CZŁOWIEK, KTÓRY WAPUJE, CHMURZY - UŻYWA E-PAPIEROSÓW (ZAZWYCZAJ TAKŻE IDENTYFIKUJE SIĘ ZE SPOŁECZNOŚCIĄ WAPUJĄCYCH, UWAŻA CHMURZENIE ZA ISTOTNĄ CZĘŚĆ SWOJEGO TRYBU ŻYCIA, A E-PAPIEROSY ZA SWOJE ZAINTERESOWANIE; WAPERZY MAJĄ CECHY SUBKULTURY) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WAPER to:

człowiek, który wapuje, chmurzy - używa e-papierosów (zazwyczaj także identyfikuje się ze społecznością wapujących, uważa chmurzenie za istotną część swojego trybu życia, a e-papierosy za swoje zainteresowanie; waperzy mają cechy subkultury) (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZŁOWIEK, KTÓRY WAPUJE, CHMURZY - UŻYWA E-PAPIEROSÓW (ZAZWYCZAJ TAKŻE IDENTYFIKUJE SIĘ ZE SPOŁECZNOŚCIĄ WAPUJĄCYCH, UWAŻA CHMURZENIE ZA ISTOTNĄ CZĘŚĆ SWOJEGO TRYBU ŻYCIA, A E-PAPIEROSY ZA SWOJE ZAINTERESOWANIE; WAPERZY MAJĄ CECHY SUBKULTURY)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.396

TANCERZ, NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA, WIDLISZEK, BASKINA, BUŁGARSKI, ALIGATOROWATE, GEMISTA, EFEKT UTOPIONYCH KOSZTÓW, RAMIĘ, PODBRÓDEK, URLOP TACIERZYŃSKI, JĘZOR LODOWCOWY, UCHAL, WIĆ ROŚLINNA, STREFA KONWEKTYWNA, SZPACHLARZ, TERLICA, ZĘBY NOWORODKOWE, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, NACZYNIE WZBIORCZE, POBIAŁKA, METAJĘZYKOWOŚĆ, CHOROBA DARIERA, GANG, RYBY ŁAWICOWE, OFIARNIK, BAŁKAŃCZYK, WETERAN WOJENNY, OSIEDLE, BEŁT, PRZEWÓD PÓŁKOLISTY, UKOŚNIK, WŚCIK DUPY, TERYTORIUM AUTONOMICZNE, SREBRNY MEDALISTA, CZYTANIE WYBIÓRCZE, POTENCJAŁ ZETA, JEDENASTKA, NASZELNIK, GALARETA, OTWORZENIE SERCA, KRESKA, KARAKUŁ, OLEJ LNIANY, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, SINICA, KLINKIER, KOMITET KOORDYNACYJNY, , BONZA, PRZECIWNIK, WĄS, CENA SKUPU, DILPAK, TROJACZEK, WŚCIEKŁY PIES, RUDZIK, WIDOWNIA, KRANJEC, GRUCZOŁ ŻÓŁTNIKOWY, ŻARTOBLIWOŚĆ, DEKOMPENSACJA, RICERCAR, TOLERASTIA, BYDLĘCTWO, ZDRAJCA, TUNEL, AEROLOGIA, UZBECKI, AKWIZYTOR, MÓZG MATRIOSZKA, KNEBEL, NOTKA, BIMS, POLITYKA MIESZKANIOWA, LUKA DEFLACYJNA, PARWOWIROZA, ŁĄKOTKA, FILM ANIMOWANY, SKŁAD, BIOLOG MOLEKULARNY, GMINNOŚĆ, MOC, KOŃ LOKAJSKI, CZARNY, ANALITYK, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, KABLOOPERATOR, SZARPANINA, KOMORNIK, RULETKA, SPRĘŻYSTOŚĆ, PEŁZAK, ROŚLINA NAZIEMNOPĄCZKOWA, SINGEL, CHOROBA HIRSCHSPRUNGA, STADIUM, PIERWOMSZAKOWCE, POLISACHARYD, RĘKA BŁOGOSŁAWIĄCA, RECEPTA PUNKTOWA, ROPOMACICZE, OBÓZ DOCHODZENIOWY, BANK CENTRALNY, PSZCZOŁA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA, WZGLĄD, PIJAK, KRYPTODEPRESJA, DUCH OPIEKUŃCZY, KOLUMNA, FUNKCJA OKRESOWA, POWRÓT, CHAŁUPNIK, SKRZYDŁO, BIAŁORUSIN, PROCES BIOLOGICZNY, PROŚCIUCH, TŁUSTY DRUK, IPP, KOŁEK, NATKA, KIJ, BARTNIK, SPARTANKA, PIESZY, ZEZWŁOK, DWUKĄT SFERYCZNY, JUTLAND, MEDIANA, NIETYPOWOŚĆ, BOMBA KOBALTOWA, RETINOPATIA, BILOKACJA, PRZECIEK, PUDŁO REZONANSOWE, SAPONINA, STOPIEŃ TURBINY, OSOWIAŁOŚĆ, DZIKUSKA, RZECZ WNIESIONA, APOSTATA, OSET KĘDZIERZAWY, PARAMENTY, PAJĘCZYNÓWKA, GŁUCHOŚĆ, TANATOLOGIA, KLIMAT KONTYNENTALNY, PRZENOŚNIK TAŚMOWY, BLUSZCZ, WĘZEŁ DROGOWY, ŚLUNZOK, ANŻELIKA, GRADACJA, ROZWÓJ ZARODKOWY, SŁUŻBA METEOROLOGICZNA, DUSZA, STAN TRZECI, AEROLIT, CHOROBA FABRY'EGO, HAMSUN, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, OSNUJA, ZRZĘDNOŚĆ, CIĄG, BEZCZUCIE, MIERNICZY, AFRYKANISTYKA, JEDNOSTKA OBJĘTOŚCI CIAŁ SYPKICH, KLIKOWOŚĆ, ASOCJACJE, WIBRACJA, EMERYT, NERKA WĘDRUJĄCA, ARARAT, ASZKENAZYJCZYK, HEMOROID, SEKTOR, WARSTWA GRANICZNA, PAPILOT, DACH ŁAMANY, PASIAK, NASTAWA, TERMIN INSTRUKCYJNY, FREAK, ERUDYTA, MIODOJAD SMUGOWANY, EPILEPTOLOG, PREPARATYKA, MUSSET, PRZETWORNIK, WIEŻOWIEC, GLOJOPELTIS WIDLASTA, GNOJÓWKA, POŚREDNIK, BIDŁO, WSPÓŁZAWODNICTWO, TUŁACTWO, PÓŁCHÓR, BIKRON, CIEPŁE KLUCHY, ORZESZEK PINIOWY, AUTOGIEŁDA, GLOBIGERYNA, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, SIKWIAKI, DOROBEK, NOZOLOGIA, SARMATKA, SZKOŁA, TERMOMETR CIECZOWY, SZTUKA UŻYTKOWA, DEOKSYNUKLEOTYD, LOGIKA DEONTYCZNA, ZWÓJ, PIEC WAPIENNY, SERWIS SPOŁECZNOŚCIOWY, BODZIEC WARUNKOWY, PÓŁNOC, JĘZYCZEK, BATERIA GALWANICZNA, POKUŚNIK, PATOLKA, GALAN, NIKCZEMNIK, CANZONA, WOLNE SOŁECTWO, CHROMOSOM HOMOLOGICZNY, GORZKIE ŻALE, NACIECZENIE, FILM ANTYWOJENNY, PRZEKŁADNIA ZĘBATA, KORA SOCZEWKI, AHISTORYZM, WIEŻA STRAŻNICZA, TRZYDZIESTOPAROLATKA, MORGA, MONTAŻYSTA, ZIMOWISKO, AMATOR, ŁAGODNOŚĆ, BIEDAK, ZŁOTY BLOK, OFENSYWA, CAMEL, BURGER, RADIOWIEC, WIRUS CHOROBY NIEBIESKIEGO JĘZYKA, ARSENAŁ, CHAŁTURSZCZYK, MOTYLEK, ROSJANIN, SKIBA, EURYTOP, OSTATKI, GEODEZJA NIŻSZA, STANOWCZOŚĆ, NIEBO, PRYZMA, PODZIAŁKA, JAŁOWNIK, NARZĄD, PORZECZKÓWKA, NIETOPERZE OWADOŻERNE, KONSONANS, TRAWERS, ETOS, ŻARŁACZ ŚLEDZIOWY, FIZYKA STATYSTYCZNA, MIĘSIEŃ DWUGŁOWY, KROWIENTA, FRYGIJCZYCY, TERCJA, KOBIETA W WIEKU POBOROWYM, TRANSPOZON, PASIBRZUCH, BEZBRZEŻNOŚĆ, KOSTARYKANIN, POMURNIK, ERA MEZOZOICZNA, DIAGNOZA, MISTRZOSTWO, OPARIN, CZOP ZATOROWY, KĄSACZ, TARSKI, MONTAŻOWNIA, ATONALNOŚĆ, EUDAJMONIZM, AGNOZJA CZUCIOWA, SZEŚĆDZIESIĄTKA, TERCJA, NOTARIUSZ, KRYTYKANT, OSADNIK, KOMBAJN ŚCIANOWY, DYSPOZYTOR, SZKOŁA, ZANIK MIĘŚNI, TASIEMNICA MORSKA, ?JĘZYK ROMAŃSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.396 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZŁOWIEK, KTÓRY WAPUJE, CHMURZY - UŻYWA E-PAPIEROSÓW (ZAZWYCZAJ TAKŻE IDENTYFIKUJE SIĘ ZE SPOŁECZNOŚCIĄ WAPUJĄCYCH, UWAŻA CHMURZENIE ZA ISTOTNĄ CZĘŚĆ SWOJEGO TRYBU ŻYCIA, A E-PAPIEROSY ZA SWOJE ZAINTERESOWANIE; WAPERZY MAJĄ CECHY SUBKULTURY) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZŁOWIEK, KTÓRY WAPUJE, CHMURZY - UŻYWA E-PAPIEROSÓW (ZAZWYCZAJ TAKŻE IDENTYFIKUJE SIĘ ZE SPOŁECZNOŚCIĄ WAPUJĄCYCH, UWAŻA CHMURZENIE ZA ISTOTNĄ CZĘŚĆ SWOJEGO TRYBU ŻYCIA, A E-PAPIEROSY ZA SWOJE ZAINTERESOWANIE; WAPERZY MAJĄ CECHY SUBKULTURY)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WAPER człowiek, który wapuje, chmurzy - używa e-papierosów (zazwyczaj także identyfikuje się ze społecznością wapujących, uważa chmurzenie za istotną część swojego trybu życia, a e-papierosy za swoje zainteresowanie; waperzy mają cechy subkultury) (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WAPER
człowiek, który wapuje, chmurzy - używa e-papierosów (zazwyczaj także identyfikuje się ze społecznością wapujących, uważa chmurzenie za istotną część swojego trybu życia, a e-papierosy za swoje zainteresowanie; waperzy mają cechy subkultury) (na 5 lit.).

Oprócz CZŁOWIEK, KTÓRY WAPUJE, CHMURZY - UŻYWA E-PAPIEROSÓW (ZAZWYCZAJ TAKŻE IDENTYFIKUJE SIĘ ZE SPOŁECZNOŚCIĄ WAPUJĄCYCH, UWAŻA CHMURZENIE ZA ISTOTNĄ CZĘŚĆ SWOJEGO TRYBU ŻYCIA, A E-PAPIEROSY ZA SWOJE ZAINTERESOWANIE; WAPERZY MAJĄ CECHY SUBKULTURY) sprawdź również:

wykończenie otworów odzieży ,
Flammulina - rodzaj grzybów z rodziny obrzękowcowatych; grzyby nadrzewne, o owocnikach wyrastających zwykle zima lub wczesną wiosną, saprotrofy i pasożyty ,
największy wordnet języka polskiego ,
urzędnik przewodniczący w placówce dyplomatycznej ,
rzecz opłacalna, głównie jakaś transakcja biznesowa ,
pyton z 'Księgi dżungli' ,
miasto w Szwajcarii, przy granicy z Francją i Niemcami, port nad Renem, długi po Zurychu ośrodek przemysłowy kraju ,
sól kwasu mlekowego ,
dyrygent niemiecki (1885-1973); znany wykonawca dzieł Mahlera ,
miasto w środkowych Węgrzech, port nad Cisą ,
głęboki sen, senny spoczynek ,
ściana budynku prostopadła do ścian szczytowych ,
wielki ..., w tenisie ,
eufemistyczne określenie kiły ,
formacja geologiczna pochodząca z okresu geologicznego o tej samej nazwie ,
niższy tytuł szlachecki w Belgii i Holandii; odpowiadająca mu polska ranga szlachecka zanikła w późnym średniowieczu ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
daw. rodzaj benzyny ,
zastawka w sercu, która zapobiega cofaniu się krwi z komory lewej do przedsionka lewego ,
Pinus kesiya - gatunek drzewa iglastego z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
galaretka np. owocowa ,
rodzaj europejskiej szkoły średniej mającej w programie szkolenia wojskowe ,
jezioro w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, najgłębsze na Ziemi (do 1620m), powierzchnia 31,5 tyś. km ,
gruziński winiak produkowany z wytłoków winogronowych ,
członek PiS-u ,
miasto i port w płn.-zach. Libii, nad Morzem Śródziemnym ,
... Kowalski, z 'Potopu' ,
procedura uznawania ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw uzyskanych w innych krajach ,
bułgarski chłodnik ,
zamek błyskawiczny, zapięcie służące do czasowego łączenia dwóch kawałków tkaniny

Komentarze - CZŁOWIEK, KTÓRY WAPUJE, CHMURZY - UŻYWA E-PAPIEROSÓW (ZAZWYCZAJ TAKŻE IDENTYFIKUJE SIĘ ZE SPOŁECZNOŚCIĄ WAPUJĄCYCH, UWAŻA CHMURZENIE ZA ISTOTNĄ CZĘŚĆ SWOJEGO TRYBU ŻYCIA, A E-PAPIEROSY ZA SWOJE ZAINTERESOWANIE; WAPERZY MAJĄ CECHY SUBKULTURY). Dodaj komentarz

5+8 =

Poleć nas znajomym:

x