OKREŚLENIE INDII POCHODZĄCE Z JĘZYKA PERSKIEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HINDUSTAN to:

określenie Indii pochodzące z języka perskiego (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OKREŚLENIE INDII POCHODZĄCE Z JĘZYKA PERSKIEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.273

PREDYKCJA, LUSINGANDO, SECCO, ODRODZENIE, GERMANISTKA, BETEL, PISMO GRECKIE, ARABIZM, ANIMATO, ZAKRES ZNACZENIOWY, BABILOŃSKI, ZAWODZENIE, ŁODZIANIZM, JELARANG, INDUSKA, BRZĄKADŁO, SAŁATA SŁOWNA, ALFABET GRECKI, KALKA JĘZYKOWA, STRZELEC SZORSTKOŁUSKI, SPÓŁGŁOSKA ALWEOLARNA, SMENTARZ, ANGIELSKA FLEGMA, OKSYTAŃSKI, WYRAŻENIE, GNAT, WIELKORUŚ, INTERLINGUE, ŁUCZYNA, MAŁY PRZEDSIĘBIORCA, PADYSZACH, ŚWISTUŁA, ROMANISTA, OBJAWIENIE, PRESKRYPTYWIZM, ABORYGEN, DZIADZIA, TACZNIK, MUŻYK, GERMANIZACJA, AUTOCHTON, KRÓLEWIĘTA, WYWIETRZNIK, JĘZYK GEOGRAFICZNY, PAŁA, CZASOWNIK POSIŁKOWY, ZŁOTKO, MEZZOPIANO, WORDNET, POLONIA, WOLA BOŻA, ŻYWE SREBRO, LINGWISTYKA, JĘZYK URZĘDOWY, JĘZYK INDIAŃSKI, SPÓŁGŁOSKA NIEPODNIEBIENNA, PTASZNIK KRÓLEWSKI, SKRZYDŁO, STRUNOWCE NIŻSZE, ŻMUJDZKI, ROŚLINKA, APEKS, SEK, FOTOREALIZM, FAKIR, WRÓBEL PAKISTAŃSKI, KARAT, MAGISTER, STARY PIERNIK, ŚMIERDZIEL, WINO PATYKIEM PISANE, RZĄD, RUSYCYSTA, CHAMSKI SZNUREK, PRZESTANEK, KORELACJA RANGOWA, GRECKI, CZEREMIS, ŻAGIEW, PIERNIKARZ, TAMTEN ŚWIAT, BINARYZM, BULGOT, DURAL, ADWERBIUM, WINO MARKI WINO, PRAWO GOSPODARCZE, WSTRZĄS MÓZGU, ROZPRUWACZ, KAJZER, WYRAZ OBCY, AGEVOLE, ZAPOŻYCZENIE, LYSTROZAUR, NATURA, WSZECHNICA, KARAKUŁY, WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, CHŁOPSKI FILOZOF, FILOZOFIA JĘZYKA, LOCO, EWANGELIŚCI, WIERSZOPIS, NEOPOGAŃSTWO, JEŻ USZATY, TRON, CHŁOPOWINA, MATKA, TOTEK, KECZUA, BARATERIA, NAZWA, PRESTO, ANGLOSASKI, POLIBUDA, DRZEWO KAKAOWE, ZAPLUTY KARZEŁ REAKCJI, ADRES, KASZUBSKI, ETNOLINGWISTYKA, SMERFETKA, BAWARSKI, GAUR, KRĘGARSTWO, MIOT, BRAHMAN, FENICKI, KOBIETON, GŁODNY KAWAŁEK, GRUSZKA, OSSIA, SZATA LITURGICZNA, GREKA, KATALOŃSKI, BEZWIETRZE, ALMA MATER, FORMUŁA LOGICZNA, WAGINOSCEPTYK, SŁOWOSIEĆ, ATLAS DIALEKTALNY, KREML, MELANCHOLIA, POMORSKI, IMBECYL, BIOFLAWONOID, PIT, SZTUCZNY CZŁONEK, CETNO, JĘZYK BIAŁORUSKI, SARACEN, BIAŁY WĘGIEL, MAŃSKI, BĄCZEK ZWYCZAJNY, CHWOJA, OGOŃCZYK, CHLUPOT, OGONEK, KRAJ NAD WISŁĄ, DIAKRYTYKA, WALOŃSKI, GALA OPEROWA, GWAJAKOWIEC CZCZONY, KOCIAK, SPORT WODNY, UPRAWNIENIE, JĘZYKOZNAWSTWO DIACHRONICZNE, LEKSYKON, TURECKI, REKONFIGURACJA, DRUGI ŚWIAT, LITERATURA WAGONOWA, CHOROBA HISZPAŃSKA, PRYWATKA, PUSZKARSTWO, MAŁPA OGONIASTA, CHODZĄCY TRUP, ŚWINIA, BRZYDKIE KACZĄTKO, ORTOEPIA, IMIENNOŚĆ, OSZUKANIEC, PURYSTA, BERBEĆ, POGŁOS, TECHNIKA CIEPLNA, CALMATO, ADAPTER, BOŚNIACKI, ARNI, SŁOWO, ORKUS, CWEL, PANŚWINIZM, CZYTANKA, KORMORAN INDYJSKI, KATALAKSJA, BUŁGARSKI, TUALETA, RYCYNA, BIAŁORUSZCZYZNA, LOTNISKOWIEC ŚMIGŁOWCOWY, ZAJZAJER, MOHEROWY BERET, ASTROORIENTACJA, DAMAN, SYMBOL TERMINALNY, GLAPA, LAMENTOSO, BURDEL, NEUROLINGWISTYKA, FAKTOR, HINDUSTANI, HARNAŚ, LICZI, ARDENTE, PENTADA, SEKSTURYSTYKA, BIAŁORUSKI, SZKODNIK, JĘZYKOZNAWSTWO OGÓLNE, KLUSKI, FIGURA RETORYCZNA, WIERSZORÓB, PSZCZOŁA CHIŃSKA, ASEMBLACJA, KORWIN, MAKAK NIEDŹWIEDZI, SKOŃSKI, NAJDUCH, HYBRYDALNOŚĆ, BANK DRZEW, LITERA TEKSTOWA, DIALEKT, KONCEPCJA JĘZYKA POETYCKIEGO, FRANCUSKI, BENARES, SPÓŁGŁOSKA PODNIEBIENNA, SEKS ORALNY, GULGOT, SERYJNY MORDERCA, SZARAŃCZYN, BARBARYZM, OPITZ, GERMANIZACJA, HINDUSTAN, CHORÓBKA, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWA, SZKODNIK, WYROBNICA, SPÓŁGŁOSKA DRŻĄCA, FORTE, CHRZEŚCIJANIZM, RAMOL, PIES, NORWESKI, PROCES EOLICZNY, GWIAZDA, TRZECI ŚWIAT, SAMOAŃSKI, ZOO, PRAKRYTY, PREZYDENTKA, TEREN ZIELENI, SRALUCH, REPUBLIKA MALEDIWÓW, PLUS, ESPERANTO REFORMITA, BADYL, JEŻ INDYJSKI, BARIERA DŹWIĘKU, SOCJOLEKT, PISMO HEBRAJSKIE, TURANOWIE, DRUKARZ, ANIMALIZM, SMERF, RAJZBRET, INTERPRETER, LINDE, PIT, CZYNNOŚĆ MOTORYCZNA, SYN, APROKSYMACJA, WIELKI BRAT, MIANOWANIEC, PREZYDENTKA, PAUL, AGITATO, WYSPIARZ, AKCENT, BAGDE, SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA, TUBYLEC, PASTORALE, PRECJOZA, GALISYJSKI, KARTAGIŃSKI, RUSYFIKACJA, WIATROWNICA, ?WIELKOROSJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.273 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OKREŚLENIE INDII POCHODZĄCE Z JĘZYKA PERSKIEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OKREŚLENIE INDII POCHODZĄCE Z JĘZYKA PERSKIEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HINDUSTAN określenie Indii pochodzące z języka perskiego (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HINDUSTAN
określenie Indii pochodzące z języka perskiego (na 9 lit.).

Oprócz OKREŚLENIE INDII POCHODZĄCE Z JĘZYKA PERSKIEGO sprawdź również:

wewnętrzna, nasycona środkami konserwującymi część liny ,
utwór muzyczny na głos i orkiestrę, zwykle w formie sonaty ,
zbiór zasad i przepisów ustalających sposób postępowania z dokumentem, który wpływa do urzędu lub jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa (procedura obiegu dokumentu w administracji publicznej) ,
gwara miejska języka angielskiego używana przez mieszkańców Londynu, wywodzących się z niższych warstw społecznych (klasy robotniczej) ,
ciężki koń pociągowy maści gniadej ,
masa która przytłacza ,
przeszukanie osoby podejrzanej ,
KOBRA, NAJA ,
środek antykoncepcyjny stosowany przez kobiety, umieszczany wewnątrz pochwy, pełniący funkcję bariery mechanicznej ,
dyrygent i pedagog ur. w 1920 r., dyrygent Chóru Chłopięco-Męskiego Filharmonii Poznańskiej, profesor Akademii Muzycznej w Poznaniu ,
grupa gatunków roślin z rodzaju Rubus wyróżniana zwyczajowo ze względu na czerwoną barwę owoców i łatwość ich odpadania od dna kwiatowego ,
mieszkaniec Miechowa, człowiek pochodzący z Miechowa ,
miejsce do przechowywania prochów zmarłych ,
część kanalika nerkowego, znajdująca się pomiędzy kanalikiem proksymalnym a kanalikiem dystalnym, wyścielona nabłonkiem jednowarstwowym płaskim; odpowiada za zagęszczanie moczu ,
La ..., miasto, siedziba władz Boliwii ,
Chrysemys picta - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych z rodziny żółwi błotnych, jedyny przedstawiciel rodzaju Chrysemys, charakteryzujący się pancerzem barwy zielono-oliwkowej lub oliwkowej w różnych odcieniach (aż do czarnego) i występowaniem na tym tle na karapaksie i głowie żółtych lub pomarańczowych plam; żyje na obszarze od południowej Kanady do północnego Meksyku ,
dobro, na które popyt rośnie pod wpływem wzrostu dochodów nabywców ,
cecha kogoś, kto jest niegłupi, ma trochę oleju w głowie ,
ulice wysadzone topolami ,
instytucja, działająca zazwyczaj przy szkole, mająca na celu zapewnienie dzieciom opieki i odpowiednich zajęć w czasie wolnym od zajęć szkolnych ,
azotowy lub solny ,
ilość substancji chemicznej lub promieniowania podana, pobrana lub wchłonięta do organizmu określoną drogą, warunkująca brak lub wystąpienie określonych efektów biologicznych ,
człowiek, który zajmuje się chałturą (wykonywaniem płatnej pracy o niewielkich wymaganiach, często w sposób niedbały) ,
podwodny prąd mieszaniny składającej się z zawieszonego w wodzie materiału najdrobniejszego i materiału gruboziarnistego ,
sposób wykonania muzyki, roli itp. przez artystę ,
dach ,
odrobina, niewielki stopień czegoś niematerialnego, pozostałość po czymś niematerialnym ,
malarz i grafik niemiecki (1881-1939) pejzaże miejskie, martwe natury ,
podróż, wyprawa w jakieś miejsce, zwykle składająca się z kilku etapów ,
chata stawiana bez komina i przewodów dymowych

Komentarze - OKREŚLENIE INDII POCHODZĄCE Z JĘZYKA PERSKIEGO. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast