CHOROBA PASOŻYTNICZA UKŁADU POKARMOWEGO, KTÓRA JEST WYWOŁANA PRZEZ NICIENIE Z RODZAJU ANCYLOSTOMA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHOROBA GÓRNIKÓW to:

choroba pasożytnicza układu pokarmowego, która jest wywołana przez nicienie z rodzaju Ancylostoma (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CHOROBA PASOŻYTNICZA UKŁADU POKARMOWEGO, KTÓRA JEST WYWOŁANA PRZEZ NICIENIE Z RODZAJU ANCYLOSTOMA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.545

EKSTRUZJA, POSŁANNICA, WOODSTOCK, BOASZKOWATE, CZYNNOŚĆ KARMICZNA, WITELLARIUM, ODPÓR, ZBIÓR GĘSTY, PROCES POLITROPOWY, KOALICYJKA, LISZAJ TWARDZINOWY I ZANIKOWY SROMU, KADASTER, KOWALENCYJNOŚĆ, DOKUMENTALISTKA, TYSIĄC, HALO, JASKRA, RZECZOWNIK, ŻYWIENIE, RURA OGNIOWA, CHOROBA SOMATYCZNA, MUNDSZTUK, ODLEGŁOŚĆ OGNISKOWA, EKSPOZYCJA, HAŁAŚNIK, BODOR, HANIEBNOŚĆ, KORONA, SZPONDER, DUROPLAST, FALKA, SZAFIARKA, SKRZYNIA BIEGÓW, GNIOTOWE, PRZEWÓD WYTRYSKOWY, DYSTROFIA MIĘŚNIOWA, KUSICIEL, USŁUGA KONSUMPCYJNA, USŁUGI NIEMATERIALNE, RÓW, NAJEZDNIK, SPOŻYWCA, SPOŻYCIE, BYŁY, ROTAWIRUS, GWAŁT, WAZONKOWCE, FILOZOFIA KRYTYCZNA, EURO, POWŁOKA, URZECZOWIENIE, OGRANICZONOŚĆ, HAZARDZISTKA, ŁAGODNOŚĆ, CHANSON, PADACZKA ODRUCHOWA, ROZPIERACZ, ADIANTUM, PIERWOTEK, PRZEPUKLINA MOSZNOWA, FUNT IRLANDZKI, PŁEĆ, KONIOWODNY, ORZECZENIE, LAING, RÓŻYCZKA, GLISSANDO, ATU, SZYDEŁKO, LAMINAT, KOMPOZYCJA, BOROWINA, TEREN ZALEWOWY, INTERMEZZO, ANOMALIA DUANE'A, TRANSMITANCJA, AGRESOR, AMIDEK, SOTELO, CZEK BEZ POKRYCIA, USŁUGI SPOŁECZNE, DŻEZÓWKI, KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY, ASTROWIEŻYCZKA, EKSTREM, GWIAZDA ZMIENNA, SEKUNDA, CHOROBA TELEGRAFISTÓW, BABAKOTO, PONURNIK, ZAPISOBIORCA, FUNKCJA ADDYTYWNA ZBIORU, WYRZUT SUMIENIA, BŁONNIK, EKSTYNKCJA MIĘDZYGWIAZDOWA, INIEKCJA STRUMIENIOWA, DONŻON, IRANISTAŃSKI, JAMAJSKI, MOWA EGOCENTRYCZNA, STRATYFIKACJA, BAZA MONETARNA, GUMA BENJAMINA, OSKRZELIK, MAKI ZŁOTY, POŻYTECZNOŚĆ, WIEK PRZEDPRODUKCYJNY, KRĘGARSTWO, LIST OTWARTY, EURYTMIA, NAZWA JEDNOSTKOWA, AKT WYKONAWCZY, KURDUPLOWATOŚĆ, ROZTROPEK, SZEREG NEPTUNOWY, SĘDZIA RINGOWY, STATYSTA, CENUROZA, LOTNICZKA, PRZESTRZEŃ LINIOWA, BÓBR RZECZNY, ANEKS KUCHENNY, HOMARZEC, ROZKAZ, PALEMONETKA ZMIENNA, TELEWIZJA KABLOWA, ŻNIWIARKA, SYMPTOMAT, WAĆPANNA, PRION, EROZJA WSTECZNA, SZCZEPIONKA WŁASNA, WÓZ KEMPINGOWY, WARSTWA JASNA, NADZÓR PEDAGOGICZNY, KULMINACJA, DEWELOPER, CIŚNIENIE KIERUNKOWE, GRADACJA, HIPERINFLACJA, MANUFAKTURA, LICZBA HITTORFA, AUTONOMICZNOŚĆ, HURYSA, PODATEK TONAŻOWY, STAŁA, POCISK NIEPENETRACYJNY, DOUBLE DUTCH, NIKAB, GOŚCINNY WYSTĘP, NIEŻYJĄCY, ODWRÓCONY DASZEK, SKAŁA LITA, DZIEDZICZENIE POZAJĄDROWE, KOORDYNACJA, REFLUKS, TORT DOBOSA, POWIERZCHNIA CYLINDRYCZNA, FASOLKA MUNG, ESESMANKA, ĆWIERK, WOLNA AMERYKANKA, PODATEK PORADLNY, WĄTŁOŚĆ, SEKWENCJA PALINDROMOWA, OŚ PORTALOWA, ROŚLINA PASOŻYTNICZA, ZOOCHORIA, OSZCZĘDNIŚ, ZAWIS, CHWILÓWKA, ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, SKRZYDŁO, URNA, KONTYNUATOR, SPRAWICIELKA, BIOMETRIA, SZTAFAŻ, MUSZLOWCE, EROTOMAN, CZEPIEC, OKOROWANIE, NIEPODZIELNOŚĆ, LINA PORĘCZOWA, STANICA, MIĘSO, STRAWIŃSKI, REOSTAT, GNOJOWISKO, WIELOPŁETWIEC, RAJA SIWA, OGNIWO WESTONA, KOSZ, UMOWNOŚĆ, AMPEROZWÓJ, PASTERSKOŚĆ, MISIAK, NÓŻKA, CIEK WODNY, RODELA, NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY, CHIP, DOLOMIT DIPLOPOROWY, FOTOGRAM, ZAĆMIENIE, SZALANDA, CHOROBA CACCHIEGO-RICCIEGO, IMMUNITET KONSULARNY, PODRYWKA, WIDMO CZĄSTECZKOWE, ROHATYNA, GEOMELOFAGIA, WAHADŁOWIEC, ŻERDNIK, PIECHUR, DEPRAWACJA, CIĄGNIK PÓŁGĄSIENICOWY, BANKOWOŚĆ PRYWATNA, ZANOKCICOWATE, CHOROBA DEMIELINIZACYJNA, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, SZORSTKOŚĆ, AMINOPENICYLINA, HEKTAR PRZELICZENIOWY, ROMANSIDŁO, TRYMER, ABISYŃSKI KLASYCZNY, POKAZ, ONR-OWIEC, DERYWAT UABSTRAKCYJNIAJĄCY, MAPA OGÓLNOGEOGRAFICZNA, NIEKLAROWNOŚĆ, PODATEK URBARIALNY, TUSZ, OWSIKI, KROTNOŚĆ, FIRMA-WYDMUSZKA, SAMOGŁOSKA ŚRODKOWA, PORZĄDNOŚĆ, JASNOTA GAJOWIEC, POŚCIELÓWKA, JUNKIER, UTRWALACZ, PACZKA, KLARYSKI, ŚCIANKA, KRZYŻAK ŁĄKOWY, WĘGLOWIEC, POMPA POŻARNICZA, MACICA, SEJSMOGRAM, DŁAWIEC, NEGACYJNOŚĆ, SYMETRIA, PROFESJA, SZCZURO-WIEWIÓRKA, GEREZA ANGOLAŃSKA, GEREZA KRÓLEWSKA, GŁOŚNIK ELEKTRONICZNY, SWOBODA, RYZYKO INWESTYCYJNE, POMYWAK, WĄTŁOŚĆ, BACHANTKA, MIAŁ, KOMISJA SELEKCYJNA, PERKOZ OLBRZYMI, HYBRYD, ZASTOINA, KRĘCIEK, PALMA, OZONOSFERA, ZBIERACZKA, PIERWOMSZAKOWCE, USŁUGOBIORCA, ZABAWOWOŚĆ, ŚMIERDZIEL, CZYNNOŚCI DOWODOWE, NORMATYWIZM, IMPLIKACJA MATERIALNA, UKŁAD ZAPŁONOWY, GRAF MIESZANY, GALERIA, HENNA, WIDZĄCA, GRAAL, RETRANSLACJA, SZANKIER MIĘKKI, STRAŻ GMINNA, WĘZEŁ ZATOKOWO-PRZEDSIONKOWY, PRZEWODNICZĄCY, ROSZCZENIE ZWROTNE, POZYCJA, ŚPIEW, KILWATER, USPOKAJACZ, ANGIOTENSYNA, PATRONTASZ, NIEDOZWOLONOŚĆ, ?CHOROBA UNVERRICHTA-LUNDBORGA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.545 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CHOROBA PASOŻYTNICZA UKŁADU POKARMOWEGO, KTÓRA JEST WYWOŁANA PRZEZ NICIENIE Z RODZAJU ANCYLOSTOMA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CHOROBA PASOŻYTNICZA UKŁADU POKARMOWEGO, KTÓRA JEST WYWOŁANA PRZEZ NICIENIE Z RODZAJU ANCYLOSTOMA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CHOROBA GÓRNIKÓW choroba pasożytnicza układu pokarmowego, która jest wywołana przez nicienie z rodzaju Ancylostoma (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHOROBA GÓRNIKÓW
choroba pasożytnicza układu pokarmowego, która jest wywołana przez nicienie z rodzaju Ancylostoma (na 15 lit.).

