ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY ZWIĄZKÓW NIEORGANICZNYCH, KTÓREGO WŁAŚCIWOŚCI SĄ ZBLIŻONE DO SOLI; SKŁADA SIĘ Z JEDNOUJEMNEGO ANIONU BOROWODORKOWEGO I KATIONU METALU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BOROWODOREK to:

związek chemiczny z grupy związków nieorganicznych, którego właściwości są zbliżone do soli; składa się z jednoujemnego anionu borowodorkowego i kationu metalu (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY ZWIĄZKÓW NIEORGANICZNYCH, KTÓREGO WŁAŚCIWOŚCI SĄ ZBLIŻONE DO SOLI; SKŁADA SIĘ Z JEDNOUJEMNEGO ANIONU BOROWODORKOWEGO I KATIONU METALU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.869

KOLIBER, CHAŁTURNICTWO, FORMALIZACJA, ODDANIE, PRZEDSIĘBIORCZYNI, NIEUCHWYTNOŚĆ, ŁUSKA, NIEZGŁĘBIONOŚĆ, KRZEMOWODÓR, MIRISZJA, STUKACZ, ROSZCZENIOWOŚĆ, BIURO, SŁONIOWATE, WIECZÓR PANIEŃSKI, ELEKTRODA KALOMELOWA, GRUCZOŁ OPUSZKOWO-CEWKOWY, MIĘSOŻERSTWO, DEKANTER, HEPTAPTYK, LAKIER DO WŁOSÓW, EPIKUREIZM, NEDKOLBERTIA, PŁOMYCZEK, CHOROBA ZWYRODNIENIOWA, PRZERYWACZ BLOKADY, BYK SYCYLIJSKI, PIĘCIOBÓJ, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, ŚRODEK ODWOŁAWCZY, ODSZCZEPIEŃSTWO, MIMETYZM, CIUCIUBABKA, ARESZT, WYKRAWACZ, KOD DWÓJKOWY, ŻÓŁWIE, BENZYLOPENICYLINA, OKSYM, MIĘKKI RESET, MOTYLEK, WAHADŁO SEKUNDOWE, WACHTA, NERWICA NIEDZIELNA, PRAWIDŁO, TIOL, BIGOS PO SIECIEBORZAŃSKU, TARŁO, CHINA, WOJSKA INŻYNIERYJNE, TRÓJSKOK, IMPOTENCJA, HANDLARZ, SODA, LIMO, PRZESYP, DOBROĆ, FLUWIOGLACJAŁ, ŻYŁA NADBRZUSZNA DOLNA, ZAPROSZONY, GORETEKS, CYMBAŁY, WIATRAK, BIEG ALPEJSKI, JAJKO W KOSZULCE, ZATRZYMANIE SIĘ, KASTRAT, DUJKER ZEBROWATY, STAN TRZECI, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, KRĘGOWIEC, ROK PODATKOWY, PŁAST BRZOZOWIEC, SKAZA MOCZANOWA, SETER SZKOCKI, ŁACIŃSKI, CZARNA SOTNIA, URETAN, SUPERNOWA TYPU IB, BEZWŁAD, MATRYCA LOGICZNA, DYFERENCJACJA, PUNKT KOPULACYJNY, BEŁKACZEK POSPOLITY, POJAZD CZŁONOWY, KONWENCJONALIZM, REPOZYCJA, KAPISTA, CŁO OCHRONNE, WŚCIEKŁY PIES, WARZELNIA SOLI, DZIEŻKA, HUTA SZKŁA, SPAWACZ, LÓD FIRNOWY, TRAWERS, HARD CORE, FRUWANIE, DRAMAT, ZABÓR, REJESTRANT, CZERWONOKRZEW, WIDEŁKI, JEDWABNIK, ZYCH, NARZĄD RODNY, BANKSTER, PROTETYKA, CIŚNIENIE AKUSTYCZNE, POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE, SZABAŚNIK, CHROMOGEN, MUZYKA KONKRETNA, DEGRADACJA, ŁAPADŁO, SREBRNA PAPROĆ, ACYDURIA MEWALONIANOWA, READMISJA, ZBIORNIK, CZAKRA, NOTACJA MUZYCZNA, PASIBRZUCH, KASZUBSKI, PATRIARCHAT, ENZYM RESTRYKCYJNY, WRAŻENIE, ZAPADANIE GRAWITACYJNE, KORPUS, SZEWCZYNA, MASZYNA TURINGA, FILM NOIR, KOMPANIA WARTOWNICZA, JAMNIK, ESTAZOLAM, ZAPALCZYWOŚĆ, GAZ ZIEMNY, EGZOSZKIELET, HISTORIA SZTUKI, AWANGARDYZM, DOWÓD POŚREDNI, KUWERTURA, TECHNIKA CYFROWA, PRZEŚMIEWKA, RYNEK DETALICZNY, BRAMKA SAMOBÓJCZA, CHRONOMETR, POLITYK, ZARANIE, SEN, GREKA, UCZEŃ, SZARMANTERIA, PROLEK, KONCHYLIOLOGIA, ZAGRANIE, KOŚCIÓŁ ZIELONOŚWIĄTKOWY, MAJOWY PRACOWNIK, WIĘZADŁO KRZYŻOWE PRZEDNIE, ŚNIEG, STRZEMIĘ, WIATR SŁONECZNY, HAMBURGER, HISTERYK, UŚMIECH, KOGUT GALIJSKI, CHLOROMETAN, KOK, STONKA, FLUORESCENCJA, MIERNICZY, TUBA, STRZAŁA EROSA, DIETA, FIZYKA PLAZMY, MAMUT CESARSKI, KANGUR, FIBROMIALGIA, FILM DROGI, BEZPŁUCNIKOWATE, NATURA, EKSPANSYWNOŚĆ, BRUZDKOWANIE, ROMANISTA, SUPORT, PLUTON, NIEUDOLNOŚĆ, STREFA KONWEKTYWNA, ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA, AGRAFON, PRZĘDZIWO, THINK TANK, ADBLOCK, NIEWZRUSZALNOŚĆ, ASTRONOMIA NEUTRINOWA, MIASTECZKO ROWEROWE, LAWENDA FRANCUSKA, ASTROFIZYKA, TOPIALNIA, BERBER, POLEWA, PROJEKT UNIJNY, DYKTATURA, MATERIAŁ PIROTECHNICZNY, SIATKOWIEC, ANGLOSASKI, KAMICA NERKOWA, FOKUS, BANK INWESTYCYJNY, PAPRYKARZ SZCZECIŃSKI, ODDZIAŁ SEPTYCZNY, HUMANIZM, PROCES FIZJOLOGICZNY, ZAPLOT, SALICYLAN, SZWARCOWNIK, PASKUDNIK, CIEPŁE KRAJE, KANAŁ TEMATYCZNY, NEUROTRANSMITER, HARMONIJKA, HALLING, ZAKAZ STADIONOWY, CZESKI, KAWALERIA, KADŹ, FARMACJA STOSOWANA, KASJER, SYDERYT, ZWIERAK MIKROFALOWY, SPEAKER, STACJA REDUKCYJNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA, MER, CARLSBAD, PRĄD ZMIENNY, BOLA, SYJON, OSIOWIEC, ZGIEŁK, WSTAWKA, AKREDYTOWANIE SIĘ, CHOROBA UHLA, WIELKI STEP, DEBIUT ZAMKNIĘTY, TURANIEC, ROŚLINA NASIENNA, AMULET, FILEMON BRĄZOWY, CHONDRA, DOROŻKARSTWO, SIARCZAN(VI) BARU, GLINA LODOWCOWA, BYLICA BOŻE DRZEWKO, POLIEUPLOID, ZEGAR WODNY, CZEKAN, ŁUPEK, EP, SPOTKANIE MODLITEWNE, AUDIOTEKST, OSSUARIUM, CHŁOPAK DO BICIA, SUCHORYT, KOSMATEK, PERCHA, SOS MALTAŃSKI, NIEOPANOWANIE, ARGON, ŚRUBA O ZMIENNYM KĄCIE NATARCIA, SOLARIUM, ALLEN, GRZYB NIEJADALNY, TUNEL, MISTRZOSTWO, WEKTOR JEDNOSTKOWY, STOLARKA OTWOROWA, BOCZEK, NOSOWOŚĆ, AGENT ROZLICZENIOWY, KUMOSZKA, BEETHOVEN, ENCYKLOPEDYSTA, SKŁADANKA, ZWIERZĘ FUTERKOWE, JĘZYK PORTUGALSKI, KRATA VICHY, APRIORYZM, GOL SAMOBÓJCZY, ARYTMETYZACJA, FONETYKA AKUSTYCZNA, SKAFANDER, PIEKARNIA, SOJUSZ, PRZEZNACZENIE, GRYZEK, ZAPALENIE, MAKARON, HALON, FANDANGO, ?SERTRALINA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.869 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY ZWIĄZKÓW NIEORGANICZNYCH, KTÓREGO WŁAŚCIWOŚCI SĄ ZBLIŻONE DO SOLI; SKŁADA SIĘ Z JEDNOUJEMNEGO ANIONU BOROWODORKOWEGO I KATIONU METALU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY ZWIĄZKÓW NIEORGANICZNYCH, KTÓREGO WŁAŚCIWOŚCI SĄ ZBLIŻONE DO SOLI; SKŁADA SIĘ Z JEDNOUJEMNEGO ANIONU BOROWODORKOWEGO I KATIONU METALU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BOROWODOREK związek chemiczny z grupy związków nieorganicznych, którego właściwości są zbliżone do soli; składa się z jednoujemnego anionu borowodorkowego i kationu metalu (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BOROWODOREK
związek chemiczny z grupy związków nieorganicznych, którego właściwości są zbliżone do soli; składa się z jednoujemnego anionu borowodorkowego i kationu metalu (na 11 lit.).

Oprócz ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY ZWIĄZKÓW NIEORGANICZNYCH, KTÓREGO WŁAŚCIWOŚCI SĄ ZBLIŻONE DO SOLI; SKŁADA SIĘ Z JEDNOUJEMNEGO ANIONU BOROWODORKOWEGO I KATIONU METALU sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY ZWIĄZKÓW NIEORGANICZNYCH, KTÓREGO WŁAŚCIWOŚCI SĄ ZBLIŻONE DO SOLI; SKŁADA SIĘ Z JEDNOUJEMNEGO ANIONU BOROWODORKOWEGO I KATIONU METALU. Dodaj komentarz

4+7 =

Poleć nas znajomym:

x