INSTRUMENT FINANSOWY, BĘDĄCY RODZAJEM UMOWY, ZAWARTEJ POMIĘDZY KUPUJĄCYM (SPRZEDAJĄCYM) A GIEŁDĄ LUB IZBĄ ROZLICZENIOWĄ, W KTÓREJ SPRZEDAJĄCY ZOBOWIĄZUJE SIĘ SPRZEDAĆ OKREŚLONY INSTRUMENT BAZOWY ZA ŚCIŚLE OKREŚLONĄ CENĘ W ŚCIŚLE OKREŚLONYM TERMINIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FUTURE to:

instrument finansowy, będący rodzajem umowy, zawartej pomiędzy kupującym (sprzedającym) a giełdą lub izbą rozliczeniową, w której sprzedający zobowiązuje się sprzedać określony instrument bazowy za ściśle określoną cenę w ściśle określonym terminie (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "INSTRUMENT FINANSOWY, BĘDĄCY RODZAJEM UMOWY, ZAWARTEJ POMIĘDZY KUPUJĄCYM (SPRZEDAJĄCYM) A GIEŁDĄ LUB IZBĄ ROZLICZENIOWĄ, W KTÓREJ SPRZEDAJĄCY ZOBOWIĄZUJE SIĘ SPRZEDAĆ OKREŚLONY INSTRUMENT BAZOWY ZA ŚCIŚLE OKREŚLONĄ CENĘ W ŚCIŚLE OKREŚLONYM TERMINIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.376

TOALETA, TALMUDYSTKA, WEBMASTER, RZUT, AKTYWNOŚĆ, NIEWOLNIK, CHALDEJSKI, BUT, ŚLEPE ŹRÓDŁO, JANUSZ, GOSPODARKA RYNKOWA, AKRECJA, FALA ODBITA, PARNOTA, ZASTRZYK, STAN CYWILNY, DEBIUT ZAMKNIĘTY, NEOGOTYK, ETEROFON, KOSMATOŚĆ, WIELORASOWOŚĆ, GAD, POROZUMIENIE PŁACOWE, DEPESZA, METEORYZM, TOREBKA, SYNONIMICZNOŚĆ, CZYREŃ, KAZUS, PARNAS, DUJKERY, KOLORYMETRIA, WULWODYNIA, RING, ZAMKNIĘCIE CELNE, PRĄTNIKOWCE, RODZINA KATYŃSKA, DZIAŁOWIEC, BEZGRANICZNOŚĆ, SKRZYNIA BIEGÓW, SZPINET, KŁADKA, SEJSMIKA, BRYGANTYNA, ZBROJENIE, ŚWIADCZENIE, ZARZĄDCA KOMPENSACJI, GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA, REALISTYCZNOŚĆ, PODZIAŁKA, REWERENCJA, PALETA, MOKIET, WŁOSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, ŁAKNIENIE SPACZONE, UNIKALNY UŻYTKOWNIK, MODEL, SŁUPISKO, ROM, MŁYN WODNY, PRZESTĘPCA, LICENCJA POETYCKA, ZAPINKA, TRYSEKCJA, KONGRUENCJA, KORONIARZ KOŃCATY, MUTACJA ZAŁOŻYCIELSKA, PORZĄDEK LEKSYKOGRAFICZNY, NIECHLUBNOŚĆ, KORNICKI, SANGWINA, EMBLEMAT, NULLIPARA, PRACUŚ, CIUCIUBABKA, RÓŻANIEC, ZAPITA, ŚWIATŁO POSTOJOWE, ASTROSPEKTROSKOPIA, RPG, PYTANIE RETORYCZNE, SUWNICA, CHIRURGIA DZIECIĘCA, KOLARSTWO ŚCIEŻKOWE, ALARM LOTNICZY, SZARA MYSZKA, GREEN, SPŁUKIWACZ, PRĄD, DZIADEK DO ORZECHÓW, WADLIWOŚĆ, EKRAN FLUORESCENCYJNY, SIEWKA, BŁOTNIAK, ARARAT, TRAPER, MANUFAKTURA, STRAJK OSTRZEGAWCZY, SFERA GWIAZD STAŁYCH, KLIENT, KOCHAŚ, SKRAJNIK DZIOBOWY, WZORZEC, GENIUSZEK, LAVABO, MASŁO, TRANSMUTACJA, SZARPANKA, DOCHTÓR, BAZUNA, SPIRYT, PUNKT DYMIENIA, CHAŁTURSZCZYK, ZWAŁA, KRÓL, KOŃ TROJAŃSKI, LIŚCIEC, OŁTARZYK, KAPELMAJSTER, ORGANIZM MODELOWY, JEDYNKA, KORKOCIĄG, CUMULONIMBUS, PUNKT ODNIESIENIA, TEREN, OPĘTANIE, HERBATNICA, POKER PIĘCIOKARTOWY DOBIERANY, FORSZLAK, KROCZE, KORSYKAŃSKI, GOTOWOŚĆ BOJOWA, PODEJŹRZON WIRGINIJSKI, BODZIEC BEZWARUNKOWY, KONTROLA DOSTĘPU, FOTOGRAM, SADÓWKA, TRYSKAWKA, DWURURKA, OSNUJA, STARA MALUTKA, PAMIĘTNIK, SERPENTYNA, PRÓCHNICZEK, KINO DROGI, AMFITEATR, FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY, PROPAGANDA, RADCA, EPIGRAF, SEGMENTACJA, ŹDZIERSTWO, FRANCA, WIESZAK, OZDOBNICA WIĘKSZA, WAŁ, INTERWENIENT UBOCZNY, KAPITEL, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, DISCO POLO, ACHTERPIK, PRZEKLEŃSTWO, LAJKRA, NIEJEDNORODNOŚĆ, HODOWCA, ZWYCZAJOWOŚĆ, PADACZKA Z ZASKOCZENIA, KURZAWKA, ELANA, COOL JAZZ, CIMELIUM, ZNAK LICZBY, WEZWANIE, STRUKTURA ASORTYMENTOWA, WROTKARSTWO HOKEJOWE, CEREMONIA, HISTORYZM, BHP, KOLUMNADA, PRACOWNIA, BUDOWNICTWO WODNE, DRZEWO OWOCOWE, WKŁAD, OKOWITA, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, DOSTOJNIK, JEZIORO ZASTOISKOWE, OSIOŁ, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, METADANE, FILA, RYFT, JABŁKO, KUKIEŁKA LESSOWA, CZERWONKA, PIENIĄDZ GOTÓWKOWY, SILNIK GAŹNIKOWY, DWUIPÓŁKROTNOŚĆ, BANDŻO, ZWOLNIENIE, MIGRACJA, VIOLA DA BRACCIO, SKAŁKA, KOSZYKÓWKA ULICZNA, DEFICYTY BLIŹNIACZE, OCIEKACZ, OŚCIEŻE, DIALOGIZM, SZOWINISTA, WIĄD RDZENIA, SOLE, JAŚMIN, DRUMLA, WIELKORUSKI, NIEDODMA PŁUC, NAGANNOŚĆ, NIEZADOWOLENIE, ZŁÓG WAPNIOWY, LEWORĘKI, BEZPIECZEŃSTWO, OLEJ, PROWENTOWY, KASZA JĘCZMIENNA, KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ, LOKATA TERMINOWA, PLOTER TNĄCY, URBARIUM, JĘZYK PENDŻABSKI, CIĘŻKA ARTYLERIA, PŁOZA, OBRONA FRANCUSKA, CHROMATOGRAFIA GAZOWA, TRZYMADŁO, AGRAFA, IMAGE, NAZWA ZBIOROWA, AEDICULA, NEOGOTYK, SUPERMARKET, WAPIEŃ MUSZLOWY, ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH, HARAS, SIEDEMNASTKA, KOMORA, ROZPRUWACZ, ENDOSZKIELET, KANDYZ, BYDLĘCTWO, LINIJKA, LICZEBNIK PORZĄDKOWY, MISKA, FIRMAMENT, BIELIZNA, MYSZ, BUGAJ, PINGWIN BIAŁOBREWY, FERRIMAGNETYZM, LENIWKA, LINA, OGIEŃ I WODA, DUROPLAST, ZDRADA, SAMOOKALECZENIE, DRĄŻEK SKRĘTNY, ŚREŻOGA, DROGA KRAJOWA, WIBRAFON, WYRĘBA, TWIERDZENIE ABELA-RUFFINIEGO, FARA, WYTWÓR, POLIMORFIZM, PM, LEMIESZKA, DRESZCZ, TWARDE PORNO, ZATOKA, GIERKA, NIEPOSPOLITOŚĆ, TAKSON MONOTYPOWY, FIGURA, LOJALIZM, LAFIRYNDA, DYSZA, STAROWINA, STARANIE, WEZYRAT, NASIENIE, ANTYFERROMAGNETYK, ARBITRAŻ GOSPODARCZY, ROZNOSICIEL, ILLOKUCJA, LAMINAT, USTALENIE, SZCZĘKOWIEC, MUSICAL, KOKILKA, PAUPER, KRYKIET, ?OGRANICZENIE WIEKOWE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.376 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

INSTRUMENT FINANSOWY, BĘDĄCY RODZAJEM UMOWY, ZAWARTEJ POMIĘDZY KUPUJĄCYM (SPRZEDAJĄCYM) A GIEŁDĄ LUB IZBĄ ROZLICZENIOWĄ, W KTÓREJ SPRZEDAJĄCY ZOBOWIĄZUJE SIĘ SPRZEDAĆ OKREŚLONY INSTRUMENT BAZOWY ZA ŚCIŚLE OKREŚLONĄ CENĘ W ŚCIŚLE OKREŚLONYM TERMINIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: INSTRUMENT FINANSOWY, BĘDĄCY RODZAJEM UMOWY, ZAWARTEJ POMIĘDZY KUPUJĄCYM (SPRZEDAJĄCYM) A GIEŁDĄ LUB IZBĄ ROZLICZENIOWĄ, W KTÓREJ SPRZEDAJĄCY ZOBOWIĄZUJE SIĘ SPRZEDAĆ OKREŚLONY INSTRUMENT BAZOWY ZA ŚCIŚLE OKREŚLONĄ CENĘ W ŚCIŚLE OKREŚLONYM TERMINIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FUTURE instrument finansowy, będący rodzajem umowy, zawartej pomiędzy kupującym (sprzedającym) a giełdą lub izbą rozliczeniową, w której sprzedający zobowiązuje się sprzedać określony instrument bazowy za ściśle określoną cenę w ściśle określonym terminie (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FUTURE
instrument finansowy, będący rodzajem umowy, zawartej pomiędzy kupującym (sprzedającym) a giełdą lub izbą rozliczeniową, w której sprzedający zobowiązuje się sprzedać określony instrument bazowy za ściśle określoną cenę w ściśle określonym terminie (na 6 lit.).

Oprócz INSTRUMENT FINANSOWY, BĘDĄCY RODZAJEM UMOWY, ZAWARTEJ POMIĘDZY KUPUJĄCYM (SPRZEDAJĄCYM) A GIEŁDĄ LUB IZBĄ ROZLICZENIOWĄ, W KTÓREJ SPRZEDAJĄCY ZOBOWIĄZUJE SIĘ SPRZEDAĆ OKREŚLONY INSTRUMENT BAZOWY ZA ŚCIŚLE OKREŚLONĄ CENĘ W ŚCIŚLE OKREŚLONYM TERMINIE sprawdź również:

wykończenie otworów odzieży ,
Flammulina - rodzaj grzybów z rodziny obrzękowcowatych; grzyby nadrzewne, o owocnikach wyrastających zwykle zima lub wczesną wiosną, saprotrofy i pasożyty ,
największy wordnet języka polskiego ,
urzędnik przewodniczący w placówce dyplomatycznej ,
rzecz opłacalna, głównie jakaś transakcja biznesowa ,
pyton z 'Księgi dżungli' ,
miasto w Szwajcarii, przy granicy z Francją i Niemcami, port nad Renem, długi po Zurychu ośrodek przemysłowy kraju ,
sól kwasu mlekowego ,
dyrygent niemiecki (1885-1973); znany wykonawca dzieł Mahlera ,
miasto w środkowych Węgrzech, port nad Cisą ,
głęboki sen, senny spoczynek ,
ściana budynku prostopadła do ścian szczytowych ,
wielki ..., w tenisie ,
eufemistyczne określenie kiły ,
formacja geologiczna pochodząca z okresu geologicznego o tej samej nazwie ,
niższy tytuł szlachecki w Belgii i Holandii; odpowiadająca mu polska ranga szlachecka zanikła w późnym średniowieczu ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
daw. rodzaj benzyny ,
zastawka w sercu, która zapobiega cofaniu się krwi z komory lewej do przedsionka lewego ,
Pinus kesiya - gatunek drzewa iglastego z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
galaretka np. owocowa ,
rodzaj europejskiej szkoły średniej mającej w programie szkolenia wojskowe ,
jezioro w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, najgłębsze na Ziemi (do 1620m), powierzchnia 31,5 tyś. km ,
gruziński winiak produkowany z wytłoków winogronowych ,
członek PiS-u ,
miasto i port w płn.-zach. Libii, nad Morzem Śródziemnym ,
... Kowalski, z 'Potopu' ,
procedura uznawania ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw uzyskanych w innych krajach ,
bułgarski chłodnik ,
zamek błyskawiczny, zapięcie służące do czasowego łączenia dwóch kawałków tkaniny

Komentarze - INSTRUMENT FINANSOWY, BĘDĄCY RODZAJEM UMOWY, ZAWARTEJ POMIĘDZY KUPUJĄCYM (SPRZEDAJĄCYM) A GIEŁDĄ LUB IZBĄ ROZLICZENIOWĄ, W KTÓREJ SPRZEDAJĄCY ZOBOWIĄZUJE SIĘ SPRZEDAĆ OKREŚLONY INSTRUMENT BAZOWY ZA ŚCIŚLE OKREŚLONĄ CENĘ W ŚCIŚLE OKREŚLONYM TERMINIE. Dodaj komentarz

6×3 =

Poleć nas znajomym:

x