Oprócz CHOROBA PASOŻYTNICZA UKŁADU POKARMOWEGO, KTÓRA JEST WYWOŁANA PRZEZ NICIENIE Z RODZAJU ANCYLOSTOMA sprawdź również:

Palaemonetes varians - europejski gatunek krewetki częściowo słodkowodnej; wyrostek czołowy stosunkowo długi, przezroczysty i pozbawiony pigmentu; górna i dolna jego krawędź ząbkowana, pierwsza para czułków zwieńczona przez 3 wici, z których 2 są zrośnięte u nasady, 2 przednie pary odnóży tułowiowych zaopatrzone w wysmukłe szczypce, mające dość krótką część chwytną ,
austriacki kompozytor i teoretyk muzyki (1883-1959); prekursor techniki dodekafonicznej ,
w naukach przyrodniczych - skupienie (minerałów, roślin, cząstek), wynik procesu agregacji ,
starszy zawodnik, który zakończył już profesjonalną karierę, choć uczestniczy w rozgrywkach organizowanych z myślą o emerytowanych sportowcach ,
drobny ptak z rzędu wróblowatych, owadożerny, około 330gatunków; Eurazja i Afryka ,
pisarz słowacki (1793-1852), ideolog wspólnoty Słowian; „Córa Sławy”, „O literackiej wzajemności” ,
Crepis setosa - gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych ,
jadalny grzyb wiosenny ,
cecha czegoś, co w danym momencie nie spełnia swojego zadania, nie reaguje na aktywujące sygnały, jest bierne ,
cecha czegoś, co jest przeciwne Polsce i Polakom ,
głęboki, dworski ukłon ,
zakończenie lub okucie gafla albo bomu w postaci widełek ,
żałosne głosy ,
rycerz, wróg Maurów ,
baza danych o podmiotach uczestniczących w obrocie gospodarczym ,
biustonosz - element damskiej bielizny służący do przykrywania i podtrzymywania piersi ,
osoba przymusowo przebywająca w określonym miejscu, bez prawa jego opuszczania ,
osoba, która wypowiada się w czyimś imieniu; postać, która przedstawia punkt widzenia autora ,
samochód marki Alfa Romeo ,
miasto na wybrzeżu Morza Bałtyckiego nad Zalewem Kurońskim, w zachodniej części Litwy, położone u ujścia rzeki Dangi do Zalewu Kurońskiego, połączone kanałem z ujściem rzeki Niemen ,
wskaźnik sprzedaży książek ,
wyodrębniony składnik środowiska geograficznego ,
... Wołodyjowski ,
górnik pracujący pod ziemią ,
metoda zatajenia tekstu ,
wypreparowane trofeum łowieckie, rodzaj zwierzęcego popiersia ,
Platysteira cyanea - gatunek ptaka z rodziny krępaczków (Platysteiridae) ,
najmniejszy związek taktyczny stanowiący w wielu armiach podstawową jednostkę bojową wojsk lądowych o wielkości pośredniej między pułkiem a dywizją ,
miasto we Włoszech (Lacjum) w Preapeninach ,
centuria pospolita, Centaurium erythraea - gatunek rośliny z rodziny goryczkowatych; występuje w całej niemal Europie, w Afryce Północnej, na Wyspach Kanaryjskich, w Azji Zachodniej i Środkowej, na Kaukazie i Ałtaju, w Polsce występuje na całym terytorium, ale dość rzadko

Komentarze - CHOROBA PASOŻYTNICZA UKŁADU POKARMOWEGO, KTÓRA JEST WYWOŁANA PRZEZ NICIENIE Z RODZAJU ANCYLOSTOMA. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast