BROŃ DRZEWCOWA UŻYWANA W ŚREDNIOWIECZU PODOBNA DO ZWYKŁEGO CEPA, ALE ZAKOŃCZONA ŻELAZNĄ SZTABĄ LUB KOLCAMI CZĘSTO POŁĄCZONYMI Z RĘKOJEŚCIĄ ŁAŃCUCHEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CEP to:

broń drzewcowa używana w średniowieczu podobna do zwykłego cepa, ale zakończona żelazną sztabą lub kolcami często połączonymi z rękojeścią łańcuchem (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CEP

CEP to:

tępy, nierozgarnięty człowiek, prostak i głupek (na 3 lit.)CEP to:

narzędzie rolnicze do ręcznego młócenia zboża (na 3 lit.)CEP to:

część młockarni, która służy do młócenia (na 3 lit.)CEP to:

CEPEUSZ (na 3 lit.)CEP to:

proste narzędzie do ręcznego omłotu zbóż (na 3 lit.)CEP to:

sprzęt daw. młocarza (na 3 lit.)CEP to:

dawne narzędzie do młócenia (na 3 lit.)CEP to:

narzędzie do młócki zboża (na 3 lit.)CEP to:

dawniej służył do młócenia zboża (na 3 lit.)CEP to:

używany dawniej do młocki (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BROŃ DRZEWCOWA UŻYWANA W ŚREDNIOWIECZU PODOBNA DO ZWYKŁEGO CEPA, ALE ZAKOŃCZONA ŻELAZNĄ SZTABĄ LUB KOLCAMI CZĘSTO POŁĄCZONYMI Z RĘKOJEŚCIĄ ŁAŃCUCHEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.418

FLOPS, WŁOCHACZ, IRCHA, GRODŹ, BURZA PIASKOWA, BIAŁA DIETA, MANIERKA, SYSTEM ZNAKOWY, PRYMITYWIZM, BALKON, STATEK, JASZCZURECZKA, STAROŚCIŃSKI, DZIEGCIARZ, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, HUBA ŻÓŁTA, BEZGŁOWOŚĆ, CIEPLICA, TABU, SAMOLOT WĄSKOKADŁUBOWY, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, WIRUS ŻÓŁTEJ FEBRY, ZGŁĘBNIK, GRYPS, DRABKA, ŚWIATŁO, DZIAŁOWIEC, ZAKŁÓCENIE, KOLO, PARAGRAF, MAEWESTKA, SEZON, DWORAK, PIĘĆDZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, NAGRODZENIE, SZUM, MEBLOWÓZ, OKNO, OBŁÓG, PROROK, PASAŻ, PARAFRAZA, SYMETRIA Z POŚLIZGIEM, PLANETA, JAGLANKA, OKRĘŻNOŚĆ, OPINIOTWÓRCA, PRZEBUDOWA, MATURA POMOSTOWA, BLOKHAUZ, ZROZUMIAŁOŚĆ, ANTYPATRIOTYZM, PANEGIRYSTA, POKRZYWDZONA, GLORIA, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE, KORD, KACZKA, ROZMARYN, SZABLA, REWIA, LĘK, SOLISTA, KANAPKA, PRZEWRÓT, CIASTO PIASKOWE, RZECZY OSTATECZNE, KOLOROWOŚĆ, SYGNATURKA, GRUPA, RAWA, GEOFIT CEBULOWY, MARRAN, PANOWANIE, ANARCHIA, OSTANIEC DEFLACYJNY, TRAP, DZIEDZICZNOŚĆ, SKRZYNIA BIEGÓW, KAMIENICA, NOWOROCZNIK, AKTORKA, TRASA WYLOTOWA, BAK, BULIONÓWKA, RZYMSKI, EGZORCYZM, NALEŚNIK WIOSENNY, KOMA, SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA, FRONTON, SKŁADNIK POKARMOWY, PARAMETR, RZECZOWNIK ZBIOROWY, ALARM SZALUPOWY, KANONIK, KOMORA, PLAKIETA, PENSJA, NEKTAR, TRZĘŚLIKOWCE, PLAMA GORĄCA, OREGANO, ŻÓŁTLICA WŁOCHATA, BAJKA, BRYLASTOŚĆ, KOŻUCH, SKINNY, BADANIE JAKOŚCIOWE, OSSUARIUM, PRAWO CHEŁMIŃSKIE, ZAKON CZYNNY, KOZŁOWATE, GOSPODARSTWO PRACOWNICZE, PUSTAK STROPOWY, KIOSK MULTIMEDIALNY, ŚCISŁOŚĆ, BYDLĘ, BAWOLE OKO, ODWIEDZALNOŚĆ, LAMPKA MAŚLANA, SPÓD, LAGUNA, KYLIKS, SZKOŁA, CEL, ŻAGIEL REJOWY, NIECKA, MELANIZM, AMULET, POWIELACZ ELEKTRONOWY, GADZINA, PART, HRABINI, ASYSTA, WYRAŻENIE, LOFIKS, MARUDA, POTWÓR, FAKT PRAWNY, PIKA, STREETBALL, LOT KOSZĄCY, INSTRUMENT PERKUSYJNY MEMBRANOWY, BOZIA, ZIELENIEC, CHMURA KŁĘBIASTA DESZCZOWA, CIS POSPOLITY, DZIESIĄTKA, PAPIER, SZTYFT, OPONKA, POBIAŁKA, OMAR, ROSYJSKOŚĆ, ADHEZJA, PRZERYWACZ BLOKADY, AMINOKWAS, SARYSOFON, ZAZDROSTKA, BERŻERA, HULK, ALPAKA, REKONWERSJA, DOMINIUM, MANIAK, HEL, WYKROJNIK INTROLIGATORSKI, SALAMI, FALKA, MŁOTECZEK, TAMBURMAJOR, PIĘKNOŚĆ, INSTRUKCJA KANCELARYJNA, OSPAŁOŚĆ, ŁĄCZNIK, KOKTAJL, RYCERZYK, IRRADIACJA, GIRLANDA, OKRES, DOLABELLA, CAŁKA PIERWSZA, DYSKRECJONALNOŚĆ, WYBUCHOWOŚĆ, ŚMIAŁOŚĆ, FIRMÓWKA, JOGURT, BASTYLIA, CERAMIKA SANITARNA, KOLORYSTYKA, DRUGIE DNO, MISJONARZ, BARK, PŁOMYCZEK, POTÓWKA, KALANDER, ORTALION, KALATOS, HARPUN, ELASTYK, NAMASZCZENIE CHORYCH, BELWEDER, PSEUDOMORFIZM, NAKO, WSPÓŁKRÓL, LOKACJA ATELIEROWA, CYFRA, CHAŁWA, CZEREŚNIA, JEDYNKA, BLOK RYSUNKOWY, BRYGANTYNA, KLUSECZKI, MARYNARCZYNA, CZŁON NADRZĘDNY, DUM-DUM, BURLESKA, ELEW, GUARANA, CIEK, AZOTAN, OPASANIE, UPUST, KONESERSTWO, HARCERKA, WKŁAD, CIAŁO, DYSZKANCIK, RUMIEŃ WĘDRUJĄCY, PAWILON, SYGNAŁ ANALOGOWY, INWESTYCJA, GIEMZA, BUT NARCIARSKI, WYGŁAD TEKTONICZNY, MIKROMACIERZ BIAŁKOWA, PODESTA, DZIUPLA, WODNIAK, CHARAKTERYSTYCZNOŚĆ, FAZA, VIRGA, ANDRUT, OTWÓR WYLOTOWY, ŁUK TRIUMFALNY, ZAKAZ, ŁUPEK WĘGLISTY, ZABIEG, PRZEWÓD RATUNKOWY, SZENILA, LIZAK, DESKA KLOZETOWA, OBRÓT PIENIĘŻNY, TARCZA, NADWYŻKA, GRANATNIK, KAPA, PODGRZYBEK ZŁOTOPORY, KOMPATYBILNOŚĆ, GERYLASI, ŁAPANIE, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, SANDAŁY, TAKSYDERMIA, KARP BEZŁUSKI, WIĘZIEŃ POLITYCZNY, DWUNASTKA, HUMORESKA, OGNISKO, PIANKA, REMIZA, KREMÓWKA, DERESZ, FUNKCJA, RUSAŁKA, PASOŻYT, TURZYCA, WYRĘBA, AWANTURA, OLEJ, GACEK, BIAŁY, AMONIACZEK, BIELISTKA SINA, SARACEN, POSOBOROWIE, KONSYSTORZ, ANTYFAN, TRAWERS, PLOMBOWIEC, POMPA ODŚRODKOWA, SŁUŻKA, FRAGMENTARYZACJA, LITURGIA ALEKSANDRYJSKA, WŚCIBSKOŚĆ, FILODENDRON, KAMIZELKA, ?DROGA BEZPRZETARGOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.418 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BROŃ DRZEWCOWA UŻYWANA W ŚREDNIOWIECZU PODOBNA DO ZWYKŁEGO CEPA, ALE ZAKOŃCZONA ŻELAZNĄ SZTABĄ LUB KOLCAMI CZĘSTO POŁĄCZONYMI Z RĘKOJEŚCIĄ ŁAŃCUCHEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BROŃ DRZEWCOWA UŻYWANA W ŚREDNIOWIECZU PODOBNA DO ZWYKŁEGO CEPA, ALE ZAKOŃCZONA ŻELAZNĄ SZTABĄ LUB KOLCAMI CZĘSTO POŁĄCZONYMI Z RĘKOJEŚCIĄ ŁAŃCUCHEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CEP broń drzewcowa używana w średniowieczu podobna do zwykłego cepa, ale zakończona żelazną sztabą lub kolcami często połączonymi z rękojeścią łańcuchem (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CEP
broń drzewcowa używana w średniowieczu podobna do zwykłego cepa, ale zakończona żelazną sztabą lub kolcami często połączonymi z rękojeścią łańcuchem (na 3 lit.).

Oprócz BROŃ DRZEWCOWA UŻYWANA W ŚREDNIOWIECZU PODOBNA DO ZWYKŁEGO CEPA, ALE ZAKOŃCZONA ŻELAZNĄ SZTABĄ LUB KOLCAMI CZĘSTO POŁĄCZONYMI Z RĘKOJEŚCIĄ ŁAŃCUCHEM sprawdź również:

Scorpiones - rząd pajęczaków o wielkości od 13 do nawet ponad 180 mm, zamieszkujących zarówno obszary tropikalne (od lasów deszczowych po tereny pustynne), jak i wysokogórskie tereny okresowo przykrywane śniegiem; skorpiony charakteryzują się obecnością kolca jadowego na ostatnim segmencie odwłoku ,
uchwyty, trzonki ,
następny dzień ,
mieszkanka Macedonii, kobieta pochodzenia macedońskiego ,
miasto w płd. części Mołdawii; przemysł spożywczy ,
kategoria gramatyczna czasownika, wskazująca na powtarzalność działania ,
elektryczna sieć komunikacyjna ,
śródziemnomorski statek żaglowiosłowy ,
oratorstwo, sztuka pięknego mówienia ,
ktoś nieobliczalny, po kim nie wiadomo czego można się spodziewać ,
przeznaczenie w testamencie czegoś dla osoby spoza grona spadkobierców ,
klawesy ,
'... na Chios', obraz ,
jednorazowy ładunek dla dźwigu ,
substancja, którą nasyca się: tkaninę, drewno, papier, materiał budowlany celem nadania im przynajmniej jednej z następujących właściwości: niezwilżalność, niepalność, odporność na działanie chemikaliów, odporność na kurczliwość bądź gniotliwość, nieprzepuszczalność gazów ,
samica słonia ,
urządzenie służące do kalibracji mierników poziomu dźwięku SLM ,
ptak z rzędu gołębi, ziarnojad o brązowo-szarym upierzeniu, w Polsce od 1947 r., chroniona ,
ruch taśmy filmowej ,
włosy Boba Marleya ,
redakcyjny zapas artykułów ,
roczna lub dwuletnia roślina warzywna pochodzenia śródziemnomorskiego; jadalne liście ,
filet śledziowy z przyprawami zwinięty w rulonik i zamarynowany ,
Orthonyx novaeguineae - gatunek ptaka z rodziny ziemnodrozdów (Orthonychidae) ,
Calamagrostis hartmaniana - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
związek chemiczny, który w reakcji z kwasem przyjmuje protony tworząc sól ,
wstrząs ciała z zimna, emocji lub objaw chorobowy ,
osoba pisząca programy komputerowe ,
dramatopisarz hiszpański (1807-56), moralizatorskie komedie, dramaty historyczne, tragedie ,
miasto będące stolicą Wielkiej Brytanii i Anglii położone w jej południowo-wschodniej części

Komentarze - BROŃ DRZEWCOWA UŻYWANA W ŚREDNIOWIECZU PODOBNA DO ZWYKŁEGO CEPA, ALE ZAKOŃCZONA ŻELAZNĄ SZTABĄ LUB KOLCAMI CZĘSTO POŁĄCZONYMI Z RĘKOJEŚCIĄ ŁAŃCUCHEM. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast