CIĄGNIONE NARZĘDZIE ROLNICZE, KTÓRE NIE ZAGŁĘBIA SIĘ W GLEBĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WŁÓKA to:

ciągnione narzędzie rolnicze, które nie zagłębia się w glebę (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WŁÓKA

WŁÓKA to:

dawna jednostka powierzchni (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CIĄGNIONE NARZĘDZIE ROLNICZE, KTÓRE NIE ZAGŁĘBIA SIĘ W GLEBĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.777

RENTGENOLOGIA, PARNIK, OBLITERACJA, TEREN ZIELONY, GEOLOGIA NAFTOWA, WILCZY OBŁĘD, PRZETARG OGRANICZONY, POTRZEBA, NAPŁYW, JEDYNY, KOKILARZ, BARWY WOJENNE, KANALIK NERKOWY, PENITENCJA, POGOTOWIE GAZOWE, PRZYCZEPNOŚĆ, ZWIERZĘ, TERMOLOKATOR, OPOZYCJA BINARNA, NARZĘDZIE, KONTAKT, CHOROBA HABERMANNA-MUCHY, STRAŻAK, TRZMIELOJAD, PIĘKNODUCH, SUTEK, PLAC MANEWROWY, DIZAJNERKA, BRÓG, SZCZELINA LODOWCOWA, HELIOFIZYKA, FAŁSZYWOŚĆ, LATAWICA, CARILLON, PRZESTRZEŃ FAZOWA, UKŁAD NIELINIOWY, PERKOZ GRUBODZIOBY, SHAPESHIFTER, LUD, PÓŁSIEROTA, TANY, JUWENALIA, CUDOTWÓRCZYNI, ANALIZA RADIOMETRYCZNA, POMÓR, SUCHY PROWIANT, PONĘTA, WYRAŹNOŚĆ, SFIGMOMANOMETR, MAKATKA, NEUROPSYCHOLOGIA POZNAWCZA, CYKLOP, RZUT BERETEM, ŚWIETLISTOŚĆ, RYBA DRAPIEŻNA, CYGANOLOGIA, ODJAZD, WODA LECZNICZA, CZYNNOŚĆ MOTORYCZNA, MOTYKA, OSOWSKI, NEUROGERIATRIA, MONARCHIA STANOWA, MITOSPOROWE, LATANINA, SOK, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, KONIECZNOŚĆ, DELFIN, RUTYNIARZ, PATRON, FORMALISTKA, LECZNICTWO AMBULATORYJNE, WAGON DOCZEPNY, KOLCZAKOWATE, NAJEBANIE SIĘ, CHROPOWATOŚĆ, ANONEK, WOLNY RODNIK, BHP, DNI OTWARTE, JEDNORAZOWOŚĆ, WIĘZADŁO OBŁE MACICY, PŁYWIK, DENIALIZM, TORPEDA, POMÓR, KUCHTA, KORALIK, CHOCHOŁ, MARGINES WYPŁACALNOŚCI, SAMOGŁOSKA USTNA, ZARZĄDZANIE PUBLICZNE, ANTROPOZOONOZA, UKŁAD STACJONARNY, SZEW STRZAŁKOWY, PŁOTEK, ŻEGLARZ, STOLICA, METODYKA, OCZEKIWANIE INFLACYJNE, MRÓWKA PNIOWA, STARÓWKA, KABLOOPERATOR, ŁAPACZKA RUMOWISKA, ASTRONOMIA, SZEJK, PANNICA, EWKA, KONWERGENCJA, CYBERPANK, ZESPÓŁ BEHRA, DZIDZIA-PIERNIK, KOALESCENCJA, KARBIDÓWKA, JEDNOLITA PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, LEWICOWOŚĆ, NIEPRAWDOPODOBIEŃSTWO, STANDARD, LINIA, NIEKONSEKWENCJA, WIELOPOSTACIOWOŚĆ, SEKWOJA OLBRZYMIA, FTYZJOLOG, STRZAŁA, ROZPAD SKAŁ, KAZUISTA, WZROST, WIĄZADŁO, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, POCIĄG METRA, MARSPIKIEL, PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE, CHAŁTURZYSTA, ELEKTRODA MEMBRANOWA, FRANCA, URZĄDZENIE POMIAROWE, KYZYŁ, GIAUR, CHOROBA BOSTOŃSKA, NIEDOSTATECZNY, WIRUSY, ZORBA, ZEGAR WODNY, NIEPOCHWYTNOŚĆ, DRIPPER, REKIN, ŁUK, FREAK, PANI, GONIEC CZARNOPOLOWY, WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE, KANAŁ KRĘGOWY, SAPONINA, MANIPULATOR, POWOLNOŚĆ, GOŚĆ, LIGA, ZAKOCHANA, NACJA, ALGOLOGIA, PŁAZAKOWATE, SAMOGŁOSKA OTWARTA, SYLWETA, DZIEŻA, NIEMĘSKOŚĆ, HISTOLOGIA, STYRON, MROCZEK POSREBRZANY, PRZYPORA, MEDYCYNA WETERYNARYJNA, MUCHA SIATKOSKRZYDŁA, MARSZPIKIEL, PODWÓJNA HELISA, TAJEMNICA ADWOKACKA, BALON PILOTOWY, ROZMNAŻANIE WEGETATYWNE, PUDER BRĄZUJĄCY, PIEC INDUKCYJNY, PIELGRZYMKA, TWORZYWO, SEROWNIA, PRINT, SKÓRZAK, MOGIKAPPACYZM, PODGŁOŚNIOWE ZAPALENIE KRTANI, ZMIĘKCZANIE SIĘ, MISZNA, POKŁAD, KRUCHAWECZKA TWARDOTRZONOWA, PRESTIŻ, PUSZKARZ, ROPUCHA WODNA, PRZEKUPKA, PRZENOSKA, ZWIESZENIE NOSA NA KWINTĘ, GORETEKS, ZAKŁAD, BIBLIZM, ŁUPEK DACHOWY, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY, TREŚĆ, TERAPIA STRUKTURALNA, KAPUŚCIANA GŁOWA, FIGURA, IMMUNOGLOBINA E, WIELKORUSKI, TĘŻYCZKA, MIKOLOGIA, KOR, MASTURBACJA, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, MITOLOGIZM, TELEGRAF OPTYCZNY, SOLNISKO, ARABESKA, BEZPROBLEMOWOŚĆ, REGLAN, ŻÓŁW ŻÓŁTOBRZUCHY, ONKOLOGIA, SZRANKI, ŚLUZAK, ODSADKA, KOCZOWNIK, DWUDZIESTKA, ZŁOŻENIE PODPISU, TRUFLA, NIEREGULARNOŚĆ, OKRES OCHRONNY, GESTALT, WRAŻENIE, INTENCJONALIZM, WĘŻOWIDŁO, KLESZCZ, PĘCINA, DALEKOWIDZTWO, CUKIER LODOWY, WERBOWNIK, GÓRY ZAŁOMOWE, UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, ŚLEDŹ, PIJAŃSTWO, ERPEG, STYL KOLONIALNY, PISTOZAUR, WYPRYSK DYSHYDROTYCZNY, BAKARAT, NIEŚWIADOMOŚĆ, PROSZEK DOVERA, RÓWNANIE SZEŚCIENNE, ELEMENT ODSTAJĄCY, TURYSTYKA PRZYJAZDOWA, AUŁ, PRAWO MOORE'A, PUSTY LOS, MOD, NEUTRALIZM, KLOPS, FLAMENCO, DEFICYT, DOJŚCIE, MEDIUM, PROFESOR, KLIKOWOŚĆ, CHUDOŚĆ, SILNIK CZTEROSUWOWY, KATEGORYCZNOŚĆ, WAMPIR, WYRAJ, PEDIATRIA, SURF, BADYLARZ, MAŁE MOCARSTWO, TOPIALNIA, ASOCJACJE, BEZPIECZNIK TOPIKOWY, KANION PODMORSKI, PIAST, PALARNIA, ŁAŃCUSZEK, GOTHIC METAL, TELEFON ZAMIEJSCOWY, LIRA, ANTROPOLOGIA FILOZOFICZNA, ROŻEN, SAMOTRZASK, ŚRODEK TRWAŁY, SKORUPIAKI WYŻSZE, KNEBEL, TĘTNICA BIODROWA WSPÓLNA, WIETRZENIE FIZYCZNE, WŁÓKNIAK MIĘKKI, LAWINA PIROKLASTYCZNA, EMBRIOGENIA, KOŁATANINA, CHUTLIWOŚĆ, LAWA TRZEWIOWA, OOLITYT, KONWENCJONALIZM, ?SZCZĘŚLIWOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.777 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CIĄGNIONE NARZĘDZIE ROLNICZE, KTÓRE NIE ZAGŁĘBIA SIĘ W GLEBĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CIĄGNIONE NARZĘDZIE ROLNICZE, KTÓRE NIE ZAGŁĘBIA SIĘ W GLEBĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WŁÓKA ciągnione narzędzie rolnicze, które nie zagłębia się w glebę (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WŁÓKA
ciągnione narzędzie rolnicze, które nie zagłębia się w glebę (na 5 lit.).

Oprócz CIĄGNIONE NARZĘDZIE ROLNICZE, KTÓRE NIE ZAGŁĘBIA SIĘ W GLEBĘ sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - CIĄGNIONE NARZĘDZIE ROLNICZE, KTÓRE NIE ZAGŁĘBIA SIĘ W GLEBĘ. Dodaj komentarz

6+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast