DZIAŁANIE OKREŚLONE DLA DWÓCH FUNKCJI (LUB OPISYWANYCH PRZEZ NIE SYGNAŁÓW) DAJĄCE W WYNIKU INNĄ, KTÓRA MOŻE BYĆ POSTRZEGANA JAKO ZMODYFIKOWANA WERSJA ORYGINALNYCH FUNKCJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KONWOLUCJA to:

działanie określone dla dwóch funkcji (lub opisywanych przez nie sygnałów) dające w wyniku inną, która może być postrzegana jako zmodyfikowana wersja oryginalnych funkcji (na 10 lit.)SPLOT to:

działanie określone dla dwóch funkcji (lub opisywanych przez nie sygnałów) dające w wyniku inną, która może być postrzegana jako zmodyfikowana wersja oryginalnych funkcji (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIAŁANIE OKREŚLONE DLA DWÓCH FUNKCJI (LUB OPISYWANYCH PRZEZ NIE SYGNAŁÓW) DAJĄCE W WYNIKU INNĄ, KTÓRA MOŻE BYĆ POSTRZEGANA JAKO ZMODYFIKOWANA WERSJA ORYGINALNYCH FUNKCJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.134

STRAWNOŚĆ, WIELOKROTNOŚĆ, ZŁOŻE GNIAZDOWE, SZABLON, INTERWENCJA, KLESZCZOWATE, PODEJRZANA, DROŻNOŚĆ, UTYLITARYZM, KOZAK, NIEODRÓŻNIALNOŚĆ, EUROPEJSKOŚĆ, CHOMIK MANDŻUGARSKI, KOLORYZATOR, ODSYŁACZ, KIRPAN, LAING, ZWŁOKI, BIG BAND, RETENCJA, WIZJER, KOŁO POLARNE, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, WYRAZISTOŚĆ, STOŻAR, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, ŚWINIA WISAJSKA, JEŁOP, KRÓTKOSZ SZORSTKI, TAUKA, SZUM, DUNGIJA, ODDZIAŁ, ŚRODEK ZASKARŻENIA, PORZĄDEK, MEREŻKA, NOMINALNOŚĆ, ALASKAN HUSKY, GALERA, ZASYP, ZAWRÓT, LEBERKA, POWŁOCZKA, KLIKOWOŚĆ, DOM, HALO, PARTIA, MUSZTRA, ZAĆMIENIE, ART BRUT, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, WZIERNIK, NIESPRAWNOŚĆ, SIECZKA, SSAK, ŁÓŻECZKO NADZIEI, SYMETRYCZNOŚĆ, PŁOMYCZEK, NIEPRZYSWAJALNOŚĆ, POŁAĆ, ŁĄCZNOŚCIOWIEC, SPRĘŻYNA UDERZENIOWA, NEUROTOKSYCZNOŚĆ, PRZECIWUTLENIACZ, ORTOPTYCZKA, TUSZ, TERAPIA SYSTEMOWA, GLAZURA, MOWA, WYSŁUGA LAT, CHRUPKOŚĆ, NOCEK BRANDTA, BIAŁA ŚMIERĆ, INTERNACJONALIZM, SPACER, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, OŚCIEŻE, EUROCZEK, MEPAKRYNA, CZAPA, WYPADEK DROGOWY, ŚLUZICOKSZTAŁTNE, NIEDOTYKALNOŚĆ, KĄPIEL OŁOWIANA, KRAJ, STACJA TELEWIZYJNA, WICI, DIAFON, ANALIZA WARIANCJI, RYCINA, SITO, STRACCIATELLA, DZO, HI-HAT, POMNICZEK, BEZGŁOWOŚĆ, FINANSOWY SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, KORNIK, STRAŻ, DYSTANS, MARGINESOWOŚĆ, BLOKHAUZ, PERFORMATYWNOŚĆ PŁCI, BIBLIOTEKA SEJMOWA, PIONEK, HAMULEC NOŻNY, PRZEKAZ, TEMPERATURA KELVINA, KWASKOWATOŚĆ, CZASZA LODOWA, KWARTA AMERYKAŃSKA, WYBRANKA, BURGRABIA KRAKOWSKI, RAFA KORALOWA, GRZYWA FALI, GIMBAZA, RAMKA CZERPALNICZA, SAKSAUŁ, CERAMIKA SZNUROWA, CIENKA SKÓRA, DOBRA STRONA, ŁEBEK, PIRAMIDA, ORGANDYNA, CENA ZBYTU, SAMOWOLNOŚĆ, NIEPRZYCHYLNOŚĆ, SZAGRYN, SFERA DYSONA, KANWA, PRZERÓB, PROPAN, POWTÓRKA Z ROZRYWKI, SKAFANDER, INTELEKTUALIZM, PRZYGOTOWANIE, SPŁONKA, DRAMAT GANGSTERSKI, DOLAR FIDŻI, WIERTŁO, STRYCH, CENA ADMINISTRACYJNA, MERYTORYKA, ANTYPATRIOTYZM, BEZAN, EKSTRUZJA, BASEN PORTOWY, MARUDA, TARCZA, SZKARADA, ANTROPOLOGIA, METODA SHEPARDA, OKTAWIAN AUGUST, GAZA, GARKUCHNIA, METAL KOLOROWY, ELEKTROIZOLACJA, DŁAWIK, KONFIGURACJA, ŁUPINA, GORĄCZKA REUMATYCZNA, KARA GŁÓWNA, INTEGRACJA PIONOWA, ROŚLINA OKRYWOWA, PĘK, KUCHENKA, DERMOKOSMETYK, KRYTYCZKA, POJAZD LATAJĄCY, WSZECHSIŁA, ORANGUTAN BORNEAŃSKI, COSINUSOIDA, PATENA, KABANOS, UMOWA KONTRAKCYJNA, KUPIEC, AKLIMATYZACJA, TOUAREG, ROŚLINA KOPALNA, WSPÓLNY CZYNNIK, KRYTERIUM MAKSYMINOWE, KUPON, STWÓRCA, TREPY, CYNIA, OKSYDAZA, SONG, CHAŁAT, WYPRAWKA, SIÓDMY, USTAWA, DOSTĘP, MUZYKA LATYNOAMERYKAŃSKA, PLATANA, MEANDER, TAKSYDERMIA, PROSZEK, CUKIER WANILINOWY, ROMBOUTS, CRACK, OKUPACJA, FILAKTERIE, ANTYCYPACJA, PASZTETOWA, SAMOODNOWA, CEL, PŁASZCZYZNA CZOŁOWA, INTERWIZJA, WŁÓKNO WĘGLOWE, BAJOS, PIWO, WIECZÓR KAWALERSKI, ŚWIĘTE KOLEGIUM, PĄK, ZIEMIA, DARWIN, PIERWSZORZĘDNOŚĆ, TOM-TOM, DELEGACJA, HIPERTRICHOZA, ZESTAW, NEOGOTYK, SKONIA, PREPAID, BIEGUN, JĘZYK PIDŻYNOWY, KLIKALNOŚĆ, POSTKOMUNA, ODPŁYW, OKRUCH SKALNY, NIESTRAWNOŚĆ, ALKOHOL, ROŻEN, SĘDZINA, POCHLEBSTWO, ZESPOLENIE, WIGILIA, TUNEL, DYSHARMONIA, GRZECH POWSZEDNI, ARKUSZ DRUKARSKI, ZACHÓD, MANIPULATOR, GEOFIT, PŁAWCA, OSTRUŻYNY, BEZDUSZNOŚĆ, NORA, GLIF, SZLIF MARKIZOWY, PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, ŻYWIK, DIAPSYDY, FUNKCJA ADDYTYWNA ZBIORU, WYBIERAK, ZAŁOŻENIE, SAMOLOT LEKKI, ROGATNIK, INTERWENIENT UBOCZNY, BĄCZEK CZARNY, ZANIECZYSZCZENIA, JEZIORO TEKTONICZNE, PRZEDSIĘBIORSTWO, ARCUS COTANGENS, HRABINI, WALKA, GAZ GENERATOROWY, BUSZ, TEREN ZIELONY, UMUNDUROWANIE WYJŚCIOWE, TAMBOREK, ELEMENT ODSTAJĄCY, WZW D, WIDZIMISIĘ, DZIADOWINA, PODZIEMIE, TWIERDZENIE STONE'A O REPREZENTACJI ALGEBR BOOLE'A, JADZICA, ZARZĄDZENIE, DZIESIĘCIOKROTNOŚĆ, FURGON, SMERF, DYFERENCJAŁ SEMANTYCZNY, PAŃSTWO ZACHODNIOFRANKIJSKIE, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, NADZÓR WIELOINSTYTUCJONALNY, DIALOG, SZADŹ, LOTNISKO, CZARODZIEJSTWO, PORWAK TEKTONICZNY, WEKSYLOLOGIA, GĘŚLIKI PODHALAŃSKIE, WYANDOT, WIGOŃ, OSTROSŁUP ŚCIĘTY, SIŁY, EWALUACJA DEMOKRATYCZNA, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA, ?BANDA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.134 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DZIAŁANIE OKREŚLONE DLA DWÓCH FUNKCJI (LUB OPISYWANYCH PRZEZ NIE SYGNAŁÓW) DAJĄCE W WYNIKU INNĄ, KTÓRA MOŻE BYĆ POSTRZEGANA JAKO ZMODYFIKOWANA WERSJA ORYGINALNYCH FUNKCJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: DZIAŁANIE OKREŚLONE DLA DWÓCH FUNKCJI (LUB OPISYWANYCH PRZEZ NIE SYGNAŁÓW) DAJĄCE W WYNIKU INNĄ, KTÓRA MOŻE BYĆ POSTRZEGANA JAKO ZMODYFIKOWANA WERSJA ORYGINALNYCH FUNKCJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KONWOLUCJA działanie określone dla dwóch funkcji (lub opisywanych przez nie sygnałów) dające w wyniku inną, która może być postrzegana jako zmodyfikowana wersja oryginalnych funkcji (na 10 lit.)
SPLOT działanie określone dla dwóch funkcji (lub opisywanych przez nie sygnałów) dające w wyniku inną, która może być postrzegana jako zmodyfikowana wersja oryginalnych funkcji (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KONWOLUCJA
działanie określone dla dwóch funkcji (lub opisywanych przez nie sygnałów) dające w wyniku inną, która może być postrzegana jako zmodyfikowana wersja oryginalnych funkcji (na 10 lit.).
SPLOT
działanie określone dla dwóch funkcji (lub opisywanych przez nie sygnałów) dające w wyniku inną, która może być postrzegana jako zmodyfikowana wersja oryginalnych funkcji (na 5 lit.).

