MEDIA INTERAKTYWNE, MEDIA ZAKŁADAJĄCE KONTAKT CZŁOWIEKA Z URZĄDZENIEM; OKREŚLENIE SPOPULARYZOWANE PRZEZ R. MCCHESNEY'A - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BOGATE MEDIA to:

media interaktywne, media zakładające kontakt człowieka z urządzeniem; określenie spopularyzowane przez R. McChesney'a (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MEDIA INTERAKTYWNE, MEDIA ZAKŁADAJĄCE KONTAKT CZŁOWIEKA Z URZĄDZENIEM; OKREŚLENIE SPOPULARYZOWANE PRZEZ R. MCCHESNEY'A". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.615

ZAWAŁ, RAMIĘ, OBOWIĄZEK WIZOWY, SKOK KWANTOWY, NIL, PARTYCYPACJA PUBLICZNA, HORMON ANTYMÜLLEROWSKI, PODATEK PORADLNY, PALUDAMENT, STOR, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, ZRZĘDLIWOŚĆ, DIAGRAM VENNA, NIEGODZIWOŚĆ, KRÓTKONOS BRĄZOWY, NAROWISTOŚĆ, NIEOBOJĘTNOŚĆ, CZEPLIWOŚĆ, KROKODYLE, KATAR KISZEK, PROMIENIOWANIE ALFA, RZUT PROSTOKĄTNY, TRANSFLUENCJA LODOWCA, STANICA, ZRZUTKA, CHLEB POKŁADNY, BURDON, MERMOZ, WOLNOAMERYKANKA, CHRZEŚCIJAŃSTWO WSCHODNIE, DERYWACJA ALTERNACYJNA ILOŚCIOWA, BERMYCA, DOM AKADEMICKI, OSOWATE, OGOŃCZOWATE, PRACA DOMOWA, KLEKOT, MATKA, ZIEMIA OBIECANA, WYWIETRZNIK, SFERA DYSONA, ŻUCHWA, JESIEŃ ŻYCIA, REFORMA ROLNA, BALBO, ROZEJM, MIESZANIEC, CHANSON, INTERWENCJA, CHMIELNICCZYZNA, EFEKT SNOBA, FORSOWANIE, RÓŻNOWICIOWCE, OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE, FOCUS, NADFIOLET, KOMBATANCKOŚĆ, PARAMAGNETYK, NIEUŻYTECZNOŚĆ, DYSKRETNOŚĆ, ANTRAKNOZA KUKURYDZY, ANIMATO, SPOTKANIE MODLITEWNE, OGNISKO, ZABÓR, SŁOWNIK, JĘZYK LECHICKI, DYSPEPSJA, ŚWIATŁA DROGOWE, TWARDA SPACJA, ZRZĘDNOŚĆ, FILIPIN, FENOMENOLOGIA, BEGARDZI, DEKALKOMANIA, FRYGIJCZYCY, MAŁY RUCH GRANICZNY, PÓŁNOCO-WSCHÓD, RZUT KAMIENIEM, WYROK, KRZEŚLISKO, PORZĄDEK PUBLICZNY, MIEJSCE KULTU, KROTNOŚĆ, PERFIDIA, JASTRZĘBIE OKO, STRAWNOŚĆ, OBRAZ POZORNY, MILCZĄCA ZGODA, SPRAWIEDLIWOŚĆ, KAMIONKA, KANGUR OLBRZYMI, PIT, SPLOT SŁONECZNY, OBRZYD, POLECENIE POCZTOWE, CECHA PSYCHICZNA, KOŚĆ GUZICZNA, MAŁPOLUD, ODMIANA MIESZAŃCOWA, ORDONANS, ŚRODEK PSYCHOAKTYWNY, EISEGEZA, PIANISSIMO, MIR, WYŁĄCZNOŚĆ NEGOCJACYJNA, REFLEKTOR, OBRONA STREFOWA, ŻAK, ZADYMKA, LAKONIZM, ŚWIR, PASZTETNIK, LEGA APOSTOLSKI, WIETRZENIE ORGANICZNE, KASZTELANKA, FRAJERSTWO, KRÓLESTWO PERGAMEŃSKIE, STANICA, TAJKONAUTA, ARNO, MANDYLION, KOCIAK, PRASADA, PILOTKA, ROZUMOWANIE INDUKCYJNE, SUS, OKUPACJA, TUNGA, WLEW, TRYGON, GRZYBICA CZARNA, CHMURNOŚĆ, FORMALIZACJA, MEKSYKAŃSKI, DUSZA, AMYLOFAGIA, USTNIK, CHOROBA MIKROFALOWA, ZAWOJKA, SYSTEM WBUDOWANY, ARTYKUŁ PAPIERNICZY, WYDAJNOŚĆ PRACY, XSARA, KOREKTA DOMOWA, RAZÓWKA, PRZEPUST, AINUR, PRYWATKA, GOLF, WARKOCZ, WSPOMNIENIE, ADRES, EPOKA KAMIENIA, POWIERZCHNIA CYLINDRYCZNA, CZARNA MOWA, SZPILKA, RAMOL, SAMOOBRONA, ZACHOWANIE, UBÓJ, AKTUALNOŚCI, PASO PERUWIAŃSKI, DZIEŁO POŚREDNIE, INFORMACJA GENETYCZNA, HUMANIZM, ŻER, KRATKA ODPŁYWOWA, PASAŻ, USTERZENIE RUDLICKIEGO, ORMIAŃSKI, MASZYNA WYCIĄGOWA, FUNDUSZ PREWENCYJNY, IRANISTAŃSKI, APOLIŃSKOŚĆ, POŻAR, SZUM NADMIAROWY, PUPILEK, PLETYZMOGRAFIA, CHIRURGIA DZIECIĘCA, PENTADA, KWEZAL, GAMEPLAY, EWOLUCJONIZM KULTUROWY, KREDYT KONSUMENCKI, KOŃ TRAKEŃSKI, LIST GOŃCZY, EKTOPLAZMA, MIKANIT, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, WENDAT, WCIELENIE, AFEKT, ROŚLINKA, CHOROBA RDZY, SEKWENCJA PALINDROMOWA, NAUKA PRZYRODNICZA, KOSSAK, SIERMIĘGA, ŚNIEŻYCA, ANTROPOLOGIA RELIGIJNA, SUSZARKA, TWIERDZENIE KRULLA, CHLEB PSZCZELI, PUŁAP, DUJKER ABBOTTA, KRZYWA ENGLA, WIBRATOR, PONADZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY, MONITOR, HETEROTROFIA, SZEW KOSTNY, BARCZATKA OSICZANKA, NIEUDOLNOŚĆ, REDUKTOR CIŚNIENIA, WULGARNOŚĆ, LOGAN, GALARETA, SUPERKLIENT, UDAWANIE, KASOWNIK, MYKOLOGIA, KTOŚ, AKLIMATYZACJA, OPUKIWANIE, ŚRODEK PSYCHOTROPOWY, DORATORHYNCHUS, GUGIEL, CHORÓBKA, EFEKT WPIERANIA, PRZEJRZYSTKA, SOWIZRZAŁ, SZCZENIĘCTWO, CYK, NOMINALNOŚĆ, ŚWISTEK, SKRZYNIA BIEGÓW, ANORMALNOŚĆ, OSPA MIŁOSNA, CZAPLA SZAROBRZUCHA, CHCIWOŚĆ, DŻUBBA, NAKŁUCIE LĘDŹWIOWE, SCENA ROZBIERANA, SZYBKOZŁĄCZKA, LINIA MIŁOŚCI, ODRA, LUTERANIZM, HIPERMOCARSTWO, SZCZUR LĄDOWY, JĘZYK JAPOŃSKI, ANDROGINIA, PALICA, ADAPTER, TRASZKA GRZEBIENIASTA NADDUNAJSKA, SWATKA, EMOTIKONKA, MONOTEMATYCZNOŚĆ, DYNAMICZNOŚĆ, RUCHAWOŚĆ, CIAŁO PARAMAGNETYCZNE, KUREK, TSE-TSE, SAGUM, BROŃ SAMOPOWTARZALNA, WORCZAKOWATE, DŁUGODZIÓB, SPRZĘT MECHANICZNY, PRAWO KARNE, DYFERENCJAŁ SEMANTYCZNY, JĘZYKI TURAŃSKIE, KRESY, MIASTO STAROŻYTNE, RAJZBRET, SUPERPRZEBÓJ, PODANIE, KRĄŻOWNIK POMOCNICZY, MEDYCYNA, DOWÓD, DAWKA DOPUSZCZALNA, CHOROBA TELEGRAFISTÓW, PROCES CHEMICZNY, ZWALISTOŚĆ, POLITYKA LEKOWA, GRAND VITARA, LUSITANO, MASZYNA TURINGA, JĘZYK QUENEJSKI, SYTUACJA BIOMETEOROLOGICZNA, UJŚCIE, WĘGORZ AMERYKAŃSKI, GŁOWA, SZWABSKI, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, KAPITAŁ WŁASNY, WIGOR, TERYTORIUM POWIERNICZE, GRUCHOT, PULOWER, ?FIZYCZNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.615 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MEDIA INTERAKTYWNE, MEDIA ZAKŁADAJĄCE KONTAKT CZŁOWIEKA Z URZĄDZENIEM; OKREŚLENIE SPOPULARYZOWANE PRZEZ R. MCCHESNEY'A się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MEDIA INTERAKTYWNE, MEDIA ZAKŁADAJĄCE KONTAKT CZŁOWIEKA Z URZĄDZENIEM; OKREŚLENIE SPOPULARYZOWANE PRZEZ R. MCCHESNEY'A
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BOGATE MEDIA media interaktywne, media zakładające kontakt człowieka z urządzeniem; określenie spopularyzowane przez R. McChesney'a (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BOGATE MEDIA
media interaktywne, media zakładające kontakt człowieka z urządzeniem; określenie spopularyzowane przez R. McChesney'a (na 11 lit.).

Oprócz MEDIA INTERAKTYWNE, MEDIA ZAKŁADAJĄCE KONTAKT CZŁOWIEKA Z URZĄDZENIEM; OKREŚLENIE SPOPULARYZOWANE PRZEZ R. MCCHESNEY'A sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - MEDIA INTERAKTYWNE, MEDIA ZAKŁADAJĄCE KONTAKT CZŁOWIEKA Z URZĄDZENIEM; OKREŚLENIE SPOPULARYZOWANE PRZEZ R. MCCHESNEY'A. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

x