SŁODKIE CIASTO, KTÓRE SKŁADA SIĘ Z CIASTA (CHOĆ W RÓŻNYCH MODYFIKACJACH CIASTO NIE JEST OBOWIĄZKOWYM SKŁADNIKIEM) ZAWINIĘTEGO W RULON, KTÓRE JEST PRZEŁOŻONE JAKIMŚ NADZIENIEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ROLADA to:

słodkie ciasto, które składa się z ciasta (choć w różnych modyfikacjach ciasto nie jest obowiązkowym składnikiem) zawiniętego w rulon, które jest przełożone jakimś nadzieniem (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ROLADA

ROLADA to:

potrawa z mięsa zawiniętego w rulon z jakimś nadzieniem (mięso w roladzie rzadko bywa jednym kawałkiem, częściej jest ono mielone, wtedy rolada jest rodzajem pasztetu) (na 6 lit.)ROLADA to:

wędlina, która składa się z kawałków mięsa (często połączonych galaretą) uformowanych w kształt rolady, rodzaj rulonu (blok w przekroju okrągły, o stosunkowo dużej średnicy) (na 6 lit.)ROLADA to:

potrawa ze zwiniętego w rulon mięsa z nadzieniem (na 6 lit.)ROLADA to:

rodzaj biszkoptowego ciasta zwiniętego w rulon i przekładanego kremem lub marmoladą (na 6 lit.)ROLADA to:

słodki rulon (na 6 lit.)ROLADA to:

rodzaj ciasta zwiniętego w rulon (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SŁODKIE CIASTO, KTÓRE SKŁADA SIĘ Z CIASTA (CHOĆ W RÓŻNYCH MODYFIKACJACH CIASTO NIE JEST OBOWIĄZKOWYM SKŁADNIKIEM) ZAWINIĘTEGO W RULON, KTÓRE JEST PRZEŁOŻONE JAKIMŚ NADZIENIEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.032

POŻAR, POLICJA DROGOWA, OSTROKÓŁ, PATRON, FLAGRUM, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE, JĘZYK ETIOSEMICKI, BISKWIT, STOMATOLOG, ŁOTEWSKOŚĆ, TURBOSŁOWIANIN, KANALIK, COŚ, FIGA Z MAKIEM, KWADRYPTYK, OUTSIDER, GRA POJEDYNCZA, MIĘSOŻERSTWO, SYMBOL NIEOZNACZONY, WSZETECZEŃSTWO, PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC, IDEOGRAFIA, GOTÓWKOMAT, BRUDNA BOMBA, MŁYNEK, OCHOTNIK, MUSZLA, NABYTEK, KOPUŁA LAWOWA, BAHAMY, DOM KATECHETYCZNY, POBORCA, GRAWIMETRIA, SAMOZNISZCZENIE, ŻÓŁTLICA DROBNOKWIATOWA, RESPONDENTKA, PAT LEGISLACYJNY, ORGAN SPÓŁKI, TRZPIEŃ, SATANIZM, PIERWOTNIAK, GEOLOGIA NAFTOWA, SILNIK BOCZNIKOWY, DEPRECHA, CYWILKI, CELEBRACJA, DZIKUS, MROK, SOSNA CZERWONA, UPRZEDMIOTOWIENIE, MĘTNOŚĆ, NAPRĘŻACZ, GŁOŚNIK BEZMEMBRANOWY, CHOLINOLITYK, ZESPÓŁ WEISENBACHERA-ZWEYMÜLLERA, ŚWIĘTOKRADZTWO, DRUGI, PIANKA POLIURETANOWA, UNIWERSYTECKOŚĆ, RELACJA ZWROTNA, TUŁUP, PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA, SŁUŻBA, OUTSIDER, ZAMIANA, ABSOLUTYZM, WĘZEŁ, MINERALIZATOR, GOLKIPER, NIEKONSEKWENCJA, FORK BOMBA, ZSYP, REUMATOLOGIA, TATUAŻ, MARSZCZELCOWATE, KOŁO, KOŚCIÓŁ ŁACIŃSKI, WALTORNIA, KECZUA, DIRCIK, MAPNIK CAGLE'A, MARSZAND, PRASOŁ, POWŁOKA, REDAKTOR TECHNICZNY, RÓŻANKA, WSKAZÓWKA, BLEDZIUCH, MORFOFONEMIKA, MIŁORZĄB JAPOŃSKI, PODEJRZANA, KARCIANE DOMINO, WŁOCHACZ, WKŁUCIE CENTRALNE, NACJA, OMNIBUS, DESOCJALIZACJA, POLAJ, RYFLA, TUŁACZ, RZUT BERETEM, OKTET, VIP, STYLING, WYTWÓRSTWO, ANGLOFOBIA, ZŁOŻENIE UKŁONU, DRĄŻEK SKRĘTNY, VERAIKON, WIKARIANTY, CHEMIA, ABSURD NAZWOWY, OŻYWIENIE GOSPODARCZE, ZWOLNIENIE WARUNKOWE, WĘZEŁ ZWYKŁY, KORDON SANITARNY, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-OTWARTA, SPROŚNOŚĆ, FISZBINOWCE, ROK JUBILEUSZOWY, ORIENTACJA, CZERWONA FALA, PODUSZKA, CHRZĘSTNIAKOWATOŚĆ ŚRÓDKOSTNA, DRAMAT GANGSTERSKI, NEGATYWIZM, ROBOTA, REAKCJA ZAPALNA, DŻINGEL, PAŃSTWO AUTORYTARNE, HAŁASOWNIK, PRZEDMORZE, MODERATOR, MINISTERSTWO, KONIECZNOŚĆ, HARDOŚĆ, ZRZĄDZENIE, TRZPIEŃ, SHAFTOWANIE SIĘ, WĘGLOWODAN, BŁONA NACZYNIOWA, WARZYWO, UNIWEREK, NERWIAK ZARODKOWY, GÓWNIARA, BARONIĄTKO, OKRES WEGETACYJNY, PROWOKACYJNOŚĆ, ODRUCH RZEPKOWY, CHROMOSOM HOMOLOGICZNY, SEMITA, BIOETYK, LEP, TAPIR WEŁNISTY, POJAZD LATAJĄCY, AMFITEATR MORENOWY, CZOŁO LODOWCA, AEDICULA, ORGANIZATOR JĄDERKA, ROPA, OSTRY BRZUCH, KOŃ KLADRUBSKI, CHOROBA THOMSENA, UZNAWALNOŚĆ, CZARNE KINO, ZBIERACZ, SKUBANIEC, PREPARATYKA, ZABAWKA, MORZE AZOWSKIE, BADANY, EROTOMAN TEORETYK, ADMINISTRATOR APOSTOLSKI, ZAWÓD, GAJNIK LŚNIĄCY, KATAKUMBY, ENDOSZKIELET, ŻOŁDAK, SERBISTYKA, AHISTORYCZNOŚĆ, REFLEKSOLOG, HEGEMONICZNOŚĆ, INTERWENIENT UBOCZNY, SPÓŁGŁOSKA MIĘDZYZĘBOWA, PÓŁROCZNIK, WSPÓŁCZYNNIK PROPORCJONALNOŚCI, ALKAZAR, BETON ŻUŻLOWY, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, POMOCNIK, OWCA WIELOROGA, EGZAMIN POPRAWKOWY, TEREN ZAKRYTY, KLESZCZE, MASKARADA, RAK KOLCZYSTOKOMÓRKOWY, GRZYBEK TYBETAŃSKI, TUALETA, ZIARNO, ANGIOLOGIA, PASZTECIK, BÓBR ZWYCZAJNY, SUWEREN, PRINCESKA, SZABROWNIK, STOLICA, SOWIZDRZALSTWO, KARP PEŁNOŁUSKI, BUZKASZI, FAWELA, PRZYBUDOWA, BRACTWO SZPITALNE, ILUZJONIZM, DIOECJA, NAKRYCIE, REGUŁA TINBERGENA, ZGNIŁY KOMPROMIS, WTÓRNY ANALFABETYZM, KONODONT, PRZESTRZEŃ EBERLEINA, CUG, METODA DELFICKA, NERKA RUCHOMA, PARPOSZ, INFORMATYKA, SZCZĘŚCIE, ACHEIROPOIETOS, BURAK, OBOWIĄZEK SZKOLNY, JOGURT, ZAPCHANIE DZIURY, ANDROPAUZA, WSTĘŻNICE, MIRAŻ, WYSPA KONTYNENTALNA, TWORZYWO, POKAZ, JEDNOLITA PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, OSADY ŚCIEKOWE, TATERNIK, HIGIENA ZWIERZĄT, ROZROST, GRZECZNOŚĆ, HODOWLA ZARODOWA, MOŻNOŚĆ, SPÓJNOŚĆ, MH, PIERWIASTEK GŁÓWNY, TROGLOFIL, REGENERACJA, INTERNACJONAŁ, RYNEK WTÓRNY, EUDAJMONIZM, RAJTARIA, PRZYBYSZKA, PUSZCZYK, OBIEKTYWNOŚĆ, EMALIA, EFEKT KAPILARNY, KESON, STUPAJKA, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, FUNKCJA OKRESOWA, DELIKATNOŚĆ, BOHEMISTYKA, ŚREDNIACTWO, FECHTMISTRZ, CHOROBA DARIERA, LIGROINA, TEMPERATURA BEZWZGLĘDNA, WIELOETATOWOŚĆ, LIST OKÓLNY, WIATR, RIDER, POJEMNOŚĆ POLOWA WODNA, RADIOKABINA, POURPOINT, DĄŻENIE, GWAJAK, KLIMAT KONTYNENTALNY, PÓŁOKRĄG, ROSYJSKI, SPÓJNIK ROZŁĄCZNY, NASTROSZEK KĘDZIERZAWY, DINODONTOZAUR, GOŹDZIANKA, TRAFIKA, FICTIO PERSONAE, ROŚLINA SŁONOLUBNA, ROŚLINA OLEJKODAJNA, DRAŻA, PŁEĆ, PRZESZKODOWIEC, KAPUSTA, TAJEMNICA ADWOKACKA, AMBRAZURA, APIKOMPLEKSY, RAGLAN, TETRAMER, ?GAWĘDA SARMACKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.032 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SŁODKIE CIASTO, KTÓRE SKŁADA SIĘ Z CIASTA (CHOĆ W RÓŻNYCH MODYFIKACJACH CIASTO NIE JEST OBOWIĄZKOWYM SKŁADNIKIEM) ZAWINIĘTEGO W RULON, KTÓRE JEST PRZEŁOŻONE JAKIMŚ NADZIENIEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SŁODKIE CIASTO, KTÓRE SKŁADA SIĘ Z CIASTA (CHOĆ W RÓŻNYCH MODYFIKACJACH CIASTO NIE JEST OBOWIĄZKOWYM SKŁADNIKIEM) ZAWINIĘTEGO W RULON, KTÓRE JEST PRZEŁOŻONE JAKIMŚ NADZIENIEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ROLADA słodkie ciasto, które składa się z ciasta (choć w różnych modyfikacjach ciasto nie jest obowiązkowym składnikiem) zawiniętego w rulon, które jest przełożone jakimś nadzieniem (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ROLADA
słodkie ciasto, które składa się z ciasta (choć w różnych modyfikacjach ciasto nie jest obowiązkowym składnikiem) zawiniętego w rulon, które jest przełożone jakimś nadzieniem (na 6 lit.).

Oprócz SŁODKIE CIASTO, KTÓRE SKŁADA SIĘ Z CIASTA (CHOĆ W RÓŻNYCH MODYFIKACJACH CIASTO NIE JEST OBOWIĄZKOWYM SKŁADNIKIEM) ZAWINIĘTEGO W RULON, KTÓRE JEST PRZEŁOŻONE JAKIMŚ NADZIENIEM sprawdź również:

drewno pozyskiwane z drzewa jesionu ,
mordercza furia ,
najważniejszy element procesu myślenia, porządkowania rzeczywistości ,
nadmierna powolność w działaniach ,
musical z Broadwayu ,
PARMEZAN ,
Aegotheles crinifrons - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny sowników (Aegothelidae) ,
rozłożenie światła i cienia w dziele malarskim, graficznym, rysunkowym lub fotograficznym, mające odzwierciedlić przestrzenność form ,
prezydent RP do 1995 ,
sposób wypowiadania się, wypowiedź wierszem; można za jej pomocą tworzyć utwór poetycki lub luźne, wierszowane fragmenty wypowiedzi ,
małe, krępe konie ,
piłkarz, napastnik m.in. Ruchu Chorzów, członek 'srebrnej' drużyny olimpijskiej z Montrealu, obecnie trener ,
skóroskrzydłe; rząd ssaków z fałdami skórnymi umożliwiającymi lit np. lotokot ,
nadmierna pewność siebie; bycie wyniosłym i pysznym ,
jedna z gwiazd w gwiazdozbiorze Bliźniąt ,
Kerodon rupestris - gatunek gryzonia z rodziny marowatych, występujący we wschodniej Brazylii ,
tryb pracy skrzyni biegów, w którym wał napędzany sprzęgnięty jest bezpośrednio z wałem wyjściowym, przełożenie takiego biegu jest równe 1 ,
stopień w grupie oficerów młodszych, w XVI w. zastępca hetmana ,
podatek, którego przedmiotem opodatkowania są środki transportu ,
broń obuchowa używana przez Turków i Tatarów ,
duży morski skorupiak pancerzowiec ,
samiec gęsi ,
imię Strasburgera ,
Rollandia rolland - gatunek ptaka z rodziny perkozów (Podicipedidae); zasiedla nizinne regiony południowej części Ameryki Południowej, wysokogórskie jeziora w Andach (tzw. Jeziora Puna) do wysokości 3500-4500 m n.p.m. oraz obszar wybrzeża Pacyfiku w Peru ,
czternasta rocznica; jubileusz jakiegoś wydarzenia obchodzony po 14 latach od dnia, w którym miało miejsce ,
okrągłe okno wypełnione witrażem i ornamentem maswerkowym umieszczone nad głównym portalem kościoła ,
busola służąca do mierzenia odchylenia magnetycznego ,
część radioodbiornika ,
występujące w okresie płodowym połączenie pomiędzy pniem płucnym a początkowym odcinkiem aorty zstępującej, służące do ominięcia krążenia płucnego ,
cecha czegoś, co jest cenne ze względu na wiek, treść, wartość, przechowywane w archiwum, pamiątkowe

Komentarze - SŁODKIE CIASTO, KTÓRE SKŁADA SIĘ Z CIASTA (CHOĆ W RÓŻNYCH MODYFIKACJACH CIASTO NIE JEST OBOWIĄZKOWYM SKŁADNIKIEM) ZAWINIĘTEGO W RULON, KTÓRE JEST PRZEŁOŻONE JAKIMŚ NADZIENIEM. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

x