JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNO-TERYTORIALNA; CZĘŚĆ NIEKTÓRYCH PAŃSTW ZWIĄZKOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STAN to:

jednostka administracyjno-terytorialna; część niektórych państw związkowych (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: STAN

STAN to:

czyjeś usposobienie, samopoczucie, nastrój (na 4 lit.)STAN to:

sytuacja, całokształt okoliczności (na 4 lit.)STAN to:

jedna z warstw społecznych w hierarchicznym społeczeństwie (na 4 lit.)STAN to:

talia, wcięcie w pasie, kibić (na 4 lit.)STAN to:

poziom czegoś, często: ilość, jaką się dysponuje (na 4 lit.)STAN to:

ogół wartości liczbowych istotnych dla określonego badania, które opisują obiekt lub układ dynamiczny w danej chwili czasu (na 4 lit.)STAN to:

Arizona lub Teksas (na 4 lit.)STAN to:

Kalifornia (na 4 lit.)STAN to:

bezżenny to kawalerstwo (na 4 lit.)STAN to:

podgorączkowy - u chorego (na 4 lit.)STAN to:

niebytu, nieważkości lub upojenia (na 4 lit.)STAN to:

majątkowy lub cywilny (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNO-TERYTORIALNA; CZĘŚĆ NIEKTÓRYCH PAŃSTW ZWIĄZKOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.511

BLOK, IMPERATOR, DAKOTA, ZDROWOTNOŚĆ, NGWEE, JEDNOSTKA ASTRONOMICZNA, TONA STANDARDOWA, KOŁO ŁOWIECKIE, WIELOWYPUST, FUNDUSZ MIESZANY, PANDEMONIUM, AFRYKA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA, SENIORAT, URUBU PSTROGŁOWY, BARREL, KONTO, ZAODWŁOK, ZB, DRAPACZ, MIĘKISZ, SIATKA, REMONT BIEŻĄCY, TELEKONFERENCJA, FOTOSFERA, WALOŃSKI, JEDNOSTKA, OBWÓD AUTONOMICZNY, USTAWA, NARZĄD CIEMIENIOWY, RDZEŃ KRĘGOWY, MAPA POLITYCZNA, PRZESUWNIK, PANEK, STAN, BARK, TRZECI ŚWIAT, PAŃSTWA SOCJALISTYCZNE, PRZEWODNIENIE HIPERTONICZNE, ŚLUNSK, PREBENDA, AGENCJA, NOGA, NAĆ, KOTWICA, MEMBRANA, YBIT, PYSK, PODNIEBIENIE TWARDE, KOPULA, PRZODOMÓŻDŻE, ROK, LB, STAN, ASSAM, GASTROFAZA, ŚPIĄCZKA, PÓŁGOLF, PARTIA, WOLNY OBSZAR CELNY, OWOC, MANTYLA, STOPA KWADRATOWA, PORTFEL, ALLEGRETTO, HERC, PODUSZKA, PRZYSZWA, PREFEKTURA MIEJSKA, SIEDZISKO, SOCZEWKA, RAFA, BIOTOP, KONDYCJA, MONOPOL, KITA, OBSZAR, TOM, TOCZYSKO, CHINY ZACHODNIE, RUMIENIAK, WEGETARIANIZM, INTEGRALNOŚĆ TERYTORIALNA, PŁOZA, ŁYSIENIE POSPOLITE, SIATKA, FLOPS, KIWI, MEZOREGION, ASPEKT, UKŁAD BRZEŻNY, CIAŁO MIGDAŁOWATE, SY, AUTOWIZERUNEK, PRÓŻNIA SOCJOLOGICZNA, PORZĄDEK SPOŁECZNY, PANAZJATYZM, KISZKA, MX, OKRES WEGETACYJNY, RYNEK TERMINOWY, ROŚLINA TRUJĄCA, DUJKER ABBOTTA, FAZOWOŚĆ, KROK, GRUSZKA ŻAROWA, GUTKOWO, GOLFIK, RAMIĘ, AGORA, UNCJA, JOTTABIT, JARZMO, NIEBOSKŁON, BU, ODCINEK, BASENIK, KSIĘSTWO, ŁUSKA, JAWNOŚĆ, WNĘKA WĄTROBY, HAITI, STRUKTURA AGRARNA, LOŻA MASOŃSKA, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, OSŁUPIENIE, NOZDRZE, CELOWNIK, GARDA, GANEK, TWÓR GRZYBNIOWY, PODATEK EKOLOGICZNY, KŁĘBUSZEK, PIÓRO, JEDNOSTKA WALUTOWA, POLE ELEKTROMAGNETYCZNE, CZEP, PASKAL, WZGÓRZE, CIAŁO DOSKONALE SZARE, NASTRÓJ, SENAT, TAMBUR, PODSTAWA SŁOWOTWÓRCZA, KRÓL, PETABAJT, PREDELLA, PIĘTA, JELEŃ WIRGIŃSKI, SZCZUR DRZEWNY, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, STAN WZBUDZONY, WORECZEK ŁZOWY, ARYTMIA, ŁOKIEĆ, PRZYŁĄCZE, CIĄG DALSZY, MIGAWKA, TON HARMONICZNY, PŁAT, AKCIK, MAUA, PLAMKA ŻÓŁTA, BEZPRZYCZYNOWOŚĆ, SROM, FINAŁ, RDZA ZBOŻOWA, UNCJA, FAKULTET, OSÓW, KRÓLESTWO, CZERPARKA, ŚCIANA, KOMTUR, AKT, PION, ZWIĄZEK, PIŁOGON, ZASOBY OPERATYWNE, ZAMEK, SETECZKA, ANTYSZTUKA, NERWICA NIEDZIELNA, WADA, SKWARKI, FRONT, STOPIEŃ RÓWNY, ODDZIAŁ KARNY, NADCZUŁOŚĆ, MAJĄTEK TRWAŁY, STAN KRYTYCZNY, DĘTKA, OGRÓDEK PIWNY, BULWA PĘDOWA, GASTRO, LETARG, SIEROCTWO SPOŁECZNE, BĘKARCTWO, KSIĘSTWO ŚLĄSKIE, ŚRÓDPIERSIE TYLNE, KLĄTWA, GNIAZDKO TELEFONICZNE, DECYWAT, KORNET, EPINICJON, MARYNARCZYNA, LIMFOCYTOPENIA, ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, MASZYNOGODZINA, SPOKOJNOŚĆ, K, BOCZEK, BŁYSZCZ SREBRA, BAWET, PRUSAK, IZBA DEPUTOWANYCH, KORONA, PROWINCJA, ZMIANA, TRUDNOŚĆ, ORIJA, HUF, EURO, BIEGUN, KORONA, SCHAB, SAMOZAPALENIE, OREGON, JASZMAK, OSK, POUNDAL, AKROPOL, MUNICYPIUM, PÓŁARKUSZ, SPINA, WENTA, FILET, FASOLKA SZPARAGOWA, CRUZADO, BAR, KLUCZ, SZARŁAT, SUMATOR, WOLTOAMPER, MYSZ POLNA, DEFICYT BUDŻETOWY, MYSZKA, UZDA, DEDYKACJA, PUNKT, PRZECZULICA, SŁUPICA, SOŁECTWO, CZWARTORZĘD, GZY, POZYCJA, NARD, SPÓŁGŁOSKA NIEPODNIEBIENNA, WIDOWNIA, LEKCJA, RZĄP, ZATRUCIE, ÓSMA CZĘŚĆ, PODSTAWA, PANEWKA, ACHTERDEK, TORBA, KABATY, DRABINA, RZEPKA KOLANOWA, MASKA, KAZARKA RDZAWA, CHORRERA, PÓŁSFERA, PRZYSIEK, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, LUKS, CZARNA DZIURA, PIÓRO, REISEFIEBER, ŁAN FRANKOŃSKI, NANOŚNIK, TEKSAS, MILLIKIUR, GRUNT, KWARTAŁ, ALERT, BEZPŁODNOŚĆ, PODESZWA, TEKS, WYROŚLE, SET, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, ANKER, TUR, WĘZEŁ PRZEDSIONKOWO-KOMOROWY, GAUS, WOLE, PRZEWÓD ŚLIMAKOWY, SZTUKA, ?SAMOTNICZOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.511 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNO-TERYTORIALNA; CZĘŚĆ NIEKTÓRYCH PAŃSTW ZWIĄZKOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNO-TERYTORIALNA; CZĘŚĆ NIEKTÓRYCH PAŃSTW ZWIĄZKOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STAN jednostka administracyjno-terytorialna; część niektórych państw związkowych (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STAN
jednostka administracyjno-terytorialna; część niektórych państw związkowych (na 4 lit.).

Oprócz JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNO-TERYTORIALNA; CZĘŚĆ NIEKTÓRYCH PAŃSTW ZWIĄZKOWYCH sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNO-TERYTORIALNA; CZĘŚĆ NIEKTÓRYCH PAŃSTW ZWIĄZKOWYCH. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

x