DZIAŁANIE OKREŚLONE DLA DWÓCH FUNKCJI (LUB OPISYWANYCH PRZEZ NIE SYGNAŁÓW) DAJĄCE W WYNIKU INNĄ, KTÓRA MOŻE BYĆ POSTRZEGANA JAKO ZMODYFIKOWANA WERSJA ORYGINALNYCH FUNKCJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KONWOLUCJA to:

działanie określone dla dwóch funkcji (lub opisywanych przez nie sygnałów) dające w wyniku inną, która może być postrzegana jako zmodyfikowana wersja oryginalnych funkcji (na 10 lit.)SPLOT to:

działanie określone dla dwóch funkcji (lub opisywanych przez nie sygnałów) dające w wyniku inną, która może być postrzegana jako zmodyfikowana wersja oryginalnych funkcji (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIAŁANIE OKREŚLONE DLA DWÓCH FUNKCJI (LUB OPISYWANYCH PRZEZ NIE SYGNAŁÓW) DAJĄCE W WYNIKU INNĄ, KTÓRA MOŻE BYĆ POSTRZEGANA JAKO ZMODYFIKOWANA WERSJA ORYGINALNYCH FUNKCJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.134

NAJEM, NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE, ZATOR PŁUCNY, BEZGUŚCIE, FUNKCJA, GERANIUM, FIRMÓWKA, UKŁAD ELEKTRONICZNY, GETTO PRZEJŚCIOWE, NERW, EDYKUŁ, ODJEMNIK, ZMODYFIKOWANA ARCHITEKTURA HARWARDZKA, SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA, HERETYCZKA, EKSŻONA, JĘZYK PIDŻYNOWY, SĘDZIA RINGOWY, KWAS NAFTENOWY, KOLEKTA, LAWA PODUSZKOWA, WYKRĘCANIE, FILTR POLARYZACYJNY, KRZYŻÓWKA MEKSYKAŃSKA, KAROTENOID, ZAPŁOTKI, WERANDA, KASZA, APARAT KRYTYCZNY, MISJONARZ, DEMO, PIRAMIDA, ANSAMBL, SPOSÓB BYCIA, EMALIA, HENOTEIZM, ADAPTOWANIE SIĘ, SYNTETYK, PODBIERACZ, ŻARŁOK, FUTURE SIMPLE, PRZYDZIAŁ, ZĘBORÓG, OGNISKO, GOLAS, KONFERENCJA UZGODNIENIOWA, STONKA, MWERU, ŻURAWINA, PASZCZUR, GROŹBA, GITARA, PENDYNKA, SPIRYTUS, PIKIELHAUBA, KARBROMAL, PATKA, WIGONIA, DIABELSKOŚĆ, ZNAK, CENA ADMINISTRACYJNA, ROZTWÓR WZORCOWY, POROZUMIENIE PŁACOWE, RODZAJNIK NIEOKREŚLONY, DELEGACJA, ANALFABETA, OPONENT, NASTURCJA, DYSZKANT, SZOK POPORODOWY, OPRYCHÓWKA, ZBIORNIK RETENCYJNY, PLASTIK, FUNDUSZ ZASOBOWY, MASA BEZWŁADNA, MEMORIAŁ, STROIK, WĄTŁOŚĆ, POMOC STYPENDIALNA, RYZYKO KREDYTOWE, WNĘTER, LEGISLACJA WSPÓLNOTOWA, HEMOSTAZA, BRUK MORENOWY, NUNCIAKUS, PRZESTRZEŃ SPÓJNA, MĄKA, BLOCZNOŚĆ, SYSTEM ALARMOWY, KOBIETA SPOD LATARNI, NAUCZYCIEL AKADEMICKI, PROKARIONT, ALTOCUMULUS, HIPOSPLENIZM, ORGAN, OSOBA TRZECIA, PROCES POLITROPOWY, FERRIMAGNETYZM, SPÓŁKA HOLDINGOWA, ENZYM, ZGRUPOWANIE, ZADZIOR, NANKIN, CZASOWNIK FRAZALNY, DODATEK NADZWYCZAJNY, LICZNIK OBROTÓW, GILOSZ, PRYNCYPIALISTKA, BUGAJ, DZIECINKA, WENTYLACJA MECHANICZNA, ROSZPONKA, CUG, ANTROPOSFERA, PODCIŚNIENIE TĘTNICZE, ROZBUDOWA, FASOLA, KRATER WULKANICZNY, PERFUZJA, LUFA, OŚWIETLACZ, CZYREŃ, ODJAZD, KAŁKAN, PLURALISTA, CHUDZIĄTKO, SKRZYDŁO, NIEKROPIEŃ DELIKATNY, FANTOM, ARONIÓWKA, PUSZCZA, POLSKOŚĆ, LAS, POLITYKA DOSTOSOWAWCZA, ROZMODLENIE, POMPA ODŚRODKOWA, MIESZANKA BETONOWA, NIEBIOSY, RARÓG, SANIE, KĄT ŚRODKOWY, PRZEJEŻDŻAJĄCA, TONUS MIĘŚNIOWY, AUTOSZCZEPIONKA, PRZEPUKLINA RICHTERA, ŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY, BAŃKA, HALO, SPULCHNIACZ, TORII, BLASK, MOLESTOWANIE SEKSUALNE, WIEŻA, STAROISLANDZKI, CZEŁKOWSKA, SCHABOWY, FURIOSO, KOCIOŁEK SKALNY, ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, ZESZYT W LINIE, PIŻMOWCOWATE, PAWILON, GENERATOR VAN DE GRAAFFA, DIAGNOSTYKA, ABERRACJA, ZDWOJENIE RDZENIA, KREDYT BUDŻETOWY, DIALEKTYZM, ŁUK, KRYZA, FARBA KLEJOWA, PŁUCZKA, GRZYBY ANAMORFICZNE, ŚRODEK PSYCHOTROPOWY, PRZYCISK, LAMPA PUNKTOWA, BRYLE, MARCHEW PO KOREAŃSKU, ODPUST, TWARDE LĄDOWANIE, POCHODNIK, ULISTNIENIE, TRYMER, OBUWIE, WYNAJMUJĄCA, PIKIETA, DOM REKOLEKCYJNY, UKŁAD KIEROWNICZY, SKŁADAK, OŚWIECICIEL, PRZEGRA, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, ZADRAPANIE, ODCZYNIACZ, KIEREJA, FASETKA, ROGER, CZARNA DZIURA, KIESZEŃ, MAGIERKA, WYSTRÓJ, SPIEK, SUPERRAKIETA, OSADY DENNE, OSZOŁOM, ZAMEK, SZTUCZNE SERCE, ILOŚĆ REFERENCYJNA, MIAŁ, LINIA TRAMWAJOWA, WŁÓCZYKIJ, OCHLAPTUS, DIAKONAT, SKARGA KASACYJNA, ATLANTYDA, BATERIA GALWANICZNA, ZAPRZĄG, BURDON, CHŁONNOŚĆ TURYSTYCZNA, ZNAK DIAKRYTYCZNY, ABRAZJA, LUZAK, DYFUZOR, MACEDONIA, SERW, KLASZTOR, LEK PRZECIWBÓLOWY, NUTRIA, MAŁOLETNIOŚĆ, ARTEFAKT, TRAJEKTORIA, LICZBA BRINELLA, LEGENDA, BRYTFANNA, PIJĄCY, BAŁAMUTNICA, KUDEŁKI, KUŁACTWO, DELTA DIRACA, TETRAPOD, TABLETKA GWAŁTU, MONOPOL NATURALNY, DZIABKA, WĄTEK, BAGIENNIK OBŁY, BRAMKA, ZABUDOWA MIEJSKA, ZAKON ŚWIECKI, OFICERKI, PUNKT KARNY, RABSZTYN, WSPÓŁKRÓL, WARIACJA, TROLLING, KWADRAT MAGICZNY, PRZYCZYNEK, OBTŁUCZENIE, KOMPLEKS KASTRACYJNY, ŚCINACZ, GEN HIPOSTATYCZNY, BEZDUSZNOŚĆ, WSPÓŁSPADKOBIERCA, PODATEK IMPORTOWY, NIEWIERNOŚĆ, BAGIENNIK ŻMIJOWATY, HOMOGENIZACJA, REWIZJA NADZWYCZAJNA, PRÓBA GENERALNA, CZEKOLADA MLECZNA, NACZYNIAK, ZIMNA KATODA, ABLACJA, AKADEMIA, LEJ, TAHITAŃSKI, BLISKOZNACZNIK, SUCHA IGŁA, LINORYT, NUŻENIEC LUDZKI, ELEKTRORETINOGRAM, POWINOWACTWO CHEMICZNE, ORLOG, DRAMAT WOJENNY, MADISON, SZEWIOT, ABRAKADABRA, PUSZEK, REJESTR, KĄTNIK DOMOWY, WYJĄTEK, ŚCIANKA, WOLE, ŁĘK, ESCUDO INDYJSKIE, BIEL, BERLACZ, ZGUBA, ANONIMOWOŚĆ, ŁOŻNICZY, ?TARPAN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.134 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DZIAŁANIE OKREŚLONE DLA DWÓCH FUNKCJI (LUB OPISYWANYCH PRZEZ NIE SYGNAŁÓW) DAJĄCE W WYNIKU INNĄ, KTÓRA MOŻE BYĆ POSTRZEGANA JAKO ZMODYFIKOWANA WERSJA ORYGINALNYCH FUNKCJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: DZIAŁANIE OKREŚLONE DLA DWÓCH FUNKCJI (LUB OPISYWANYCH PRZEZ NIE SYGNAŁÓW) DAJĄCE W WYNIKU INNĄ, KTÓRA MOŻE BYĆ POSTRZEGANA JAKO ZMODYFIKOWANA WERSJA ORYGINALNYCH FUNKCJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KONWOLUCJA działanie określone dla dwóch funkcji (lub opisywanych przez nie sygnałów) dające w wyniku inną, która może być postrzegana jako zmodyfikowana wersja oryginalnych funkcji (na 10 lit.)
SPLOT działanie określone dla dwóch funkcji (lub opisywanych przez nie sygnałów) dające w wyniku inną, która może być postrzegana jako zmodyfikowana wersja oryginalnych funkcji (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KONWOLUCJA
działanie określone dla dwóch funkcji (lub opisywanych przez nie sygnałów) dające w wyniku inną, która może być postrzegana jako zmodyfikowana wersja oryginalnych funkcji (na 10 lit.).
SPLOT
działanie określone dla dwóch funkcji (lub opisywanych przez nie sygnałów) dające w wyniku inną, która może być postrzegana jako zmodyfikowana wersja oryginalnych funkcji (na 5 lit.).

Oprócz DZIAŁANIE OKREŚLONE DLA DWÓCH FUNKCJI (LUB OPISYWANYCH PRZEZ NIE SYGNAŁÓW) DAJĄCE W WYNIKU INNĄ, KTÓRA MOŻE BYĆ POSTRZEGANA JAKO ZMODYFIKOWANA WERSJA ORYGINALNYCH FUNKCJI sprawdź również:

wewnętrzna, nasycona środkami konserwującymi część liny ,
utwór muzyczny na głos i orkiestrę, zwykle w formie sonaty ,
zbiór zasad i przepisów ustalających sposób postępowania z dokumentem, który wpływa do urzędu lub jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa (procedura obiegu dokumentu w administracji publicznej) ,
gwara miejska języka angielskiego używana przez mieszkańców Londynu, wywodzących się z niższych warstw społecznych (klasy robotniczej) ,
ciężki koń pociągowy maści gniadej ,
masa która przytłacza ,
przeszukanie osoby podejrzanej ,
KOBRA, NAJA ,
środek antykoncepcyjny stosowany przez kobiety, umieszczany wewnątrz pochwy, pełniący funkcję bariery mechanicznej ,
dyrygent i pedagog ur. w 1920 r., dyrygent Chóru Chłopięco-Męskiego Filharmonii Poznańskiej, profesor Akademii Muzycznej w Poznaniu ,
grupa gatunków roślin z rodzaju Rubus wyróżniana zwyczajowo ze względu na czerwoną barwę owoców i łatwość ich odpadania od dna kwiatowego ,
mieszkaniec Miechowa, człowiek pochodzący z Miechowa ,
miejsce do przechowywania prochów zmarłych ,
część kanalika nerkowego, znajdująca się pomiędzy kanalikiem proksymalnym a kanalikiem dystalnym, wyścielona nabłonkiem jednowarstwowym płaskim; odpowiada za zagęszczanie moczu ,
La ..., miasto, siedziba władz Boliwii ,
Chrysemys picta - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych z rodziny żółwi błotnych, jedyny przedstawiciel rodzaju Chrysemys, charakteryzujący się pancerzem barwy zielono-oliwkowej lub oliwkowej w różnych odcieniach (aż do czarnego) i występowaniem na tym tle na karapaksie i głowie żółtych lub pomarańczowych plam; żyje na obszarze od południowej Kanady do północnego Meksyku ,
dobro, na które popyt rośnie pod wpływem wzrostu dochodów nabywców ,
cecha kogoś, kto jest niegłupi, ma trochę oleju w głowie ,
ulice wysadzone topolami ,
instytucja, działająca zazwyczaj przy szkole, mająca na celu zapewnienie dzieciom opieki i odpowiednich zajęć w czasie wolnym od zajęć szkolnych ,
azotowy lub solny ,
ilość substancji chemicznej lub promieniowania podana, pobrana lub wchłonięta do organizmu określoną drogą, warunkująca brak lub wystąpienie określonych efektów biologicznych ,
człowiek, który zajmuje się chałturą (wykonywaniem płatnej pracy o niewielkich wymaganiach, często w sposób niedbały) ,
podwodny prąd mieszaniny składającej się z zawieszonego w wodzie materiału najdrobniejszego i materiału gruboziarnistego ,
sposób wykonania muzyki, roli itp. przez artystę ,
dach ,
odrobina, niewielki stopień czegoś niematerialnego, pozostałość po czymś niematerialnym ,
malarz i grafik niemiecki (1881-1939) pejzaże miejskie, martwe natury ,
podróż, wyprawa w jakieś miejsce, zwykle składająca się z kilku etapów ,
chata stawiana bez komina i przewodów dymowych

Komentarze - DZIAŁANIE OKREŚLONE DLA DWÓCH FUNKCJI (LUB OPISYWANYCH PRZEZ NIE SYGNAŁÓW) DAJĄCE W WYNIKU INNĄ, KTÓRA MOŻE BYĆ POSTRZEGANA JAKO ZMODYFIKOWANA WERSJA ORYGINALNYCH FUNKCJI. Dodaj komentarz

7×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast