POWIEŚĆ, OPOWIADANIE KRYMINALNE; ODMIANA LITERATURY FABULARNEJ CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ FABUŁĄ ZORGANIZOWANĄ WOKÓŁ ZBRODNI, OKOLICZNOŚCI DOJŚCIA DO NIEJ, DOCHODZENIA PRAWDY ORAZ UJAWNIENIA OSOBY SPRAWCY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KRYMINAŁ to:

powieść, opowiadanie kryminalne; odmiana literatury fabularnej charakteryzująca się fabułą zorganizowaną wokół zbrodni, okoliczności dojścia do niej, dochodzenia prawdy oraz ujawnienia osoby sprawcy (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KRYMINAŁ

KRYMINAŁ to:

więzienie dla więźniów kryminalnych (na 8 lit.)KRYMINAŁ to:

film kryminalny; film, który tematyką obejmuje różne aspekty przestępczości i wymiaru sprawiedliwości, często zawiera dużo akcji i trzyma w napięciu, czasem ukazuje historię manipulacji i trudnego dochodzenia sądowego (na 8 lit.)KRYMINAŁ to:

zdarzenie oceniane (często z przesadą) jako społecznie niebezpieczne i niepożądane, zwykle związane z przestępstwem, zbrodnią (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POWIEŚĆ, OPOWIADANIE KRYMINALNE; ODMIANA LITERATURY FABULARNEJ CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ FABUŁĄ ZORGANIZOWANĄ WOKÓŁ ZBRODNI, OKOLICZNOŚCI DOJŚCIA DO NIEJ, DOCHODZENIA PRAWDY ORAZ UJAWNIENIA OSOBY SPRAWCY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.020

WŚCIEK DUPY, WODA, BIEDRONKA, MUS, LATAWIEC, PARALAKSA, ORZEŁ POŁUDNIOWY, MISIEK, APOLLO, NIEDŹWIEDŹ WORKOWATY, ASTRONAWIGACJA, PRAWO ATOMOWE, GLOGIERÓWKA, OSTRONOS WORKOWATY, NIEOBOJĘTNOŚĆ, SZUMOWINA, WĘGIEL KOPALNY, RAMA KOMUNIKACYJNA, FENOMENOLOGIA, SADYSTYCZNOŚĆ, BRZOZA PŁACZĄCA, CIOS PONIŻEJ PASA, CIT, BENTOS, SPOŁECZNA WYDAJNOŚĆ PRACY, ENZYM PROTEOLITYCZNY, SAKI, BASENIK, ZESPÓŁ LHERMITTE'A, ZWIERANIE SZYKÓW, SKRZELONOGI, PERYGLACJAŁ, TELEFONIA STACJONARNA, FOTOTYP, CHOROBA BUSCHKEGO, OBRAZA BOSKA, MECHANIK POKŁADOWY, TUŁACZ, ATAWIZM, HRECZKOSIEJ, EP, ROZTERKA, ZMIERACZEK PLAŻOWY, KRĄŻENIE OBWODOWE, JĘZYK ALEUCKI, ALTERNARIOZA, KRĄŻEK PRZESUWNY, BIUROKRATA, KONSUMENT, MIĘSOŻERNOŚĆ, DRZEWICA DWUBARWNA, PIERWOTNIAK, ARIANIE, GRZYB SITARZ, OSTROSŁUP PRAWIDŁOWY, DYNAMIZM, ORANT, PINAKOID, SIODEŁKOWCE, PŁASZCZ DOLNY, ANATOMIA PRAWIDŁOWA, INTELIGENCJA SKRYSTALIZOWANA, TAJEMNICA ADWOKACKA, MAROKAŃSKI, ETOLOGIA, CZŁOWIEKOWATE, D, SARKOFAG, BIEL, REPERTUAR, KREOL, ASTRONOMIA NEUTRINOWA, GNÓJ, UCZEŃ, UWAŻNOŚĆ, CHOROBA VOGTA-SPIELMEYERA, ROZPRAWA HABILITACYJNA, KLASYFIKACJA, SUPERSAMOCHÓD, IZBA MORSKA, INSTANCJA ODWOŁAWCZA, ZBIORÓWKA, SOFCIK, WŚCIEKŁY PIES, SKARBNIK, ASTROLOGIA, KOŚCIÓŁ ZACHODNI, KOKSIAK, DŻOLER, GONDOLA, ZŁOM, SĄD SKORUPKOWY, WEGETARIANIN, PEŁNIA, TASZCZYN PSZCZELI, GÓRNICTWO NAFTOWE, LAUFER CZARNOPOLOWY, STREFA PERYGLACJALNA, SAMOUCZEK, HISTOPATOLOGIA, KRÓTKOWZROCZNOŚĆ, WYNURZENIE, AKOMODACJA, ZACHLANIE SIĘ, SKOCZNIA NARCIARSKA, KABESTAN, MILLET, DERBY, PRZYBŁĘDA, DOMINANTA, WĄŻ W KIESZENI, UCZENNICA, BOCZNIAK, WYLĄG, PORÓD NATURALNY, POLEROWACZ, RYBY, OBROŻA, KANAŁ HAVERSA, LITERAT, LISZAJ TWARDZINOWY I ZANIKOWY SROMU, PISUAR, FALA AKUSTYCZNA, CHORÓBKA, CZASOPISMO TEMATYCZNE, HIPOMANIA, BRUMBY, ZBOŻE, WĘGIERSKI, PRZETARG OGRANICZONY, ADAM SŁODOWY, SIEDEMDZIESIĄTKA, ROPUCHA ZIELONA, WERSJA, MIKSER, ANTENA DIPOLOWA, OPRYSZCZKOWE ZAPALENIE JAMY USTNEJ, MARUDNOŚĆ, KUKIEŁKA, ROCZEK, SPÓJNIK ŁĄCZNY, NIEMIEC, JURYSLINGWISTYKA, INTEGRACJA SPOŁECZNA, WIEDZA O KULTURZE, SITWA, GEOGRAFIA ROŚLIN, PARAMAGNETYK, MANIACZKA, ANTYGRAWITACJA, GODZINA PRAWDY, WYRAŹNOŚĆ, KOKILKA, KOSZARY SZYJOWE, MELODRAMAT, FIZYKA TEORETYCZNA, DZIESIĄTA MUZA, WSPÓŁCZESNOŚĆ, WTÓRNY ANALFABETYZM, MAŚLANY RYNEK, TRZON, CZERKIES, ELEGIA, KRATA, TANATOLOGIA, ZŁOŻENIE PODPISU, NAUKI O POZNANIU, SZALKA, ESKARIOL, ANARCHIA, HIPOTELORYZM, FRYZ, SKRZYNKA, UJŚCIE, GRYMAŚNICA, PRZETARG NIEOGRANICZONY, NIEUPRZEJMOŚĆ, AKTYNOWIEC, CHRONICZNOŚĆ, GRZEBUŁA, PŁACHETKA ZWYCZAJNA, HENR, PARASZYT, PREPERS, LANDRYNKA, KARYNTIA, KAROTA, MORA, ZAKŁADKA, PRZETWÓR, UŁAMEK PIĘTROWY, WESOŁOŚĆ, ZAJĄC TOLAJ, STRZEMIĘ, NAPÓR, ZDZIADZIENIE, JANUSZ KORWIN-MIKKE, CHOROBA BERGERA, CAIPI BLACK, CEWA, IRISH DRAUGHT, PRAWO PIĘŚCI, SOSNA ZWYCZAJNA, PREZYDENCJALIZM, USYTUOWANIE, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, KAMICA MOCZOWA, PANEWKA, NIEUKONTENTOWANIE, IMIESŁÓW BIERNY, GATUNEK AMFIDROMICZNY, PENIS, POWIEŚĆ GOTYCKA, RUSYCYSTYKA, BASEN, PROPORZEC, MACHNIĘCIE RĘKĄ, BOŚNIA, CHOROBA ZARAŹLIWA, RURA, OSŁONKA, ZGRZEWKA, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, MASŁO, DEKLARACJA, MŁOTNIK, PILAW, NIMB, ANARCHISTKA, CANTUS FIRMUS, OPĘTANIE, FIZYK, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI MITRALNEJ, NUR CZARNOSZYI, SPIĘTRZENIE, CHOROBA FAHRA, BATON, PRZESZUKANIE, JEDNOSTKA ALOKACJI, BIOENERGOTERAPIA, AVELINE, SOCZEWKA, KURONIÓWKA, PRĘŻNOŚĆ, ZOBOJĘTNIENIE UCZUCIOWE, CENA SKUPU, ROZGWIAZDY, JUBILEUSZ, LEGWAN FRĘDZLASTY, ARYTMETYKA WYBORCZA, NIESPRAWNOŚĆ, CIEŚŃ NADGARSTKA, CEFALOPOLISYNDAKTYLIA GREIGA, CZARA, POJAZD KOSMICZNY, ŁODRANIT, WYSMUKŁOŚĆ, HYDROFOB, SCHIZOFRENIA NIEZRÓŻNICOWANA, KULCZYBA, ZASTÓJ ŻYLNY, HANDLARZ, PACZKA, SPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA, EPICYKL, ADAPTACJA SPOŁECZNA, CHIRURG PLASTYCZNY, MAJDANIARZ, ILOCZAS, DOGADZANIE SOBIE, TERAPIA STRUKTURALNA, WSZYSTKOŻERCA, DZIEDZICZENIE POZACHROMOSOMOWE, OSIEDLE MIESZKANIOWE, PSEFOLOGIA, FARMACEUTA, TAŚMA, ROKOWANIA ZBIOROWE, ŁUSZCZYCA STAWOWA, CZARNOKSIĘŻNIK, PRZEMYSŁ HUTNICZY, MORS, SYLWA, ZANOKCICA CIEMNA, OBSERWATOR, NAPŁYW, KANALIK NERKOWY, CZTEROPOLÓWKA, OŚRODEK MIĘDZYGWIAZDOWY, ROZŚWIETLACZ, REAKCJA ZAPALNA, PRZODEK, RADIESTETA, TEOLOGIA NEGATYWNA, TEORIA DECYZJI, NERECZNICA BORRERA, UPOJNOŚĆ, COKÓŁ KONTYNENTALNY, GARDEROBA, ?DOKUMENTACJA BUDOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.020 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POWIEŚĆ, OPOWIADANIE KRYMINALNE; ODMIANA LITERATURY FABULARNEJ CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ FABUŁĄ ZORGANIZOWANĄ WOKÓŁ ZBRODNI, OKOLICZNOŚCI DOJŚCIA DO NIEJ, DOCHODZENIA PRAWDY ORAZ UJAWNIENIA OSOBY SPRAWCY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POWIEŚĆ, OPOWIADANIE KRYMINALNE; ODMIANA LITERATURY FABULARNEJ CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ FABUŁĄ ZORGANIZOWANĄ WOKÓŁ ZBRODNI, OKOLICZNOŚCI DOJŚCIA DO NIEJ, DOCHODZENIA PRAWDY ORAZ UJAWNIENIA OSOBY SPRAWCY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KRYMINAŁ powieść, opowiadanie kryminalne; odmiana literatury fabularnej charakteryzująca się fabułą zorganizowaną wokół zbrodni, okoliczności dojścia do niej, dochodzenia prawdy oraz ujawnienia osoby sprawcy (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KRYMINAŁ
powieść, opowiadanie kryminalne; odmiana literatury fabularnej charakteryzująca się fabułą zorganizowaną wokół zbrodni, okoliczności dojścia do niej, dochodzenia prawdy oraz ujawnienia osoby sprawcy (na 8 lit.).

Oprócz POWIEŚĆ, OPOWIADANIE KRYMINALNE; ODMIANA LITERATURY FABULARNEJ CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ FABUŁĄ ZORGANIZOWANĄ WOKÓŁ ZBRODNI, OKOLICZNOŚCI DOJŚCIA DO NIEJ, DOCHODZENIA PRAWDY ORAZ UJAWNIENIA OSOBY SPRAWCY sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - POWIEŚĆ, OPOWIADANIE KRYMINALNE; ODMIANA LITERATURY FABULARNEJ CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ FABUŁĄ ZORGANIZOWANĄ WOKÓŁ ZBRODNI, OKOLICZNOŚCI DOJŚCIA DO NIEJ, DOCHODZENIA PRAWDY ORAZ UJAWNIENIA OSOBY SPRAWCY. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

x