CZĘŚĆ JAKIEGOŚ SPRZĘTU, KTÓRA SŁUŻY JAKO WSPORNIK, PODSTAWA; MAŁY ELEMENT UMOŻLIWIAJĄCY BEZPIECZNE POSTAWIENIE CZEGOŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STOPKA to:

część jakiegoś sprzętu, która służy jako wspornik, podstawa; mały element umożliwiający bezpieczne postawienie czegoś (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: STOPKA

STOPKA to:

mała szklanka do alkoholu (na 6 lit.)STOPKA to:

informacja o składzie redakcji gazety, adresie, telefonach, adresie e-mail itp., mówi się tak też na kolofon w książkach (na 6 lit.)STOPKA to:

jedna z trzech części fletu poprzecznego, na której znajdują się klapki odpowiedzialne za najniższe dźwięki fletu (na 6 lit.)STOPKA to:

krótka skarpetka, która przykrywa jedynie stopę (na 6 lit.)STOPKA to:

zdrobniale: stopa (na 6 lit.)STOPKA to:

okucie kolby karabinu lub fuzji (na 6 lit.)STOPKA to:

następ - część urządzenia mechanicznego (tokarni, miecha, kołowrotka), którą naciska się stopą, dzięki czemu maszyna zostaje wprawiona w ruch (na 6 lit.)STOPKA to:

bezpiecznik elektryczny (na 6 lit.)STOPKA to:

zawartość stopki, małej szklanki do alkoholu (na 6 lit.)STOPKA to:

część bańki lampy elektronowej, która podtrzymuje elektrody (na 6 lit.)STOPKA to:

dolna, szersza część szyny przytwierdzana do podkładki (na 6 lit.)STOPKA to:

zakończenie dolnego członu statywu (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ JAKIEGOŚ SPRZĘTU, KTÓRA SŁUŻY JAKO WSPORNIK, PODSTAWA; MAŁY ELEMENT UMOŻLIWIAJĄCY BEZPIECZNE POSTAWIENIE CZEGOŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.009

NIEPRZYJACIEL, WRAK, BIEGUN WEGETATYWNY, SMERF, PUCHAR, USTAWA EPIZODYCZNA, PALEC, OLINOWANIE, RELACJA ZWROTNA, DRAPIEŻNOŚĆ, SZYNKA, EKSPLANACJA, PIĘTNASTKA, MIESZKALNICTWO, BEZPOWROTNOŚĆ, PATYCZEK, PASCHA, ROZDZIAŁ, DODATEK KOMPENSACYJNY, KOŚĆ SZCZĘKOWA, PÓŁKAPONIERA, BEŁT, OPARCIE, ŁĄCZNIK, SAMODZIELNOŚĆ, PRZECIWIEŃSTWO, ŻOŁĄDEK, HIPOMANIA, HUMANISTYKA, UWERTURA, PATYK, FILECIK, WIELOKOMÓRKOWOŚĆ, KARAFUŁKA, BRUS, NÓŻKA, POŻAREK, SUBREGION, SIÓDEMKA, STYRAK JAPOŃSKI, NAMIAR, KALEKA, CZASZA, KOMEDIA NISKA, ZBIORNIK, CZŁON SKŁADNIOWY, TRANZYSTOR, KARWEDILOL, STANIK, PIERWSZA JASKÓŁKA, USIŁOWANIE, SAKSOŃSKI, KUSACZ MAŁY, MAGAZYNEK, JUDAISTA, GESTAGEN, PRZETWÓR, FUNKCJA JEDNEJ ZMIENNEJ, WKŁAD, MAKROKIERUNEK, CZUB, KORA, ŁĄCZNIK KRAŃCOWY, DODATEK PIELĘGNACYJNY, BERNARD, POŁOWA, PALEOLIT, PRZEKAŹNIK BUCHHOLZA, ZDOBINA, FASOLKA MUNG, ALTEMBAS, STANOWISKO, BOŚNIACKOŚĆ, NIENARUSZALNOŚĆ, PODSYP, BAŃKA, PODSTAWA, SKARABEUSZ, DARMOSZKA, LIBERALIZM, ODŁAM, KICZ, SYMULANT, BYSTROŚĆ, PODSZYCIE, FALISTOŚĆ, GRUNT, PROMIENIOWANIE WIDZIALNE, DAWCZYNI, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, UDERZENIE, PĘD, ANKUS, REGAL, NIEBYWAŁOŚĆ, STACJA OBSŁUGIWANA, LICZBA KWADRATOWA, KARK, KOPALINA STAŁA, OŁATKA, MUSZTARDÓWKA, RÓŻA, EKSPONENT, BLOK DEFENSYWNY, UŁOM, MIODOWNIK MAŁY, INSTYTUCJA PRAWNA, TAGER, WENUSJANKA, DEKORACJA, KOASEKURACJA, ROZMYSŁ, MONTAŻ, ŁOPATKA, PYRETRYNA, WYROCZNICA, MASZTÓWKA, ŁONO, SIEROTA NIEBOŻA, ILUZJA, CZĘŚĆ, MIESIERKA LUCERNÓWKA, POWŚCIĄG, KOMPILATOR, PIERWORODNY, PERLISTOŚĆ, SPIRALA, KRĘTLIK, RECEPCJA, MECHANIZM, PRZESŁANIE, SKARGOWOŚĆ, SZKOŁA, WGŁOBIENIE, MIARA, NOCEK DUŻY, KIPA, EKSPATRIANTKA, DŻAGA, ZAKLEPKA, SYNONIMICZNOŚĆ, NERKA, UKŁAD SYMPATYCZNY, ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI, ROBER, DROGA ZBIORCZA, TOPIK, WAGA, KONICZYNA, TARCZKA, REAKCJA BEZWARUNKOWA, POŁUDNIOWONIEMIECKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, NAPŁYW, DRAPIEŻCA, WYPRZEDAŻ, PRÓG, ROŚLINA CIENIOLUBNA, LEPSZOŚĆ, URLOP TACIERZYŃSKI, CHLEB POKŁADNY, PRZYBORY, BOMBER, SZTUCZNE PŁUCO, NUNCJATURA, PORĘCZYCIELSTWO, PRZEŁAWICENIE, WOKALIZA, BINARKA, INTERFEJS UŻYTKOWNIKA, KOŃCÓWKA, HODOWCA, WIĄZADŁO, OGÓLNOSŁOWIAŃSKOŚĆ, RDZEŃ MAGNETYCZNY, MIKRONEZJA, ŁUGOWNICA, PŁAT, GRZYBY ANAMORFICZNE, KADZIELNICA, CEWKA, KROŚNIAK, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, JAK, LOKSAPINA, EKOLOGIA POPULACYJNA, RYGIEL, WSPÓŁZAWODNICZKA, WIĄZAR, PIES PRZECIWPANCERNY, TURBOSŁOWIANIN, GALEOTA, KALIA, NATURALIZM, ZESTAW GŁOŚNOMÓWIĄCY, ŚCIĄGACZ, DNO KWIATOWE, BRZOZA CZARNA, LIMONKA KAFFIR, TECZKA, POCHŁANIACZ, RESTAURATOR, BRAT, MAŁY PRZEDSIĘBIORCA, KORALICOWIEC MAŁY, OSTATNIE PODRYGI, KANWA, CHOROBA SOMATYCZNA, LAMPA ELEKTRONOWA, MŁODZIEŻÓWKA, PASTA DO ZĘBÓW, SEKWENCJA PALINDROMOWA, PORZĄDEK, STARANIA, PRZODOMÓZGOWIE, POCHWA, MASAJKA, BIOGRAFIZM, GZYMS, OGNIWO LECLANCHÉGO, WOLNE SOŁECTWO, TANCERKA, WYPALANKA, STALNICA, CYRANKA MODROSKRZYDŁA, EUROPEJSKOŚĆ, SCENARIUSZ, HAGIOLOGIA, ŁODYGA KWIATONOŚNA, NABIODREK, ALBUMIK, POROŚLE, CHODNICZEK, SKOK, HOTELING, KALESONY, MORFEM SŁOWOTWÓRCZY, SUPEŁEK, LUDWINÓW, PRZYBYSZKA, SAMORODEK, SOKOLE OKO, BAKTERIA NITRYFIKACYJNA, BABA, PROBÓWKA, PROFIL, DETEKTORYSTYKA, PAPUA, FILTR WĘGLOWY, WŁOSKOŚĆ, STALNICA, BENZYNA CIĘŻKA, OPOŃCZA, KNOWANIE, PROREKTOR, TRZPIEŃ, SABOT, PODKÓWKA, AUTARCHA, ŚRUTA SOJOWA, BLOK, KOMÓRKA, MARKETING SKOJARZENIOWY, PARAFRAZA, COKÓŁ, TANECZNOŚĆ, SZWABIA, PIERŚCIEŃ TŁOKOWY, LOFIKS, SPÓLNIK, CYRKULACJA, MORRIS, WÓZEK INWALIDZKI, OBSADKA, WEJŚCIE, TRYMER, ORTOPTYSTKA, RUMIANEK, LINORYT, WIATRACZEK, SZCZUR WĘDROWNY, ZATRUDNIONA, EFEKT MNOŻNIKOWY, INFLACJA KOSMOLOGICZNA, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, MONOETANOLOAMINA, DASZEK, PĘPUSZEK, NASZELNIK, PĘCZEK, KOMPOTIERKA, ZAMECZEK, MATRYCA, WYSYP, ROZKRUSZ, AMPUŁKA, ODCZYN, ARKADA, SKRĘT, ROŚLINA STRĄCZKOWA, ?JEDNOLATEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.009 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ JAKIEGOŚ SPRZĘTU, KTÓRA SŁUŻY JAKO WSPORNIK, PODSTAWA; MAŁY ELEMENT UMOŻLIWIAJĄCY BEZPIECZNE POSTAWIENIE CZEGOŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ JAKIEGOŚ SPRZĘTU, KTÓRA SŁUŻY JAKO WSPORNIK, PODSTAWA; MAŁY ELEMENT UMOŻLIWIAJĄCY BEZPIECZNE POSTAWIENIE CZEGOŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STOPKA część jakiegoś sprzętu, która służy jako wspornik, podstawa; mały element umożliwiający bezpieczne postawienie czegoś (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STOPKA
część jakiegoś sprzętu, która służy jako wspornik, podstawa; mały element umożliwiający bezpieczne postawienie czegoś (na 6 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ JAKIEGOŚ SPRZĘTU, KTÓRA SŁUŻY JAKO WSPORNIK, PODSTAWA; MAŁY ELEMENT UMOŻLIWIAJĄCY BEZPIECZNE POSTAWIENIE CZEGOŚ sprawdź również:

kobieta, która urodziła dziecko i (najczęściej) je wychowuje, rodzicielka ,
wal biały, Delphinapterus leucas - gatunek walenia z rodziny narwalowatych; zamieszkuje wody Arktyki i subarktyczne ,
żółw Jangcy, Rafetus swinhoei - gatunek dużego gada z rodziny żółwiaków, jeden z najbardziej zagrożonych wyginięciem; występuje w południowych Chinach i w Wietnamie, w 2008 roku potwierdzono istnienie czterech osobników (trzech samców i jednej samicy) ,
(SAL'A); miasto w Słowacji nad Wagiem (kraj zachodniosłowacki), ośrodek przemysłu chemicznego ,
jezioro w Niemczech, u podnóża Alp Bawarskich, powierzchnia 82 km2, głębokość do 73 m ,
pojęcie prawnicze określające obronę własnej osoby lub własnych dóbr w sytuacji zamachu ,
każdy człon, który znajduje się pomiędzy innymi dwoma członami całości ,
utrwalone w użyciu z ustalonym znaczeniem połączenie dwóch lub więcej wyrazów ,
malowanie statku mające na celu jego zamaskowanie ,
język, a w zasadzie grupa dialektów i etnolektów, używana przez mieszkańców północnej Grecji, Macedonii, Bułgarii Albanii, spotykany także na terenie Rumunii, Serbii, Czarnogóry oraz Bośni i Hercegowiny ,
w górnictwie; kloc drewniany w zewnętrznej części stosu ,
motyl z rodziny barczatkowatych, występujący na terenie całego kraju ,
sterowanie wiropłatami za pomocą drążka sterowniczego i elementów sterujących umieszczonych w głowicy wiropłatu ,
łatwopalne paliwo ,
człowiek przyjmujący bierną, obojętną postawę wobec życia ,
gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych ,
mechanizm przenoszący ruch klawiszy na wentyle otwierające dopływ powietrza do piszczałek w organach ,
aparat radiowy umieszczony w jednej skrzynce z magnetofonem ,
niewielki okręt pełniący zadania łącznikowe i patrolowe ,
rodzaj węgierskiego mięsnego ragout przyrządzanego z mięsa, grzybów i warzyw ,
gągoł, Bucephala clangula - gatunek średniej wielkości wędrownego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); zamieszkuje północną i środkową Europę oraz północną Azję i Amerykę Północną ,
dystrybucja ciepła w obrębie budynku ,
Carex curvata - gatunek byliny należący do rodziny ciborowatych ,
imię Stanek, dziewczyny z gitarą ,
zaprzęg na trzy konie ,
to, że coś jest polimodalne - obejmuje, wykorzystuje, angażuje, dokonuje się w wielu trybach, na wiele sposobów, wieloma kanałami ,
nagroda muzyczna przyznawana wydawnictwu za osiągnięcie przez nie określonego progu sprzedaży ,
ptak z rzędu długoskrzydłych, ze śliny i roślin buduje gniazda jadane pod nazwą jaskółczych; Płw. Indyjski, A. Sundajski, Cejlon, Nowa Gwinea ,
przyprawa, rodzaj pieprzu, wyrabiany z bardzo ostrej papryki Cayenne ,
kompozytor francuski (1892-1974); balety, symfonie, koncerty, utwory kameralne, pieśni, opery; 'Krzysztof Kolumb'

Komentarze - CZĘŚĆ JAKIEGOŚ SPRZĘTU, KTÓRA SŁUŻY JAKO WSPORNIK, PODSTAWA; MAŁY ELEMENT UMOŻLIWIAJĄCY BEZPIECZNE POSTAWIENIE CZEGOŚ. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast