CECHA, W KTÓREJ OBJAWIA SIĘ TO, ŻE KTOŚ ROBI COŚ UMIEJĘTNIE; SPRAWNOŚĆ, UMIEJĘTNOŚĆ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BIEGŁOŚĆ to:

cecha, w której objawia się to, że ktoś robi coś umiejętnie; sprawność, umiejętność (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BIEGŁOŚĆ

BIEGŁOŚĆ to:

cecha kogoś, kto jest biegły w tym, co robi (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA, W KTÓREJ OBJAWIA SIĘ TO, ŻE KTOŚ ROBI COŚ UMIEJĘTNIE; SPRAWNOŚĆ, UMIEJĘTNOŚĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.343

NIEGUSTOWNOŚĆ, KRĘGOSŁUP, RUTYNIARZ, SZCZODROŚĆ, CYLINDEREK, KARDIOLOGIA, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, RZADKOŚĆ, ROSA, KAPLICA CHRZCIELNA, AGENEZJA NERKI, KOLIBER, KIJANKA, ADULAROWY KAMIEŃ KSIĘŻYCOWY, AUTENTYCZNOŚĆ, ASTROGNOZJA, LEGHORN, PSYCHOLOGIA BEHAWIORYSTYCZNA, ROŻEK, BEZSZELESTNOŚĆ, KURATOR SZTUKI, WOREK, ROZRZUTNOŚĆ, FREGATA, CHŁODZIARKA ABSORPCYJNA, NIEROZWAŻNOŚĆ, NIZIOŁEK, GRUPA TOPOLOGICZNA, CUDOTWÓRCZYNI, KATASTROFICZNOŚĆ, KĘDZIERZAWOŚĆ, BIAŁY ROSJANIN, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, FLAMING, PTASZEK, CZARNA DZIURA, PRAWO DŻUNGLI, MONTAŻOWNIA, FILM NOIR, MARABUT, LOGOPEDA, BYT, CUKRZYK, ZSYPISKO, ROPOMACICZE, ROŚLINA OLIGOTROFICZNA, COCKTAIL, ŚMIECIUCH, POCHŁANIACZ, ODDZIELANIE, DEFENSYWNOŚĆ, NIEJAWNOŚĆ, WZROST GOSPODARCZY, SYNONIMIKA, GLINA LODOWCOWA, PRZEJRZYSTOŚĆ, POWŁOKA, BOTULIZM PRZYRANNY, EKSPATRIANTKA, KSIĘGOWY, MUTACJA GENOWA, NÓW, GRAFIKA WEKTOROWA, POTRZEBA, OCHOTNIK, FALA AKUSTYCZNA, SYROP, PIĘKNOŚĆ, TABLICA, ANTYPATYCZNOŚĆ, STYL KOLONIALNY, ŚLIZGACZ, PROKARBAZYNA, KURZ, PLASTYCZNOŚĆ, NAWIERZCHNIA KOLEJOWA, AKUMULACJA, NIEREALNOŚĆ, KONFRATERNIA BENEDYKTYŃSKA, LUJEK, LINEARNOŚĆ, PŁOMYKÓWKA, LISZAJ RUMIENIOWATY, ZWYŻKA, APROKSYMACJA JEDNOSTAJNA, SUBSTYTUCYJNOŚĆ, SPROŚNOŚĆ, ŚLUZAK, MUZYKA, PROGRAM TELEWIZYJNY, RZYGI, PIONIER, TEKSTYLNY, TOLERASTIA, SYGNIFIKATOR, MILOWY KROK, WZGÓREK NASIENNY, IDENTYFIKOWALNOŚĆ, OKOCENIE SIĘ, WOJSKA INŻYNIERYJNE, TARANTELA, GERMANISTYKA, SPOŁECZNA WYDAJNOŚĆ PRACY, SZARPANINA, OWADOŻERNE, CYWILIZACJA TURAŃSKA, MODNIARZ, PŁOTEK, LAWA TRZEWIOWA, MASA, WITEZIE, NAWIS, HIPOTEZA UPOŚLEDZENIA, CECHA RELEWANTNA, LARWA, KLASA, KORBA, OOLOGIA, KARŁOWATOŚĆ, BARWA OCHRONNA, JER TYLNY, WAGABUNDA, WYŚCIG SZCZURÓW, DROŻYZNA, NOSOWOŚĆ, LUNETA, OBLITERACJA, WIETRZENIE FIZYCZNE, PRAWO BIOTA-SAVARTA, BINDA, OCZAJDUSZA, SÓL W OKU, WSZYSTKOŻERCA, SZABOTA, GOSPODARKA NATURALNA, TREND HORYZONTALNY, POKER ROZBIERANY, PORZĄDEK DORYCKI, KOLEBKA, TWORZYWO SZTUCZNE, BEZTORBIKI, BIAŁACZKA KOTÓW, DYLATACJA CZASU, OBIJACZKA, ŁAGODNOŚĆ, ŁOMOT, ZACHOWAWCZOŚĆ, SUBSYSTENCJA, NIESPODZIEWANOŚĆ, LEKTORIUM, KWALIFIKACJA PRAWNA, WCIOS, POŻAR, FRASZKA, INTERFEJS, ZAROZUMIAŁOŚĆ, NIEKORZYSTNOŚĆ, GRAFIKA, JURNOŚĆ, TEORIA ESTYMACJI, RASOWOŚĆ, WZNOWIENIE, PREFORMACJA, MIAZMATY, MACHNIĘCIE KOZIOŁKA, MONOCYT, TŁUSZCZYK, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, FAKT, NEUROBLASTOMA, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, JAKOŚĆ, POCZTA PRZYCHODZĄCA, POPLECZNICTWO, ZGNILIZNA DREWNA, STYL IZABELIŃSKI, PIĘTNASTKA, NOTARIUSZ, ŁUSKA, DŻIN, CEROWNIA, KRÓLIK, WIDMO, WICEHRABIA, POLIANDRIA, NIEJEDNOZNACZNOŚĆ, MANEŻ, BEŁKACZEK POSPOLITY, BEZDNO, RETROGRADACJA, RYTMICZNOŚĆ, CZĘŚĆ, TEOLOGIA NATURALNA, RACHUNEK PREDYKATÓW PIERWSZEGO RZĘDU, BOA KRÓTKOOGONOWY, HAMSUN, ŚCIANA, PIOŁUN, CUKIERNIA, OKTAEDRYT, POBOŻNOŚĆ, IDEALIZM OBIEKTYWNY, CYFRA, NOUMENON, PIERDOŁA, ISTNIENIE, SKAŁA OSADOWA, FONDUE CZEKOLADOWE, CUKRZYCA BRĄZOWA, WIELOPOSTACIOWOŚĆ, MROCZEK POSREBRZANY, CHUDEUSZ, PRZYGOTOWANIE, STATYSTYKA OPISOWA, HIPOPLAZJA CIAŁA MODZELOWATEGO, POEMAT DYGRESYJNY, SUMA PROSTA, OBIEKT, NIEGRZECZNOŚĆ, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, ZDZIADZIENIE, WOKALIZA, ANTROPOLOGIA POLITYCZNA, WALUTA MIĘKKA, KORONKA BRABANCKA, UMOWA ADHEZYJNA, RZEKOTKA DRZEWNA, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, KRYSTALOGRAFIA CHEMICZNA, MATEMA, FULMAR, USZKO, GNOJAK, CANZONETTA, FUTURYSTYCZNOŚĆ, RZUT OSZCZEPEM, GLOBALNOŚĆ, KOPROFAGI, DRZEWO, MODERN, ROZKŁAD WYKŁADNICZY, KROMKA, NIEKOMERCYJNOŚĆ, DYSTYCH, GLIKOGENOZA, KULTYSTA, ŻYWIENIE, TRIADA CHARCOTA, SHITSTORM, BARTNIK, SIATKA CENTYLOWA, FAETON, JEŻYNA, HIPOTEZA ZEROWA, BAJECZKA, INŻYNIERIA TKANKOWA, PODWÓJNY TROCHEJ, ŚLEDZIOPODOBNE, UBOGI KREWNY, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, POJAZD SILNIKOWY, BRZYDACTWO, ARAB, NIEREGULARNOŚĆ, RZEŹBA, KUPRÓWKA, SYLWETKA, HERODY, ZUPA, TEORIA MODELI, USTNOŚĆ, CZEKOLADA MLECZNA, OHYDA, TORPEDA, LEWICA, ZAMSZ, ANTROPOLOGIA FILOZOFICZNA, MATKA BOSKA GROMNICZNA, ANEUPLOIDALNOŚĆ, NATURALNA STOPA BEZROBOCIA, NAROST, DREWNO FIOŁKOWE, KODYFIKATORKA, CUDOWNY OWOC, STAROŻYTNIK, POPĘDLIWOŚĆ, RAK AMERYKAŃSKI, ZSYP, EMANACJA, WŁAMANIE, TEBY, SKUPOWANIE, NAZWA PUSTA, ZUPA OGÓRKOWA, OBRONA PIRCA, WKŁAD, PRZESTRZEŃ DYSKRETNA, MIŚ, PERFIDIA, ?BARWNIK ŚWIATŁOCZUŁY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.343 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA, W KTÓREJ OBJAWIA SIĘ TO, ŻE KTOŚ ROBI COŚ UMIEJĘTNIE; SPRAWNOŚĆ, UMIEJĘTNOŚĆ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA, W KTÓREJ OBJAWIA SIĘ TO, ŻE KTOŚ ROBI COŚ UMIEJĘTNIE; SPRAWNOŚĆ, UMIEJĘTNOŚĆ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BIEGŁOŚĆ cecha, w której objawia się to, że ktoś robi coś umiejętnie; sprawność, umiejętność (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BIEGŁOŚĆ
cecha, w której objawia się to, że ktoś robi coś umiejętnie; sprawność, umiejętność (na 8 lit.).

Oprócz CECHA, W KTÓREJ OBJAWIA SIĘ TO, ŻE KTOŚ ROBI COŚ UMIEJĘTNIE; SPRAWNOŚĆ, UMIEJĘTNOŚĆ sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - CECHA, W KTÓREJ OBJAWIA SIĘ TO, ŻE KTOŚ ROBI COŚ UMIEJĘTNIE; SPRAWNOŚĆ, UMIEJĘTNOŚĆ. Dodaj komentarz

4×4 =

Poleć nas znajomym:

x