CZŁOWIEK, KTÓRY WAPUJE, CHMURZY - UŻYWA E-PAPIEROSÓW (ZAZWYCZAJ TAKŻE IDENTYFIKUJE SIĘ ZE SPOŁECZNOŚCIĄ WAPUJĄCYCH, UWAŻA CHMURZENIE ZA ISTOTNĄ CZĘŚĆ SWOJEGO TRYBU ŻYCIA, A E-PAPIEROSY ZA SWOJE ZAINTERESOWANIE; WAPERZY MAJĄ CECHY SUBKULTURY) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WAPER to:

człowiek, który wapuje, chmurzy - używa e-papierosów (zazwyczaj także identyfikuje się ze społecznością wapujących, uważa chmurzenie za istotną część swojego trybu życia, a e-papierosy za swoje zainteresowanie; waperzy mają cechy subkultury) (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZŁOWIEK, KTÓRY WAPUJE, CHMURZY - UŻYWA E-PAPIEROSÓW (ZAZWYCZAJ TAKŻE IDENTYFIKUJE SIĘ ZE SPOŁECZNOŚCIĄ WAPUJĄCYCH, UWAŻA CHMURZENIE ZA ISTOTNĄ CZĘŚĆ SWOJEGO TRYBU ŻYCIA, A E-PAPIEROSY ZA SWOJE ZAINTERESOWANIE; WAPERZY MAJĄ CECHY SUBKULTURY)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.396

HORMON ANTYMILLEROWSKI, KWIATUSZEK, ZARYCIE NOSEM, OPUSZKA WĘCHOWA, STRUNA ŚCIĘGNISTA, CAMPUS, LETARG, KRÓLOWA MATKA, ŚCINACZ, ZŁUDZENIE, PORTINARI, HIPOTEZA GAI, STROFANTYNA, SZEROKOŚĆ GEOCENTRYCZNA, HETEROSFERA, MOSTEK, SZOTRING, PĘDNIK AZYMUTALNY, GRUCZOŁ ŁZOWY, RÓWNIA POCHYŁA, KONSONANS, TŁO, CIEMIĘŻYCA, INTENDENT, JARZYNIAK, TEMACIK, FILM DROGI, DZIUPLA, PÓŁ DUPY ZZA KRZAKA, PIGWA POSPOLITA, ŁUSKA, WYROSTEK BARKOWY, ŁAJZA, SŁONIOWATOŚĆ, ZAWŁOTNIA, SEKULARYZACJA, AKTUALIZM, IZBA, PRZEDNÓWEK, KIR, GATUNEK POGRANICZNY, DRAPIEŻNOŚĆ, DETEKTORYSTYKA, SUTENER, WRAK, MOIETY, CHOROBA NIEMANNA-PICKA, STO OSIEMDZIESIĄT STOPNI, INDYWIDUALIZM, KRYZA, PULSARY, PRZEDŁUŻACZ, ZAGADKOWOŚĆ, PUDZIAN, LEISZMANIOZA SKÓRNA, SOMATYZACJA, WERSJA KINOWA, PODSTAWA, CHOROBA KENNEDY'EGO, ŁYSAK, MISTYK, OBWÓD REZONANSOWY, GŁUCHY TELEFON, AGNOZJA CZUCIOWA, MAJONEZ, ZASOBNOŚĆ GLEBY, ŻUKOWCE, PREZYDENCJALIZM, PLASTYKA, PIESZCZOSZEK, SYLFIDA, OCZEKIWANIE INFLACYJNE, ZMARSZCZKA, ŁOTEWSKOŚĆ, ZIEMIA ODNIESIENIA, PRZEGRANY, JĘZYK DOLNOŁUŻYCKI, KANTORIA, TOWARZYSTWO KLASYFIKACYJNE, TRÓJBÓJ, WYRAKI, WYŚWIETLARNIA, JĘZYK POLSKI, MIASTO POWIATOWE, FILEMON BRĄZOWY, BEZPIECZNY SEKS, ZAĆMA NABYTA, SPIĘCIE, INFLACJA OTWARTA, INDEKS, DŁUGOSZPON, HEMIKRYPTOFIT, PODUSZKA