZA POMOCĄ LINII GRANICZNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DZIAŁKA EWIDENCYJNA najmniejsza jednostka powierzchniowa podziału kraju dla celów ewidencji gruntów i budynków, którą stanowi ciągły obszar gruntu, położony w granicach jednego obrębu, jednorodny pod względem prawnym, wydzielony z otoczenia za pomocą linii granicznych (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DZIAŁKA EWIDENCYJNA
najmniejsza jednostka powierzchniowa podziału kraju dla celów ewidencji gruntów i budynków, którą stanowi ciągły obszar gruntu, położony w granicach jednego obrębu, jednorodny pod względem prawnym, wydzielony z otoczenia za pomocą linii granicznych (na 18 lit.).

Oprócz NAJMNIEJSZA JEDNOSTKA POWIERZCHNIOWA PODZIAŁU KRAJU DLA CELÓW EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW, KTÓRĄ STANOWI CIĄGŁY OBSZAR GRUNTU, POŁOŻONY W GRANICACH JEDNEGO OBRĘBU, JEDNORODNY POD WZGLĘDEM PRAWNYM, WYDZIELONY Z OTOCZENIA ZA POMOCĄ LINII GRANICZNYCH sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - NAJMNIEJSZA JEDNOSTKA POWIERZCHNIOWA PODZIAŁU KRAJU DLA CELÓW EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW, KTÓRĄ STANOWI CIĄGŁY OBSZAR GRUNTU, POŁOŻONY W GRANICACH JEDNEGO OBRĘBU, JEDNORODNY POD WZGLĘDEM PRAWNYM, WYDZIELONY Z OTOCZENIA ZA POMOCĄ LINII GRANICZNYCH. Dodaj komentarz

8+5 =

Poleć nas znajomym:

x