RODZAJ ZWĘŻKI, CIENKA TARCZA, DYSK Z OTWOREM W ŚRODKU WMONTOWYWANY W PRZEWÓD W TAKI SPOSÓB, ŻE OŚ OTWORU POKRYWA SIĘ Z OSIĄ PRZEWODU, STOSOWANA DO DŁAWIENIA PRZEPŁYWU W PRZEWODZIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KRYZA to:

rodzaj zwężki, cienka tarcza, dysk z otworem w środku wmontowywany w przewód w taki sposób, że oś otworu pokrywa się z osią przewodu, stosowana do dławienia przepływu w przewodzie (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KRYZA

KRYZA to:

sztywny, fałdowany, znacznej wielkości, okrągły kołnierz, popularny był w XVI i XVII w (na 5 lit.)KRYZA to:

część łuski nabojowej zapewniająca prawidłowe położenie naboju w komorze nabojowej i miejsce zahaczenia pazura wyciągu, ułatwiając usunięcie łuski z komory nabojowej po oddaniu strzału (na 5 lit.)KRYZA to:

względnie szeroki brzeg tylnej części głowy gadów, który może posiadać szkielet kostny (jak u dinozaurów z grupy marginocefali) lub chrzęstny (jak u agamy kołnierzastej, australijskiej jaszczurki, u której na rusztowaniu chrzęstnym rozpościerają się płaty skórne) (na 5 lit.)KRYZA to:

kołnierz, występ na powierzchni elementu konstrukcyjnego otaczający go na całym obwodzie, który umożliwia połączenie dwóch elementów (kołnierz złączny) lub oparcie jednego na drugim (kołnierz oporowy) (na 5 lit.)KRYZA to:

rodzaj poprzecznie umieszczanego dookoła czegoś elementu, który stanowi przeszkodę, odgradza wyżej położoną część powierzchni obiektu od niżej położonej (na 5 lit.)KRYZA to:

tarcza z otworem w środku umieszczana w przewodzie rurowym do tłumienia przepływu czynnika np. ciepłej wody (na 5 lit.)KRYZA to:

marszczony lub fałdowany kołnierz z koronki noszony do ubiorów kobiecych i męskich w XVI-XVII w - KREZA (na 5 lit.)KRYZA to:

dawny sztywny kołnierz (na 5 lit.)KRYZA to:

kołnierz łączący rury (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ ZWĘŻKI, CIENKA TARCZA, DYSK Z OTWOREM W ŚRODKU WMONTOWYWANY W PRZEWÓD W TAKI SPOSÓB, ŻE OŚ OTWORU POKRYWA SIĘ Z OSIĄ PRZEWODU, STOSOWANA DO DŁAWIENIA PRZEPŁYWU W PRZEWODZIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.672

PRZESYŁ, WIZAŻYSTA, PŁUCNICA, LORNION, TUSZ, PODŚCIÓŁKA TŁUSZCZOWA, POŻOGA, BAZA ZAOPATRZENIOWA, CZELADNIK, LEKCJA POGLĄDOWA, KATEGORIA PIÓRKOWA, FIZA, ŚLIWA, KRUPCZATKA, SITNICZKA SZCZECINOWATA, KANALIK, PAWANA, LODOWIEC SZELFOWY, OZ, GŁOWA CUKRU, KACZKA, KRONIKARKA, STUDIUM, TASZCZYN PSZCZELI, PROZODIA, MLECZARZ, IDEALISTKA, TRYB ŻYCIA, GRAMATYKA, KARTAGIŃSKI, CZESKI, PARAKAPPACYZM, POWRÓT, NONET, ŻOŁDAK, FIRMAMENT, LOT ŚLIZGOWY, NATURALIZM, AZYL, MIĘSIEŃ DWUGŁOWY, PRZEWÓD GRZEJNY, TAKT TRÓJDZIELNY, POMÓR, PROFESOR, OWOCNICA, ODLEWARNIA, RADIOMECHANIK, LUSTRO, PŁASZKA, PAWĘŻ, KOMÓRKA KERRA, RULETKA, OBRÓT PUBLICZNY, ROCK'N'ROLL AKROBATYCZNY, PRZEPOJA, DOWÓD NIE WPROST, AGENT, ŁOPATKA, PRODUKT LECZNICZY, MORFOFONEMIKA, OBRÓBKA SKRAWANIEM, MARTWOTA, PANEWKA, GASIWO, GŁOWA GORGONY, KIERZYNKA, PNEUMATOLIZA, KOSMATEK, NOWOWIERCA, NIETOLERANCYJNOŚĆ, JAKUBKA, PÓŁNOCNY ZACHÓD, WOJSKA RAKIETOWE, INFORMATYKA KWANTOWA, PAPROTKOWATE, HOLTER EKG, STRASZAKOWATE, REGENT, RÓŻA PUSTYNI, DZIESIĄTKA, STAROUKRAIŃSKI, SKRZYWDZONY, MASZYNKA DO GOLENIA, KAPRYŚNIK, KALORMEN, WALUTA BAZOWA, TERMINAL NAFTOWY, KRYSZNAIZM, BIDON, KLARK, ŻYWIOŁOWOŚĆ, SAMOSTRZAŁ, KRÓLEWICZĄTKO, KAULIKARPIA, MORESKA, PERYPATETYK, AKUMULATOR ELEKTRYCZNY, MIECHERA, GEST TEATRALNY, SZARA MYSZKA, WZROST, PRZESŁUCHANIE, DORADA, PSYCHIATRIA, BEZPOSTACIOWOŚĆ, FORMA, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, JEŁOP, RZECZY OSTATNIE, SZMERONIA, POSTĘPACTWO, BEZPIECZEŃSTWO ZEWNĘTRZNE, GANGLIOZYDOZA GM2, WYCIĄG, AWANTUROWANIE SIĘ, FLAK, CHOINA, LORETANKA, RADIOBIOLOG, SKANINGOWY MIKROSKOP POLOWY, PARTIA KATALOŃSKA, PROGRAMOWANIE DYNAMICZNE, PRĘŻNOŚĆ, PTIFURY, DINOCEFALOZAUR, CEDRZYNIEC, ZWIĄZKOWIEC, MAFIJNOŚĆ, WSPÓŁDŹWIĘCZNOŚĆ, JAMÓN, KOŁO HERMENEUTYCZNE, OBIEKTYW, EDYKUŁA, ZACHOWANIE, TERAPENA, TOBOŁKI, TRZĘSIEC MEKLEMBURSKI, PLEUSTOFIT, ROLADA, TANK, NIDERLANDZKI, MRAŹNICA, DYSTYCH, ÓSMY CUD ŚWIATA, ZLEWKA, PŁYN RINGERA, ROZBÓJNIK, FTYZJOLOG, POWTÓRZENIE, BANDEROLA, ORCZYK, TOP, ZNAK ZAPYTANIA, NAROŻNICA, MIKSER, STRZAŁECZKA, ROZCHODNIACZEK, OKRES WEGETACYJNY, TRZĘSIENIE ZIEMI, ŁUT, TRAGIZM, KOSZTORYS NAKŁADCZY, AKTYWNOŚĆ, ODĘCIE, RACJONALIZM, GÓRY KOPUŁOWE, WELWET, PIÓROPUSZNIK, SĄD GRODZKI, WZW D, NIESUBTELNOŚĆ, PIZZERIA, ŚNIEŻYCA, TAJEMNICZOŚĆ, TEOGONIA, KOŹLAK, KRYJÓWKA, WYPAD, RADIOWIEC, NIEPOKORNOŚĆ, PAS PLANETOID, SKAMIENIAŁOŚĆ PRZEWODNIA, OSKARD, BARCHAN, SPÓŁGŁOSKA TWARDA, TUJOWIEC, BAKTERIA GRAM-UJEMNA, SZCZEP, MODELARSTWO LOTNICZE, RAMKA, GRAF PLANARNY, WEKA, OŻYWIENIEC, ODGŁOS, POŻYTECZNY IDIOTA, TERAPIA HUMANISTYCZNO-EGZYSTENCJALNA, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-6, FOLA, KANAPKA, MIETLORZ, WOREK REZONANSOWY, LITRÓWKA, FURIOSO, WĘDRÓWKA, ODRĘTWIENIE, MIASTECZKO, PŁYWACZEK, ALGEBRA LINIOWA, MĘSIEŃ TRAPEZOWY, RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, DYSZEL, KNEL, GABLE, FUTURE PROGRESSIVE, KRÓCIEC, GRASICA, ZWODNICA, KUCHNIA GAZOWA, ACID WESTERN, SEKRETARZYK, NIERELIGIJNOŚĆ, FLET NOSOWY, TĘPOLISTKA, PRZEDMIAR, KINGORIA, OBRONA BAŁTYCKA, TARCZKA, TERMIT, MUŚLIN, REAKCJA ZAPALNA, HISTORYZM, OPONA BALONOWA, CHAŁTURNICTWO, KRZYŻYK, WEŁNA, MYLAR, KOLEJ, EPONIM, RECEPTOR WĘCHOWY, APLIKACJA ADWOKACKA, PRÓBÓWKA, ZASUWA, RATOWNICTWO GÓRNICZE, IBERYSTYKA, BAGIETKA, TANGO, PCHŁA MORSKA, SAPER, KILKA ZWYCZAJNA, ŻACHWY, CZUBAJKA, ZATRZYMANIE, TRIMER, FUNKCJA BORELOWSKA, CHEMOTROPIZM UJEMNY, GRAB, SZPANERSTWO, ELEKTRYCZNOŚĆ, BOJOWOŚĆ, SZKOŁA ANTIOCHEŃSKA, ANDRUS, JAZZÓWKA, NASTĘP, CIEMNOTA, DISNEY, PLIOZAUR, PĘTÓWKA, HORMON ANTYMILLEROWSKI, BARWA HERALDYCZNA, KARATEKA, MIĘTA, PRINT, METEOR, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE SZEREGOWE, ZBIÓRKA, CELUROID, CAKE-WALK, KĄT DEPRESJI, FARMACEUTA, WIEK PRZEDPRODUKCYJNY, OBLAK, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, MIKROFON DYNAMICZNY, ŻAKIET, ROZMODLENIE, TARCZA, KABAB, ARGYROZAUR, TEATR, BASKINA, RODZAJ, SOCZEWKA SCHODKOWA, TABLICA PRAWDY, TAKSON, CIĄG KOMINOWY, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, RAPTULARZ, PEDET, WSTAWKA, ?ASFALT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.672 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ ZWĘŻKI, CIENKA TARCZA, DYSK Z OTWOREM W ŚRODKU WMONTOWYWANY W PRZEWÓD W TAKI SPOSÓB, ŻE OŚ OTWORU POKRYWA SIĘ Z OSIĄ PRZEWODU, STOSOWANA DO DŁAWIENIA PRZEPŁYWU W PRZEWODZIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ ZWĘŻKI, CIENKA TARCZA, DYSK Z OTWOREM W ŚRODKU WMONTOWYWANY W PRZEWÓD W TAKI SPOSÓB, ŻE OŚ OTWORU POKRYWA SIĘ Z OSIĄ PRZEWODU, STOSOWANA DO DŁAWIENIA PRZEPŁYWU W PRZEWODZIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KRYZA rodzaj zwężki, cienka tarcza, dysk z otworem w środku wmontowywany w przewód w taki sposób, że oś otworu pokrywa się z osią przewodu, stosowana do dławienia przepływu w przewodzie (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KRYZA
rodzaj zwężki, cienka tarcza, dysk z otworem w środku wmontowywany w przewód w taki sposób, że oś otworu pokrywa się z osią przewodu, stosowana do dławienia przepływu w przewodzie (na 5 lit.).

Oprócz RODZAJ ZWĘŻKI, CIENKA TARCZA, DYSK Z OTWOREM W ŚRODKU WMONTOWYWANY W PRZEWÓD W TAKI SPOSÓB, ŻE OŚ OTWORU POKRYWA SIĘ Z OSIĄ PRZEWODU, STOSOWANA DO DŁAWIENIA PRZEPŁYWU W PRZEWODZIE sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - RODZAJ ZWĘŻKI, CIENKA TARCZA, DYSK Z OTWOREM W ŚRODKU WMONTOWYWANY W PRZEWÓD W TAKI SPOSÓB, ŻE OŚ OTWORU POKRYWA SIĘ Z OSIĄ PRZEWODU, STOSOWANA DO DŁAWIENIA PRZEPŁYWU W PRZEWODZIE. Dodaj komentarz

5+3 =

Poleć nas znajomym:

x