BEZLOTEK; PTAK O KRÓTKICH NOGACH I SKRZYDŁACH, CZARNO-BIAŁYM UPIERZENIU, ŚWIETNIE PŁYWAJĄCY ALE NIE LATAJĄCY, NA LĄDZIE PORUSZA SIĘ W POZYCJI PIONOWEJ, ŻYJE GROMADNIE NA WYBRZEŻACH ANTARKTYDY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PINGWIN to:

BEZLOTEK; ptak o krótkich nogach i skrzydłach, czarno-białym upierzeniu, świetnie pływający ale nie latający, na lądzie porusza się w pozycji pionowej, żyje gromadnie na wybrzeżach Antarktydy (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PINGWIN

PINGWIN to:

bezlotek - ptak-nielot; poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w obrębie rodziny pingwinów (Spheniscidae) (na 7 lit.)PINGWIN to:

zakonnica (na 7 lit.)PINGWIN to:

nielatający ptak przystosowany do środowiska wodnego, wiosłowate skrzydła, palce spięte błoną, upierzenie gęste, łuskowate (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BEZLOTEK; PTAK O KRÓTKICH NOGACH I SKRZYDŁACH, CZARNO-BIAŁYM UPIERZENIU, ŚWIETNIE PŁYWAJĄCY ALE NIE LATAJĄCY, NA LĄDZIE PORUSZA SIĘ W POZYCJI PIONOWEJ, ŻYJE GROMADNIE NA WYBRZEŻACH ANTARKTYDY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.927

SPŁASZCZKOWATE, NOUMENON, TAKTYKA, WĘZEŁ RYBACKI, PODATEK MAJĄTKOWY, FALA WZROSTOWA, NATURALNA STOPA BEZROBOCIA, BAR, SMOLUCH, REFLUKS, DZIENNIKARKA ŚLEDCZA, HIPERTENSJOLOGIA, TASIEMIEC NIEUZBROJONY, STROFA ALCEJSKA, KOREK, ADAPTACJA, FUTURYSTYCZNOŚĆ, GRUPA AZOWA, POJAZD KOLEJOWY, ZRZESZOTOWIENIE KOŚCI, JANOWIEC, KRATOWNICA, WENEROLOGIA, KOMPLETNOŚĆ, KRA, TEOLOGIA APOFATYCZNA, JURYSDYKCJA, FORMAT BINARNY, INFA, BEZPIEŃKA, KAZUISTA, PRAWORĘKI, ODNÓŻA, MALINA ZACHODNIA, DUOLA, PARASZYT, INTEGRACJA, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, TROLLING, HOHENZOLLERNOWIE, INSPEKCJA WETERYNARYJNA, SIŁA LORENTZA, KIBOLSTWO, ZAMEK NA PIASKU, FRANCA, MAKI, KOŚĆ SKOKOWA, DICYNODONTY, UBOGI KREWNY, MIODÓWKA, SZOPEN, BREZYLKA, ZAPARZACZKA, DIDŻEJ, PTAK, ŻABY BEZJĘZYCZNE, TERAPIA BEHAWIORALNA, CHRONICZNOŚĆ, TALERZ, FILOZOF PRZYRODY, GĄSIENICZNIK, LAWENDA FRANCUSKA, FILM ANIMOWANY, ORTOPTYSTA, AFRYKAŃSKI, STYL JOŃSKI, APTEKA, INNA PARA KALOSZY, PUNKT ZLEWNY, MNICH, ANTYCYPACJA, MIAZMATY, ŚWIATEŁKO W TUNELU, OUTLIER, JEDENASTKA, HETEROMORFIZM, PILOTEK, ASCETA, BOLERO, ROŚLINY NASIENNE, DZWONIEC, MLECZAJ LEPKI, LAFIRYNDA, SOWA, KRAJOBRAZ, OFIAKOMORFY, NIEPOKOJENIE SIĘ, EKSPEDYTURA, IMPLANTACJA, JEŻYNA, POPITA, OSAD, OBRONA ROSYJSKA, WYŁUDZACZ, ZAWŁOKA, BIAŁACZKA KOTÓW, APOSELENIUM, MATEMATYKA, STORMBERGIA, KOLIBER, ANALFABETYZM FUNKCJONALNY, TABLICA OGŁOSZENIOWA, SUNDAJCZYK, KARDIOCHIRURGIA, KAMIZELKA, FTYZJOLOGIA, OBSUWISKO, JĄDRO CZERWIENNE, PSYCHIATRIA KLINICZNA, NASADKA, SŁODOWNIA, WYŚCIG, CZUŁEK, KNAJPA, CZOŁOWNICA, DROP, NACJA, KROWA, MUMIA, DELIRKA, PODPAŁ, BEKASIK, DRABINA SZCZERBOWSKIEGO, SZAMA, TETRAPTYK, DIEREZA, ROZMNOŻA, SZPULKA, CENZOR, GRA, FOTEL ROZKŁADANY, ZAPAS, KRUCHAWECZKA TWARDOTRZONOWA, GOŁĄBEK, CZOŁO LODOWCA, KARDIOLOGIA, SZCZOTECZKA, BAJRONISTA, NIEPRZEJRZYSTOŚĆ, DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA, RACHUNKI, PASCHA, POMPA TŁOKOWA, KANIA, DRAWIDYJSKI, KOMETA JEDNOPOJAWIENIOWA, FOKMASZT, MAŁY FIAT, PROMIENIOWANIE CZERENKOWA, OSMOZA, NOTORYCZNOŚĆ, KRAWIECZYZNA, PIES GOŃCZY, PIKNIK, DRAPAK, PUNKT KATECHETYCZNY, HETYTA, PALLASYT, JAZDA, UBOŻENIE, EKSTREMIZM PRAWICOWY, ŚWIDRAK, ILJIN, WRONIEC, ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA, MANDRYL, PASOŻYTKA, WSKAŹNIK UBÓSTWA, SIATECZKA, USTALENIE, SORTOWANIE TOPOLOGICZNE, KROWIEŃCZAK, OPAL, BYSTRZYK TRÓJPRĘGI, KOPROFIL, TERAPENA KAROLIŃSKA, ROJSTONA KRÓLEWSKA, LAWENDA, ŻUŁAWA, WIELOETATOWOŚĆ, LĘG, UCINKA, SUMA ZEROWA, HIEROGLIFY, POJAZD NIEKOŁOWY, ZWÓJKOWATE, KAWKA, PARA MINIMALNA, WIEK POPRODUKCYJNY, TURANISTA, DNI OTWARTE, WARSTWA PODSTAWNA, SŁUŻBA KOŚCIELNA, PERSONALNIK, PUNKT WĘZŁOWY, MOC, CIĘŻKA DUPA, MIKROCYT, LEPKOŚĆ CEN, ADRES KORESPONDENCYJNY, STOPNIOWALNOŚĆ, BOCIAN, LAWA TRZEWIOWA, ŻURFIKS, POPOVER, SKLEPIENIE KLASZTORNE, TAUTOCHRONA, DOKUMENTALISTYKA, PERLISTOŚĆ, ALLEL DOMINUJĄCY, ANIMATOR, ADRES ELEKTRONICZNY, CYKL MIESIĘCZNY, NUŻENIEC BYDLĘCY, JASTRZĄB, KORONIARZ SERCATY, POLEROWNIK, ŻAGIEW, BEZAWARYJNOŚĆ, AMAZONKA, ZAKAZ STADIONOWY, TEMACIK, SPÓŁKA CICHA, OGIEŃ, NAGRODA, AMYLOFAGIA, BARBARZYŃCA, CIAŁO BEZPOSTACIOWE, IMMUNOONKOLOGIA, STAWONOGI, NOCEK BRANDTA, ŻOŁDAK, KLASTER DYSKOWY, FUKS, TOY, SODOMA I GOMORA, PIEC INDUKCYJNY, POBOŻNOŚĆ, OKUREK, PERKOZ, WOŁOSKI, BON VIVANT, MĄŻ OPATRZNOŚCIOWY, ŁAWA RZĄDOWA, ZERÓWKA, PALMOWIEC, TALMUDYSTKA, PIĘTA, SFERA, HOŁDOWNIK, MOSTOWNICZY, ATAKSJA RDZENIOWO-MÓŻDŻKOWA, KOLIBER, GNIAZDO, TYCZKARZ, BANANOJAD, STRATYGRAFIA SEKWENCJI, CYKL GOSPODARCZY, JEJMOŚĆ, KOPACZ, GOMBROWICZ, SUKIENNIK, NOSOROŻEC JAWAJSKI, PODAWACZ, ŻÓŁW SŁONIOWY, GŁUPIĄTKO, WARZELNICTWO, BOJER, OBORNIK, KAFTAN BEZPIECZEŃSTWA, PILARZE, ZMIERZCH, SPÓŁGŁOSKA ASPIROWANA, PORTE-PAROLE, BROŃ KRÓTKA, WOLAK, ROGAL, SZATA DEJANIRY, LAS DRĄGOWY, GÓRY KOPUŁOWE, OBIBOK, JURYSLINGWISTYKA, FASOLA ZŁOTA, ELEGANT, ROLSKA, POCIĄG POSPIESZNY, AFILIACJA, GONIOMETRIA DYNAMICZNA, ENTEROBAKTERIA, KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH, LIRNIK, POWTÓRZENIE, PINGWIN ANTARKTYCZNY, DŻOLER, NIEREGULARNOŚĆ, ZROBIENIE NA ODPIERDOL, OPOZYCJA, PAWILON, POWIERZCHNIA CYLINDRYCZNA, ?APELACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.927 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BEZLOTEK; PTAK O KRÓTKICH NOGACH I SKRZYDŁACH, CZARNO-BIAŁYM UPIERZENIU, ŚWIETNIE PŁYWAJĄCY ALE NIE LATAJĄCY, NA LĄDZIE PORUSZA SIĘ W POZYCJI PIONOWEJ, ŻYJE GROMADNIE NA WYBRZEŻACH ANTARKTYDY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BEZLOTEK; PTAK O KRÓTKICH NOGACH I SKRZYDŁACH, CZARNO-BIAŁYM UPIERZENIU, ŚWIETNIE PŁYWAJĄCY ALE NIE LATAJĄCY, NA LĄDZIE PORUSZA SIĘ W POZYCJI PIONOWEJ, ŻYJE GROMADNIE NA WYBRZEŻACH ANTARKTYDY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PINGWIN BEZLOTEK; ptak o krótkich nogach i skrzydłach, czarno-białym upierzeniu, świetnie pływający ale nie latający, na lądzie porusza się w pozycji pionowej, żyje gromadnie na wybrzeżach Antarktydy (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PINGWIN
BEZLOTEK; ptak o krótkich nogach i skrzydłach, czarno-białym upierzeniu, świetnie pływający ale nie latający, na lądzie porusza się w pozycji pionowej, żyje gromadnie na wybrzeżach Antarktydy (na 7 lit.).

Oprócz BEZLOTEK; PTAK O KRÓTKICH NOGACH I SKRZYDŁACH, CZARNO-BIAŁYM UPIERZENIU, ŚWIETNIE PŁYWAJĄCY ALE NIE LATAJĄCY, NA LĄDZIE PORUSZA SIĘ W POZYCJI PIONOWEJ, ŻYJE GROMADNIE NA WYBRZEŻACH ANTARKTYDY sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - BEZLOTEK; PTAK O KRÓTKICH NOGACH I SKRZYDŁACH, CZARNO-BIAŁYM UPIERZENIU, ŚWIETNIE PŁYWAJĄCY ALE NIE LATAJĄCY, NA LĄDZIE PORUSZA SIĘ W POZYCJI PIONOWEJ, ŻYJE GROMADNIE NA WYBRZEŻACH ANTARKTYDY. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

x