BERLIŃSKA, KUJON, IMPRODUKTYW, PRZYLEPNOŚĆ, BLOK, GRUCZOŁ COWPERA, ODBIJANY, RURALISTYKA, MELANCHOLIK, DIALIZA POZAUSTROJOWA, JĘZYK WEHIKULARNY, PANNA NA WYDANIU, MARTWY PRZEPIS, KULTURA PIEŃKOWSKA, BIDON, BOCZEK, IMPAS, BEZPROGRAMOWOŚĆ, SKOMPROMITOWANY, SREBRNY MEDALISTA, NA PIESKA, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, GŁADŹ, COKÓŁ, SZYBKOZŁĄCZKA, ŻABY LATAJĄCE, WYWIJAS, MŁYNEK DO ODPADKÓW, PĘTLA JELITOWA, START, WYROBNICA, GLORIA, PRZEKŁADANIEC, KASZA PERŁOWA, BIBLIOTEKA SEJMOWA, MISIACZEK, DRUGA BRODA, DRUH, BIOKATALIZATOR, POTĘPICIEL, UMOWA O DZIEŁO, TAŚMA, DYSK KOMPAKTOWY, DRZEWCE, PORODÓWKA, NACZYNIE LIMFATYCZNE, ARCHIWISTA, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, BARCZATKA CHOCHOŁÓWKA, NATRĘCTWO, PROTETYKA, BÓJKA, WAŻNIAK, PANNUS, SMOLUCH, MOŁDAWSKI, ZWYCIĘŻYCIEL, DYSPOZYCJA, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, ANTYGWAŁTY, KRĄŻENIE PŁUCNE, SŁUPISKO, HIPISKA, KANTYLENA, WYŁAM, GATUNEK KATADROMOWY, KOMERAŻ, GARDEROBA, MACHO, SOLARZ, WYBIELENIE, PRZYZWOITOŚĆ, ŚMIGŁO, MULDA, ITALIAŃSKI, PRAKTYKUJĄCY, JĘZYKI CHIŃSKOTYBETAŃSKIE, KOMIWOJAŻER, MUSTEL GWIAŹDZISTY, ROZBIORY, CHAŁTURSZCZYK, PISMO FONETYCZNE, CHOROBA CAROLEGO, WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ, PORTYK, SETECZKA, TRZEŹWY, MROCZEK BRUNATNY, UZDROWICIEL, KĄPIEL POWIETRZNA, STYL KOLONIALNY, PARAWANING, UDANOCERATOPS, PIENISTOŚĆ, PIASKOWY DZIADEK, PLECIONKA, ŚRÓDPIERSIE TYLNE, ZUŻYCIE, KONKLAWE, OLEJEK ETERYCZNY, PULPIT, OKOLICA SZLACHECKA, CZAPLA MASKOWA, TWARDZIEL, SWEET, GŁOWNIA, TYBINKI, PODZAKRES, DOBRO MATERIALNE, ŁEBEK, MIĘSIEŃ CZWOROGŁOWY, MOTYWIK, PIERDOLNIK, RAGLAN, KIJEK, OSUWISKO, WRĘGA, MIODOJAD WYSPOWY, GRZBIET, CHAM, ANTROPOZOONOZA, PAŁANKA WĘDROWNA, CENTRUM URAZOWE, BLOCKERS, ADAPTER, SZCZELINA LODOWCOWA, SAPKA, FIGURA, WENTYL, TYSIĄCZNA Z NADMIAREM, ANKSJOGENIK, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, FILIERA, GAŁUSZKA, ŚREDNIA WINSOROWSKA, RADIO TAXI, SKRAJNIK DZIOBOWY, BRZMIK, PRACA WYJŚCIA, MASTYKS ASFALTOWY, OKOWITA, POZYCJA TRENDELENBURGA, UMIEJSCOWIENIE W CZASIE, LINGWISTYKA DIACHRONICZNA, KLĘSKA ELEMENTARNA, IDIOMAT, DEPOZYCJA, PŁAZY BEZNOGIE, EPICYKL, STRZELNICA, PARASZA, PIERWSZY ŚWIAT, KLATCHIAŃSKI, EUTEKTYKA, CNOTA, WYRWIZĄB, GRENADYNA, PORĘCZ, TŁUMACZKA, KUDŁACZ, KOCHANEK, PRZECIWSOBNOŚĆ, ZUPINA, OCET SPIRYTUSOWY, CZERWONE, IMPRESJONISTA, GWIAZDA, IBISOWATE, CIEŚŃ NADGARSTKA, VAT, GOŁOLEDŹ, KOLANO, HUŚTAWKA, BERBER, KORNWALIJSKI, CHALDEJSKI, APTAMER, SAVE, DZIEWCZĘCOŚĆ, MICKIEWICZOLOG, JĄDRO CZERWIENNE, BIAŁY ROSJANIN, DYŻURNY, POCHODNIK, ĆWIARTKA, IMMUNOGLOBULINA, KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY, BEZBRZEŻ, ERGASTULUM, BRAMKOSTRZELNOŚĆ, PŁYN STAWOWY, IZOCHRONA, SKŁADNIA, KARK, KOPERTA, DŻIHAD, LEPILEMUROWATE, STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ, HAJS, JĘZYK CHORWACKI, POPYT ELASTYCZNY, HARMONIKA, PŁETWA, KRASNOLUDZKI, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, NOTKA, SIATKÓWKA, ?SIATKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.396 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZŁOWIEK, KTÓRY WAPUJE, CHMURZY - UŻYWA E-PAPIEROSÓW (ZAZWYCZAJ TAKŻE IDENTYFIKUJE SIĘ ZE SPOŁECZNOŚCIĄ WAPUJĄCYCH, UWAŻA CHMURZENIE ZA ISTOTNĄ CZĘŚĆ SWOJEGO TRYBU ŻYCIA, A E-PAPIEROSY ZA SWOJE ZAINTERESOWANIE; WAPERZY MAJĄ CECHY SUBKULTURY) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZŁOWIEK, KTÓRY WAPUJE, CHMURZY - UŻYWA E-PAPIEROSÓW (ZAZWYCZAJ TAKŻE IDENTYFIKUJE SIĘ ZE SPOŁECZNOŚCIĄ WAPUJĄCYCH, UWAŻA CHMURZENIE ZA ISTOTNĄ CZĘŚĆ SWOJEGO TRYBU ŻYCIA, A E-PAPIEROSY ZA SWOJE ZAINTERESOWANIE; WAPERZY MAJĄ CECHY SUBKULTURY)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WAPER człowiek, który wapuje, chmurzy - używa e-papierosów (zazwyczaj także identyfikuje się ze społecznością wapujących, uważa chmurzenie za istotną część swojego trybu życia, a e-papierosy za swoje zainteresowanie; waperzy mają cechy subkultury) (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WAPER
człowiek, który wapuje, chmurzy - używa e-papierosów (zazwyczaj także identyfikuje się ze społecznością wapujących, uważa chmurzenie za istotną część swojego trybu życia, a e-papierosy za swoje zainteresowanie; waperzy mają cechy subkultury) (na 5 lit.).

Oprócz CZŁOWIEK, KTÓRY WAPUJE, CHMURZY - UŻYWA E-PAPIEROSÓW (ZAZWYCZAJ TAKŻE IDENTYFIKUJE SIĘ ZE SPOŁECZNOŚCIĄ WAPUJĄCYCH, UWAŻA CHMURZENIE ZA ISTOTNĄ CZĘŚĆ SWOJEGO TRYBU ŻYCIA, A E-PAPIEROSY ZA SWOJE ZAINTERESOWANIE; WAPERZY MAJĄ CECHY SUBKULTURY) sprawdź również:

wewnętrzna, nasycona środkami konserwującymi część liny ,
utwór muzyczny na głos i orkiestrę, zwykle w formie sonaty ,
zbiór zasad i przepisów ustalających sposób postępowania z dokumentem, który wpływa do urzędu lub jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa (procedura obiegu dokumentu w administracji publicznej) ,
gwara miejska języka angielskiego używana przez mieszkańców Londynu, wywodzących się z niższych warstw społecznych (klasy robotniczej) ,
ciężki koń pociągowy maści gniadej ,
masa która przytłacza ,
przeszukanie osoby podejrzanej ,
KOBRA, NAJA ,
środek antykoncepcyjny stosowany przez kobiety, umieszczany wewnątrz pochwy, pełniący funkcję bariery mechanicznej ,
dyrygent i pedagog ur. w 1920 r., dyrygent Chóru Chłopięco-Męskiego Filharmonii Poznańskiej, profesor Akademii Muzycznej w Poznaniu ,
grupa gatunków roślin z rodzaju Rubus wyróżniana zwyczajowo ze względu na czerwoną barwę owoców i łatwość ich odpadania od dna kwiatowego ,
mieszkaniec Miechowa, człowiek pochodzący z Miechowa ,
miejsce do przechowywania prochów zmarłych ,
część kanalika nerkowego, znajdująca się pomiędzy kanalikiem proksymalnym a kanalikiem dystalnym, wyścielona nabłonkiem jednowarstwowym płaskim; odpowiada za zagęszczanie moczu ,
La ..., miasto, siedziba władz Boliwii ,
Chrysemys picta - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych z rodziny żółwi błotnych, jedyny przedstawiciel rodzaju Chrysemys, charakteryzujący się pancerzem barwy zielono-oliwkowej lub oliwkowej w różnych odcieniach (aż do czarnego) i występowaniem na tym tle na karapaksie i głowie żółtych lub pomarańczowych plam; żyje na obszarze od południowej Kanady do północnego Meksyku ,
dobro, na które popyt rośnie pod wpływem wzrostu dochodów nabywców ,
cecha kogoś, kto jest niegłupi, ma trochę oleju w głowie ,
ulice wysadzone topolami ,
instytucja, działająca zazwyczaj przy szkole, mająca na celu zapewnienie dzieciom opieki i odpowiednich zajęć w czasie wolnym od zajęć szkolnych ,
azotowy lub solny ,
ilość substancji chemicznej lub promieniowania podana, pobrana lub wchłonięta do organizmu określoną drogą, warunkująca brak lub wystąpienie określonych efektów biologicznych ,
człowiek, który zajmuje się chałturą (wykonywaniem płatnej pracy o niewielkich wymaganiach, często w sposób niedbały) ,
podwodny prąd mieszaniny składającej się z zawieszonego w wodzie materiału najdrobniejszego i materiału gruboziarnistego ,
sposób wykonania muzyki, roli itp. przez artystę ,
dach ,
odrobina, niewielki stopień czegoś niematerialnego, pozostałość po czymś niematerialnym ,
malarz i grafik niemiecki (1881-1939) pejzaże miejskie, martwe natury ,
podróż, wyprawa w jakieś miejsce, zwykle składająca się z kilku etapów ,
chata stawiana bez komina i przewodów dymowych

Komentarze - CZŁOWIEK, KTÓRY WAPUJE, CHMURZY - UŻYWA E-PAPIEROSÓW (ZAZWYCZAJ TAKŻE IDENTYFIKUJE SIĘ ZE SPOŁECZNOŚCIĄ WAPUJĄCYCH, UWAŻA CHMURZENIE ZA ISTOTNĄ CZĘŚĆ SWOJEGO TRYBU ŻYCIA, A E-PAPIEROSY ZA SWOJE ZAINTERESOWANIE; WAPERZY MAJĄ CECHY SUBKULTURY). Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast