Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: DZIAŁANIE OKREŚLONE DLA DWÓCH FUNKCJI (LUB OPISYWANYCH PRZEZ NIE SYGNAŁÓW) DAJĄCE W WYNIKU INNĄ, KTÓRA MOŻE BYĆ POSTRZEGANA JAKO ZMODYFIKOWANA WERSJA ORYGINALNYCH FUNKCJI

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KONWOLUCJA to:

działanie określone dla dwóch funkcji (lub opisywanych przez nie sygnałów) dające w wyniku inną, która może być postrzegana jako zmodyfikowana wersja oryginalnych funkcji (na 10 lit.)SPLOT to:

działanie określone dla dwóch funkcji (lub opisywanych przez nie sygnałów) dające w wyniku inną, która może być postrzegana jako zmodyfikowana wersja oryginalnych funkcji (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIAŁANIE OKREŚLONE DLA DWÓCH FUNKCJI (LUB OPISYWANYCH PRZEZ NIE SYGNAŁÓW) DAJĄCE W WYNIKU INNĄ, KTÓRA MOŻE BYĆ POSTRZEGANA JAKO ZMODYFIKOWANA WERSJA ORYGINALNYCH FUNKCJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.108

KEFIR, WYLEW, NOTKA, OGLĄDACZ, MLECZKO, KOPALINA STAŁA, PASKUDA, OSOBA, UCINKA, RELATYWIZM MORALNY, OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE, TECHNIKA CIEPLNA, KAMIZELKA RATUNKOWA, SZLACHCIURA, KMINEK INDYJSKI, HOLENDER, VECTRA, CZWARTY, LICZBA PRZESTĘPNA, BAWÓŁ MINDORSKI, OSTEOTOMIA, ASPAZJA, DIALOGICZNOŚĆ, TUSZ, PODSTAWA, ADIDAS, SILNIK NAPĘDOWY, ZASMARKANIEC, JĄDRO ŚLIMAKOWE, AZOTAN(V), FALA NOŚNA, KANTORAT, PODIUM, ŁASKAWCA, NIKOLAICI, PANORA, PRZEKLEŃSTWO, FUTURE SIMPLE, EMBLEMAT, OZOREK, KOPIEC, TURECKI, CHŁOPEK ROZTROPEK, ARCSEC, PANI, MŁOT, BIFORIUM, TRYLMA, DZIEWCZYNKA, ZAKON CZYNNY, NIEWYBUCH, CZTEROPOLÓWKA, ŁUPEK PARAFINOWY, EROTOMAN TEORETYK, SEKTORÓWKA, NIEUŻYTECZNOŚĆ, ZASTAWKA MITRALNA, NIEDOKRWISTOŚĆ ADDISONA-BIERMERA, AZOLLA AFRYKAŃSKA, SZAŁAS, FUNKCJE ELEMENTARNE, KURATOR, WULGATA, LENIUCH, NAPIĘCIE, WIĆ, ZAMRÓZ, VALYRIA, CEWKA RUHMKORFFA, GATUNEK ZBIOROWY, ŁÓŻECZKO, EMOTKA, POLEW, LĄDZIENIE, LATIMERIA, MARIONETKA, HULK, AMERYKAŃSKOŚĆ, RAY-BANY, ŚLEPE ŹRÓDŁO, PASTA, PRÓŻNIAK, APORT RZECZOWY, DOZOROWIEC POGRANICZA, BALERON, PRACA SPOŁECZNIE UŻYTECZNA, SŁONOROŚLE, MANDAT, SAMOOKALECZENIE, BARWA DRUGORZĘDOWA, IRANISTAN, ROZTWÓR WZORCOWY, PATRYCJAT, CUDACZEK, TORRENT, TANGO, COLCANNON, MAKINTOSZ, IMPLIKANT PROSTY, GORCZYCZNIK, MUSZTARDÓWKA, CIEPLICA, GOŁĄBECZEK, ROZPLOT, GÓRNICA, LIGA, SŁUPICA, KOŁOWANIE, BIOMARKER, WSTĘPNICA, DWUPRZYMIERZE, BALON ZAPOROWY, HUNTER, TWIERDZENIE MENELAOSA, DYSPROPORCJA, ASYMILACJA, LIGATURKA, RTS, WYKŁAD, ALBERT, MOLEKUŁA, BALON METEOROLOGICZNY, RAJZBRET, ASYMETRYCZNOŚĆ, PIEPRZ RÓŻOWY, SKORUPA, KUMOTERSTWO, BRYŁA LODU, SAJGONKA, CZARNA KSIĘGA, ŚLĄSKOŚĆ, WIENIEC, WYŁAWIACZ, ABIOGENEZA, POJAZD LATAJĄCY, BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE, ESPADRYLA, ZASADA EKSTENSJONALNOŚCI, LYGODIUM JAPOŃSKIE, PAŃSTWO POLICYJNE, OCHRONA KRAJOBRAZOWA, KARA KWALIFIKOWANA, GÓWNOBURZA, ALKOWA, ZARODEK, SERM, PROTETYKA, PAPIER, SUMAK, KLAMRA, KOCIE OKO, GAWĘDA SARMACKA, PALEOKLIMATOLOGIA, TYPOLOGIZACJA, RECEPTYWNOŚĆ, KLAPAK, BAWOLEC, METAL CIĘŻKI, PROAMERYKAŃSKOŚĆ, PATRONKA, PRZEPAD, SZCZYT, POKER ROZBIERANY, GEOFAGIA, KATOLICYZM DYNAMICZNY, TYNKTURA, PIEKŁO, RÓŻA, CIRTH, PŁYWACZEK, KLAUZURA, MOSAD, ROZBÓJNIK