ZAWODNICZKA W PIŁCE NOŻNEJ, KTÓRA GRA NA POZYCJI NAJBLIŻSZEJ DO PRZECIWNEJ BRAMKI I DLATEGO W DRUŻYNIE GŁÓWNIE TO ONA JEST ODPOWIEDZIALNA ZA ZDOBYWANIE BRAMEK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NAPASTNICZKA to:

zawodniczka w piłce nożnej, która gra na pozycji najbliższej do przeciwnej bramki i dlatego w drużynie głównie to ona jest odpowiedzialna za zdobywanie bramek (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NAPASTNICZKA

NAPASTNICZKA to:

kobieta, która dokonuje napaści, jest agresywna wobec kogoś (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZAWODNICZKA W PIŁCE NOŻNEJ, KTÓRA GRA NA POZYCJI NAJBLIŻSZEJ DO PRZECIWNEJ BRAMKI I DLATEGO W DRUŻYNIE GŁÓWNIE TO ONA JEST ODPOWIEDZIALNA ZA ZDOBYWANIE BRAMEK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.234

MARCÓWKA, WYDŁUŻALNIK, PODEJRZANA, ŚLEWIŃSKI, ŁĄCZNIK OLEJOWY, KIEROWNIK LITERACKI, POPLECZNICTWO, ODTRUTKA, OWCA CZTEROROGA, STRATEGIA CZASU RZECZYWISTEGO, PIEKŁO, SPEKTROSKOPIA ASTRONOMICZNA, STYGON, POPULACJA STACJONARNA, KREDYT STUDENCKI, BOCZEŃ, UMOWA KONTRAKTACJI, USTAWODAWCA ZWYKŁY, REZERWA WALUTOWA, ŁAPACZ, UJGURSKI, CHONDRYT WĘGLISTY, ANTYWESTERN, SIEWNIK RZUTOWY, SKUBANIEC, TRÓJKĄT EULEROWSKI, SAMOZAOPATRZENIE, WYRAŹNOŚĆ, MIĘKKIE SERCE, MĘTNOŚĆ, ŚWIĘCONE, PRZEWÓD, ANTENOR, BIBLIOTEKA RUCHOMA, CZYNNOŚĆ KARMICZNA, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, FAJNOŚĆ, WIERNY, NADAWCA PUBLICZNY, PELENG, TRÓJCA ŚWIĘTA, RODZIMOŚĆ, KOŚĆ ZĘBOWA, SIŁA ROBOCZA, MĄDRA GŁOWA, LUNETA, MATERIAŁ, ŻYWOŚĆ, KWIATUSZEK, RZECZYWISTOŚĆ, WYRAZISTOŚĆ, AKADEMIA, KOZŁOWIEC, WIRTUOZERSTWO, TWÓR, MERYTORYKA, OCZKO, KOSIARKA ROTACYJNA, PTASZNIK GIGANT, WAGINOSCEPTYK, WEKTOR JEDNOSTKOWY, SER EMENTALSKI, WYSTAWCA, ARTERIOGRAFIA, NAUKOWIEC, USTNIK, BER, ROMBOEDR, TEREN ZAMKNIĘTY, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, SPEDYTOR, ABROZAUR, FLUNITRAZEPAM, GETER, BAŁAMUTKA, GLOSA, WIDZIMISIĘ, CZERWONA KSIĘGA, WODA HIPEROSMOTYCZNA, WSPÓŁZAWODNICZKA, PAŁECZKA, CYJANEK, ZABAWA, PROCES KONSOLIDACYJNY, PRZEKAZ, MANICURZYSTKA, GZYMS, PODATEK MAJĄTKOWY, KONCEPCJA MONETARNA, PISARZ, PŁOMYCZEK, ZGORZKNIAŁOŚĆ, ORGANIZM WYŻSZY, CZYSTKA ETNICZNA, DZIKI LOKATOR, BOCCE, BURDON, KILKAKROTNOŚĆ, PRAWOSKRĘTNOŚĆ, CEROWACZKA, PRYSZNIC, GRUSZE WSCHODNIE, JEDNOSTRONNOŚĆ, PAPROTKA, NIEDEFINIOWALNOŚĆ, FILM NOIR, RAMKA CZERPALNICZA, MIĘSIEŃ WDECHOWY, ULICZNICA, WARZELNICTWO, BEZSENSOWNOŚĆ, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, ALLAPRIMA, EGERIA, SKAŁA WAPIENNA, TAPIROWATE, TRWONICIEL, GRA PODWÓJNA, BUKSZPAN, ENIGMATYCZNOŚĆ, ODGAŁĘZIACZ, SPECGRUPA, GŁÓWNY KSIĘGOWY, WIEŚNIAK, WSPÓŁREGENT, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, DUROPLAST, WARSZTAT STRATEGICZNY, PYRKONOWIEC, ŁAŃCUCH EULERA, PIŁKA PALANTOWA, KOŃ KLADRUBSKI, REFORMATOR, POMAGACZ, KOCIEŁ, TEOLOGIA SPEKULATYWNA, OUTSIDER, PIEGUS, POLE, KOD PRZEDROSTKOWY, RHIZOBIUM, CHLEBOWIEC, DŁUGOSZPAROWATE, HYPOSTYL, MACIERZ NILPOTENTNA, AKTYWNOŚĆ, SAMOGŁOSKA POCHYLONA, MIERNICZY, ŻÓŁWIE DWUPAZURZASTE, DRAMAT SĄDOWY, WOLNA SOBOTA, OKAZAŁOŚĆ, POPOVER, ROŚLINA OKOPOWA, TORREJA KALIFORNIJSKA, SYSTEM KOMPUTEROWY, STEROWANIE HYDRAULICZNE, ZESZYT W LINIE, DYN, NALOKSON, APOKRYFICZNOŚĆ, BOCZEK, KOŁO JEZDNE, MOŻLIWOŚĆ, MEDYCYNA OSTEOPATYCZNA, ROZMNAŻANIE AGAMICZNE, TAMA, TERMODYNAMICZNA SKALA TEMPERATURY, MENADŻER, STELLARATOR, CHRAPY, UKŁAD SŁONECZNY, POGOTOWIE, PRZEMIENNIK CZĘSTOTLIWOŚCI, SŁABEUSZ, STAW KULISTY WOLNY, GRA RPG, POWAŻNOŚĆ, RESZTKA, WIELORÓDKA, NIEUWAŻNOŚĆ, KŁĘBCZAK, WIELKOMOCARSTWOWOŚĆ, FILOZOFIA SPEKULATYWNA, NIEDŹWIEDZIÓWKOWATE, KOZA, PIÓRO, ARESZT DOMOWY, PROTEKTOR, DROGA, PROKURATOR, INDYJSKI, RTS, ROZMAITOŚĆ RÓŻNICZKOWA, SEGMENT, OBSESYJNOŚĆ, ABOLICJONISTA, PRAKTYCZNOŚĆ, KOZŁOWANIE, PROCH, BRAT POLSKI, ODKRYCIE, SSAK OWADOŻERNY, FRAZA, AUTOPARODIA, BIEDNY, PARWOWIROZA PSÓW, KONTROLKA, ZWALISTOŚĆ, TUŁACZ, WSZECHWŁADNOŚĆ, WIELOFAZOWOŚĆ, KOŃ GORĄCOKRWISTY, HERBATA BIAŁA, SĘDZIA RINGOWY, TILAPIA WIELKOGŁOWA, SZKLANY SUFIT, SUROWOŚĆ, KLECANKA RDZAWOROŻNA, MONARCHISTA, HOKEJ, NIEMOWA, PRZEJEZDNA, ŻÓŁWIE WIELKOGŁOWE, TYTAN, FUNKCJA SCHODKOWA, PAKA, PRZEDWIECZNOŚĆ, LEJ POLARNY, TŁUMACZKA, NERCZAN, KLĘK PROSTY, BIELAK, GRUNT, CZUWAK AKTYWNY, GARBATY ANIOŁEK, SYGNAŁ DYSKRETNY, ASEKURANT, AKCJA IMIENNA, OUDRY, BORAKS RODZIMY, MONARCHIA PATRYMONIALNA, TOKSYNA SINICOWA, DROGA LOKALNA, SIEWKA, BEZINTERESOWNOŚĆ, ALGOAZAUR, NEFROLEPIS WYSOKI, REGULATOR POGODOWY, TALMUDYSTKA, WESOŁOŚĆ, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA UOGÓLNIONA, WARZĘCHA MAŁA, JEŻOWIEC JADALNY, ANTYSZTUKA, FEMINIZM, ŚWIĘTOKRADZTWO, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, WYNAJMUJĄCA, DEGRAS, BIEG DYSTANSOWY, SAMOURZECZYWISTNIENIE, BARYCENTRUM, PRZEZORNOŚĆ, TŁUSTE LATA, NIEŻYJĄCY, MINIMUM PROGRAMOWE, PRZEBIEGŁOŚĆ, BEZBOLESNOŚĆ, HOBBISTA, WOLANT, FAZA, RÓWNOŚĆ, NIKOLAICI, OLIMPIADA PRZEDMIOTOWA, PAŁAC, MAŁŻORACZEK, PĘDNIK GAZOODRZUTOWY, NIEMERYTORYCZNOŚĆ, OBLĘŻENIEC, POLITYCZNY CYKL KONIUNKTURALNY, ŁĄCZNIK, KORYTO RZEKI, SZCZEP, SZYBLAK, UMBRA, WYRZUT SUMIENIA, LENIWIEC, PUKAWKA, GUMA BALONOWA, RZECZ WNIESIONA, EKSPERTKA, HUCUŁ, OSTATNI KRZYK MODY, ZBOCZENIEC, ŚRODKI TRWAŁE, PITU PITU, MASZYNA SAMOWZBUDNA, TAUKA, ?DEZERTER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.234 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZAWODNICZKA W PIŁCE NOŻNEJ, KTÓRA GRA NA POZYCJI NAJBLIŻSZEJ DO PRZECIWNEJ BRAMKI I DLATEGO W DRUŻYNIE GŁÓWNIE TO ONA JEST ODPOWIEDZIALNA ZA ZDOBYWANIE BRAMEK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZAWODNICZKA W PIŁCE NOŻNEJ, KTÓRA GRA NA POZYCJI NAJBLIŻSZEJ DO PRZECIWNEJ BRAMKI I DLATEGO W DRUŻYNIE GŁÓWNIE TO ONA JEST ODPOWIEDZIALNA ZA ZDOBYWANIE BRAMEK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NAPASTNICZKA zawodniczka w piłce nożnej, która gra na pozycji najbliższej do przeciwnej bramki i dlatego w drużynie głównie to ona jest odpowiedzialna za zdobywanie bramek (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NAPASTNICZKA
zawodniczka w piłce nożnej, która gra na pozycji najbliższej do przeciwnej bramki i dlatego w drużynie głównie to ona jest odpowiedzialna za zdobywanie bramek (na 12 lit.).

Oprócz ZAWODNICZKA W PIŁCE NOŻNEJ, KTÓRA GRA NA POZYCJI NAJBLIŻSZEJ DO PRZECIWNEJ BRAMKI I DLATEGO W DRUŻYNIE GŁÓWNIE TO ONA JEST ODPOWIEDZIALNA ZA ZDOBYWANIE BRAMEK sprawdź również:

lek rozluźniający mięśniówkę gładką naczyń krwionośnych, co umożliwia działanie hipotensyjne ,
(wodociągowa) system przewodów i urządzeń służących do rozprowadzania wody ,
zagniatane i wałkowane ,
kraina w Ghanie ,
rodzaj anteny o charakterystycznym kształcie tuby rozszerzającej się z jednej strony i wąskiej z drugiej, prostokątnej lub okrągłej ,
warunki atmosferyczne, pogoda ,
pocisk artyleryjski używany do rażenia ludzi ,
osoba, która się włóczy, nie ma stałego miejsca lub nie potrafi usiedzieć w miejscu ,
ilość ciekłego metalu pobrana jednorazowo z pieca ,
odmiana berła występującego na terenach ziem polskich w okresie wczesnej epoki brązu, wykonane było ze sztyletu z brązu osadzonego poprzecznie na drewnianym drzewcu ,
Daphnia - rodzaj słodkowodnych stawonogów zaliczanych do grupy wioślarek ,
zespół teorii opisujących ewolucję społeczeństw ,
cecha człowieka: to, że ktoś posługuje się przemocą, jest agresywny ,
układ teletransmisyjny pozwalający na przesyłanie sygnałów tylko w jednym kierunku ,
w językoznawstwie: minimalna, niepodzielna jednostka znaczeniowa ,
zatoka u wybrzeży Celebesu (Indonezja) ,
nauka o fermentacji ,
głupia, wredna kobieta ,
mieszkaniec Chorwacji, człowiek pochodzenia chorwackiego ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
oddział szpitala przeznaczony dla pacjentów cierpiących na schorzenia skóry i objawiające się głównie na skórze ,
kompania ze sztandarem i orkiestrą oddająca honory dostojnikom państwowym i wojskowym oraz asystująca przy uroczystościach ,
u gatunków z rodziny wiechlinowatych drobny delikatny listek wewnętrznego okółka okwiatu ,
coś, co pozostało po zniszczeniu, dezintegracji czegoś, resztki zniszczonego obiektu ,
'nie' w winiecie ,
w filozofii Hegla: rozum absolutny ,
stan zapalny pojawiający się w obrębie błon śluzowych narządów ,
coś, co ma się komuś do powiedzenia, komunikat, kwestia ,
mężczyzna, który ma bardzo jasne włosy, zarost, brwi i rzęsy ,
silnik hydrostatyczny o ruchu posuwistym

Komentarze - ZAWODNICZKA W PIŁCE NOŻNEJ, KTÓRA GRA NA POZYCJI NAJBLIŻSZEJ DO PRZECIWNEJ BRAMKI I DLATEGO W DRUŻYNIE GŁÓWNIE TO ONA JEST ODPOWIEDZIALNA ZA ZDOBYWANIE BRAMEK. Dodaj komentarz

3×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast