OGRODZENIE, W KTÓRYM GROMADZI SIĘ OWCE DO DOJENIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MRAŹNICA to:

ogrodzenie, w którym gromadzi się owce do dojenia (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MRAŹNICA

MRAŹNICA to:

ogrodzenie stawiane do dojenia owiec (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OGRODZENIE, W KTÓRYM GROMADZI SIĘ OWCE DO DOJENIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.729

AFGAŃSKI, ROZCHÓD, POKUTA, MER, POMPA, STRATUS, NIEREGULARNOŚĆ, WYCZUCIE, POSIEDZENIE NIEJAWNE, GRUPA, PAPIER BEZDRZEWNY, SILNIK SZEREGOWY, KULTURA WIELBARSKA, SKNERSTWO, MIESZALNOŚĆ, METALOGIKA, MORION, DETERMINIZM GEOGRAFICZNY, RADIO TAXI, LASKA, POLEMIZATOR, ZESPÓŁ ŻÓŁTYCH PAZNOKCI, PUNKT ROSY, AUTOSANIE, KOŃ ARDEŃSKI, ENERGIA GEOTERMALNA, UDAR SŁONECZNY, RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, CZEPLIWOŚĆ, ZMOWA CENOWA, PŁUG KOLEŚNY, MIĘSOPUST, MULDA, PRAKTYKA, MISIEK, WŚCIEK DUPY, DUCH, JĘZYK ERGATYWNO-ABSOLUTYWNY, SPLOT, ASKOCHYTOZA, PUNKT KULMINACYJNY, SZKŁO LABORATORYJNE, POBRZMIENIE, GRA KARCIANA, NARNIA, MIOPIA, CHŁODZENIE ABLACYJNE, PAPIER GAZETOWY, CHRZĄSTKA SZKLISTA, MIMETYZM, CAMPUS, LINIA PODSTAWOWA, NIEPOKÓJ RUCHOWY, ZACHOWANIE, PODUSZKA, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, POLSKOŚĆ, CEREMONIA, INSPEKCJA WETERYNARYJNA, KOMORNIK, WZORNIK, SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA, E-LIQUID, ŚLONSKI, CHMURA KŁĘBIASTA, CHWYT PONIŻEJ PASA, WĘDRÓWKA, ENIGMATYCZNOŚĆ, GALISYJSKI, JĄDRO SOCZEWKOWATE, WIERSZ, KRATOWNICA, WARUNKOWANIE, MACH, RUCH JEDNOSTAJNIE OPÓŹNIONY, KAPOK, GETTO, TRYBRACH, WIECZÓR PANIEŃSKI, JARSTWO, ASTROGRAFIA, CHRZĘSTNOSZKIELETOWE, KAMERA, POMOC, ŚWIETLICA, HIPNOTYK, KIERUNEK, MAKIJAŻYSTKA, KONJUPKCJA, DROBINA, PAGINATOR, POTRZEBA, ALABASTRON, WIDEŁKI HERETYKÓW, ANALIZA FUNDAMENTALNA, ZWIERZĘ, FILOLOGIA WŁOSKA, RUMSZTYK, SPIKER, PODSTEROWNOŚĆ, NAPÓJ WINOPOCHODNY, KOHORTA, WSTRZYMANIE, OFIAKODONTY, BIELIŹNIARSTWO, INTERPRETACJA, POŚREDNIK, KONSERWATOR ZABYTKÓW, MIEDNICA, OBLAT, BIEGUN, MAK, CANZONA, SOK, KWAS LIPONOWY, STARA MALUTKA, KOK, BREK, KLINIKA ABORCYJNA, MASZYNOWNIA, POLIMER WINYLOWY, ZAPORA, CZYNNOŚĆ LOKOMOCYJNA, DOBROĆ, SONDAŻOWNIA, TANATOPSYCHOLOGIA, JEDYNY, STOLICA, SKARBNIK, KOTEW, KABLOOPERATOR, LISZAJ CZERWONY, KOGNITYWIZM, PŁAWNOŚĆ, FALOWNIK PRĄDU, PRZEBITKA, GARŚĆ, SYNDROM PARYSKI, PRZEPIÓRKA, MŁODZIEŻÓWKA, RYGIEL, TELEKONFERENCJA, DOTHRACKI, DOCHÓD NOMINALNY, PLASTYKA, CYGARETKI, SŁUGA BOŻY, PRZESTRZEŃ STANU, PATOLOG, WIHAJSTER, ODTWARZANIE, DROGI ODDECHOWE, POTOK, WYKOPYRTNIĘCIE SIĘ, HRECZKOSIEJ, ZARAŻONY, MARKETINGOWIEC, ŁUSZCZYCA KROPELKOWATA, ASTROWIEŻYCZKA, SKARGOWOŚĆ, PŁOTKA, TARTALETKA, CHOCHOŁ, ASTROBOTANIKA, GEOFIT KŁĄCZOWY, NANOFILTRACJA, SZKOŁA, PIERWORODZTWO, SPACJA, SNIFFER, STANOWISKO ANTROPOLOGICZNE, KLISZA, GAWOT, JĘZYK DUNGAŃSKI, ZATYCZKA DO USZU, INDYGOWIEC, CUG, NACJA, SZEW PODNIEBIENNY, KRUSZYNA, SELEKTOR, SILNIK JONOWY, OBSZAR EPICENTRALNY, DEPTAK, PŁOMYK, WYCISK, PREZBITERIUM, NALOT, IMPREGNAT, METAMERIA, POJEMNOŚĆ POLOWA GLEBY, PODRÓŻ, PAPIER TOALETOWY, INTERESOWNOŚĆ, CZERWONE, POPYT ELASTYCZNY, ŚLIZG, POWIEŚĆ KRYMINALNA, SHOUNENAI, KONSUMENT, ULOTNOŚĆ, ROŻEN, WCIĄGARKA, PEJZAŻYSTKA, MAGDALENKA, WIEDZA O KULTURZE, HETEROTROFIZM, MATERIAŁ DREWNOPOCHODNY, SETKA, TEOLOGIA WYZWOLENIA, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY PROSTOLINIOWY, STYL CASUALOWY, DRUGA NATURA, FRONT, OKNO, ATTACHÉ KULTURALNY, USTAWA DEKOMUNIZACYJNA, ROZTOPY, FUNKCJA BORELOWSKA, SZEROKOŚĆ GEOCENTRYCZNA, NAWIS INFLACYJNY, DOKUMENTACJA BUDOWY, STEREOTYPIA RUCHOWA, ZABURZENIE NASTROJU, KULTYWAR, KRAJOBRAZ, ANATOMIA WARSTWOWA, DRIP, GETTO TRANZYTOWE, OBCINAK, ORGANKI, PLAN OGÓLNY, OSIEDLE MIESZKANIOWE, ILUZYJNOŚĆ, LORNETA NOŻYCOWA, KRYZYS, PIĘCIORNIK ROZŁOGOWY, KOREKTOR, PENETRACJA, MATE, CHRONOGRAF, ALGOLOGIA, RACJONALIZACJA, RADIOTECHNIK, PROKSEMIKA, MERZYK OBRZEŻONY, WIOSKA, GRIGORIJ ALEKSANDROWICZ POTIOMKIN, BLANKOWANIE, PARAMEDYK, WIEK EMERYTALNY, PASMO PRZENOSZENIA, RESTAURATOR, PORÓD KLESZCZOWY, DINODONTOZAUR, NAUKA PRZYRODNICZA, KAUCZUKOWIEC, KURZEJ, GILOSZ, DZIAŁKA ROBOCZA, KOMÓRKA WŁOSKOWATA, PTASZNIK GIGANT, SKŁADANKA, FERMENTOR, PSZENICA DURUM, CHOROBA TANGIERSKA, DISACHARYD, KONSERWATOR ZABYTKÓW, DWUSTRONNOŚĆ, SZAMOTANINA, ASOCJACJE, ŚMIETNIK, OSTROSŁUP FOREMNY, SZLIF WYPUKŁY, BEJT, POMROK, PRZEDSZKOLE, NAUKA, PĄCZKOWCE, SKRZYŻOWANIE RÓWNORZĘDNE, KOKARDKA, KUBEK, BEZWODNIK KWASU ORGANICZNEGO, STATEK POWIETRZNY, SYNTEZATOR, ROZTWÓR BUFOROWY, OFICER ASTRONAWIGACYJNY, PLATT, KOSTIUMERNIA, ŁOSKOT, AKWAWITA, ZBÓJNIK, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, CERKIEWNY, TYGRYSIE OKO, SILNOŚĆ, RÓWNANIE NIEWYMIERNE, ROŚLINA NASIENNA, ROZMÓWNICA, ?KOKPIT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.729 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OGRODZENIE, W KTÓRYM GROMADZI SIĘ OWCE DO DOJENIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OGRODZENIE, W KTÓRYM GROMADZI SIĘ OWCE DO DOJENIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MRAŹNICA ogrodzenie, w którym gromadzi się owce do dojenia (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MRAŹNICA
ogrodzenie, w którym gromadzi się owce do dojenia (na 8 lit.).

Oprócz OGRODZENIE, W KTÓRYM GROMADZI SIĘ OWCE DO DOJENIA sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - OGRODZENIE, W KTÓRYM GROMADZI SIĘ OWCE DO DOJENIA. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast