WYDANIE UTWORU FILMOWEGO LUB MUZYCZNEGO, W KTÓRYM TEKST - Z REGUŁY PRZETŁUMACZONY Z JĘZYKA ORYGINALNEJ WERSJI UTWORU - JEST ODCZYTYWANY PRZEZ LEKTORA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WERSJA LEKTORSKA to:

wydanie utworu filmowego lub muzycznego, w którym tekst - z reguły przetłumaczony z języka oryginalnej wersji utworu - jest odczytywany przez lektora (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYDANIE UTWORU FILMOWEGO LUB MUZYCZNEGO, W KTÓRYM TEKST - Z REGUŁY PRZETŁUMACZONY Z JĘZYKA ORYGINALNEJ WERSJI UTWORU - JEST ODCZYTYWANY PRZEZ LEKTORA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.343

DOMINANTA STYLISTYCZNA, GUMNO, KULTURA STARTEROWA, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, EKRAN, ŚNIEG, SEMINARIUM, STEROWANIE MINIMALNO-KWADRATOWE, GLINIASTOŚĆ, RUCH, DYWIZJA, OSTROMLECZ, BLINDAŻ, GUMA NATURALNA, CHICHA, APOGEUM, GARDZIEL, UNIZM, GERMANISTA, MATOŁ, WSKAZÓWKA, OSTATNIE NAMASZCZENIE, PIŁA, ZBIEG, TERYTORIUM MANDATOWE, PRZEŁOM, DEBILNOŚĆ, SKUBANIEC, POWIEŚĆ SCIENCE-FICTION, GODZINA PRAWDY, FEROMON, CHLEB, ADIANTUM ROZWICHRZONE, TOR ODSTAWCZY, DOBRO PRYWATNE, BRZYDOTA, DEKANTER, ROŚLINA CIENIOZNOŚNA, HIPERPRZESTRZEŃ, BRYTFANKA, WADA WZROKU, JASTRZĘBI NOS, DWUWIERSZ, DYDAKTYKA OGÓLNA, KANONIERKA, USTAWODAWCA ZWYKŁY, ZAWIKŁANIE, DESKA SEDESOWA, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, KANGUR OLBRZYMI, KOKTAJL MOŁOTOWA, MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA, KATOLICKOŚĆ, CIĘGNO KOTWICZNE, ROZMNAŻALNIA, MĘŻNOŚĆ, RAGOUT, KONSULTACJA SPOŁECZNA, PANICHIDIA, MAKIMONO, GETTO ŁAWKOWE, ODPLAMIACZ, UKRAIŃSKI, HALO, GŁOWICA ELEKTROMAGNETYCZNA, KARRUKA, KONWERSJA , UROSTOMIA, OBNAŻACZ KOPCIUSZEK, AGERATUM, ŁAWNIK, REDUKCJA, JAWNOŚĆ, PREKURSOR, HYGROPSAMMON, FONDUE, ALGORYTM JAKOBIANOWY, WYSEPKA, KONTROLA SKARBOWA, TRISKWELIŃSKI, LOG, OCZKO W GŁOWIE, SYSTEM, BEDŁKA MUCHOMOR, TLENEK AZOTU, BIEL, PRZENOŚNIK TAŚMOWY, ŁUPEK BENTONITOWY, MOCZ, MONARCHISTA, TOR, LUK, TEMAT PODSTAWOWY, WZORZEC, TEOGONIA, ALGA, AZYMUT, ZEZWŁOK, TAUKA, WOJNA CELNA, ZAKRYSTIA, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, UCIECZKA, FOTOLAB, GŁOWA KOŚCIOŁA, CYNGLE, DOBRO KOMPLEMENTARNE, INGUSZKA, CYKL FIGURALNY, SEKSIZM, EPOKA INDUSTRIALNA, JEDNOSTKA NAUKOWA, MIOTEŁKA, JEZIORO RELIKTOWE, WALEC KOŁOWY PROSTY, ŁUK, POKÓJ GOŚCINNY, REKONWERSJA, WAPNO NIEGASZONE, WYSPA KONTYNENTALNA, ŁAPANIE, SMALEC, STOMIA, DUMA, SAKPALTO, OGRÓD ZOOLOGICZNY, DOBÓR SZTUCZNY, SYLIKON, DROGI, PARTIA, KECZUA, PRZEPUKLINA MOSZNOWA, BIEG, TRYPTYK, RELISH, RODAN, TUBKA, TRZEŚNIA, JAMRAJ, HARD CORE, SKOPEK, SOLITER, JASZCZUR, EKOLOGISTYKA, NAGIEL, RYZYKO INWESTYCYJNE, NIEŻYWOŚĆ, MŁAK, PUNICKI, JĘZYK STARO-CERKIEWNO-SŁOWIAŃSKI, BŁONA MIELINOWA, TRANSPOZYCJA, ZABIEG, SZMATKA, SPLOT, BOURBON, KOMPOZYCJA SZKATUŁKOWA, KARTEZJANIZM, ZIMNE NÓŻKI, PROTEZA DENTYSTYCZNA, WŁOCHACZ, RONDELA, DEKLARACJA INTERPRETACYJNA, CHWYTACZ, SABATARIANIN, KNOT, KLINGOŃSKI, NEOGNATYCZNE, FITONCYD, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA, STOŻEK WULKANICZNY, TENDENCJA, KROKIEW, OFENSYWA, PSYCHOANALIZA, SERDAK, NASIADÓWKA, LANCER, PORA, REZERWA, WARSZTAT STRATEGICZNY, TYLOZOID, REKIN PIASKOWY, TŁO, SIDLISZ PIWNICZNY, KRĄŻENIE OBOCZNE, JĘZYK MARTWY, NEPOTYSTA, WOLUMTERYCZNOŚĆ, ARABIZM, GOOGLE, SZLAUF, MITYCZNOŚĆ, NIEOBOWIĄZKOWOŚĆ, FITOEKDYSON, WĘZEŁ, SERBO-CHORWACKI, STOPIEŃ INSTRUKTORSKI, FUNKCJA CELOWA, BEZKONKURENCYJNOŚĆ, TAMA, NAROST, FIZYKA SŁOŃCA, SANDINISTA, KOLONIZATOR, GŁUPKOWATOŚĆ, KONTRADYKTORYJNOŚĆ, ESKONTO, ORATORIUM, STRZĘP LUDZKI, CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, DOBRO LUKSUSOWE, WYPYCHACZ, DOMINIKANKI, KONSONANTYZM, POWIETRZNIA, MORRIS, KOSOGON, BULIONÓWKA, ŁUSKA, TRACICIEL, POGONIEC, WOŁOWINA, KOTLET, AZOTAN, MARRAN, ZDATNOŚĆ, PRZEŚWIETLENIE, KOOPERANT, ŁĄCZNIK ŻALUZJOWY, AGREGAT POMPOWY, ALERGEN WZIEWNY, HELIKAZA, PRZĄDKOWATE, SOS, BATERIA, RYCERZYK, BESZBARMAK, CZUBATOŚĆ, GALWANOSTEGIA, RESORT, SPÓŁKA PUBLICZNA, UMOWA STOWARZYSZENIOWA, KRENAL, SŁABEUSZ, ALBULOWATE, PIRYDOKSAL, NADZORCA SĄDOWY, SKWAPLIWOŚĆ, KREDYT INWESTYCYJNY, OBIEKT WESTCHNIEŃ, PRZYWÓZ, WSIUR, ODCIEK, OKRĄG WPISANY, PROJEKCYJNOŚĆ, WRONIE OKO, FRAZA NOMINALNA, SARNA, SULFACETAMID, OBYWATELKA, ANALIZA SEKTOROWA, TUKA, CÓRDOBA, POLIMORFIZM, BATAGUROWATE, RAKIETA POWIETRZE-POWIETRZE, KULT, SUBSTYTUCJA, PRANKO, KOSZT DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ, JĘZYK DUNGAŃSKI, BANIECZKA, BARYKADA, KONFISKATA, PIĘKNO, TYMCZASOWY OBIEKT BUDOWLANY, JAPOŃSKI, OSTROGI, APOKRYFICZNOŚĆ, CONDO HOTEL, WŁOSY TETYDY, STOŻAR, HELLENIZACJA, KAZALNICA, POWINOWACTWO, POLE BEZWIROWE, MIECZ SZYBROWY, HÄNDEL, RANGA, SOCZEWKA SCHODKOWA, JEDNOSTKA MASY ATOMOWEJ, NAZGULE, KLUCZ TELEGRAFICZNY, RAGLAN, STANICA, ZĘBORÓG, KWADRATURA KOŁA, KOMODOR, ?ODSZCZEPIEŃSTWO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.343 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYDANIE UTWORU FILMOWEGO LUB MUZYCZNEGO, W KTÓRYM TEKST - Z REGUŁY PRZETŁUMACZONY Z JĘZYKA ORYGINALNEJ WERSJI UTWORU - JEST ODCZYTYWANY PRZEZ LEKTORA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYDANIE UTWORU FILMOWEGO LUB MUZYCZNEGO, W KTÓRYM TEKST - Z REGUŁY PRZETŁUMACZONY Z JĘZYKA ORYGINALNEJ WERSJI UTWORU - JEST ODCZYTYWANY PRZEZ LEKTORA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WERSJA LEKTORSKA wydanie utworu filmowego lub muzycznego, w którym tekst - z reguły przetłumaczony z języka oryginalnej wersji utworu - jest odczytywany przez lektora (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WERSJA LEKTORSKA
wydanie utworu filmowego lub muzycznego, w którym tekst - z reguły przetłumaczony z języka oryginalnej wersji utworu - jest odczytywany przez lektora (na 15 lit.).

Oprócz WYDANIE UTWORU FILMOWEGO LUB MUZYCZNEGO, W KTÓRYM TEKST - Z REGUŁY PRZETŁUMACZONY Z JĘZYKA ORYGINALNEJ WERSJI UTWORU - JEST ODCZYTYWANY PRZEZ LEKTORA sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - WYDANIE UTWORU FILMOWEGO LUB MUZYCZNEGO, W KTÓRYM TEKST - Z REGUŁY PRZETŁUMACZONY Z JĘZYKA ORYGINALNEJ WERSJI UTWORU - JEST ODCZYTYWANY PRZEZ LEKTORA. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

x