PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA POLSKIEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POLSKI to:

przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka polskiego (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: POLSKI

POLSKI to:

język polski - przedmiot szkolny, na którym uczy się o literaturze polskiej i innych tekstach kultury, elementach gramatyki i poprawności językowej, kulturze języka itp (na 6 lit.)POLSKI to:

język należący do grupy języków zachodniosłowiańskich (na 6 lit.)POLSKI to:

język utworów Reja (na 6 lit.)POLSKI to:

nasz język (na 6 lit.)POLSKI to:

nasz język ojczysty (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA POLSKIEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.829

GEN DOMINUJĄCY, WĘZEŁ KOMUNIKACYJNY, KAPITALISTKA, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, KOMPENSACJA, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, KORKOCIĄG, SEŁEDEC, FORMA ODLEWNICZA, ALLELUJA, MONARCHIA PATRYMONIALNA, SZLAM, SĄD OPIEKUŃCZY, GALÓWKA, WYCHÓD, OWALNICA, ZEBROID, SZWAGROSTWO, RAFIA, JĘZYK KREOLSKI, WYCIĄGARKA, STRUNA ŚCIĘGNISTA, PISZCZAŁKA, RÓWNANIE NIEWYMIERNE, IDEAŁ MAKSYMALNY, OBRZMIENIE, STAN PODSTAWOWY, MARSZ, ŚMIGŁO, SPUSZCZENIE, FILOKAKTUS, NAJEM, ŚMIECIARZ, HAJS, KOMÓRKA ŚRÓDMIĄŻSZOWA, OBCHODOWY, POSOBOROWIE, RAMA, PLAMA, PODNOSKA, PRINSEPIA CHIŃSKA, SZATA GRAFICZNA, ŻAKINADA, SILNIK PAROWY, PIŁA, OBJĘTOŚĆ HUBBLE'A, LIBELLA, MAN, MIKROSKOP MONOOKULAROWY, KRĘG, ŚWIĘTO, NÓŻ, SAMOGŁOSKA PRZEDNIA, FERBEL, ŁAŃCUCH KINEMATYCZNY, POMPIER, KAREL, ZASTRZAŁ, PODUSZKA KURTYNOWA, FILTR POLARYZACYJNY, NIEPOKALANEK, PŁEĆ, ISTOTA ŻYWA, KAPISZON, MASA, KÓŁKO WZAJEMNEJ ADORACJI, ZBIÓR, OSTATNI MOHIKANIN, STUHR, PODYPLOMÓWKA, CIĘŻKIE DZIAŁA, REKLAMA PORÓWNAWCZA, WZROST ZEROWY, REWANŻ, TINA, HRABINI, ZRĘBICA, SIŁA LORENTZA, KRUŻA, REWOLWER, LEŃ, KOSMOGONIA, POŁĄCZENIE SWORZNIOWE, POLKA, KOMENTARZYK, ROZTRUCHAN, PODIUM, TYTUŁ, STYL, POTENCJAŁ ZETA, ELASTOMER, EPOKA LITERACKA, CIEŃ, TEORIA KATASTROF, CLERK, PRELUDIUM, BIZNESWOMAN, POPARZENIE, ŚLĄSKOŚĆ, DOJNICA, WYBRANKA, UCIECZKA, POLONEZ, CIOS, REDYSTRYBUCJA DOCHODÓW, SENSOWNOŚĆ, SPUSZCZENIE NOSA NA KWINTĘ, KANALIZACJA KABLOWA, PROFIL, ŚCIĘCIE, ZRAZ, SARI, PIŁKARZ, DUSZA TOWARZYSTWA, TERYTORIUM AUTONOMICZNE, SZARMANTERIA, KIŚCIEŃ, DRZEWO TERPENTYNOWE, SHARMA, PIESZCZOSZEK, KUBEŁ, ZDERZAK, NIEWIERNOŚĆ, MESZEK, YORKSHIRE PUDDING, ODROŚL, KRAWIECTWO, ALKOHOL, TERMOOBIEG, MANDORLA, POSTOŁ, LAUDATOR, NOC ASTRONOMICZNA, ODŁAM, OBRAZ POZORNY, KAJMAKAM, TUBA, GŁOSICIEL, BECZUŁKA, PARADOKS, MYKOLOGIA, ANGINA MONOCYTOWA, CZASOPISMO NAUKOWE, FEIJOADA, CYPRYŚNIK BŁOTNY, SŁODOWNIA, RUSKOŚĆ, ŚCIANKA, ŁUT SZCZĘŚCIA, RZEŹNIK, OKRES PÓŁTRWANIA, MASZT, HADŻ, OBRAZ OPTYCZNY, LURA, WIDZOWNIA, METRUM, FIZYKA TEORETYCZNA, MODUŁ SERWISOWY, KOMORA WULKANICZNA, KERNER, SKLEPIENIE KRYSZTAŁOWE, SKRĘT, MIESIĄC, MECENASKA, WYRAZ, STRZEMIĄCZKO, RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE, BROKER, BUDA, LUTNIA, KAPLICA PRZYCMENTARNA, SURDYNKA, AERONOMIA, ZNAMIĘ NACZYNIOWE, GWARA, ANTYNOMIA, MIEJSCE, STARA GWARDIA, BLOKADA, TRZĘSIEC MEKLEMBURSKI, BYSTRZE, START, ALBERTYNI, RACJONALIZM, BALDACHIM, DYM, CACKO, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, PODMIOT GRAMATYCZNY, CHRABĄSZCZ, PODCHLEBSTWO, PASO DOBLE, WYPALANKA, KANCONETA, BEZBRZEŻNOŚĆ, CIĘGNO NAPĘDOWE, ZANOKCICA KOŃCZYSTA, MOSTOWNICZY, MARTA, SHAPESHIFTER, ASESOR, DUSZNICA, WALCOWNIA ZIMNA, GRUPA WAROWNA, KORZENIONÓŻKI, PIORUN KULISTY, TANATOLOGIA, PROSTOPADŁA, WDROŻENIOWIEC, HEMATOFAGIA, GALLIKANIZM, UNIWERSYTECKOŚĆ, KANU, PIĄTKA, DYREKCJA, INDYK, GARNITUR, PISMO ALFABETYCZNE, ABFARAD, GOSPODARZ DOMU, WRÓG, SAMOGŁOSKA PÓŁPRZYMKNIĘTA, FIGURA SŁÓW, KONCEPT, WAGON TAROWY, OPINIOTWÓRCA, LEKTORIUM, RYBY ŁAWICOWE, SIEROCTWO SPOŁECZNE, HASZTAG, WKŁAD GRUNTOWY, KNAJPA, ROSZCZENIE ZWROTNE, MOD, MIOPATIA ALKOHOLOWA, PRECESJA, NACZYNIAK KRWIONOŚNY JAMISTY, JELITO CZCZE, PUNKT RÓWNONOCNY, ZŁÓG WAPNIOWY, DRAMATYZM, SUBSTANCJALIZM, ELEKTROIZOLACJA, PRZEKAŹNIK STATYCZNY, CHŁOPAK DO BICIA, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, SZYJKA, CHONDRYT, TISCHNER, NOWA KLASYCZNA, LUNETA, SOS MALTAŃSKI, RATING KREDYTOWY, WNIEBOWZIĘTA, WYŻYNA, ANTYFONA, PORCELANKA, BIGOS SIECIEBORZAŃSKI, PODGŁOŚNIOWE ZAPALENIE KRTANI, FUGA, KORONKA BRABANCKA, KONTRAST NASTĘPCZY, BARWNIK ŚWIATŁOCZUŁY, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, AUTOKEMPING, GAD, RESTRYKCJA, ADAGIO, BLASZKA SITOWA, STONÓG MYSZATY, SZEW, SZABAS, USTNIK, PSYCHIATRIA KLINICZNA, SOCJOBIOLOG, FILM ANIMOWANY, EKOLOGIA, KARDYNAŁ, OMER, ODCISK PALCA, ADDYCJA, GŁÓWKA, DEZERTERKA, CZTERNASTY, KOŁEK, WYCZARTEROWANIE, MIASTECZKO, NAGIEL, SPRZĘŻAJ, PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE, ŁAGODNOŚĆ, FREE JAZZ, ASYGNACJA, KULON, WARKOCZ DOBIERANY, PISMO TECHNICZNE, TŁUSZCZAK, ZARZUCAJKA, ?APARATOWNIA RADIOODBIORCZA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.829 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA POLSKIEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA POLSKIEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POLSKI przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka polskiego (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POLSKI
przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka polskiego (na 6 lit.).

Oprócz PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA POLSKIEGO sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA POLSKIEGO. Dodaj komentarz

1+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast