O MĘŻCZYŹNIE, KTÓRY JEST MAŁO MĘSKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BABA to:

o mężczyźnie, który jest mało męski (na 4 lit.)CIOTA to:

o mężczyźnie, który jest mało męski (na 5 lit.)NIUŃKA to:

o mężczyźnie, który jest mało męski (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BABA

BABA to:

z negatywnym wartościowaniem: kobieta (na 4 lit.)BABA to:

element kafara uderzający pal (na 4 lit.)BABA to:

partnerka, żona, narzeczona, kochanka (na 4 lit.)BABA to:

przekupka (na 4 lit.)BABA to:

o mężczyźnie, który jest mało męski (na 4 lit.)BABA to:

okrągłe ciasto pieczone w specjalnej formie (na 4 lit.)BABA to:

leciwa, stara kobieta (na 4 lit.)BABA to:

kamienna figura, która ma znaczenie w praktykach religijnych (na 4 lit.)BABA to:

część kafara: młot do wbijania pali w ziemię (na 4 lit.)BABA to:

ur. w 1906 r. malarz rumuński; portrety, martwe natury (na 4 lit.)BABA to:

'Siała ... mak' (na 4 lit.)BABA to:

Ali ... postać z baśni (na 4 lit.)BABA to:

... - Jaga, baśniowa wiedźma (na 4 lit.)BABA to:

... - Jaga, z baśni (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "O MĘŻCZYŹNIE, KTÓRY JEST MAŁO MĘSKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.486

NAZWA ZBIOROWA, ŚMIERCIOŻERCA, WYSOKOŚĆ BEZWZGLĘDNA, WYBORY POŚREDNIE, ZATRZASK, REZERWA, BURAK POSPOLITY, TAGALOG, LAKTOOWOWEGETARIANIN, ZAWŁOTNIA, WYJĄTEK, POSTĘPOWANIE KARNE, SZŁAPAK, NIEDŹWIEDZIÓWKA WŁODARKA, SUMATOR, CHLEB SITKOWY, PERKOZEK BIAŁOSKRZYDŁY, DRUK AKCYDENSOWY, KONWENT, BERA, CHRUPKOŚĆ, DOSKONAŁOŚĆ, ORDYNUS, NIEUSTANNOŚĆ, ŻONGLER, SIEDMIOKROTNOŚĆ, ELEKTRONOWY MIKROSKOP SKANINGOWY, SAMOCHÓD SPORTOWO-UŻYTKOWY, PÓŁZAWODOWIEC, PELHAM, OLBRZYM, KABALARZ, RUCH EKOLOGICZNY, BADYL, CHALKOGRAFIA, ANODA, MONK, PŁONIWOWCE, WSZECHMOC, PRZEKAŹNIK, STYL GOTYCKI, WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI CIEPLNEJ, MONARCHIA PARLAMENTARNA, ZWIERACZ, SAKRAMENTALNOŚĆ, KARCZMA, WADA, BOMBIARZ, IMPRESARIAT, PILCH, WIELOFAZOWOŚĆ, DOZOROWIEC POGRANICZA, SOLIDARNOŚĆ, WIERZYCIEL SOLIDARNY, ŚRÓDNERCZE, KWADRAT, MEDYCYNA ZAPOBIEGAWCZA, REAKCJA ZAPALNA, ZDRAJCA, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, KATALIZA, PAPROCIE, KARTACZ, IRLANDZKOŚĆ, WĄŻ, ŁADOWNICZY, EROTOMAN TEORETYK, KONCEPTUALIZM, NIESKRĘPOWANIE, ANTYDEPRESANT, LIS, ONR-OWIEC, WAŁ, KURANT, PRECEDENSOWOŚĆ, OKTAEDRYT, TREN, WROSTEK, KOCIAK, SKUNKS, MARAL, PRĘDKOŚĆ WYPORNOŚCIOWA, PROSTOMYŚLNOŚĆ, STOJAK, CHAŁUPNIK, STALNICA, TRICORNE, WIATROWNICA, MEDYCYNA OSTEOPATYCZNA, TARYFIARA, BAZYLIKA MNIEJSZA, ARCHIWALNOŚĆ, GMINA GÓRNICZA, KAPUŚCIANA GŁOWA, SZCZYTNICA, MŁOT SPALINOWY, ROGATNIK, BOKOBRODY, XENON, EKSCYTARZ, CHUDZIĄTKO, KONSTYTUCJA, FOTEL ROZKŁADANY, REKTYFIKACJA, ELEKTROIZOLACYJNOŚĆ, KONTRGAMBIT PHILIDORA, SYGNAŁ POWTARZAJĄCY, NIEUWAŻNOŚĆ, KOMPOZYCJA SZKATUŁKOWA, DODATEK KOMPENSACYJNY, SZEW, PIERWOTNA JAMA CIAŁA, LEASING KAPITAŁOWY, ANONEK, PAŃSTWO W PAŃSTWIE, STEROWANIE MINIMALNO-KWADRATOWE, ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE, NIESTOSOWNOŚĆ, SPIRALA, OKOREK, WIERZBÓWKA, KUSZETKOWY, OBJAW KONWERSYJNY, BEKON, SROKACZ CZARNOGARDŁY, ZASILANIE SIECIOWE, NAZWA ABSTRAKCYJNA, MIĘSIEŃ PIRAMIDOWY, BĄBEL, PRZESTRZEGACZ, POSŁUCH, SŁODYCZ, OPIEKUŃCZOŚĆ, SERCE W PRZEŁYKU, LAMPKA, EGZAMIN, FINEZYJNOŚĆ, JĘZYKI TURAŃSKIE, WOOD, STANOWISKO OGNIOWE, LODOWIEC DOLINNY, URZĄD, MUTUALIZM, WIRTUOZERIA, PRZENIKLIWOŚĆ, BARIERA JĄDROWA, WIERZCHOŁEK CENTRALNY, BRUDNA BOMBA, SAKPALTO, NIESPOKOJNOŚĆ, JASTRZĘBI NOS, FANPEJDŻ, POWIEŚCIOPISARZ, SOS MUŚLINOWY, OSTATNI, MAPA HIPSOMETRYCZNA, ŁADNOŚĆ, GRUPA TOPOLOGICZNA, NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY, STACJA OBSŁUGIWANA, GARDZIEL, INSTRUMENT SMYCZKOWY, OKRĄGŁOGŁOWY, FOTOTROPIZM, TEORIA PERTURBACJI, ROŚLINY OSIOWE, PRZEZIERNIK, WIELORDZENIOWOŚĆ, SPAMER, JIG, LODOWIEC WISZĄCY, CZEREŚNIAK, ATRYBUCJA GLOBALNA, DACHÓWKA ZAKŁADKOWA, KRYZA, FAZA, LOGARYTM NATURALNY, POMIOTŁO, LUSTRATOR, DEBILNOŚĆ, REGESTRATOR, SPOKOJNOŚĆ, PROCES POLITROPOWY, CZASOWNIK FRAZALNY, PIERŚCIEŃ LOKALNY, KUC CONNEMARA, LENIUCH, BEZRĄBEK, CZYNNIK RAKOTWÓRCZY, ZASADA EKSTENSJONALNOŚCI, FLAWONOID, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, MH, SPRAWNOŚĆ, TELEGRAF CHAPPE'A, ŁAŃCUSZEK, RUMUN, SEJM ROZBIOROWY, TURAS, MANIAK, DWUWARSTWOWOŚĆ, AUTOTELICZNOŚĆ, CNOTA, REJA, KURATORIUM, KOMORNIK, KREMOWOŚĆ, PINGWIN ŻÓŁTOOKI, JEDNOSTKA ILOŚCI INFORMACJI, GRUPA FOKUSOWA, CENA DETALICZNA, STYL IZABELIŃSKI, KIFOZA, NEURON LUSTRZANY, ILLOKUCJA, KLĘK PROSTY, ZBRODNIARZ WOJENNY, REKTYFIKATOR, KOŃ NA PATYKU, PUPIL, PREPERS, EGZEGETA, CIĄGUTKA, AEROFON, PRAWO DŻUNGLI, STOP NISKOTOPLIWY, WYBRYK NATURY, LÓD, CZASOWNIK WIELOKROTNY, NIESYMPATYCZNOŚĆ, KOŁNIERZYK BEBE, CHROMOSOM HOMOLOGICZNY, CHOROBA CYWILIZACYJNA, NIEPOKALANOŚĆ, ODCISK PALCA, PODRÓŻ, PRZEDŁUŻACZ, WARIAT, PĘCHERZ, ANTROPOLOGIA, DAMSKI KRAWIEC, BALANS, POLIMODALNOŚĆ, STRZELANINA, TRAWERS, MENADŻER, ROZSADNIK, JAZDA, PRÓŻNIA, OŚMIOKROTNOŚĆ, KLOCEK, BALKONIK, UPRZEMYSŁOWIENIE, KARMIDEŁKO, JANUSZ, NIELITOŚCIWOŚĆ, SAMOISTNOŚĆ, PERKUSJA ELEKTRONICZNA, GROCH CUKROWY, ODPYCHACZ, KAPUSTA KISZONA, FACSIMILE, TRANZYSTOR STOPOWO-DYFUZYJNY, ADŻAPSANDALI, KOLEJ, KRĄŻOWNIK LOTNICZY, SKŁADNIK POKARMOWY, ZROSTNICA, PIANA, DZIENNIK, MARONOWIE, WIMBLEDON, HYDROZOL, RAMA, GODZIWOŚĆ, NORMATYWISTA, KOZA PIERWOTNA, WĄŻ, PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE, ŻABA, PRAWYBORCA, ELIPSOIDA ZIEMSKA, PERKOZ BIAŁOCZUBY, FRYWOLNOŚĆ, OSŁONA, WIEK, INERCJALNOŚĆ, RACJA, ŚLIMAK, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, STARY MALUTKI, CHLORYN, NIEDOSTATECZNY, PRÓBA, REKIN WIELORYBI, OZDOBA, PIZZER, INSTRUMENTOLOGIA, OGIEŃ KRZYŻOWY, ?SZACHRAJ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.486 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

O MĘŻCZYŹNIE, KTÓRY JEST MAŁO MĘSKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: O MĘŻCZYŹNIE, KTÓRY JEST MAŁO MĘSKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BABA o mężczyźnie, który jest mało męski (na 4 lit.)
CIOTA o mężczyźnie, który jest mało męski (na 5 lit.)
NIUŃKA o mężczyźnie, który jest mało męski (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BABA
o mężczyźnie, który jest mało męski (na 4 lit.).
CIOTA
o mężczyźnie, który jest mało męski (na 5 lit.).
NIUŃKA
o mężczyźnie, który jest mało męski (na 6 lit.).

Oprócz O MĘŻCZYŹNIE, KTÓRY JEST MAŁO MĘSKI sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - O MĘŻCZYŹNIE, KTÓRY JEST MAŁO MĘSKI. Dodaj komentarz

3×6 =

Poleć nas znajomym:

x