COŚ, CO SPRAWIA TRUDNOŚĆ, UTRUDNIA PRZEJŚCIE PRZEZ JAKIŚ PROBLEM, OPÓŹNIA COŚ, POWODUJE NIEDOPEŁNIENIE CZEGOŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WĄSKIE GARDŁO to:

coś, co sprawia trudność, utrudnia przejście przez jakiś problem, opóźnia coś, powoduje niedopełnienie czegoś (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WĄSKIE GARDŁO

WĄSKIE GARDŁO to:

miejsce, w którym dochodzi o spowolnienia ruchu, powodujące przestoje (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "COŚ, CO SPRAWIA TRUDNOŚĆ, UTRUDNIA PRZEJŚCIE PRZEZ JAKIŚ PROBLEM, OPÓŹNIA COŚ, POWODUJE NIEDOPEŁNIENIE CZEGOŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.222

OGNIWO GAZOWE, SPRAWNOŚĆ, ZACNOŚĆ, MŁODZIEŃCZOŚĆ, MAMIDŁO, TRASZKA NADDUNAJSKA, PIĘKNOŚĆ, BRUTALNOŚĆ, DIAGNOSTA, DROBNOŚĆ, NIESTABILNOŚĆ, LICZNIK KILOMETRÓW, KONTROLA, PĘTLA, DEADLINE, ZUCHELEK, MIMESIS, NIEAKTUALNOŚĆ, BEZCIELESNOŚĆ, ŁZAWICA, DZIUPLA, MNOŻENIE PRZEZ SKALAR, OLDENBURGER, OKROPNOŚĆ, DOBRE SŁOWO, DESZCZÓWKA, NAGŁOŚNIENIE, KONSERWARNIA, HISZPANKA, GAZ ŁZAWIĄCY, FAUST, WCIELENIE, PRZYĆMIENIE, DOCIEPLENIE, SYMBOLICZNOŚĆ, WYPUK, WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA, NAMNAŻANIE, DROŻNOŚĆ, ŁĄKA, POŁUDNIK NIEBIESKI, ISLAM, EFEKTYWNOŚĆ, OSTROŚĆ, POWSZECHNOŚĆ, IMPRESYJNOŚĆ, NIDA, SZCZĄTEK, TRĄBA JERYCHOŃSKA, GARDZIEL, ISTNIENIE, SKRA, PIERWOCINA, ROGATKOWATE, OZNAKA, DZIENNIK URZĘDOWY, HALOGENEK ALKILOWY, REMINISCENCJA, KARTEZJANIZM, UFNOŚĆ KONSUMENCKA, WYMIANA, NIEZALEŻNOŚĆ, ŁOTEWSKOŚĆ, ATRAKCJA, BUFOR, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, ŻER, CHOROBA CUSHINGA, BAŁWOCHWALSTWO, CHMURA ŚREDNIA WARSTWOWA, NAZWA ZWYCZAJOWA, TEST, POŁUDNIOWONIEMIECKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, ŚWIĘTOKRADCZYNI, RYNSZTOK, SKUPYWACZ, HISTORYCYZM, MACHANIE RĘKĄ, RĘKA BŁOGOSŁAWIĄCA, OSYPISKO, LANDARA, AMATOR, ROZSĄDNOŚĆ, PROMOCJA, PODPAŁ, SILNIK INDUKCYJNY, OBRZYD, LINIA, ŁABĘDZI ŚPIEW, ROZTWÓR IZOTONICZNY, WYBIJACZ, LEGWAN GŁUCHY, TRAKTAT WERSALSKI, KAZARKA CZUBATA, BIURO LUSTRACYJNE, WOLICJONALNOŚĆ, INNA PARA KALOSZY, NIEKONKURENCYJNOŚĆ, WIELKI BRAT, MIKROFON WĘGLOWY, FUNDUSZ PREWENCYJNY, OBUDOWA, RADYKALNOŚĆ, SOLEJKA, ODNOWA, STAWKA KAPITACYJNA, WYPARZACZ, NIEŚWIADOMOŚĆ, AUTOPORTRET, MALAJALAM, ARYTMOMETR, EKSPOZYCJA, TRANSPORT AKTYWNY, NEGACJONISTKA, TEATR CIENI, REALNY SOCJALIZM, LICZNIK ISKROWY, KOLEKCJONER, TYMBARK, CHŁODNIK LITEWSKI, TWIERDZENIA TALESA, ROZBIEŻNOŚĆ, SECESJONISTA, KIESZONKA, REJESTRATOR, BELECZKA, CHRZEST, STOŻEK, SZYMPANS, REALIZM, JEDNOZNACZNOŚĆ, WĘZEŁ KRZYŻOWY, POŁABSZCZYZNA, PARCH, KASZKIET, DETEKTORYSTKA, CHOROBA BAKTERYJNA, GEOMETRIA EUKLIDESOWA, BROŃ SAMOPOWTARZALNA, POLIMER FLUOROWY, DWUSTRONNOŚĆ, BUDUAREK, BAJECZNOŚĆ, PERYPATETYKA, PORZĄDNOŚĆ, SKARGA, EDUKATOR, PRZEŁOM, COUNTRY ALTERNATYWNE, CZARNA, KĄPIEL, BIZNESIK, POTWIERDZENIE, CZŁOWIEK, OWOCNIK, KISZONKA, FALAKA, BOLA, JUDASZ, MĘŻNOŚĆ, IZOLAT, GOTHMOG, FOCUS, NATARCZYWOŚĆ, MANGABA ZWYCZAJNA, POWTÓRZENIE, BIFURKACJA, ALFABET SEMAFOROWY, ABCHASKI, PRZECIWLEGŁOŚĆ, RÓWNANIE BERNOULLIEGO, PROFITENT, KACZKA CHIŃSKA, PROJEKCYJNOŚĆ, MATUSZKA, OTWARTOŚĆ, CHRZEST, MELDUNEK CZASOWY, BIEGŁOŚĆ, KOŁNIERZYK, JEZIORO POLJOWE, CHODNIK, DELICJE, WYPŁYW, SAMOROZPAD, KUKŁA, BAZA MONETARNA, SEŁEDEC, ŻÓŁTY GUZEK, ŚCIĘCIE, EWOLUCJA NARCIARSKA, JĘZYK KAFIRSKI, PRÓSZEK, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, WŁÓCZNIA, NIESYMPATYCZNOŚĆ, MAKRO, BANDOLIER, OBSERWATOR, STRAJK OKUPACYJNY, ILUSTRATYWNOŚĆ, POLSKOŚĆ, ANIMALIZM, EKSPERT, MANUFAKTURA, TANCERKA, STACJA ZAKŁADOWA, WYSZYWANKA, CIS, STACCATO, POGODNOŚĆ, EGZEKUCJA, PLUGASTWO, SPAWĘKI, GŁĘBOKOŚĆ, DALMIERZ OPTYCZNY, BODZIEC, DIABELSKOŚĆ, PIERWSZY PLAN, PRZYNALEŻNOŚĆ, CIEMNY PRZEPŁYW, GATUNEK, OBLIGACJA KOMUNALNA, LASECZKA, DRAGONADA, STRZAŁA, SOLO, WDOWI GROSZ, ROZMIESZCZENIE, MIECZ OBOSIECZNY, ROBOTY PRZYMUSOWE, NIEŚPIESZNOŚĆ, WSTĘP, NACISK, LANCETOGŁÓW ARIZOŃSKI, PLATFORMA PALEOZOICZNA, OBRAZ, DUŻY PION, BEMBA, ZACHWALACZ, GAMEPLAY, PUNIJCZYK, BAJDA, POPISOWOŚĆ, CZAPRAK, FAKTORYZACJA, INTERNAT, SATYRA, PTASIA GRYPA, WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA, PIEC KOKSOWNICZY, DZIANINA, KOŁPAK, CZYNNOŚĆ FAKTYCZNA, OGROM, OBIEG, EPOKA LODOWA, CHŁOP PAŃSZCZYŹNIANY, MYKOTOKSYNA, ZWARCIE SZEREGÓW, SZATA SPOCZYNKOWA, NIEKONSEKWENCJA, OBYCZAJE, REALIZM, TEŚCIK, SMAKOWITOŚĆ, PIERWSZOŚĆ, JODO-SHU, NIEPRAWDZIWOŚĆ, MIENSZEWIZM, BEZPRZESTRZENNOŚĆ, OGIEŃ, PALNIK ARGANDA, PRZEPLOTKA, ZAMKNIĘCIE CELNE, ZAWIŁOŚĆ, NIEDOMYKALNOŚĆ, UZNANIE, WEKTOROWA WIELKOŚĆ FIZYCZNA, MONITOR, EKSTREMALNOŚĆ, HUMBER, KOMIN, BACHATA, WACHTA, ARTEFAKT, PRZEZROCZYSTOŚĆ, WYPŁUCZYSKO, TAJEMNOŚĆ, ANDROGINIZM, SPEKTROMETRIA ABSORPCYJNA ATOMOWA, SYMETRALNA, DOKŁADNOŚĆ, CHOINKOWOŚĆ, LEK ANKSJOLITYCZNY, ZAGADKOWOŚĆ, KRÓWKA, OKUPOWANIE, CYFRYZACJA, ?ZWÓJ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.222 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

COŚ, CO SPRAWIA TRUDNOŚĆ, UTRUDNIA PRZEJŚCIE PRZEZ JAKIŚ PROBLEM, OPÓŹNIA COŚ, POWODUJE NIEDOPEŁNIENIE CZEGOŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: COŚ, CO SPRAWIA TRUDNOŚĆ, UTRUDNIA PRZEJŚCIE PRZEZ JAKIŚ PROBLEM, OPÓŹNIA COŚ, POWODUJE NIEDOPEŁNIENIE CZEGOŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WĄSKIE GARDŁO coś, co sprawia trudność, utrudnia przejście przez jakiś problem, opóźnia coś, powoduje niedopełnienie czegoś (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WĄSKIE GARDŁO
coś, co sprawia trudność, utrudnia przejście przez jakiś problem, opóźnia coś, powoduje niedopełnienie czegoś (na 12 lit.).

Oprócz COŚ, CO SPRAWIA TRUDNOŚĆ, UTRUDNIA PRZEJŚCIE PRZEZ JAKIŚ PROBLEM, OPÓŹNIA COŚ, POWODUJE NIEDOPEŁNIENIE CZEGOŚ sprawdź również:

Jerzy '...' Matuszkiewicz ,
duży pies; nowofundland ,
stan, w którym nie ma czegoś, co było lub powinno być, coś przepadło, znikło ,
nieduży zbiór książek ,
Phoeniculus castaneiceps brunneiceps - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku sierpodudek leśny (Phoeniculus castaneiceps) ,
Walentin (1865-1911) malarz rosyjski, portrecista, kolorysta; 'Dziewczyna z brzoskwiniami' ,
instrument perkusyjny z grupy idiofonów popularny w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej; spotykany już w czasach starożytnych w obrębie basenu Morza Śródziemnego ,
szerokie perspektywy, bardzo duży wybór czegoś ,
miejscowość w płd.-wsch. Francji, znana z wyrobów ze szkła kryształowego ,
planety i inne ciała niebieskie, krążące wokół centralnej gwiazdy lub układu gwiazd ,
lekko zmienione wydanie np. czasopisma ,
ssak kopalny należący do rodziny pierwotnych trąbowców, przypominający wyglądem słonia ,
jadalny owoc (jagoda) męczennicy języczkowatej ,
uczucie strachu ,
w stawie kolanowym ,
... skóry, lanie ,
żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi); zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od tylnej ,
grube i sztywne włosy dzika lub świni ,
hamulec uruchamiany przez nacisk stopy kierowcy na pedał hamulca ,
meteoryt kamienno-żelazny ,
miasto (daw.) ,
Cimbex femoratus - gatunek owada z rodziny bryzgunowatych ,
Cacoecia piceana - gatunek motyla z rodziny zwójkowatych, szkodnik sosny i innych drzew iglastych ,
miejsce w lesie, z którego wyrąbano lub z którego wyrąbuje się drzewa ,
(Galeus melastomus) - gatunek morskiej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny rekinkowatych (Scyliorhinidae); piłogon zamieszkuje Północny Ocean Atlantycki, od środkowej Norwegii po północno-zachodnią Afrykę i Maderę, a także zachodnią część Morza Śródziemnego, bardzo rzadko Adriatyk; nie występuje w południowej części Morza Północnego ,
centralny plac miasta w staroż. Grecji ,
marksistowska teoria, będąca zastosowaniem materializmu dialektycznego na obszarze historii i nauk społecznych ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
pręt konstrukcyjny łączący słupy w sposób sztywny lub przegubowy ,
nietrwałość, niestabilność

Komentarze - COŚ, CO SPRAWIA TRUDNOŚĆ, UTRUDNIA PRZEJŚCIE PRZEZ JAKIŚ PROBLEM, OPÓŹNIA COŚ, POWODUJE NIEDOPEŁNIENIE CZEGOŚ. Dodaj komentarz

6+4 =

Poleć nas znajomym:

x