NADAWANIE PROGRAMU TELEWIZYJNEGO LUB RADIOWEGO BEZ LICENCJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PIRACTWO to:

nadawanie programu telewizyjnego lub radiowego bez licencji (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PIRACTWO

PIRACTWO to:

nielegalne kopiowanie i posługiwanie się własnością intelektualną (programami komputerowymi, muzyką, filmami itp.) bez zgody autora lub producenta i bez uiszczenia odpowiednich opłat (na 8 lit.)PIRACTWO to:

dokonywanie przez załogi prywatnych statków morskich napadów rabunkowych na inne statki na pełnym morzu (na 8 lit.)PIRACTWO to:

łamanie przepisów ruchu drogowego, powodujące narażenie bezpieczeństwa uczestników ruchu (na 8 lit.)PIRACTWO to:

działanie terrorystyczne polegające na uprowadzeniu samolotu przy sterroryzowaniu załogi i pasażerów (na 8 lit.)PIRACTWO to:

korsarstwo, rozbójnictwo morskie (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NADAWANIE PROGRAMU TELEWIZYJNEGO LUB RADIOWEGO BEZ LICENCJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.975

RUGI, FLACHA, OPŁATEK, BLEZER, SEKSTURYSTYKA, RĄCZNIK, RÓW PRZECIWPANCERNY, SIEĆ NEURONOWA, MOZART, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, KOSODRZEWINA, MURZYŃSKOŚĆ, ALAN, GYROS, MYJKA, KŁOPOTANIE SIĘ, BRAZYLIANY, BIEG, IZBA CZELADNA, CZŁON NADRZĘDNY, ISKIERNIK, ROZSZCZEPIENIE WARGI, PRZEDSIĘBIORSTWO, DYSPENSA, PRZESŁONA, DROGA, PATYCZAK, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, BIEG PRZEŁAJOWY, CHŁOPSKI FILOZOF, WIERSZ, SZEŚĆSETKA, LISTEK, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA, NUDZIARZ, KOSZMAR, RUCH OPORU, DELUWIUM, EKSPOZYCJA, IMPOST, NUMER, DYFERENCJA, SUBSTANCJA ZAPACHOWA, MŁAKA, ŚCIANA, CZAS PRZESZŁY, KORYFEUSZ, INTERPRETACJA, STEREOTYPIA, KANADYJKA, BRANIE POD WŁOS, POLIANDRIA, SUKCESIK, KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA, STRATA, KARKÓWKA, KONGREGACJA, TWIERDZENIE KRULLA, WARTOŚĆ NOMINALNA, SWEET, PAMIĘTNIK, TEOLOGIA NEGATYWNA, SYSTEM ALARMOWY, LUMINATOR, OPLOT, POKAL, PARALELIZM, KORDON, CZTEROKROTNOŚĆ, AUTOBUS SZYNOWY, BATYSTAT, SSANIE, OBRÓŻKA, UPRAWNIENIE ADMINISTRATORSKIE, JĘZOR LODOWCOWY, ALFABET MORSE'A, MASŁO, ADIANTUM DELIKATNE, DZIANET, RDZA, LEGENDA, PERŁOWIEC, OBIBOK, BALONET, UFNOŚĆ, OSTROMLECZ, KONWERGENCJA, NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, CHCIWSTWO, NEKTARNIK, RZECZ WNIESIONA, DZIELNIK, SAMOUCZEK, LATAJĄCE SKRZYDŁO, DOWÓD, ARGUMENT, DEASEMBLER, EIDOFOR, LEJBIK, WARSTWA, PIWNICA, BIAŁA FLAGA, LODOŁAM, LEKTYNA, MAJSTERSTWO, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, ABAJA, GUMA ARABSKA, WZIERNIK, NAUCZYCIEL AKADEMICKI, NAZWA TOPOGRAFICZNA, SUMAK, TRANSKRYPCJA, KURATOR, DANE TELEADRESOWE, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, ABOLICJA, LEJNOŚĆ, KONTO DEPOZYTOWE, OSTROWIANKA, KWAŚNICA, CHRZEST, LAND, BARWA, EKSPOZYCJA, ALGEBRA LINIOWA, WERSJA LEKTORSKA, GRUCZOŁ MIODNIKOWY, ROZŁOGI, PRACA SPOŁECZNIE UŻYTECZNA, BEZ, KOMISJA SKRUTACYJNA, NACIĄG, STATYW, MAKSIMUM, PRALNIA, RYT, CAMPUS, KLAMOTY, NIEŻYCIOWOŚĆ, ADWENTYZM, TECHNIKA OPERACYJNA, POJAZD KOLEJOWY, GŁOSKA USTNA, PASZTETOWA, NIECZUŁOŚĆ, SZUM, MŁOT, WYBUCH, ARABIKA, SZYNA, KOLUMNA, OSTATNI MOHIKANIN, BEZIDEOWOŚĆ, WYSTAWCA, DREWNO KĘDZIERZAWE, KOMPANIA, MAGNEZJA, PRZYMUS BEZPOŚREDNI, OFIARA, AGENDA, SPIEK, SERYJNY MORDERCA, MUFKA, BOZA, POCISK ARTYLERYJSKI, GIEZŁO, KAMUFLAŻ, DZIEŁO OTWARTE, MATURA POMOSTOWA, MODRASZKOWATE, TEMPO, SZEZLONG, PANTOFELNIK, STRÓJ, ZŁĄCZE CIESIELSKIE, SARNA, WIOŚLARKI, NIEWINNA KREW, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, PRZETŁOK, ZASADA, KOTLET, KRZYŻYK, OFICERKI, TANIEC, MAŁPA, PŁEĆ, HIPOREFLEKSJA, GABINECIK, ABLACJA LODOWCOWA, POKŁAD, GENDER, NAWÓZ MINERALNY, OBMUROWANIE, MOSTEK, EKSPONENT, ROZWAGA, PSAMMOFITY, FASOWANIE, PRZEMIANA ODWRACALNA, AGREGAT, ABORDAŻ, ZWINNOŚĆ, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, JUDASZOWIEC, LINUKSIARA, GLIF, CYCEK, ALMARIA, KALIBER, PŁETWA STEROWA, PASSEPIED, ZABYTEK NIERUCHOMY, RĘCZNOŚĆ, WELIN, JĘZYCZEK U WAGI, SKALAR, INSTYTUT, WZROK, MIEDZIONIKIEL, MERCURY, KONWERS, PANDRAK, PREZENTER, FUNDUSZ PODSTAWOWY, GERMANIZACJA, OBSZAR WIEJSKI, BERET, NIGER, ASESORIA, BABULA, PRZEBUDOWA, KLESZCZE, PAKOWNOŚĆ, OBRĘCZ, PRÓBKA, REKONFIGURACJA, DOVE, MUSZLA, BRIK, POMNIK, TERYTORIUM STOWARZYSZONE, SKAŁA MAGMOWA, NADLOTKA, RADIOTELESKOP, WĘGAR, OGRÓDEK, BLENDA, ZAWORA, SIEĆ WODOCIĄGOWA, SZPILECZKA, POSIADACZ ZALEŻNY, MANIFESTACJA, LEMONIADA, ALLEGRO, KARABIN AUTOMATYCZNY, DZIADZIENIE, PLOTER PŁASKI, PRZESTRZEŃ JEDNORODNA, UTRILLO, CZARNY FILM, RÓW MELIORACYJNY, WAŁ, DRABKA, KOTLET SCHABOWY, RZECZOWNIK POSPOLITY, MONETKA, BEZGRZESZNOŚĆ, POEMAT HEROICZNY, RADIOMAGNETOFON, DOWOLNOŚĆ, MARSZ, OGŁOWIE, GEOFIT CEBULOWY, GAD, EKSPLOATATOR, ZAPINKA, KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA, GROŹBA, FETYSZYZM, KONWERSJA, PRZYRODA, SŁUP, RÓG, ZIARNKO, CZYNNOŚĆ PROCEDURALNA, MIKROKLIMAT, MIOTEŁKA, PODCENTRALA, ASPIRACJA, LOFIKS, KURANT, STEROWNIK, KORZENIE, SZPATUŁKA, TWORZYWO SZTUCZNE, ŻAGIEW, PRZEDMIOT, ?ZSZYWARKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.975 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NADAWANIE PROGRAMU TELEWIZYJNEGO LUB RADIOWEGO BEZ LICENCJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NADAWANIE PROGRAMU TELEWIZYJNEGO LUB RADIOWEGO BEZ LICENCJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PIRACTWO nadawanie programu telewizyjnego lub radiowego bez licencji (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PIRACTWO
nadawanie programu telewizyjnego lub radiowego bez licencji (na 8 lit.).

Oprócz NADAWANIE PROGRAMU TELEWIZYJNEGO LUB RADIOWEGO BEZ LICENCJI sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - NADAWANIE PROGRAMU TELEWIZYJNEGO LUB RADIOWEGO BEZ LICENCJI. Dodaj komentarz

6×1 =

Poleć nas znajomym:

x