JEDEN Z CZTERECH STANDARDOWYCH IDIOMÓW SERBOCHORWACKIEGO JĘZYKA POLICENTRYCZNEGO, OPARTY NA DIALEKCIE SZTOKAWSKIM; JĘZYK UŻYWANY GŁÓWNIE PRZEZ BOSZNIAKÓW, JEDEN Z TRZECH JĘZYKÓW URZĘDOWYCH W BOŚNI I HERCEGOWINIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BOŚNIACKI to:

jeden z czterech standardowych idiomów serbochorwackiego języka policentrycznego, oparty na dialekcie sztokawskim; język używany głównie przez Boszniaków, jeden z trzech języków urzędowych w Bośni i Hercegowinie (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDEN Z CZTERECH STANDARDOWYCH IDIOMÓW SERBOCHORWACKIEGO JĘZYKA POLICENTRYCZNEGO, OPARTY NA DIALEKCIE SZTOKAWSKIM; JĘZYK UŻYWANY GŁÓWNIE PRZEZ BOSZNIAKÓW, JEDEN Z TRZECH JĘZYKÓW URZĘDOWYCH W BOŚNI I HERCEGOWINIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.656

PRZEDMIOT, WALIJSKI, ODWRÓCONY DASZEK, PHM, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA, MIKROBIOTA, ALLELOPATIA, TABLICZKA MNOŻENIA, LEKSYKA, STRUMIEŃ, ERAZM, OBRZĄDEK ORMIAŃSKI, TRYB WSADOWY, TEMPERA, SIODŁO SKOKOWE, RDEST, TAMANDUA, UŻYCIE NIEKOMERCYJNE, PROMIEŃ BETA, STRĄGA, SREBRNY EKRAN, KOŁO WERTYKALNE, ANTAR PATAGOŃSKI, TECHNOKRATA, SUBLIMACJA, OLBRZYMKOWCE, CHOROBA CUSHINGA, HINDUSTAN, DZIKI MIÓD, JEDNOŻEŃSTWO, KRZEŚLISKO, GWER, LICENCJA PRZYMUSOWA, INFLACJA KONSUMENCKA, KROPLA CHMUROWA, SAGUM, REZONANS MAGNETYCZNY JĄDROWY, ŚWIST KRTANIOWY, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, ROZGAŁĘŹNIK, SPORRAN, MORFIZM, WARTOŚĆ NOMINALNA, LYSITHEA, OGNIWO ZASADOWE, PLOTER, WZORZEC UMOWNY, JĘZYK KRASNOLUDÓW, MOWA OSKARŻYCIELSKA, LOT CZARTEROWY, ZBLIŻENIE, CHRYSLER, RAZÓWKA, SOLFUGI, KISZKA STOLCOWA, KOHEZJA, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWO-ZĘBOWA, PODAŻ, SMAK, IMPERIUM GHISCARI, CHODY, TUNDRA, HELIOCENTRYZM, KÓŁKO, ŁAŃCUCH, TEREN ZALEWOWY, SYRYJSKI, PRZETRAWIANIE, SZTUCA, ZASTRZAŁ, KOŚĆ KLINOWATA, RAMIENICA CIENKO KOLCZASTA, FUNKCJANA, CERKIEW ŁEMKOWSKA, GRZEBIEŃ, SSAK OWADOŻERNY, SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, HISTORYZM, WIRUSY DSRNA, FALKONKA, JĘZYK CHIŃSKO-TYBETAŃSKI, PŁÓTNIANKA, OCZKO, DROGA PRZEZ MĘKĘ, KROKODYL NILOWY, JĘZYK UGROFIŃSKI, ARABIZM, ŁĘK PRZEDNI, ZADZIORNICA WŁOCHATA, KALKA MASZYNOWA, HUCUŁ, NORIKER, JELEŃ AKSIS, MLECZAN, GŁUCHY TELEFON, VAREŚ, OTOCZKA MIELINOWA, FUTERKO, ARESZT, MONASTYR, RETINOSKOP, JĘZYK STAROGRECKI, PODIUM, POLOWANIE, BOROWINA, BLANKERS, KAZACHSKI, GOCKI, BON OŚWIATOWY, JAZGOT, KONWIKT, TRATWA, SZACHOWNICA PUNNETTA, KOT DOMOWY, ANGIELSKI, JĘZYK CZARNOGÓRSKI, ANGLISTKA, KUBRAK, DIPLOTOMODON, JASKÓŁKA, LAING, HACZYK, PARLER, OZÓR, MARŻA ODSETKOWA, BALROG, CIASTO PARZONE, SEGMENT, PRYSZNIC, PRZEWÓD WYTRYSKOWY, DRZEWIAŃSKI, GRENADYNA, PERKOZEK TRÓJBARWNY, REDA, SOMATOTOPAGNOZJA, PIERŚCIEŃ ROTATORÓW, DRĘTWOWATE, AIRBUS, FAUST, ABERRACJA, TYTANIA, BOHR, BARWA PODSTAWOWA, ZMĘCZENIE, BINOKLE, PŁOTKARZ, WULGARYZM, GRUPA ETNICZNA, KISZKA WĄTROBIANA, TENIS, FORK BOMBA, SOKOLE OKO, KUROBRÓD RÓŻNODZIOBY, NARD, JĘCZMIEŃ, EWEŃSKI, SEKSTURYSTYKA, NOTACJA, ZNAK INTERPUNKCYJNY, OSAD ABYSSALNY, GÓRSKA, TWIERDZENIE HILBERTA O ZERACH, PREWENCJA RENTOWA, MIECZ DWURĘCZNY, TAMILSKI, TATUAŻ, SZEREG POTĘGOWY, KOWALENCYJNOŚĆ, JĘZYK NESYCKI, WOJSKO, RZEPIK, NIEPARZYSTOKOPYTNE, NALOKSON, SONDA, GRAMATYKA OPISOWA, WŁOSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, TOŁHAJ, FILM, GĘŚL, GMERK, MARZEC, ANELACE, TAPIR WEŁNISTY, ANGARIA, NADZÓR BANKOWY, WYSMUKLICA, DZIENNIK URZĘDOWY, PRZESIĄK, TRÓJECZKA, KĄT BRYŁOWY, MANCA, GAZ PIEPRZOWY, MIMIKA, SPUST, MLECZ, SZAROELFICKI, KOMANDYTARIUM, PAMIR, BEŁT, CZERNIDŁAK BŁYSZCZĄCY, MOLESTOWANIE SEKSUALNE, CEZAR, RAFAŁOWSKI, GIL, MAŁCUŻYŃSKI, CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE, LEJEK, GRUSZE ZACHODNIOAZJATYCKIE, EWANGELIKALIZM, OSJAN, RAFA KORALOWA, JĘZYK WEHIKULARNY, SOFIZMAT ROZSZERZENIA, RUBASZNICA, PARAFIA, KONFISKATA, WITALIZM, TERAPIA ODRUCHOWA, HAIN, SILNIK INDUKCYJNY, DYSOCJACJA, KURIER PODHALAŃSKI, ZARZĄDZENIE, TRISKWELIŃSKI, PASTORAŁKA, MAZEROWANIE, MOTET, STWOSZ, HEBRAJSZCZYZNA, ELEKTROCHIRURGIA, SYROP ZŁOCISTY, AINUR, STĘPAK, ARCHITEKTURA VON NEUMANNA, STAŁA KOSMOLOGICZNA, ARTYKUŁ PAPIERNICZY, PERFORMATYWNOŚĆ PŁCI, ADWEKCJA, SEKS ORALNY, MARKETING SIECIOWY, CHOROBA RDZY, TELETURNIEJ, PIERWOTNA JAMA CIAŁA, ANTROPOCENTRYZM, BEZGUŚCIE, SKALA RANKINE'A, JĘZYK ESPERANTO, RUSKI, CECOLIT, LINIA HODOWLANA, MRÓWNIKOWATE, STRAŻNICA, MORION, STAROBUŁGARSKI, FELICIA, RYZYKO INWESTYCYJNE, OCZKO, INTENSJONALNOŚĆ, CZWOROBOK