MORSKI, KURATOR, MONILIOZA, INWALIDA, NERWOWOŚĆ, ADAMITA, SYSTEM, LATRY, PŁAWA SONAROWA, IDIOM, MIEJSCE ZEROWE, WIEŻA KOŚCIELNA, WENTYL, ALF, TELEWIZJA KABLOWA, OBUCH, BROKER, FILTR ELEKTROSTATYCZNY, DRAMAT WOJENNY, TOR, WĘGIERSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, FONIATRIA, NUDYSTA, INTERWIZJA, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA TWARDEGO, MŁYN WODNY, FOSFORYLACJA SUBSTRATOWA, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, MIĘTÓWKA, WIELKOŚĆ, AGREGAT, ŚCIEŻKA, ŚWIEŻAK, RAJSTOPY, PASTELOWA NORKA, TWIERDZENIE HARTOGSA, KULEBIAK, PASTORALE, LUSTRO TEKTONICZNE, PIERÓG, STACJA OBSŁUGIWANA, CYRANECZKA ANDAMAŃSKA, MIÓD SZYTY, ROZPLOT HOMOMORFICZNY, AKRYBIA, CHOINKOWOŚĆ, KÓŁECZKO, NOMINALIZM, PRZESYP, POLIMER, EKSTENSJA FUNKCJI ZDANIOWEJ, OBI, KIEŁBA, SCENA ROZBIERANA, DYKTAT, NARCIARSTWO ZJAZDOWE, TROL, WAFEL, KRYZYS GOSPODARCZY, BLENDA, KRATKA ODPŁYWOWA, CHWYTACZ, LATAWIEC, NANKIN, AMERYKANIZM, ASFALT SZTUCZNY, MINIPIŁKA, KRĄŻENIE POZAUSTROJOWE, PAPIER WELINOWY, MARIO BROS, EKSPRESJA, SPADEK, SAMORZĄD, PLEWKA, DZIAŁ PERSONALNY, SWETER, HALBA, KWATERA GŁÓWNA, UZALEŻNIONY, PATOLOG SĄDOWY, GRUNT, GLUTEN, ROZDZIELCZOŚĆ, LISTA STARTOWA, IZOTONIA, KOMPLEKS, NIESTABILNOŚĆ, BOLA, ZBRODNIA STALINOWSKA, SANIE, NÓŻ, OKTAWIAN AUGUST, REGULACJA CEN, PĄCZEK, GĘSTOŚĆ, NIECHLUJSTWO, KURZAWKA, DEPILACJA, PATENT, DAO, MINUTA, MAKROKOSMOS, TRZON, ŻYŁA JĄDROWA, NIEOSTROŚĆ, PSYCHIATRIA REPRESYJNA, SZYDŁOSZ WŁOSKOWY, KARYKATURALNOŚĆ, STRATEG, SCREENSHOT, OBLAT, KAPITALISTA, EDYCJA, KURCZĘ, AKALKULIA, NIEOKREŚLONOŚĆ, PODRZĘDNIK, PEŁNOMOCNICTWO, ŚLEPCE, KOLORY, DSS, WYRZUT SUMIENIA, PAŃSZCZYŹNIAK, ANIMACJA KOMPUTEROWA, ZAKONNICZKA, JURNOŚĆ, REZYDENTURA, PERLICZKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.108 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: działanie określone dla dwóch funkcji (lub opisywanych przez nie sygnałów) dające w wyniku inną, która może być postrzegana jako zmodyfikowana wersja oryginalnych funkcji, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: DZIAŁANIE OKREŚLONE DLA DWÓCH FUNKCJI (LUB OPISYWANYCH PRZEZ NIE SYGNAŁÓW) DAJĄCE W WYNIKU INNĄ, KTÓRA MOŻE BYĆ POSTRZEGANA JAKO ZMODYFIKOWANA WERSJA ORYGINALNYCH FUNKCJI to:
Hasło Opis krzyżówkowy
konwolucja, działanie określone dla dwóch funkcji (lub opisywanych przez nie sygnałów) dające w wyniku inną, która może być postrzegana jako zmodyfikowana wersja oryginalnych funkcji (na 10 lit.)
splot, działanie określone dla dwóch funkcji (lub opisywanych przez nie sygnałów) dające w wyniku inną, która może być postrzegana jako zmodyfikowana wersja oryginalnych funkcji (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KONWOLUCJA
działanie określone dla dwóch funkcji (lub opisywanych przez nie sygnałów) dające w wyniku inną, która może być postrzegana jako zmodyfikowana wersja oryginalnych funkcji (na 10 lit.).
SPLOT
działanie określone dla dwóch funkcji (lub opisywanych przez nie sygnałów) dające w wyniku inną, która może być postrzegana jako zmodyfikowana wersja oryginalnych funkcji (na 5 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x