WCHŁONIĘCIE POKARMU PRZEZ ORGANIZM CZŁOWIEKA LUB ZWIERZĘCIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STRAWNOŚĆ to:

wchłonięcie pokarmu przez organizm człowieka lub zwierzęcia (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WCHŁONIĘCIE POKARMU PRZEZ ORGANIZM CZŁOWIEKA LUB ZWIERZĘCIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.376

DOMINACJA CAŁKOWITA, POMOC DROGOWA, METR, KOMBATANTKA, FOTEL GINEKOLOGICZNY, SEKS ANALNY, TWARDA SPACJA, ŁONO, UŚCISK, ODRUCH, SCENARIUSZ, PODATEK DOCHODOWY, NIEOSZCZĘDNOŚĆ, ANTYSZTUKA, KSIĘŻULKO, TYMIANEK, DEGRADACJA, DYKTATORSTWO, ZACIĘCIE, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, ŻEGLUGA, SYMPTOM, RESORT SIŁOWY, WIĄZADŁO, MLECZARKA, PALINGENEZA, GŁOWICA, SSANIE, PODPINKA, PRĘT, HANIEBNOŚĆ, KOMBINATORYKA STOSOWANA, SOLISTA, RĄBEK, MIMETYZM FORMALNY, KOMBINACJA LINIOWA, ŻÓŁTA FEBRA, JĘZYK OBCY, PRELUDIUM, FEROMON, PRZEPAŚĆ, ANGLIK, ZGNIŁOŚĆ, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, PISZCZEK, KOLEŻANKA PO FACHU, OWAL KARTEZJUSZA, REGUŁA ALLENA, BOMBA, MODRASZKOWATE, MŁOT KAFAROWY, BIBLIA JAKUBA WUJKA, KINGDOM, RODODENDRON, STRATEGIA, OSESEK, HETERYK, KOGNITYWIZM, DOWÓZ, OKULISTA, SMAROWNICA, HYDROFOR, ABSORPCJA, KLIPER, TERMITIERA, MURARKA RUDA, ANTYMONARCHISTA, WÓZEK, PRZEPLOTKA, LANCET, KLEJNOT HERBOWY, ŻUBR KARPACKI, ZJADLIWOŚĆ, UPOLITYCZNIENIE, WARTOŚĆ, WYPŁUCZYSKO, ZGROMADZENIE ZAKONNE LAICKIE, SZPETOTA, SPLOT, BEANIA, NOK, URLOP, TEORIA INFORMACJI, RAJDER, FAUL, DWUWIERSZ, CZĘŚĆ ZDANIA, HASŁO, MAJĄTEK OSOBISTY, KATION AMONOWY, JĘZYKI IROKESKIE, ZBIORNIK, MIEJSCE, ZBIÓRKA, BEGARDZI, ALASKAN HUSKY, WRÓBEL POLNY, FRONTYSPIS, URZĄDZENIE NIEDOZWOLONE, CYTADELA, EMOCJA, CAPRICCIO, WIEK DOJRZAŁY, ADRES, MARAN, KRA LODOWCOWA, AFRYKANIZOWANIE, PRZEDROSTEK, KASA, GRA, NIEMIECKI, ZABORCZOŚĆ, KAPELMISTRZ, MINIATURA, BAGATELA, NAROWISTOŚĆ, GALISYJKA, LIBELA, WYKROCZENIE SKARBOWE, DIASYSTEM, POSZEWKA, PUDLINGOWANIE, BIOMASA, SPRZEDAWCA, SSAK, MANDARYŃSKI, JELITO PROSTE, SĘK, WOJNA CELNA, APERTYZACJA, OJCIEC, ZNACHOR, KOMPLEKS, DRABINA ANALGETYCZNA, KRETOWISKO, TEMPO, POKRYWA, ZACIERKA, MAŁY RUCH GRANICZNY, OSMYK, OKTET, ZIMNE NÓŻKI, CZWÓRKA, TARLATAN, LAGUNA, MATERIA AUTOCHTONICZNA, NAJEM OKAZJONALNY, GAMA, ATLAS NIEBA, LICZNIK OBROTÓW, REFLEKS, WILCZUR, SŁOŃCE, BYLINA, BUTLA, RETOROMAŃSKI, MUSZLA, RETENCJA, POWŁOKA GALWANICZNA, ZNAK INTERPUNKCYJNY, UGNIATARKA, STARY MALUTKI, DOGMAT, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, ESKADRA, GRAF EULEROWSKI, WYPUK, DEZERTER, ULGA, ADAPTACYJNOŚĆ, FISZUTKA, GENERACJA ROZPROSZONA, KOTLINA, CHOROBA GRZYBOWA, OSIOŁ, CHARLES, IRRADIACJA, DYSPOZYCJA, DRŻĄCZKA, UŻYTECZNOŚĆ CAŁKOWITA, PODYPLOMÓWKA, BIRMAŃSKI, KARTACZ, KAKAO, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA MACICY, KUBECZEK, OWOC POZORNY, MELDUNEK CZASOWY, OCZOJEBKA, DYBUK, ŚCIEŻKA HAMILTONA, LANDO, POWĄTPIEWANIE, BAŃKA, LEKTYNA, ZGUBA, DELEGACJA, CZAS UNIWERSALNY, RETUSZ, KOT, KLUCZ, STATECZNIK, SZKARŁATNICA, CHOROBA ANDERSSONA-FABRY'EGO, JAJKO, RYJ, SĄD SZCZEGÓŁOWY, UPADEK, KOMUNIKATOR INTERNETOWY, PROGRAMOWANIE ZERO-JEDYNKOWE, PARAZYTOFIT, POST, WÓZ, BRODAWKA STÓP, KORDZIK, CHOINKA, METFORMINA, KLINKIER, LAS DESZCZOWY, PRZĘDZIWO, NIEWIERNOŚĆ, PODUSZKA, MENTALNOŚĆ, MIESZANINA PIORUNUJĄCA, BÓBR KANADYJSKI, CZASZA LODOWA, ROZWÓJ WSTECZNY, HEMOSTAZA, CHOROBA GILCHRISTA, PIRACTWO INTELEKTUALNE, AZYL, TĘCZA, SYRYJSKI, KAZUISTA, GATUNEK ZBIOROWY, ŚLEPY NABÓJ, BABKA, WŁOSKI, PRZEPADEK, WYSEPKA, KRĄŻNIK, POWIEŚĆ SENSACYJNA, PIKANIE, PÓŁKOLONIA, KONDYCJA FINANSOWA, JAN, MAHOŃ, KOPALINA SKALNA, PREFEKT APOSTOLSKI, MŁODZIAK, PORSCHE, RÓG, WESOŁOŚĆ, PACHOLĘ, AGREGAT, EPIGRAF, NIEPRZYZWOITOŚĆ, IMPERIUM BRYTYJSKIE, UPRAWNIENIE ADMINISTRATORSKIE, ŁAPOWNICTWO, SKRZYNKA, PASER, ELIPSA, WARSTWA, INFORMACJA GENETYCZNA, MŁODZI, CZEP, ZENDRA, KRZYWA ENGLA, REAKCJA SPRAWCZA, ZWAŁ, PRZEKAŹNIK, GRĄD ŚRODKOWOEUROPEJSKI, ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI, HEBRA, KOCIOŁ, MIKROCYSTYNA, ROZGRZEWACZ, CHODNIK PRZECIWMINOWY, WĄSONÓG, FALA, MITRA, PRZETWORNIK CYFROWO-ANALOGOWY, DZIANINA, POŁAĆ, ABLACJA, PRZEWRÓT, ŁAWA, CHOCHOŁEK, CZEBUREK, REINKARNACJA, DOCENT, AŁYCZA, ROZPAD, RADIOMAGNETOFON, MATRYCA STRUKTURALNA, ŻER, KALATOS, GRAFFITI, ?BLASTOMYKOZA PÓŁNOCNOAMERYKAŃSKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.376 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WCHŁONIĘCIE POKARMU PRZEZ ORGANIZM CZŁOWIEKA LUB ZWIERZĘCIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WCHŁONIĘCIE POKARMU PRZEZ ORGANIZM CZŁOWIEKA LUB ZWIERZĘCIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STRAWNOŚĆ wchłonięcie pokarmu przez organizm człowieka lub zwierzęcia (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STRAWNOŚĆ
wchłonięcie pokarmu przez organizm człowieka lub zwierzęcia (na 9 lit.).

Oprócz WCHŁONIĘCIE POKARMU PRZEZ ORGANIZM CZŁOWIEKA LUB ZWIERZĘCIA sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - WCHŁONIĘCIE POKARMU PRZEZ ORGANIZM CZŁOWIEKA LUB ZWIERZĘCIA. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

x