OGÓLNA NAZWA OBSZARU GEOGRAFICZNO-HISTORYCZNEGO, NA KTÓRY SKŁADA SIĘ CIĄGŁY PAS STEPU ZACZYNAJĄCY SIĘ OD UJŚCIA DUNAJU, PRZECHODZĄCY PRZEZ EUROPĘ POŁUDNIOWO-WSCHODNIĄ I AZJI CENTRALNEJ, A KOŃCZĄCY SIĘ NA POGRANICZU MANDŻURII I KOREI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WIELKI STEP to:

ogólna nazwa obszaru geograficzno-historycznego, na który składa się ciągły pas stepu zaczynający się od ujścia Dunaju, przechodzący przez Europę południowo-wschodnią i Azji Centralnej, a kończący się na pograniczu Mandżurii i Korei (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OGÓLNA NAZWA OBSZARU GEOGRAFICZNO-HISTORYCZNEGO, NA KTÓRY SKŁADA SIĘ CIĄGŁY PAS STEPU ZACZYNAJĄCY SIĘ OD UJŚCIA DUNAJU, PRZECHODZĄCY PRZEZ EUROPĘ POŁUDNIOWO-WSCHODNIĄ I AZJI CENTRALNEJ, A KOŃCZĄCY SIĘ NA POGRANICZU MANDŻURII I KOREI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.773

APARATOWNIA WZMACNIAKOWA, NOTORYCZNOŚĆ, MÓZG MATRIOSZKA, OLEJEK ETERYCZNY, ETEZJA, LODOWIEC DOLINNY, POWIEŚĆ RZEKA, PORÓD KLESZCZOWY, PERSONA, USTERZENIE MOTYLKOWE, ZŁÓG, GEOMELOFAGIA, POTOCYZM, KARTACZOWNICA GATLINGA, CHRONOMETR, WYWIJAS, PAŃSTWA SOCJALISTYCZNE, KLUCZ NASADOWY, BAINOCERATOPS, BANK, PAŃSTWO WSCHODNIOFRANKIJSKIE, PIRACTWO INTELEKTUALNE, JAŚMIN, BARANI ŁEB, KOMPOZYCJA, STRONA, ŻÓŁW OLIWKOWY, CZYNNIK SYTUACYJNY, MECHOWCE, MAMAŁYGA, BOGOMILIZM, ROPA, ZASADA SZUFLADKOWA DIRICHLETA, CZARNY PAS, GREEN, CANCA, CHIRURG, PLATFUS, ROBOTA, KONFEDERACJA, NERWIAK WĘCHOWY ZARODKOWY, WICEADMIRAŁ, SILNIK TURBOODRZUTOWY, CERTACJA, SŁODNIK, JAPOŃSKI, LONDEK, WORKOWIEC, AKSAMITKA, GĘŚ ŁABĘDZIONOSA, OSŁONKA NABYTA, ŁAWA MIEJSKA, GALARETA, SARABANDA, MILION INSTRUKCJI NA SEKUNDĘ, ABORYGENEK LANCETOCZUBY, SKŁADOWA, NOEMAT, PRZYPŁYW, SUTENERSTWO, ROZNOSICIEL, KOMPLEKS ARENOWY, HEGEMONICZNOŚĆ, AL SECCO, POLIGEN, STOŻAR, IDEAŁ WYCHOWAWCZY, STRZAŁECZKA, IRREDENTA, DERYWAT MODYFIKACYJNY, STOPA DEPOZYTOWA, EKOLOGIA BIOCHEMICZNA, STOS ATOMOWY, WIDEOMAN, JUDASZOWE SREBRNIKI, KOMEDIODRAMAT, BIEŻNIK, ÚLAIRI, WARSTWA KULISTA, REGIONALISTA, BOEING, SIŁOWNIA JĄDROWA, APLIKACJA, FLESZ, TORREJA, ORNAT, DYSK GALAKTYCZNY, RUSKI, HORMON GONADOTROPOWY, FIŃSKI, BIOLOGICZNOŚĆ, HIGIENA ZWIERZĄT, OSKARŻONY, GŁOWNIA KUKURYDZY, NIDERLANDY, STECHIOMETRIA, KWASEK, POJNIK, STRAŻNIK MIEJSKI, KOŃ POZNAŃSKI, PISTOZAUR, SKARABEUSZ, ROK GWIAZDOWY, WIERSZ OBRAZKOWY, CHOROBA MIKROFALOWA, SZEKLER, MAMUT WŁOCHATY, SZKLANKA, WIBRACJA LABILNA, PAPROTKOWATE, WODNIAK, ŁADOWACZ, ŚLEDZIONA WĘDRUJĄCA, OWOC MAŚLANY, MIKADO, KMIOT, NOGA, BOMBA KOBALTOWA, INWALIDA WOJENNY, CIĄGUTEK, MOTYL, PAPACHA, RYWALIZACJA, LAS DESZCZOWY, MAŁOWARTOŚCIOWOŚĆ, LIGOWIEC, GENTELMAN, SZPITALNIK, ODEZWA, WSPÓŁĆWICZĄCY, POGOTOWIE, WYPRYSK DYSHYDROTYCZNY, RZEP, SZUPIN, CYKL REPRODUKCYJNY, NAZGULE, KOMISANT, WOLNA AMERYKANKA, MANIACZKA, PÓŁOKRĄG, KONIK, PODKŁAD KOLEJOWY, CEMENTACJA, ANTROPOZOONOZA, FEREZJA, ABANDON, MALARSTWO OLEJNE, CHOROBA CAROLEGO, LINIA KREDYTOWA, KWINTET SMYCZKOWY, RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE, CIERNIOGŁOWY, MORFOGENEZA, ŚWIETLICZANKA, BUŁKA WROCŁAWSKA, CHOROWITOŚĆ, ORFIKA, KORONA, TAMARINA, TERENOZNAWCA, CICHA MSZA, OSTRYGOJAD, INSIMBI, ANKSJOGENIK, CHOROBA POPROMIENNA, KUPON ZEROWY, HIPERMETROPIA, ŁONO ABRAHAMA, INWENTARZ ŻYWY, PAJĘCZYNA, AJGOSPOTAMOJ, SŁUCHAWKA, ATAK, PŁUCZKA, KOSTUREK, GORE-TEX, ETER KOSMICZNY, KURTYNA WODNA, ETIOPSKI, MERSYTEMA, TAMARYNA, RADIOELEKTRYKA, FILOLOGIA NIEMIECKA, KOMBINACJA LINIOWA, IMIONISKO, DRAMAT MUZYCZNY, SUKCESYWNOŚĆ, GRA WYŚCIGOWA, RÓWNOWAGA MAKROEKONOMICZNA, SZOGUN, AFERA, MECENASOSTWO, REFLUKS, MODEL AKTANCJELOWY, TEATR LALEK, CZASOWNIK MODALNY, WYBUCH, KRYZA, DOWÓD ONTOLOGICZNY, PORFIRYNA, KRYPTOREKLAMA, DŻOLER, E120, JELEŃ DAVIDA, SODA, STRÓJ, LEMNID, SONATA, KLOMIFEN, JĄDRO, PLAN ZDJĘCIOWY, LAMA, IMPERIUM MALAZAŃSKIE, WARSZAWA, STREFA TROFOLITYCZNA, WEKA, AMINEK EGIPSKI, KOMORA ZAMKOWA, BETABLOKER, HARPYMIM, CIĄG POLIGONOWY, MANGABA ZWYCZAJNA, ALLELOPATIA, TRZMIELOJAD, GATUNEK CELOWY, EKSPATRIANT, MATKA-POLKA, HEKATOMBA, NAFTEN, MEDYCYNA SĄDOWA, ROZBIERALNIA, KRWAWNIK SZCZECINKOLISTNY, VERAIKON, SKŁAD CELNY, WŁÓCZYKIJ, BATYMETRIA, ZBIÓR, ZAPAŁKA, PRZYRODNIK, MAFIJNOŚĆ, RĘCZYCIEL, OSŁONKA, RODZAJNIK NIEOKREŚLONY, DZBANEK DO ŚMIETANY, PANASONIC, RZĘSISTKOWICA BYDŁA, MEGACEROS, DIAGNOZA, STRUMIEŃ, OBIEG SYNODYCZNY, DYFERENCJA, BOHATER NEGATYWNY, GLOSA, ZIELE OLIWNE, ŚMIECIUCH, PIGMENT, KOREK TOPLIWY, PERYPATETYK, MĘŻOBÓJCA, HOMAGIUM, FILM KOLOROWY, MIMETYZM, PRODUKT GLOBALNY, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY, MŁAK, WIELOPESTKOWIEC, SUNDAJCZYK, KUKIELNIK WIELKI, ZAKON ŻEBRZĄCY, HURYTA, GUANOZYNO-5'-MONOFOSFORAN, CIASTO DROŻDŻOWE, ABSTRAKCJONISTA, STOPIEŃ FAHRENHEITA, PRZERABIACZ, APOLIŃSKOŚĆ, MIRO, PRZEPOJKA, ŁAŃCUSZEK, WINO, MASZT ANTENOWY, PĘPEK, RIKETSJOZA, BABA JAGA, NENCKI, TYTUŁ WYKONAWCZY, KOZIOŁ, KRUSZYNKOWATE, JEMIOŁA, WYSPA, ZATOR, HIKORA, METEORYT, GŁOWNIA, WIDMO ATOMOWE, KOZACY, SADZE, ZIMNICA, RACHUBA, ?PISMO WĘZEŁKOWE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.773 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OGÓLNA NAZWA OBSZARU GEOGRAFICZNO-HISTORYCZNEGO, NA KTÓRY SKŁADA SIĘ CIĄGŁY PAS STEPU ZACZYNAJĄCY SIĘ OD UJŚCIA DUNAJU, PRZECHODZĄCY PRZEZ EUROPĘ POŁUDNIOWO-WSCHODNIĄ I AZJI CENTRALNEJ, A KOŃCZĄCY SIĘ NA POGRANICZU MANDŻURII I KOREI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OGÓLNA NAZWA OBSZARU GEOGRAFICZNO-HISTORYCZNEGO, NA KTÓRY SKŁADA SIĘ CIĄGŁY PAS STEPU ZACZYNAJĄCY SIĘ OD UJŚCIA DUNAJU, PRZECHODZĄCY PRZEZ EUROPĘ POŁUDNIOWO-WSCHODNIĄ I AZJI CENTRALNEJ, A KOŃCZĄCY SIĘ NA POGRANICZU MANDŻURII I KOREI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WIELKI STEP ogólna nazwa obszaru geograficzno-historycznego, na który składa się ciągły pas stepu zaczynający się od ujścia Dunaju, przechodzący przez Europę południowo-wschodnią i Azji Centralnej, a kończący się na pograniczu Mandżurii i Korei (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WIELKI STEP
ogólna nazwa obszaru geograficzno-historycznego, na który składa się ciągły pas stepu zaczynający się od ujścia Dunaju, przechodzący przez Europę południowo-wschodnią i Azji Centralnej, a kończący się na pograniczu Mandżurii i Korei (na 10 lit.).

Oprócz OGÓLNA NAZWA OBSZARU GEOGRAFICZNO-HISTORYCZNEGO, NA KTÓRY SKŁADA SIĘ CIĄGŁY PAS STEPU ZACZYNAJĄCY SIĘ OD UJŚCIA DUNAJU, PRZECHODZĄCY PRZEZ EUROPĘ POŁUDNIOWO-WSCHODNIĄ I AZJI CENTRALNEJ, A KOŃCZĄCY SIĘ NA POGRANICZU MANDŻURII I KOREI sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - OGÓLNA NAZWA OBSZARU GEOGRAFICZNO-HISTORYCZNEGO, NA KTÓRY SKŁADA SIĘ CIĄGŁY PAS STEPU ZACZYNAJĄCY SIĘ OD UJŚCIA DUNAJU, PRZECHODZĄCY PRZEZ EUROPĘ POŁUDNIOWO-WSCHODNIĄ I AZJI CENTRALNEJ, A KOŃCZĄCY SIĘ NA POGRANICZU MANDŻURII I KOREI. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

x