DINOCEPHALOSAURUS - RODZAJ DŁUGOSZYJEGO WODNEGO GADA Z RZĘDU PROTOROZAURÓW, ŻYJĄCEGO W TRIASIE, OKOŁO 230 MLN LAT TEMU; PIERWSZĄ ODNALEZIONĄ SKAMIENIAŁOŚCIĄ DINOCEFALOZAURA BYŁA CZASZKA ODKRYTA W 2002 W POBLIŻU XINMIN W CHIŃSKIEJ PROWINCJI GUIZHOU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DINOCEFALOZAUR to:

Dinocephalosaurus - rodzaj długoszyjego wodnego gada z rzędu protorozaurów, żyjącego w triasie, około 230 mln lat temu; pierwszą odnalezioną skamieniałością dinocefalozaura była czaszka odkryta w 2002 w pobliżu Xinmin w chińskiej prowincji Guizhou (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DINOCEPHALOSAURUS - RODZAJ DŁUGOSZYJEGO WODNEGO GADA Z RZĘDU PROTOROZAURÓW, ŻYJĄCEGO W TRIASIE, OKOŁO 230 MLN LAT TEMU; PIERWSZĄ ODNALEZIONĄ SKAMIENIAŁOŚCIĄ DINOCEFALOZAURA BYŁA CZASZKA ODKRYTA W 2002 W POBLIŻU XINMIN W CHIŃSKIEJ PROWINCJI GUIZHOU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.379

PIENIĄŻEK, MORENIA PAWIOOKA, KMINEK, PRAMIĘSOŻERNE, BIELACZEK, SOWNIK WĄSATY, GAŁĘZIAK, TECZKA, PURANA, PROBÓWKA, ARTYLERIA ATOMOWA, KURA, WYDRZYK, JEZIORO POLJOWE, ROKIETOWATE, KANNA, ZNACZEK, OPCJA BARIEROWA, WILK PSZCZELI, LEGO, PODKOWIEC ŚRÓDZIEMNOMORSKI, TABORET, ORANGUTAN, MMO, CZECZOTKA, WZORZEC ANALITYCZNY, MOKRADŁOSZKA, WIĄZANIE JONOWE, HURTOWNIA, UŁANKA, UTSJOKI, SHEYANG, RAK AMERYKAŃSKI, ASTER WIDEŁKOWATY, BAN, TAJWANIA KRYPTOMERIOPODOBNA, PRZELOTNICE, DRĘTWOKSZTAŁTNE, MLECZ, KAJMAN CUVIERA, NOCEK WĄSATEK, SNUTKA GOLIŃSKA, CETIOZAUR, MRÓWNIK, PAMIĘTNIK, GRZYB, KURKA, BYDŁO DOMOWE, BATERIA WANNOWA, KAMPOZAUR, LAMA, KACZKA KRAKWA, GMINA GÓRNICZA, ALGORYTM GENETYCZNY, AMEBA, CANNELLONI, AKWITAN, BAWEŁNICA, WOKALIZA, PROSIONKOWATE, MONTREAL, FLAGRUM, ANASTROFA, ŻÓŁWIAK WĄSKOGŁOWY, DYSCYPLINA, SYMPOZJUM, WISIOREK, ŚLIZGUNOWATE, TUKOTUKI, TORFOWISKO NISKIE, PŁATKONOSY, ZIEMNODROZDY, GIZARMA, AKUMULATOR ZASADOWY, KONGER, KIRENGESZOMA, PŁOŻYMERZYK, KUNINGAMIA, SZYNSZYLA MAŁA, CHEŁBIA, FRYZYJSKI, KONIK POLNY, ATHABASKA, TYGRZYK, OLIWKA, POTOS, WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA, SPICCATO, SZEW WĘGŁOWY, ŚNIEGOWIEC, PRADRAPIEŻNE, VERAIKON, WIEK NIEMOBILNY, WŁOSÓWKA, KRZEMIAN WYSPOWY, PĘPOWNIK, AŻUR, ZMIERZCHNIK, KIEŁŻ BAŁKAŃSKI, EODICYNODON, ARCHEOWENATOR, PALUDAMENT, KARDYNAŁ, JEDNORÓG, SZONIZAUR, BAJKA TERAPEUTYCZNA, LEIOPELMA, SZAMPION, SCHIZOFRENIA KATATONICZNA, TURKANA, GRUCHACZ, TURZYCA, KARTA PRZEDPŁACONA, STEPNIARKA ŚREDNIA, WSPÓLNICTWO, TARCZOWIEC ŻÓŁTOGARDŁY, KRASNOLICA, BEŁKACZEK ZALEWOWY, HUSI, RING, JANTAZAUR, PUSTYNNIK, ŻÓŁW SŁONIOWY, WÓŁ PIŻMOWY, BARANEK, DANINA, JACHALERIA, KWILMEZAUR, GLAZURA, CIERLIK, FRYNOSOMA SZEROKONOSA, WYKSZTAŁCENIE ZASADNICZE ZAWODOWE, EUSKELOZAUR, KRZEMIAN ŁAŃCUCHOWY, CYRANKA, SZARADA, UGÓR, POTRZOS, BEZJĘZYKOWE, ŻYTO, KULIK, FRAK, KAWAGOE, RATYNA, JEEP, HYIA, BOMBA LOTNICZA, ZINJANTROP, KOŃ TURKMEŃSKI, HAPTODUS, TUPUKSUARA, GWIAZDA ELEKTROSŁABA, KOLCZYKOWIEC SŁONACZEK, BALKONETKA, GUAWA, MIECHEROWATE, OBROTÓWKA, BOGOR, OKULARY TRÓJWYMIAROWE, PANGSZURA INDYJSKA, LOSILLAZAUR, ASSEN, STRZEMIĘ, PUMPERNIKIEL, MEWA TAJMYRSKA, AGUILAS, WOLE OCZY, MORLESZ, SPACJA, KALAMBUR, WKŁAD OSZCZĘDNOŚCIOWY, ŻEGLAREK, LAMPA BENZYNOWA, KRUSZYNA, TRADESKANCJA, LŚNIAK SZMARAGDEK, HARCERZ ORLI, CYRANKA ZWYCZAJNA, AGATIS, ANTENA FERRYTOWA, TOPIK, JAMBI, LABOKANIA, KARATE, ZAJĄCOWATE, ALMIKOWATE, JAMRAJ, REMINGTON, SOSNA TROPIKALNA, MOA, THIES, KAMELEON FISCHERA, PROWINCJONALISTA, RODZAJ MĘSKONIEŻYWOTNY, OSTRACYZM, RZEMLIK, KARABAN, LOTOKOT, LODÓWKA, REMIZA, TEST, NAPROMIENNIK, TYTANOZAUROKSZTAŁTNE, KONTAKT, KALKA TECHNICZNA, HOMAR, KORONA, DRACHMA, PUNKT ODNIESIENIA, KOSMATKA ŻÓŁTAWA, MRÓWKOJADEK, LISZAJ RUMIENIOWATY, BEZROBOCIE NEOKLASYCZNE, PAS KOALICYJNY, SZAPA, MARGELAN, WAPITI, LANCASTEROWIE, SINUSONAZ, TAKKA, BREWICERATOPS, AKSJOMAT INDUKCJI, WOLEMIA SZLACHETNA, DIAPSYD, DRAGA, GENUZAUR, TRINAKSODON, SIDLISZ PIWNICZNY, FUGA, KOŚNIK, ZESPÓŁ LĘKU UOGÓLNIONEGO, PIŻMIK TRÓJSTĘPKOWY, SZKIEŁKO ZEGAROWE, PASTERSTWO, GLINA MORENOWA, GZIK, KOZAK, BORSUKI WORKOWATE, GROTBRAMPADUNA, PALUDAMENT, SKAWINA, PAJĄKI, JĘZYK GALICYJSKI, DRIOPITEK, SALMONELLA, RDESTNICZKA, ŚLEPY KOSZTORYS, KRYSTALIZATOR, PROSIONEK, WIDMO OSCYLACYJNO-ROTACYJNE, PRÓBA TUBERKULINOWA, AMI, ŻÓŁW KILOWATY, KARA TALIONU, NAMIESTNIK, APATOZAUR, RZODKIEW, BAMBUS, PODWOIK, CZERWOŃCZYK ŻAREK, TYTOŃ, FILIACJA, LIROGON SKROMNY, ARTURDAKTYL, JASZCZURKA LILFORDA, SAMOPAŁ, HAFT KRZYŻYKOWY, IRRADIACJA, SZUM, NIMFA, DETEKTOR AKTYWACYJNY, HEVIZ, SCENOPISARSTWO, ZATOKA, KAPUSTA KWASZONA, SKRYTOSKRZELNE, TABAKIERKA, JĘZYK ROSYJSKI, KRYL, KAWON, EKRANOPLAN, STEROWIEC PÓŁSZKIELETOWY, NIELEGAL, CZEPIGI, WYCHUCHOL ROSYJSKI, WOK, EGIROZAUR, KUNMING, PLATYCERATOPS, DRAMA, EMYDOPS, AGAMA PERSKA, BOREALOZAUR, PIŁONOS, PORTFEL ELEKTRONICZNY, EMPIRYZM GENETYCZNY, TRZMIELAK MNIEJSZY, IMELMAN, ENDOMORFIZM FROBENIUSA, ?ASTRACHAN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.379 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DINOCEPHALOSAURUS - RODZAJ DŁUGOSZYJEGO WODNEGO GADA Z RZĘDU PROTOROZAURÓW, ŻYJĄCEGO W TRIASIE, OKOŁO 230 MLN LAT TEMU; PIERWSZĄ ODNALEZIONĄ SKAMIENIAŁOŚCIĄ DINOCEFALOZAURA BYŁA CZASZKA ODKRYTA W 2002 W POBLIŻU XINMIN W CHIŃSKIEJ PROWINCJI GUIZHOU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DINOCEPHALOSAURUS - RODZAJ DŁUGOSZYJEGO WODNEGO GADA Z RZĘDU PROTOROZAURÓW, ŻYJĄCEGO W TRIASIE, OKOŁO 230 MLN LAT TEMU; PIERWSZĄ ODNALEZIONĄ SKAMIENIAŁOŚCIĄ DINOCEFALOZAURA BYŁA CZASZKA ODKRYTA W 2002 W POBLIŻU XINMIN W CHIŃSKIEJ PROWINCJI GUIZHOU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DINOCEFALOZAUR Dinocephalosaurus - rodzaj długoszyjego wodnego gada z rzędu protorozaurów, żyjącego w triasie, około 230 mln lat temu; pierwszą odnalezioną skamieniałością dinocefalozaura była czaszka odkryta w 2002 w pobliżu Xinmin w chińskiej prowincji Guizhou (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DINOCEFALOZAUR
Dinocephalosaurus - rodzaj długoszyjego wodnego gada z rzędu protorozaurów, żyjącego w triasie, około 230 mln lat temu; pierwszą odnalezioną skamieniałością dinocefalozaura była czaszka odkryta w 2002 w pobliżu Xinmin w chińskiej prowincji Guizhou (na 14 lit.).

Oprócz DINOCEPHALOSAURUS - RODZAJ DŁUGOSZYJEGO WODNEGO GADA Z RZĘDU PROTOROZAURÓW, ŻYJĄCEGO W TRIASIE, OKOŁO 230 MLN LAT TEMU; PIERWSZĄ ODNALEZIONĄ SKAMIENIAŁOŚCIĄ DINOCEFALOZAURA BYŁA CZASZKA ODKRYTA W 2002 W POBLIŻU XINMIN W CHIŃSKIEJ PROWINCJI GUIZHOU sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - DINOCEPHALOSAURUS - RODZAJ DŁUGOSZYJEGO WODNEGO GADA Z RZĘDU PROTOROZAURÓW, ŻYJĄCEGO W TRIASIE, OKOŁO 230 MLN LAT TEMU; PIERWSZĄ ODNALEZIONĄ SKAMIENIAŁOŚCIĄ DINOCEFALOZAURA BYŁA CZASZKA ODKRYTA W 2002 W POBLIŻU XINMIN W CHIŃSKIEJ PROWINCJI GUIZHOU. Dodaj komentarz

9+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast