ZJAWISKO POLEGAJĄCE NA TYM, ŻE LODOWIEC NIE ZMIENIA SWOJEGO ZASIĘGU PRZEZ CO NAJMNIEJ KILKA LAT - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POSTÓJ LODOWCA to:

zjawisko polegające na tym, że lodowiec nie zmienia swojego zasięgu przez co najmniej kilka lat (na 13 lit.)



STAGNACJA LODOWCA to:

zjawisko, polegające na tym, że lodowiec nie zmienia swojego zasięgu przez co najmniej kilka lat (na 16 lit.)



Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZJAWISKO POLEGAJĄCE NA TYM, ŻE LODOWIEC NIE ZMIENIA SWOJEGO ZASIĘGU PRZEZ CO NAJMNIEJ KILKA LAT". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.091

KORYTARZYK, ROZTWÓR NASYCONY, LABORATORIUM REFERENCYJNE, RZEZ, ZATOR, HEROSTRATYZM, OŚRODKOWY REGULATOR OBROTÓW, PROGRAMOWANIE CAŁKOWITOLICZBOWE, CZYTANIE WYBIÓRCZE, KARTEL, LUŹNOŚĆ, PĘDNIK STRUMIENIOWY, KONSTYTUCJA, ZASADA EKSTENSJONALNOŚCI, DZIEKANAT, SUBSTANCJA, SĘDZIA KALOSZ, PIECZEŃ, ILUZORYCZNOŚĆ, POPULARNOŚĆ, MATKA ZASTĘPCZA, STYGON, ALTOSTRATUS, TACHOGRAF, AWERROIZM, CZARNI JEŹDŹCY, MASA, ZŁOTÓWA, DOBÓR ROZRYWAJĄCY, PENTADA, WIDŁOZĄB ZIELONY, OZNAJMIENIE, SŁUP, CZERWONA STREFA, WIELKI STEP, KRUCHAWECZKA TWARDOTRZONOWA, KOŃ KARABACHSKI, NIEWYCZERPALNOŚĆ, ABNEGATKA, BLOKADA ALKOHOLOWA, CYKL KSIĘŻYCOWY, POLO, PANDERICHTYS, PSYCHUSZKA, PROSTA, LICENCJA OTWARTA, NIEOSTROŚĆ, KILKAKROTNOŚĆ, BARABAN, SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA, GUMA, BIAŁA ŚMIERĆ, JUWENALIA, ZŁOTE RUNO, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY, CIĄGNIK SIODŁOWY, MOC, RZECZ RUCHOMA, ŻELAZICA, PŁOTKARZ, TRÓJGUZKOWCE, NIESTABILNOŚĆ, UMOWA KONTRAKCYJNA, GOMBROWICZ, KOŃ DOŃSKI, ZNAJDKA, WEKTOROWA WIELKOŚĆ FIZYCZNA, LINIOWA NIEZALEŻNOŚĆ, PACAN, JEDNOSTKA, WSPOMAGACZ, WĘZEŁ KOMUNIKACYJNY, CIAŁO STAŁE, MONDRIAN, CERTYFIKAT INWESTYCYJNY, CENA ZBYTU, PRZYZWOITOŚĆ, ZŁUDZENIE, GEREZA ANGOLAŃSKA, PROKONSUL, OPĘTANIE, ARTYKUŁ WIARY, HALUCYNACJA, ZRZĄDZENIE LOSU, PARADOKS EASTERLINA, KILWATER, PLEŚŃ, KULOMETRIA, UROCYSTOGRAFIA, ANTROPOCENTRYZM, MIGRACJA ZASIŁKOWA, PASAŻ, MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA, ZARAZA RZĘSISTKOWA BYDŁA, DŁUŻNIK SOLIDARNY, RÓŻOWE SŁONIE, CZOŁO, ABNEGAT, LODOWIEC DENDRYTYCZNY, LOWELL, ZAWIEJA, WIRUSY SSRNA-RT, KANAŁ, SOCJALIZM PAŃSTWOWY, NIEJEDNORODNOŚĆ, SAMOGŁOSKA ŚRODKOWA, PROMIEŃ, OBCY, ORMIAŃSKI, PIENIĄDZ BEZGOTÓWKOWY, DEPESZA EMSKA, ROBUR, TRENING, SAMODZIELNOŚĆ, WYRZUT, SUCHAR, ANIMACJA, CHODNIK PRZECIWMINOWY, WADERY, RURKA INTUBACYJNA, BEZBRONNOŚĆ, OPARCIE, REZYDENTURA, KOMISJA NADZWYCZAJNA, WIETRZENIE SOLNE, FECHTY, ROLA, GARNEK PODLODOWCOWY, PARTYKULARNOŚĆ, POZYTYWIZM LOGICZNY, PUNIJCZYK, KWAZIKRYSZTAŁ, JELITODYSZNE, KORZEŃ, NIZIOŁEK, KRATKA ODPŁYWOWA, KĄT POZIOMY, GMERK, NIESTEROWNOŚĆ, PREPPERS, ŚW. PIOTR, MANCA, PRZESŁANIE, IZOMORFIZM, KOMORNIK, PINZGAUER, STAROCERKIEWNOSŁOWIAŃSKI, OSMOZA, SAMOGŁOSKA NISKA, CIAŁKO BIAŁAWE, POZIOM SPOŻYCIA, REGUŁA SAVAGE'A, PIĄTE PRZEZ DZIESIĄTE, AMIDEK, ULOT, ELEMENT NIEROZKŁADALNY, ŚWIDROWIEC, RUGI, ROŚLINA, JASZCZUR PLAMISTY, KORALOWCE WIELOPROMIENNE, CYTODIAGNOSTYKA, OSZCZĘDNOŚĆ, SZKOŁA RODZENIA, ELEGANTKA, EURO, KLAKSON RĘCZNY, KUTNER, TEKST, BEARS, ŚCIANKA WSPINACZKOWA, NAJEZDNIK, JĘZYK PIKTYJSKI, SŁOWA, KRĄŻOWNIK, PIK, PAS, MAPA TURYSTYCZNA, NIDA, NEUTRALNOŚĆ PODATKOWA, IMPERIUM MALAZAŃSKIE, OFF, ZASADA REAFERENCJI, DSS, NOCEK BRANDTA, WULWODYNIA, SZUPINKA, PODODDZIAŁ, RAMIENICA SZCZECINOWATA, SKRZYDEŁKO, WINDAWA, ZABURZENIE BARWNIKOWE SKÓRY, DESZCZ METEORÓW, OPERAT, RELACJA ANTYSYMETRYCZNA, HERNYSTIR, FARBKA, KATANGA, POLONEZ, HAPEK, PARALAKSA, TICINOZUCH, POLIFAG, SZACHY LOSOWE, ADAT, PODNOSZENIE CIĘŻARÓW, ANAGNORYZM, OFERTA WARIANTOWA, PRZENIK, CHAMEFIT, KWAS BEZTLENOWY, DUR RZEKOMY, HERETYCZKA, WYCHODZTWO, PĘCHERZYCA BRAZYLIJSKA, PETRYFIKACJA, TRASZKA GRZEBIENIASTA NADDUNAJSKA, BUDUAREK, NIEPOWODZENIE, ZŁOTA PŁYTA, SYSTEM INSTANCYJNY, UWAŻNOŚĆ, STYL ZAKOPIAŃSKI, REZERWA, KRZESŁO WIEDEŃSKIE, NIEŻYJĄCY, PYTANIE RETORYCZNE, PĘK PROSTYCH, DEKIEL, STAROINDYJSKI, NARNIA, MIKROSKOP ŚWIETLNY, LAMPA DAVY'EGO, GOTHMOG, MYCA, DUET, PLAZMODESMA, KRASNAL, KOZAK REJESTROWY, KREWETKA WIŚLANA, FIGURA, KOCZKODAN ASKANIUS, POHYBEL, OBJAWIENIE PRYWATNE, ATOMOWA JEDNOSTKA MASY, TWIERDZENIA TALESA, KALIMBA, MILLENIUM, PLIOCEN, MIASTO STAROŻYTNE, AKT ADMINISTRACYJNY, POWÓDZTWO WZAJEMNE, BEANIA, WIEK NIEMOBILNY, PISIA, SUGESTIA, DROGA KRZYŻOWA, ŹRÓDŁO TERMALNE, MAŁY CZŁOWIEK, SZOK CENOWY, STAN STACJONARNY, CZOŁO LODOWCA, KAZUISTA, KOLUR, ODKŁADNICA, SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA, FACELIOWATE, INTERPRETATOR, FARBOWANY LIS, PŁUG WIRNIKOWY, MŁODOGRAMATYCY, KRAKOWIAK, BIURO PARLAMENTARNE, TANCERZ, OBSŁUGA, AWANSE, SPÓŁKA CÓRKA, PROKARBAZYNA, KIEŁKOWNIK, JĘZYK PIECZYŃSKI, ALBA, MODRASZEK REBELA, BAJA, JANTAZAUR, ŚWIATŁO, MECHANIZM SKRĘTU, ATLASKOPKOZAUR, IKRZYSKO, CEREMONIAŁ, MODRASZEK ALKON, ŚNIEĆ, POLE BRAMKOWE, NAJDUCH, GARIBALDCZYK, MONITOR, DYSTROFIA MIĘŚNIOWA BECKERA, APARAT KRYTYCZNY, PARADOKS RUSSELLA, BALETKA, ?AMH.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.091 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZJAWISKO POLEGAJĄCE NA TYM, ŻE LODOWIEC NIE ZMIENIA SWOJEGO ZASIĘGU PRZEZ CO NAJMNIEJ KILKA LAT się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ZJAWISKO POLEGAJĄCE NA TYM, ŻE LODOWIEC NIE ZMIENIA SWOJEGO ZASIĘGU PRZEZ CO NAJMNIEJ KILKA LAT
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POSTÓJ LODOWCA zjawisko polegające na tym, że lodowiec nie zmienia swojego zasięgu przez co najmniej kilka lat (na 13 lit.)
STAGNACJA LODOWCA zjawisko, polegające na tym, że lodowiec nie zmienia swojego zasięgu przez co najmniej kilka lat (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POSTÓJ LODOWCA
zjawisko polegające na tym, że lodowiec nie zmienia swojego zasięgu przez co najmniej kilka lat (na 13 lit.).
STAGNACJA LODOWCA
zjawisko, polegające na tym, że lodowiec nie zmienia swojego zasięgu przez co najmniej kilka lat (na 16 lit.).

Oprócz ZJAWISKO POLEGAJĄCE NA TYM, ŻE LODOWIEC NIE ZMIENIA SWOJEGO ZASIĘGU PRZEZ CO NAJMNIEJ KILKA LAT sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - ZJAWISKO POLEGAJĄCE NA TYM, ŻE LODOWIEC NIE ZMIENIA SWOJEGO ZASIĘGU PRZEZ CO NAJMNIEJ KILKA LAT. Dodaj komentarz

3+2 =

Poleć nas znajomym:

x