Oprócz DZIAŁANIE OKREŚLONE DLA DWÓCH FUNKCJI (LUB OPISYWANYCH PRZEZ NIE SYGNAŁÓW) DAJĄCE W WYNIKU INNĄ, KTÓRA MOŻE BYĆ POSTRZEGANA JAKO ZMODYFIKOWANA WERSJA ORYGINALNYCH FUNKCJI sprawdź również:

wykończenie otworów odzieży ,
Flammulina - rodzaj grzybów z rodziny obrzękowcowatych; grzyby nadrzewne, o owocnikach wyrastających zwykle zima lub wczesną wiosną, saprotrofy i pasożyty ,
największy wordnet języka polskiego ,
urzędnik przewodniczący w placówce dyplomatycznej ,
rzecz opłacalna, głównie jakaś transakcja biznesowa ,
pyton z 'Księgi dżungli' ,
miasto w Szwajcarii, przy granicy z Francją i Niemcami, port nad Renem, długi po Zurychu ośrodek przemysłowy kraju ,
sól kwasu mlekowego ,
dyrygent niemiecki (1885-1973); znany wykonawca dzieł Mahlera ,
miasto w środkowych Węgrzech, port nad Cisą ,
głęboki sen, senny spoczynek ,
ściana budynku prostopadła do ścian szczytowych ,
wielki ..., w tenisie ,
eufemistyczne określenie kiły ,
formacja geologiczna pochodząca z okresu geologicznego o tej samej nazwie ,
niższy tytuł szlachecki w Belgii i Holandii; odpowiadająca mu polska ranga szlachecka zanikła w późnym średniowieczu ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
daw. rodzaj benzyny ,
zastawka w sercu, która zapobiega cofaniu się krwi z komory lewej do przedsionka lewego ,
Pinus kesiya - gatunek drzewa iglastego z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
galaretka np. owocowa ,
rodzaj europejskiej szkoły średniej mającej w programie szkolenia wojskowe ,
jezioro w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, najgłębsze na Ziemi (do 1620m), powierzchnia 31,5 tyś. km ,
gruziński winiak produkowany z wytłoków winogronowych ,
członek PiS-u ,
miasto i port w płn.-zach. Libii, nad Morzem Śródziemnym ,
... Kowalski, z 'Potopu' ,
procedura uznawania ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw uzyskanych w innych krajach ,
bułgarski chłodnik ,
zamek błyskawiczny, zapięcie służące do czasowego łączenia dwóch kawałków tkaniny

Komentarze - DZIAŁANIE OKREŚLONE DLA DWÓCH FUNKCJI (LUB OPISYWANYCH PRZEZ NIE SYGNAŁÓW) DAJĄCE W WYNIKU INNĄ, KTÓRA MOŻE BYĆ POSTRZEGANA JAKO ZMODYFIKOWANA WERSJA ORYGINALNYCH FUNKCJI. Dodaj komentarz

4×3 =

Poleć nas znajomym:

x