OGNIWO GALWANICZNE, W KTÓRYM ELEKTRODĄ UJEMNĄ JEST CYNK, DODATNIĄ TLENEK SREBRA(I), A ELEKTROLITEM ROZTWÓR WODOROTLENKU SODU LUB POTASU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OGNIWO SREBROWE to:

ogniwo galwaniczne, w którym elektrodą ujemną jest cynk, dodatnią tlenek srebra(I), a elektrolitem roztwór wodorotlenku sodu lub potasu (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OGNIWO GALWANICZNE, W KTÓRYM ELEKTRODĄ UJEMNĄ JEST CYNK, DODATNIĄ TLENEK SREBRA(I), A ELEKTROLITEM ROZTWÓR WODOROTLENKU SODU LUB POTASU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.435

OFIARA, PRZYWILEJ LOKACYJNY, IMPAS, PARTIA, LAMUS, PŁEĆ, WYDZIELINA, WĄSONÓG, BAZA, TUMULUS, ANEGDOTA, FINAŁ, KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY, KLON, PRZEDSIĘBIORSTWO, TENIS STOŁOWY, POZIOM, KLEROMANCJA, NAMIAR, SZABAŚNIK, BOMBA TERMOJĄDROWA, NAKŁAD, TRAKEN, CYSTA BAKERA, PŁETWOJASZCZURY, RHIZOBIUM, KIEŁBACHA, PRZĄDKOWATE, SCREENSHOT, TROP, KOZACZKA, CIĄG DOKŁADNY, POLITYCZNY CYKL KONIUNKTURALNY, NEKTARIUM, BALDACHIM, WŁOCHACZ, SAMOTNA MATKA, DECYMA, ECHOLOKACJA, BŁOTNIAK, UMOWA O PRACĘ, SINGIEL, MÜSLI, LIRNIK, KLEJ, KAMPYLOGNATOID, KLAPKA, KONSULTANT, TRAWERS, KROKIET, ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE, ZĘBORÓG, LODOWIEC SPITSBERGEŃSKI, PRZEWODNICZKA, PANCERKA, NIEWIERNOŚĆ, SUBSKRYBENT, STARTER, WIENIEC, RUM, KOPARKA PODPOZIOMOWA, JAŚMIN, GAJA, BYDLĘ, LEK PRZECIWBÓLOWY, EMPIRYZM, PUNKT OGNIOWY, PURUSZA, WYLEW, BEZDŹWIĘCZNOŚĆ, SUPERKUTER, CIRROCUMULUS, KOLEBKA, SZLAMIEC, KUKLIK SZKARŁATNY, CZĄSTKA CIĘŻKA, LAMPA, KAPERKA, MELFALAN, PORTFEL ELEKTRONICZNY, SZKŁA, WŁODZIMIERZ, RYBY WĘDROWNE, DITLENEK, MIŚ, AKSAMIT, TŁUMIK, ZOOFAG, ANILANA, ZACHWALACZ, MANIERY, LARWA, ARENA, OPERATOR BITOWY, PAPRYKARZ, MIARODAJNOŚĆ, KAZAMATA, LIPA, MIGDAŁ, SYNONIMICZNOŚĆ, REMAT, PLAŻÓWKA, BETON JAMISTY, BACIK, PLATFORMA PROCESOROWA, SYROPEK, NASTURAN, MÓŻDŻEK, PIERWSZA POMOC, WIZUALNOŚĆ, OZNAJMIENIE, TWIERDZENIE, DRAMAT PSYCHOLOGICZNY, WELUR, KLECANKA RDZAWOROŻNA, ULOTKA, TROLLING, PRZEWROTNIK, KOSZ, TLENEK AZOTU, HYDROLAT, PŁACA, ZAKŁÓCENIE, DYKTATURA, RESPONDENT, KAWAŁ, BIOKOMINEK, KAPUŚCIANA GŁOWA, PORA, EKRAN, AZATIOPRYNA, ODCHYLENIEC, SŁOBODA, SELSYN, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, KITAJKA, PALATALIZACJA INDOEUROPEJSKA, POGODNOŚĆ, NATARCZYWOŚĆ, HIPIS, LEKSYKOSTATYSTYKA, KRAŃCÓWKA, FORYŚ, KOSMOGONIA, WYMIENIACZ, ORGANIZM, LINA, KOD BEZPRZEDROSTKOWY, LISTA, POKŁAD BATERYJNY, SIEKACZ, HIPOTEKA, KOCIOŁ EWORSYJNY, CZERWONKA, ANORAK, ANIMACJA, CZWORONÓG, STRZELEC WYBOROWY, PASOŻYT, WYRAZY, INFA, RUNA, FIRMÓWKA, MEANDER, ETER, SKRYBA, ZAGRODA, CACHE, NIEKONTROWERSYJNOŚĆ, GŁOSKA, WATERPROOF, SYSTEM, ODSKOK, PUNKT NIECIĄGŁOŚCI, KAUCZUK BUTYLOWY, NIEDŹWIEDZIÓWKA KAJA, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, MAJĄTEK NIERUCHOMY, TAJEMNICZOŚĆ, GOŹDZIANKA, KOKTAJL MOŁOTOWA, ŁEBEK, LIST OTWARTY, ARYTMIA, BAŁKAŃSKOŚĆ, ZARAŻONY, RETENCJA, INSTRUMENT ELEKTRONICZNY, DOGMAT, OLIWA, DYDAKTYCZNOŚĆ, TERAPIA REINKARNACYJNA, SILNIK SZEREGOWY, EKSPERT, PRÓBKA, TYP, KRWIOBIEG, ZOBOWIĄZANIE DŁUGOTERMINOWE, ISTOTA FANTASTYCZNA, OPOZYCJA, KULTURA MATERIALNA, URODYNAMIKA, DESKA SEDESOWA, CHOROBA, SZTURWAŁ, LICZEBNIK, PRECYPITACJA, INWIGILACJA, GAŁGAN, KLINIKA ABORCYJNA, SZCZELINA LODOWCOWA, BAJOS, OPERATOR KABLOWY, ZESPÓŁ LESCHA-NYHANA, CUDACTWO, TURECKOJĘZYCZNOŚĆ, EKOGROSZEK, BIDAKA, NIETZSCHEANISTA, POSZEWKA, PIANKA, ZAINTERESOWANA, TUBA, LECZENIE CHIRURGICZNE, BAJCA, AKROBACJA POWIETRZNA, RYNEK KONSUMENTA, SPRZĘŻAJ, PAWĘŻ, NORNIK BURY, HALO, ZWORNIK, STRONA TYTUŁOWA, LEGOWISKO, GWINT, MASZTÓWKA, POMOC SPOŁECZNA, BARKAN, TWIST, CZUJNIK POJEMNOŚCIOWY, SZEŚCIAN, ZAGŁÓWEK, HAMULEC CIERNY, KOMUNIZM, OPAŁ, PRZENIKLIWOŚĆ, WIDMO RENTGENOWSKIE, TYTUŁ, KRA LODOWCOWA, KAPAR, KUZYN, GALARETA, METAJODAN(VII) SODU, EKSPERTKA, MANGANIAN, ARKADA, BOA, ZAPONA, OFICERKI, RZEKOTKA SZMARAGDOWA, ADIANTUM DELIKATNE, ADWEKCJA, NUCZA, ANTYKWARIAT, BEZINTERESOWNOŚĆ, KOSZT DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, CHOROBA EULENBURGA, PUŁAPKA ZADŁUŻENIOWA, FINANSOWY SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, DYN, BEZWŁADNOŚĆ, SETKA, OLEJÓWKA, NARZĄD KRYTYCZNY, SPÓŁGŁOSKA DRŻĄCA, WZMACNIACZ, KREW, ARYBALLOS, BARYCENTRUM, TROJACZEK, RÓW, DROGA BEZPRZETARGOWA, BIAŁA NĘDZA, PRZYROSTEK, BUZKASZI, KONSOLA, PUNKT, TUSZ, DZIESIĄTKA, CZERWIEŃ ŻELAZOWA, TERYTORIUM MANDATOWE, PUSZCZALSKA, KOMPLEKS, CHLORAN(V) SODU, KAWA MIELONA, SPRAWNOŚĆ, STARA DUPA, WYWIAD RZEKA, INSPEKTOR SZKOLNY, ?ROZSZCZEPIENIE WARGI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.435 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OGNIWO GALWANICZNE, W KTÓRYM ELEKTRODĄ UJEMNĄ JEST CYNK, DODATNIĄ TLENEK SREBRA(I), A ELEKTROLITEM ROZTWÓR WODOROTLENKU SODU LUB POTASU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OGNIWO GALWANICZNE, W KTÓRYM ELEKTRODĄ UJEMNĄ JEST CYNK, DODATNIĄ TLENEK SREBRA(I), A ELEKTROLITEM ROZTWÓR WODOROTLENKU SODU LUB POTASU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OGNIWO SREBROWE ogniwo galwaniczne, w którym elektrodą ujemną jest cynk, dodatnią tlenek srebra(I), a elektrolitem roztwór wodorotlenku sodu lub potasu (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OGNIWO SREBROWE
ogniwo galwaniczne, w którym elektrodą ujemną jest cynk, dodatnią tlenek srebra(I), a elektrolitem roztwór wodorotlenku sodu lub potasu (na 14 lit.).

Oprócz OGNIWO GALWANICZNE, W KTÓRYM ELEKTRODĄ UJEMNĄ JEST CYNK, DODATNIĄ TLENEK SREBRA(I), A ELEKTROLITEM ROZTWÓR WODOROTLENKU SODU LUB POTASU sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - OGNIWO GALWANICZNE, W KTÓRYM ELEKTRODĄ UJEMNĄ JEST CYNK, DODATNIĄ TLENEK SREBRA(I), A ELEKTROLITEM ROZTWÓR WODOROTLENKU SODU LUB POTASU. Dodaj komentarz

2×6 =

Poleć nas znajomym:

x