NAKŁAD GOSPODARCZY PONOSZONY W ZWIĄZKU Z ODTWARZANIEM (RESTYTUCJĄ) ZUŻYTYCH ZASOBÓW ŚRODKÓW PRODUKCJI LUB ICH POWIĘKSZANIEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NAKŁAD INWESTYCYJNY to:

nakład gospodarczy ponoszony w związku z odtwarzaniem (restytucją) zużytych zasobów środków produkcji lub ich powiększaniem (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAKŁAD GOSPODARCZY PONOSZONY W ZWIĄZKU Z ODTWARZANIEM (RESTYTUCJĄ) ZUŻYTYCH ZASOBÓW ŚRODKÓW PRODUKCJI LUB ICH POWIĘKSZANIEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.570

WILGOTNOŚĆ, CZARNA KSIĘGA, FILET, NIEOCZYWISTOŚĆ, PRYMAT, FARMERKI, ZIEMIA ODNIESIENIA, ŁABĘDZI ŚPIEW, GOSPODARKA, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, KOGNITYWIZM, MASZYNA ELEKTRYCZNA, KONCENTRACJA, PLANETKA, LUJEK, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, ŻABA DARWINA, IZOLATKA, LODÓWKA, RUS, KURS, RACICA, SMILEY, SUWNICA, MATERIAŁ KOMPOZYTOWY, KOPUŁA PANCERNA, KOS, ŻÓŁWIE, NAUCZYCIEL AKADEMICKI, HIPOTONIA ORTOSTATYCZNA, GAŁĄŹ, POTÓWKA, LEBERA, CHORWACKOŚĆ, JARZMO, KLUCZ, MATOŁEK, PRODUCENT, MOBILE, URCEUS, KK, KASZA JAGLANA, ZDARZENIE PRAWNE, WINA UMYŚLNA, KRZYŻÓWKA, KAMIONKA, MECHANIKA, GENETYKA POPULACYJNA, KAROWNIK, ZNAK INTERPUNKCYJNY, REMONT ŚREDNI, OSZOŁOM, DEPORTACJA, TUBA, POWAŻNY WIEK, FRAZEOLOGIZM, NIEOBOJĘTNOŚĆ, SZTURWAŁ, PRZEDMIOT PRACY, SSAK, ROSZPONKA, KLATKA, ODBOJNIK, ALIMENTACJA, 2-AMINOETANOL, KLEJONKA, TEMAT, KEYBORD, HETEROMORFIZM, OBOZOWISKO, KRYKIET, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, PION, NOTA PROTESTACYJNA, BANDOLIER, STAW, LEKARSTWO, VIBRAM, SIAD RÓWNOWAŻNY, CIENNIK, ŚRODEK KARNY, FAZA, ZESKALANIE, BRYLE, KABINA, WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE, KRZYŻ MALTAŃSKI, STRUDEL, STYPENDIUM SOCJALNE, CZERWONY SZLAM, WALENCJA, ZAKOP, SYGNAŁ CIĄGŁY, SALWA, ŁOPATA, MACZANKA, DEFLEKTOR, KOŁO MŁYŃSKIE, OGNIWO SREBROWE, FOTEL OBROTOWY, NULLIPARA, POŻYCZKA, WKLĘSEK, NIEUŻYTECZNOŚĆ, DYPTYK, ŁUK MADZIARSKI, ŁĄCZNOŚĆ, CZĄBER, KONTRAMARKA, ANALITYKA MEDYCZNA, PANKREATYNA, KOMPLANACJA, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, ZAMEK, KOMPENSATOR CIEPLNY, KEM, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, POR, SIATKA, WARSTWA ABLACYJNA, SYSTEM, STEWA, PRAŻUCHA, WOLNOBIEG, PROGRAM UŻYTKOWY, KLINIEC, REPOZYCJA, WIELOKULTUROWOŚĆ, ATOL, WSPARCIE, SZTUCIEC, AMUR, DANIEL DUBICKI, PUNKT, ENDOPROTEZA, EKONOMIK, CASTRES, PAKIET POMOCOWY, CZYNNOŚĆ EGZEKUCYJNA, TROCINÓWKA, DOPŁATA EKSPORTOWA, MOC ZNAMIONOWA, BARWA, ŻYDEK, ZBOCZENICA, ROZŁÓG, STRAPONTEN, KAPRALSTWO, PIEC DYMARSKI, PLINTA, BOLA, MĄCZKA KOSTNA, PIĘTRO, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, CZOŁÓWKA, SZKLARKA, KABEL, KASZUBSKI, KOMA, PLURALIZM, KYNOLOG, TERAPIA ODRUCHOWA, SZAŁAS, OSTRY DYŻUR, STREFA RYFTU, MIMEOGRAF, ROZSZCZEPIENIE WARGI, APARATOWNIA RUCHOMEGO WĘZŁA ŁĄCZNOŚCI, TAPETA, CZUBEK, ŚCISKACZ, KATAPLAZM, NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA, BURŁAK, PARTIA, ORGANDYNA, PIERWSZEŃSTWO, CZOSNEK, ZRĄB TEKTONICZNY, PAJĘCZAK, RETOROMANIN, WINDA, TURECKI, BŁONA, ROLETKA, BLOCZEK, ŻURAWIK, PĘTO, PARK MASZYNOWY, SIECZKA, POMPA ODŚRODKOWA, KOCIOŁ EWORSYJNY, BEZIDEOWOŚĆ, STALLE, ORGANIZM ZMODYFIKOWANY GENETYCZNIE, ZŁOŻE GNIAZDOWE, ONELINER, PALCÓWKA, PIESZEK, EPISTOLOGRAFIA, TEUTOŃSKI, MUSZTARDA, ŁUPEK WĘGLOWY, RUMUNKA, ODSTRZAŁ, NAGONASIENNE DROBNOLISTNE, SERIA, HARISSA, DILER, SZATAN, SPIRYT, PIGULARZ, GOŹDZIANKA, PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY, KAWA ROZPUSZCZALNA, OLIWA, KOTLINA, ZAWODNIK, REPRODUKCJA, COKÓŁ, CUGANT, TRIFORIUM, SYMETRIA Z POŚLIZGIEM, KLERK, RUMSZTYK, ORDYNACJA WYBORCZA, DŹWIGAR, TEMNODONTOZAUR, ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA, WIEŻA ARTYLERYJSKA, ANTYBIOZA, DREWNO TEKOWE, KULTOWOŚĆ, ŁYŻKA CEDZAKOWA, KIESZONKA, TĘPOLISTKA RÓZGOWATA, HORYZONT ZDARZEŃ, KANAŁ JONOWY, FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY, TARLATAN, SIDARA, PALETA, KELOWEJ, SZACHULEC, BÓR SOSNOWY, INFOMAT, PRZEZWISKO, ÓSMY, WELWET, ZWIERZĘ GOSPODARSKIE, OBTŁUKIWANIE, BARIERA TECHNICZNA, KIJ, UPROWADZENIE, DOBRO SUBSTYTUCYJNE, ALGORYTM SYMETRYCZNY, OSOBA PRAWNA, TREL, CACHAÇA, ODŁAMKOWY, CZASTUSZKA, JEDNOSTKA OBJĘTOŚCI CIAŁ SYPKICH, RODODENDRON, SELEKTYWNY MODULATOR RECEPTORA ESTROGENOWEGO, KONSERWACJA, STAŁOŚĆ, ŻYDOSTWO, DRESSING, JAD PSZCZELI, NUMEREK, BRZEG, DWURÓG, BÓR, KOLOR LUKOWY, SKŁADNIK POKARMOWY, KREPA, RÓW, KACZY DÓŁ, DEZERCJA, GALON, PIERŚCIEŃ WIELOMIANÓW, USKOK, CHOROBOWE, ULGA BUDOWLANA, PRODUKT TRADYCYJNY, KOSZT INWESTYCYJNY, ZŁOTODESZCZ, HALOGENEK, PERMISYWNOŚĆ, SŁOWACKI, PRZYWODZICIEL, CHARAKTERYSTYKA FAZOWA, ZAKŁAD, STRUKTURA ZATRUDNIENIA, ABSZTYFIKANT, OPOŃCZYKOWCE, CENA ADMINISTRACYJNA, GIRLANDA, WŚCIEKŁY PIES, ?LEADER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.570 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAKŁAD GOSPODARCZY PONOSZONY W ZWIĄZKU Z ODTWARZANIEM (RESTYTUCJĄ) ZUŻYTYCH ZASOBÓW ŚRODKÓW PRODUKCJI LUB ICH POWIĘKSZANIEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAKŁAD GOSPODARCZY PONOSZONY W ZWIĄZKU Z ODTWARZANIEM (RESTYTUCJĄ) ZUŻYTYCH ZASOBÓW ŚRODKÓW PRODUKCJI LUB ICH POWIĘKSZANIEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NAKŁAD INWESTYCYJNY nakład gospodarczy ponoszony w związku z odtwarzaniem (restytucją) zużytych zasobów środków produkcji lub ich powiększaniem (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NAKŁAD INWESTYCYJNY
nakład gospodarczy ponoszony w związku z odtwarzaniem (restytucją) zużytych zasobów środków produkcji lub ich powiększaniem (na 18 lit.).

Oprócz NAKŁAD GOSPODARCZY PONOSZONY W ZWIĄZKU Z ODTWARZANIEM (RESTYTUCJĄ) ZUŻYTYCH ZASOBÓW ŚRODKÓW PRODUKCJI LUB ICH POWIĘKSZANIEM sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - NAKŁAD GOSPODARCZY PONOSZONY W ZWIĄZKU Z ODTWARZANIEM (RESTYTUCJĄ) ZUŻYTYCH ZASOBÓW ŚRODKÓW PRODUKCJI LUB ICH POWIĘKSZANIEM. Dodaj komentarz

1×2 =

Poleć nas znajomym:

x