PRZEGUBOWY, ORFIKA, RWANIE, CZUCHA, EFEKT WPIERANIA, INTROSPEKCJONIZM, SZCZELIWO, POLITYKA LEKOWA, WYŚCIGÓWKA, CZERECHA, PŁAWNICA, TYMBARK, WSTĘGA MÖBIUSA, BALKONETKA, ZAGRYWKA, GALISYJSKI, ELARA, LEZGIN, KŁONICA, BIOFILIA, MANDŻURSKI, BUDOWNICTWO SPOŁECZNE, PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, PARATYFUS, SAMOGŁOSKA ŚREDNIA, TORFOWISKO PRZEJŚCIOWE, RUSKI, PAKIET, LIST OTWARTY, ŁAPCE, RISOTTO, OBUCH, GIMBOPATRIOTYZM, DARGOMYŻSKI, TARANTINO, ŁACIŃSKI, JUGOSŁOWIAŃSKI, TOMIZM, KONDYCJONALIZM, SAKRAMENT, ?SOCZEWKA SCHODKOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.656 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDEN Z CZTERECH STANDARDOWYCH IDIOMÓW SERBOCHORWACKIEGO JĘZYKA POLICENTRYCZNEGO, OPARTY NA DIALEKCIE SZTOKAWSKIM; JĘZYK UŻYWANY GŁÓWNIE PRZEZ BOSZNIAKÓW, JEDEN Z TRZECH JĘZYKÓW URZĘDOWYCH W BOŚNI I HERCEGOWINIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDEN Z CZTERECH STANDARDOWYCH IDIOMÓW SERBOCHORWACKIEGO JĘZYKA POLICENTRYCZNEGO, OPARTY NA DIALEKCIE SZTOKAWSKIM; JĘZYK UŻYWANY GŁÓWNIE PRZEZ BOSZNIAKÓW, JEDEN Z TRZECH JĘZYKÓW URZĘDOWYCH W BOŚNI I HERCEGOWINIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BOŚNIACKI jeden z czterech standardowych idiomów serbochorwackiego języka policentrycznego, oparty na dialekcie sztokawskim; język używany głównie przez Boszniaków, jeden z trzech języków urzędowych w Bośni i Hercegowinie (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BOŚNIACKI
jeden z czterech standardowych idiomów serbochorwackiego języka policentrycznego, oparty na dialekcie sztokawskim; język używany głównie przez Boszniaków, jeden z trzech języków urzędowych w Bośni i Hercegowinie (na 9 lit.).

Oprócz JEDEN Z CZTERECH STANDARDOWYCH IDIOMÓW SERBOCHORWACKIEGO JĘZYKA POLICENTRYCZNEGO, OPARTY NA DIALEKCIE SZTOKAWSKIM; JĘZYK UŻYWANY GŁÓWNIE PRZEZ BOSZNIAKÓW, JEDEN Z TRZECH JĘZYKÓW URZĘDOWYCH W BOŚNI I HERCEGOWINIE sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - JEDEN Z CZTERECH STANDARDOWYCH IDIOMÓW SERBOCHORWACKIEGO JĘZYKA POLICENTRYCZNEGO, OPARTY NA DIALEKCIE SZTOKAWSKIM; JĘZYK UŻYWANY GŁÓWNIE PRZEZ BOSZNIAKÓW, JEDEN Z TRZECH JĘZYKÓW URZĘDOWYCH W BOŚNI I HERCEGOWINIE. Dodaj komentarz

5×6 =

Poleć nas znajomym:

x