ZAWODNICZKA W PIŁCE NOŻNEJ, KTÓRA GRA NA POZYCJI NAJBLIŻSZEJ DO PRZECIWNEJ BRAMKI I DLATEGO W DRUŻYNIE GŁÓWNIE TO ONA JEST ODPOWIEDZIALNA ZA ZDOBYWANIE BRAMEK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NAPASTNICZKA to:

zawodniczka w piłce nożnej, która gra na pozycji najbliższej do przeciwnej bramki i dlatego w drużynie głównie to ona jest odpowiedzialna za zdobywanie bramek (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NAPASTNICZKA

NAPASTNICZKA to:

kobieta, która dokonuje napaści, jest agresywna wobec kogoś (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZAWODNICZKA W PIŁCE NOŻNEJ, KTÓRA GRA NA POZYCJI NAJBLIŻSZEJ DO PRZECIWNEJ BRAMKI I DLATEGO W DRUŻYNIE GŁÓWNIE TO ONA JEST ODPOWIEDZIALNA ZA ZDOBYWANIE BRAMEK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.234

MASZYNA TŁOKOWA, PEŁNOMOCNIK PROCESOWY, POMYSŁOWOŚĆ, BAJCA, JĘZYK PENDŻABSKI, BLOKERS, SIATKÓWKA PLAŻOWA, IDEAŁ PIERWSZY, PAY-AS-YOU-GO, KOLEGIUM KARDYNAŁÓW, GLINIANE RĘCE, SĘDZIA RINGOWY, SZYFER, KIELICH, KLAUSTROFOBIA, MASECZKA, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, OWCA WIELOROGA, CZARNY FILM, CACHE, AZOTOBAKTER, DODAJNA, CIĄGNIK CIĘGNIK, SYSTEM, UBEZPIECZONA, PIGWA POSPOLITA, SKINIENIE, EKSPREZYDENT, NIEGUSTOWNOŚĆ, ROZSTRZYGALNOŚĆ, DIVA, NIECZYNNOŚĆ, GRUNTÓWKA, ORNITOCHEIROIDY, CYNKOGRAFIA, KOSMATOŚĆ, BAJT, BRUTALNOŚĆ, DOMNIEMANIE, CIEKŁOŚĆ, CHOROBOWE, REAKTOR GAZOWY, ROZPRAWA, FANATYCZNOŚĆ, STREFA WOLNOCŁOWA, ALGEBRA LINIOWA, PAKU CZARNOPŁETWY, ESTER, BEZKONKURENCYJNOŚĆ, LEGATARIUSZ, FORMA PRZESTRZENNA, CHMURNOŚĆ, KOD PREFIKSOWY, PROLOG, CZARNY PIOTRUŚ, ZŁOŻENIE EGZOCENTRYCZNE, SZEŚCIOKROTNOŚĆ, BONANZA, WALEC PARABOLICZNY, WÓZEK INWALIDZKI, EPOPEJA HEROICZNA, NAPASTNIK, GOGLE, ŚWINIA POLSKA BIAŁA ZWISŁOUCHA, NAWALANKA, NIEDOKRWISTOŚĆ HEMOLITYCZNA, POŚREDNIK, OBROŃCA, STARA MALUTKA, PRZESŁANKA, BUŁKA MONTOWA, NIEWYPŁACALNOŚĆ, OCHWEŚNIK, JĘZYK BERBERYJSKI, BANDYCKOŚĆ, SEKCIARZ, POCIĄG MARSZRUTOWY, LOTOKOT FILIPIŃSKI, PŁAWACZKA, DZIECINNOŚĆ, OSPALSTWO, RZECZNICZKA PRASOWA, SZABAS, ŁĄCZNIK OLEJOWY, WENTYLACJA ZASTĘPCZA, DIDŻEJ, POKAZOWOŚĆ, BARYCENTRUM, BER, DIZAJN, NAUKOWIEC, KUC FELL, CZEPOTA GAMBIR, INTERSEMIOTYCZNOŚĆ, AUTOMOBILISTA, ANTENOR, DAPSON, TENDENCJA ROZWOJOWA, GNIAZDKO, SZKARADA, CIĘŻKI TYŁEK, ORGANDYNA, TUNEL, PRODUKCJA PIERWOTNA, SUBSKRYBENT, MACIERZ NILPOTENTNA, RACHMISTRZ SPISOWY, PRZYBYTEK, PLAŻÓWKA, SYNONIMICZNOŚĆ, MORTAL KOMBAT, DZIURA, SZCZĘŚCIE FIZJOLOGICZNE, MSZAR, FUNKCJA EKSPONENCJALNA, ONTOLOGIZM, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, PRÓŻNIA, TARCZKA, SUPORT, NONKONFORMISTA, ANODA, MATEMATYKA STOSOWANA, CZERECHA, ZŁY CZŁOWIEK, GNIAZDO, CHOROBA AUJESZKEGO, INSTRUMENT SMYCZKOWY, SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, CHLOROFIL, ZWYRODNIALEC, STŁUCZENIE, PRZEGRODA, POLEGŁA, OPONENT, SPONTANICZNOŚĆ, TRYTYLODONTY, WARIACYJNOŚĆ, RESPONDENTKA, PASOŻYT, PASZTECIK, POMOC, SKRUPULANT, SUPERNOWA TYPU IB, SZPRINGBOK, MENTOR, DRYL, SYR, KRWINKA, PÓŁGRUPA CYKLICZNA, TEOZOF, NIEDOSTĘPNOŚĆ, LICZBA CHROMATYCZNA, CŁO OCHRONNE, FALKA, AUDYTOR, KRETOWATE, KOŚCIÓŁ ANGLIKAŃSKI, TEOGONIA, SYMETRALNA, SPRAWNOŚĆ, PATAFIAN, GRZYB STROJNY, GŁUPEK, NIESKWAPLIWOŚĆ, SKAŁA WAPIENNA, LARYNGOLOGIA, OPROGRAMOWANIE TYPU SHAREWARE, PIEPRZNIK, MARIO BROS, POLIMORFIZM, OTCHŁAŃ, NIEPRZENIKLIWOŚĆ, DWUNASTKA, PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, ALGOAZAUR, KONKURENCJA DOSKONAŁA, MEGAKARIOCYT, BEZAN, WSPINACZKA SPORTOWA, AUTSAJDER, STRONNICTWO, WAKACJE PODATKOWE, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY, MIŁORZĄB JAPOŃSKI, FANATYCZKA, ZMYŚLNOŚĆ, RZODKIEWNIK, CYWILKI, KUGLARSTWO, RACHUNEK KAPITAŁOWY, MAGNETON JĄDROWY, RYGORYSTKA, KOMANDOR, DAMULKA, POLICJA SĄDOWA, GESTAPO, TĘGA GŁOWA, WODA ŚWIĘCONA, RODZINA PEŁNA, MEGALNEUZAUR, KOŃ HUCULSKI, PUŁKOWNIK NAKAŹNY, SYRENY, PYRA, NAWA GŁÓWNA, DODATEK SZKOLENIOWY, PISTOLET, GŁOŚNOŚĆ, BIDAKA, ROŚLINA ACYDOFILNA, TIOTEPA, FUNKCJE AMPLITUDY, NIEOSTROŚĆ, PROMOCJA, JĘZYK SZWEDZKI, SIEWKA, POGODNOŚĆ, UKRAIŃSKOŚĆ, HYDROFIL, FUGU, KRAWATKA KABLOWA, LODOWIEC HIMALAJSKI, KRĘGOWCE, NOOBEK, FILTR CZEBYSZEWA, FUNKCJA PRZESTĘPNA, DOKŁADNOŚĆ, KOT, KOŁO WIELKIE, DOMOKRĄŻCA, PLANETA OCEANICZNA, SUFIKS, SCREENSHOT, MAKABRA, BINARYZM, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, PROSIĘ, WESTERN, NAJEŻ, BALANSOWANIE, DOBRA STRONA, SKRZYDEŁKO, MACAK, RZECZ, PĘPEK ŚWIATA, FLEGMA, DROGA ZBIORCZA, EKSHIBICJONISTKA, LEASING FINANSOWY, PSTRYKACZ, POSIADACZ ZALEŻNY, DEFENSOR, POSZKODOWANY, PLUGAWOŚĆ, ODCZYN ANAFILAKTYCZNY, OGIER, AEROZOL, HURYSA, HIPOTEZA UPOŚLEDZENIA, NUREK, WYTWÓRCA, KOŚCIÓŁ ŁACIŃSKI, KREDYT RATALNY, RZEKOTKA AUSTRALIJSKA, PILOT, POCISK NADKALIBROWY, ŁĄCZNOŚĆ, HABIT, KARNY, HARUSPICJA, LENIUSZEK, ŻÓŁWIE WĘŻOSZYJNE, OBŁÓG, STACJA, CZAS PRZYSZŁY, PŁUG WIRNIKOWY, SZANKIER TWARDY, KREDYT HIPOTECZNY, RODZIMOŚĆ, PORZĄDNIŚ, ZRZESZONY, NUŻENIEC, KREATYZM, WROTKARSTWO HOKEJOWE, KROKIET, FILOZOFIA PRAWA, KAPITAN, BRZUSIEC, PRONATALIZM, GLOBALNOŚĆ, WŁÓCZĘGA, PING-PONG, OPIEKUN FAKTYCZNY, LICZBA KWADRATOWA, SKŁADNIA RZĄDU, TRANDOLAPRYL, LUJEK, ?CZEREMCHA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.234 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZAWODNICZKA W PIŁCE NOŻNEJ, KTÓRA GRA NA POZYCJI NAJBLIŻSZEJ DO PRZECIWNEJ BRAMKI I DLATEGO W DRUŻYNIE GŁÓWNIE TO ONA JEST ODPOWIEDZIALNA ZA ZDOBYWANIE BRAMEK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZAWODNICZKA W PIŁCE NOŻNEJ, KTÓRA GRA NA POZYCJI NAJBLIŻSZEJ DO PRZECIWNEJ BRAMKI I DLATEGO W DRUŻYNIE GŁÓWNIE TO ONA JEST ODPOWIEDZIALNA ZA ZDOBYWANIE BRAMEK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NAPASTNICZKA zawodniczka w piłce nożnej, która gra na pozycji najbliższej do przeciwnej bramki i dlatego w drużynie głównie to ona jest odpowiedzialna za zdobywanie bramek (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NAPASTNICZKA
zawodniczka w piłce nożnej, która gra na pozycji najbliższej do przeciwnej bramki i dlatego w drużynie głównie to ona jest odpowiedzialna za zdobywanie bramek (na 12 lit.).

Oprócz ZAWODNICZKA W PIŁCE NOŻNEJ, KTÓRA GRA NA POZYCJI NAJBLIŻSZEJ DO PRZECIWNEJ BRAMKI I DLATEGO W DRUŻYNIE GŁÓWNIE TO ONA JEST ODPOWIEDZIALNA ZA ZDOBYWANIE BRAMEK sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - ZAWODNICZKA W PIŁCE NOŻNEJ, KTÓRA GRA NA POZYCJI NAJBLIŻSZEJ DO PRZECIWNEJ BRAMKI I DLATEGO W DRUŻYNIE GŁÓWNIE TO ONA JEST ODPOWIEDZIALNA ZA ZDOBYWANIE BRAMEK. Dodaj komentarz

9+7 =

Poleć nas znajomym:

x