NACZYNIE W KSZTAŁCIE WALCA LUB ODWRÓCONEGO, ŚCIĘTEGO STOŻKA, NAJCZĘŚCIEJ BLASZANE ALBO Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, ZAOPATRZONE W RUCHOMY, KABŁĄKOWATY UCHWYT - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KUBEŁ to:

naczynie w kształcie walca lub odwróconego, ściętego stożka, najczęściej blaszane albo z tworzywa sztucznego, zaopatrzone w ruchomy, kabłąkowaty uchwyt (na 5 lit.)WIADRO to:

naczynie w kształcie walca lub odwróconego, ściętego stożka, najczęściej blaszane albo z tworzywa sztucznego, zaopatrzone w ruchomy, kabłąkowaty uchwyt (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KUBEŁ

KUBEŁ to:

naczynie w kształcie walca lub odwróconego, ściętego stożka, najczęściej blaszane albo z tworzywa sztucznego, zaopatrzone w ruchomy, kabłąkowaty uchwyt (na 5 lit.)KUBEŁ to:

pojemnik, który stanowi część transportera (na 5 lit.)KUBEŁ to:

niewielki pojemnik na śmieci (na 5 lit.)KUBEŁ to:

rodzaj transportera (na 5 lit.)KUBEŁ to:

tyle, ile mieści się w kuble (na 5 lit.)KUBEŁ to:

WIADRO (na 5 lit.)KUBEŁ to:

naczynie do przenoszenia materiałów sypkich (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NACZYNIE W KSZTAŁCIE WALCA LUB ODWRÓCONEGO, ŚCIĘTEGO STOŻKA, NAJCZĘŚCIEJ BLASZANE ALBO Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, ZAOPATRZONE W RUCHOMY, KABŁĄKOWATY UCHWYT". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.587

WIĆ, SMOŁOWIEC, POMÓR, PASEK, FARTUCH, PRĄTNIK SREBRZYSTY, KLESZCZOWATE, UKŁAD ODNIESIENIA, PÓŁKULA, CZEK IMIENNY, ACEFALIA, SZASZŁYK, DRUT, WOAL, BAZA ODSETKOWA, TRANSMUTACJA, MOL, PIĘKNOŚĆ, MROCZEK PÓŹNY, LOCO, WIELOPIĘTROWIEC, DOM WCZASOWY, RONDEL, OSKÓREK, STOPOFUNT, USTONOGI, TROLL, PROPAROKSYTON, PUNKT, BRZYDOTA, GARNEK, ODCHYŁ, OCZKO, PALETA, IMPRESJA, MEM, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, WSTĄŻKA, WOLNOBIEG, PRAŻONKA, ŁEBEK, ADIUNKT, WKŁADKA, OGRÓDEK, CIOS, KWACZ, WSPÓŁŻYCIE, ODSTĘP, KABOTAŻ, DERYWACJA ALTERNACYJNA, METRYKA, FIŃSKI, NIEKROPIEŃ DELIKATNY, ULGA BUDOWLANA, SADOWISKO, KLINKIER, PŁAWINA, PŁACHTA, AKROBACJA POWIETRZNA, DEPILACJA, TRAP, CELA, BRAK, PIĘCIOZŁOTÓWKA, UKŁAD PIASECKIEGO, KUSTODIA, PAJĄCZEK, PĘTLA, DYSPLAZJA NEREK, SLAMS, JELEŃ AKSIS, ŁUNA, NIESPAW, HOKEJ, FUNDUSZ PODSTAWOWY, GRZYB ATOMOWY, NÓŻ, NALEŚNIK, DIAGNOSTYK, SYMPOZJON, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, UDERZENIE, ROŚLINA OKOPOWA, HALE, BANIA, KAJUTA, EKRAN AKUSTYCZNY, ENUMERACJA, REAKCJA SPRAWCZA, NIECUŁKA, KRAWATKA KABLOWA, OPERACJA, PŁYTA PILŚNIOWA, CIASTO, ZABURZENIE UROJENIOWE, CEBER, WYPALANKA, TRANSPARENT, SZEKLA, STROIK PODWÓJNY, DYSTYCH, PLUJKA, ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA, PŁUCZKA, PRZEPIS, TRÓJKĄT BERMUDZKI, ŻYŁA NERKOWA, KATAPULCISTA, LEW, DRUK ULOTNY, PĘK, TWAROŻEK, CZÓŁNO, ŁAPÓWKARSTWO, GORCZYCZNIK, PAPRYKARZ, JĘZYCZEK U WAGI, PRZERYWACZ BLOKADY, OKNO, KOSZT DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, ZACHŁYŚNIĘCIE, PIERŚCIEŃ ŚLIZGOWY, ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, WIGONIA, WSPOMINKI, PISIOR, OLAF, REKLAMA, PLAZMA, SYSTEM SYMBOLICZNY, PANEL STEROWNICZY, PRZEWÓD, PAS, HOMOGENIZACJA, NORZYCA, ROBOTA, KURZYSKO, ZBROJENIE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA, WARSTWA, PARK MASZYNOWY, STATUS SPOŁECZNY, PODUSZKA, PAWĘŻ, RADZIECKOŚĆ, SKŁADANKA, UDAWACZ, GWIAZDA PODWÓJNA, KOŃ SOKÓLSKI, ALBARELLO, PUNKT WYJŚCIA, KASETA, LEISZMANIOZA SKÓRNA, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, NALEWAK, CYNK, DEZERTER, SZYBKOBIEŻNOŚĆ, ARTEFAKT, MENZURA, DEKANTER, KULUARY, PARAWANING, SĘDZIA, TRYTKA, BAT, KOŁO, KARTOTEKA, PROROCTWO, KUPLET, WYCHODZTWO, DZIKA KARTA, ACETAL, NIEŚMIAŁOŚĆ, PORTFEL, ANALIZA WARIANCYJNA, BROKATELA, ZAPITKA, FUNKTOR ZDANIOTWÓRCZY, KIERUNEK ŁĄCZNOŚCI, METALICZNOŚĆ, MIKROMACIERZ DNA, NERECZNICA, ŻÓŁW NATATOR, CHORAŁ, ROZWÓJ WSTECZNY, KAWA Z MLEKIEM, UZNANIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA, LIRNIK, OBIEG, ARYSTON, CIŚNIENIE STATYCZNE, ZAPOŻYCZENIE, SERWETECZKA, INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY, NISZCZYCIEL CZOŁGÓW, KUBEK, WYGŁAD TEKTONICZNY, KOMISJA REWIZYJNA, LAMPA ŁUKOWA, TALERZ, ŁADUNEK, JEŻ MORSKI, AROMAT, SALA, SKONIA, ENERGOELEKTRYK, ÓSMY, ATREZJA POCHWY, BRUK, LUSTRO TEKTONICZNE, KOALICJANT, EGZORCYZM, USZKODZENIE, CHLAJNA, PAWĘŻ, WIROSZYBOWIEC, PALIA, WICEKAPELMISTRZ, ŚLĄSKOŚĆ, TRAFIENIE, KAWA, OGNIE, HRABIANKA, DĘTKA, GRANT, WZGLĄD, DANA, HUBA PŁOWA, CZYNNIK NIECENOWY, BOBIK, TRANSGRESJA, SZCZEPONOGI, APOLOGETA, OPERA MYDLANA, WIĘZIEŃ POLITYCZNY, TRAGEDIA, ŁUG, RZEZALNIA, ALABAMA, PACYFIKAŁ, ZAKON CZYNNY, UROCZYSKO, AQUAFABA, SEJSMOGRAF, INTERLUDIUM, CZŁOWIECZEK, ZARAZA, TRANSFORMACJA WOLNORYNKOWA, GARDEROBA, KORDONEK, BARWA DŹWIĘKU, OPONA, PIRACTWO, WĄTEK, DUPLIKACJA, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, TYGIEL, BOMBA ATOMOWA, TRANSPORTER, BUŃCZUK, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, SELER, DROBNICOWIEC, WOTUM, KRZEŚLISKO, KAPITUŁA, KACZAN, DEFERENT, AEROZOL SIARCZANOWY, MASER, MONOGAMIA, BORDER, ETIOPSKI, DZIESIĄTY, KRĘGARSTWO, USZY SZTRAMBERSKIE, PRZYNALEŻNOŚĆ, STUPA, KOLBA, PANNEAU, SZKŁA, CZYNNIK TERMODYNAMICZNY, OWADOŻERNOŚĆ, TRACZ DŁUGODZIOBY, BELWEDER, MONOPOL, ZRZESZENIE, MATERIAŁ BUDOWLANY, ŚLAD, NIHILIZM, DYPTYK, MACZANKA, ZAKOLE, BEZAN MASZT, POMAZANIEC, WINYLEUM, MROK, GATUNEK ALOCHRONICZNY, ?PORĘCZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.587 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NACZYNIE W KSZTAŁCIE WALCA LUB ODWRÓCONEGO, ŚCIĘTEGO STOŻKA, NAJCZĘŚCIEJ BLASZANE ALBO Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, ZAOPATRZONE W RUCHOMY, KABŁĄKOWATY UCHWYT się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: NACZYNIE W KSZTAŁCIE WALCA LUB ODWRÓCONEGO, ŚCIĘTEGO STOŻKA, NAJCZĘŚCIEJ BLASZANE ALBO Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, ZAOPATRZONE W RUCHOMY, KABŁĄKOWATY UCHWYT
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KUBEŁ naczynie w kształcie walca lub odwróconego, ściętego stożka, najczęściej blaszane albo z tworzywa sztucznego, zaopatrzone w ruchomy, kabłąkowaty uchwyt (na 5 lit.)
WIADRO naczynie w kształcie walca lub odwróconego, ściętego stożka, najczęściej blaszane albo z tworzywa sztucznego, zaopatrzone w ruchomy, kabłąkowaty uchwyt (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KUBEŁ
naczynie w kształcie walca lub odwróconego, ściętego stożka, najczęściej blaszane albo z tworzywa sztucznego, zaopatrzone w ruchomy, kabłąkowaty uchwyt (na 5 lit.).
WIADRO
naczynie w kształcie walca lub odwróconego, ściętego stożka, najczęściej blaszane albo z tworzywa sztucznego, zaopatrzone w ruchomy, kabłąkowaty uchwyt (na 6 lit.).

Oprócz NACZYNIE W KSZTAŁCIE WALCA LUB ODWRÓCONEGO, ŚCIĘTEGO STOŻKA, NAJCZĘŚCIEJ BLASZANE ALBO Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, ZAOPATRZONE W RUCHOMY, KABŁĄKOWATY UCHWYT sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - NACZYNIE W KSZTAŁCIE WALCA LUB ODWRÓCONEGO, ŚCIĘTEGO STOŻKA, NAJCZĘŚCIEJ BLASZANE ALBO Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, ZAOPATRZONE W RUCHOMY, KABŁĄKOWATY UCHWYT. Dodaj komentarz

7+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast