KRZYWA OPISYWANA PRZEZ USTALONY PUNKT OKRĘGU TOCZĄCEGO SIĘ BEZ POŚLIZGU PO ZEWNĘTRZU INNEGO NIERUCHOMEGO OKRĘGU O TEJ SAMEJ ŚREDNICY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KARDIOIDA to:

krzywa opisywana przez ustalony punkt okręgu toczącego się bez poślizgu po zewnętrzu innego nieruchomego okręgu o tej samej średnicy (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KRZYWA OPISYWANA PRZEZ USTALONY PUNKT OKRĘGU TOCZĄCEGO SIĘ BEZ POŚLIZGU PO ZEWNĘTRZU INNEGO NIERUCHOMEGO OKRĘGU O TEJ SAMEJ ŚREDNICY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.417

DYBUK, ONET, DIMERKAPROL, PARAMEDYK, OLEJARNIA, NIEŚMIAŁOŚĆ, PODKŁADKA, GRZYWA FALI, OSAD, ACID WESTERN, GRUPA ALGEBRAICZNA, NIEPRAWOWIERNOŚĆ, EKSTENSJA, ODSTĘPSTWO, SKÓRNICTWO, OŚLA CZAPKA, PARAGRAF, OSTROGI, ESCUDO WYSP ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCEJ, SARSAT, EUKLIDES, ZAPALENIE, AMEN, SZYK TOROWY, PEJZAŻYSTKA, WĘZEŁ KRZYŻOWY, NADWZROCZNOŚĆ, MUCHY W NOSIE, OSŁONKA MIELINOWA, KONFIGURACJA, TRĄBKA, RAGLAN, FUNGICYD, OMLET, GRUBA LINIA, ZIMNO, CUCHA, SONDA, TANGO, OREAS, SAMOZATRACENIE, GASKONADA, WIĄZANIE KOORDYNACYJNE, KRATER WULKANICZNY, NIEPOPULARNOŚĆ, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, DEFICYT, LEKTURA, LINIA GŁOWY, PRYZMAT PENTAGONALNY, ZIELENICE WŁAŚCIWE, ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII, WCHŁANIANIE ZWROTNE, PARGAMIN, HALF-PIPE, PTASZNIK KĘDZIERZAWY, FLEKTA, GHEE, OKULARKI, POZIOM, KARTA KREDYTOWA, LOGIKA FORMALNA, RUMIAN PSI, ZBÓJNIK, SCHRONISKO, ABROGACJA, MASZYNA TŁOKOWA, IMPOTENCJA, ZBLIŻENIE, ŻRONKOWATE, DOM GRY, PRZEDSZKOLE, SAKS, BARWNIK NATURALNY, IMPERIUM KHMERSKIE, WĄTEK, STOLICA, NIEOBOJĘTNOŚĆ, ANOMALIA MAYA-HEGGLINA, AUTOSANIE, SZABAS, MIECZ UCHYLNY, PRZYRODNI BRAT, JAŁOWNIK, AMFIBIA, RYZYKO NIEWYGASŁE, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, ODLEWNIA, KONTROLING, NIEDOPASOWANIE PRZESTRZENNE, WIDŁOGONEK, EKSTYNKCJA MIĘDZYGALAKTYCZNA, PODKÓWKA, STAROISLANDZKI, REALISTYCZNOŚĆ, KOREAŃSKI, KAMIEŃ FILOZOFICZNY, PRZEPYCHACZKA, CZEPLIWOŚĆ, BALON, ŚLONSKI, OBSZAR GÓRNICZY, ZACHŁYST, PROGRAM, JĘZYK NAHUATL, DEFLAGRACJA, LATIMERIA, KANTORIA, PADACZKA SOMATOSENSORYCZNA, ABDERA, PALEC ŚRODKOWY, HARMONIA, TROLLING, GNIOTOWNIK, OLEJÓWKA, TEOLOGIA NEGATYWNA, MAMMOLOGIA, UŻYTECZNOŚĆ CAŁKOWITA, BRZOZA CZARNA, CYKL MENSTRUACYJNY, TKANINA UBRANIOWA, SHOGUN, PĘDZARNIA, ZANIECZYSZCZENIA, LAWONICHA, SKARGA, TRZPIEŃ, OSAD, APOSTOŁ, PAKOWACZ, PEDAŁÓWKA, IZBICA, PARTIA HISZPAŃSKA, RZUT PROSTOKĄTNY, PRZYBYTEK, WAHACZ WZDŁUŻNY, NONET, SILNIK PRZELOTOWY, WAŁEK, ANALIZA WRAŻLIWOŚCI, GRZYB CHRONIONY, MIĘSIEŃ RÓWNOLEGŁOBOCZNY, HISTORIA, WZÓR, DZIURKA, DYFTERIA, ZASTĘPSTWO PROCESOWE, ZESPÓŁ LĘKU UOGÓLNIONEGO, MAJĄTEK RUCHOMY, TBV, RUCH PIESZY, ANOMALIA POLANDA, CHŁOPSKI FILOZOF, TLENEK, KOLEJ ŻELAZNA, KOHEZJA, KRIOKOMORA, AIDEOLOGICZNOŚĆ, TECHNIKA KLASYCZNA, MOHORYCZ, WARNA, KARDIOCHIRURGIA, BOBÓWKA, ŻYCIAN, STRATEG, POKÓJ NAUCZYCIELSKI, MECHANIKA NIEBA, SPRAWNOŚĆ, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, LĄD, BOZON Z, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, ZACHOWANIE, CHAŁTURSZCZYK, LAMPA KARBIDOWA, KISIEL, MAGELANKA SIWOGŁOWA, MLECZAJ LEPKI, OGNISKO MAGMOWE, MAK OPIUMOWY, BERGMAN, CZARNY FILM, DEIZM, PŁYWACZEK, KAPUCHA, ASTER PIRENEJSKI, MEDYCYNA REGENERACYJNA, CHYLAT, ROŚLINA ALIMENTACYJNA, KOTWICA KINESTETYCZNA, GRZYBICA WOSZCZYNOWA, WARTOŚCIOWOŚĆ, KALORMEN, UCZENNICA, HRABSTWO, PARAMENTY, TAMTAM, PILON, NIEMOTA, DEISTA, CIŚNIENIE PETROSTATYCZNE, NAWROTOWOŚĆ, WYBIELENIE, SYGNAŁEK, WALIDACJA KRZYŻOWA, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, OBSŁUGA, APELACJA, ALUMN, POWIEŚĆ MŁODZIEŻOWA, WŚCIEKLICA DORODNA, INKOHERENCJA, ROŚLINA JAWNOPĄCZKOWA, PIEC KOKSOWNICZY, SZPAK, NER, GUMA ARABSKA, DALMIERZ OPTYCZNY, PAPIER CZERPANY, ANDROGYNIA, KOMIN WULKANICZNY, GRYPA ŻOŁĄDKOWA, PANEW, CYBERPUNK, SŁUŻBA, PŁASKLA, PRZENOŚNIK, PSYCHOGERIATRIA, GETRY, LEWOSKRĘT, KAMIZELKA, ABSOLUTORIUM, SEJM, BIDON, MASTOLOGIA, DOBRA WSPÓLNEJ PULI, STREFA PODKOSZOWA, ŻYWIOŁOWOŚĆ, OPONENT, POCIĄG SZPITALNY, ZAOPATRZENIE, PRZYZWOITOŚĆ, GOTÓWKOMAT, NAMYSŁ, NISKOŚĆ, MINERAŁ ALLOGENICZNY, BLASTOMYKOZA PÓŁNOCNOAMERYKAŃSKA, OBSADKA, OTALGIA, OBELISK, SKLERODERMIA, MŁYNEK ODPADKÓW ORGANICZNYCH, SUTASZ, BIOZA, ŻÓŁTLICA OWŁOSIONA, OBSZCZYMUREK, POZŁOTKO, BIRMAŃSKI, KLIENT, ETYL, KATANA, GENETYKA EKOLOGICZNA, DOWOLNOŚĆ, APARAT KRYTYCZNY, ABSTRAKCJONISTA, ODBIORNIK RADIOWY, ŚPIĄCZKA, APSYDA, CZEREŚNIA, HARAD, EGIDA, FILM SAMURAJSKI, NIEDOJDA, ODPŁYW, FELICIA, SAMOREALIZACJA, PREDYSPOZYCJA, CHODZĄCA REKLAMA, STAROHISZPAŃSKI, EFEKT SNOBIZMU, SZEŚCIOBÓJ, NARAKA, SAMOGŁOSKA PÓŁPRZYMKNIĘTA, GWARANCJA, ARENA, BEZGUŚCIE, KANAPKA, APARAT SUTTONA, PRZEWIJAK, YUNNAN, BIELIK, PODPORA, TANCERKA BRZUCHA, NORA, SKARBNICA, WSZY, PALATALIZACJA, BAJKOPISARZ, MIĘSIEŃ MIĘDZYŻEBROWY, ?HIPISKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.417 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KRZYWA OPISYWANA PRZEZ USTALONY PUNKT OKRĘGU TOCZĄCEGO SIĘ BEZ POŚLIZGU PO ZEWNĘTRZU INNEGO NIERUCHOMEGO OKRĘGU O TEJ SAMEJ ŚREDNICY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KRZYWA OPISYWANA PRZEZ USTALONY PUNKT OKRĘGU TOCZĄCEGO SIĘ BEZ POŚLIZGU PO ZEWNĘTRZU INNEGO NIERUCHOMEGO OKRĘGU O TEJ SAMEJ ŚREDNICY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KARDIOIDA krzywa opisywana przez ustalony punkt okręgu toczącego się bez poślizgu po zewnętrzu innego nieruchomego okręgu o tej samej średnicy (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KARDIOIDA
krzywa opisywana przez ustalony punkt okręgu toczącego się bez poślizgu po zewnętrzu innego nieruchomego okręgu o tej samej średnicy (na 9 lit.).

Oprócz KRZYWA OPISYWANA PRZEZ USTALONY PUNKT OKRĘGU TOCZĄCEGO SIĘ BEZ POŚLIZGU PO ZEWNĘTRZU INNEGO NIERUCHOMEGO OKRĘGU O TEJ SAMEJ ŚREDNICY sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - KRZYWA OPISYWANA PRZEZ USTALONY PUNKT OKRĘGU TOCZĄCEGO SIĘ BEZ POŚLIZGU PO ZEWNĘTRZU INNEGO NIERUCHOMEGO OKRĘGU O TEJ SAMEJ ŚREDNICY. Dodaj komentarz

7+5 =

Poleć nas znajomym:

x