TYP LITERATURY POLSKIEJ Z KOŃCA XVI I 1 POŁ. XVII WIEKU, KTÓREJ IMMANENTNĄ CECHĄ BYŁA HUMORYSTYKA OPARTA NA ABSURDZIE, PARODII, KARNAWALIZACJI ŚWIATA PRZEDSTAWIONEGO, PRZYWOŁUJĄCA OBRAZY TYPOWE DLA WIZJIŚWIATA NA OPAK, POSŁUGUJĄCA SIĘ CZĘSTO JĘZYKIEM OBSCENICZNYM I RUBASZNYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LITERATURA SOWIZDRZALSKA to:

typ literatury polskiej z końca XVI i 1 poł. XVII wieku, której immanentną cechą była humorystyka oparta na absurdzie, parodii, karnawalizacji świata przedstawionego, przywołująca obrazy typowe dla wizjiświata na opak, posługująca się często językiem obscenicznym i rubasznym (na 23 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TYP LITERATURY POLSKIEJ Z KOŃCA XVI I 1 POŁ. XVII WIEKU, KTÓREJ IMMANENTNĄ CECHĄ BYŁA HUMORYSTYKA OPARTA NA ABSURDZIE, PARODII, KARNAWALIZACJI ŚWIATA PRZEDSTAWIONEGO, PRZYWOŁUJĄCA OBRAZY TYPOWE DLA WIZJIŚWIATA NA OPAK, POSŁUGUJĄCA SIĘ CZĘSTO JĘZYKIEM OBSCENICZNYM I RUBASZNYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.972

TEOLOGIA WYZWOLENIA, IDIOMATYZM, CIENNIK, ODNÓŻE TUŁOWIOWE, FORUM, MINUCJA, PRZECIWCIAŁO, ROTUNDA, GOBELINIARZ, ARCHEOLOGIA, ŻNIWIARKA ZWYCZAJNA, ŻUREK, ŁUPEK, FLOWER POWER, STOPKA, ŁUCZNIK, PEDAGOG SPECJALNY, HERBACIARKA, MOGISYGMATYZM, KOMISJA BUDŻETOWA, PRACOWNIK LEŚNY, SNUTKA GOLIŃSKA, CWENARSK, LEGIA CUDZOZIEMSKA, TAŚMIAK, SHOUNEN, POŻYWIENIE, WILCZY OBŁĘD, MACIERZ TRÓJKĄTNA, CHOROBA GOODPASTURE'A, ZWIĄZANIE SIĘ, FRIGERIO, SŁÓWKO, POSTROMANTYZM, KOŃ FIŃSKI, CHOLERYK, OSKARŻENIE, ŻÓŁW SŁONIOWY, STYLISTYKA, ZAPALNOŚĆ, MASZYNA INFORMACYJNA, SKALA RÉAUMURA, KARAWANSERAJ, PYCHA, KOKSOWNIK, GALARETÓWKA CHRZĄSTKOWATA, SZKLIWO, ŚWIERAD, DOKTOR HABILITOWANY, NERKA WĘDRUJĄCA, BLISKOŚĆ, GLINOKRZEMIAN, DIAPAUZA ZIMOWA, PAŹ ŻEGLARZ, OBIEKT MOSTOWY, MADZIARSKI, CHRONOLOGIA, SOLARIUM, CHOROBA FAZIO-LONDE, SAROS, JĄKANIE, PIKNIK, WIATRAK, BALSAM KANADYJSKI, SKALA PODATKOWA, POŁĄCZENIE SZEREGOWE, FORUM, DZIEŁO ROGOWE, KLUBOWICZ, DOSTĘP, ZADYCHRA POSPOLITA, SINGIEL, USTROJOWOŚĆ, HARMONIA, ASYMILOWANIE SIĘ, UPRAWNIENIE ADMINISTRATORSKIE, KLUSECZKI, GOŁĄB POCZTOWY, ENERGETYKA JĄDROWA, ILOCZYN WEKTOROWY, BAR, RACJONALIZM, UKŁAD TERMODYNAMICZNY, CYNGIEL, SZMALCÓWKA, NAKRYCIE, CZYSTKA, SZYB WINDOWY, PIĘTKA, HUCUŁ, LAFIRYNDA, PARZENICA, ŻÓŁWIE WĘŻOSZYJNE, WARSTWA PODSTAWNA, JAPOK, KOPROFIL, MIKROPRĄD, ZIARNOJAD, MASKA, STAN TRZECI, GUNIAK, EKSPERTKA, NANDO, WASZA MIŁOŚCIWOŚĆ, OPONA RADIALNA, KECZ, TARCZA, GŁADZAK, ZAĆMA STARCZA, ANALFABETYZM FUNKCJONALNY, INFORMATYK, MATKA BOSKA GROMNICZNA, CELULOZOWNIA, KRYMINALISTYKA, ATOPINA, KUZYN, DRZWI HARMONIJKOWE, ROŚLINA KORZENIOWA, GANOIDY KOSTNE, SZKIELET OSIOWY, MEDIALNOŚĆ, ROPUCHA BLOMBERGA, LUSTRO, HAZUKA, WSPINACZKA SKAŁKOWA, DRYBLING, DYFUZOR, STAN, OCEANOGRAFIA, ŻÓŁWIE PIŻMOWE, GŁĘBSZE UCZUCIE, MSZA, ANAFORYCZNOŚĆ, IRISH DRAUGHT, CHEMIA, RECEPCJA, ŻOŁĄDEK MIĘŚNIOWY, MACIERZ SKALARNA, REPERTUAR, FRAZA, WIHAJSTER, GRABARZ, CORONET, CHARLES, PODKÓWKA, POBORCA, RĘBNIA CZĘŚCIOWA, RECEPTOR WĘCHOWY, BRUTALNOŚĆ, EPICYKL, WODOROST, RYTUAŁ, MUZYKANT, POPELINA, JEFFRIES, CIĄGUTKA, KAMPANILA, DOLNOSASKI, PIANKA, OPOZYCJA, MŁYNEK DO ZLEWOZMYWAKA, KERALCZYK, GAŁKA BLADA, KAUTER, YGGDRASIL, MORENA SPIĘTRZONA, BIURO SPISOWE, FOSA ORKIESTROWA, TOPLES, URODYNAMIKA, SIŁA PŁYWOWA, REAGINA, SSANIE, POJEMNIK, TATUSIEK, SNYCERZ, PAS RADIACYJNY, LELETKO, GRZECHOTNICZEK KARŁOWATY, OSET NASTROSZONY, GRYPA ŻOŁĄDKOWA, POJEMNOŚĆ POLOWA WODNA, KITEKAT, ROPUCHA ZIELONA, FUNKCJA NAZWOWA, KWATERA ZASTĘPCZA, STOS ATOMOWY, MOLOSY, DEKORACJA, CHOROBA NASU-HAKOLI, RYBOJASZCZURY, PLANTAGENECI, ÓSEMKA, WSPOMNIENIE, WAMS, FERRIMAGNETYK, PŁUG KOLEŚNY, MŁYN, KLATKA, ŁÓŻECZKO, DWUGŁOS, DRZEWKO SZCZĘŚCIA, AFROCHRZEŚCIJAŃSTWO, BIEDA, OŚLA CZAPKA, PAPILOTKA, TYPOGRAFIA, CHOROBA STEELE'A-RICHARDSONA-OLSZEWSKIEGO, MINISTERSTWO, GENERAŁBAS, TERIODONTY, SKAZA WYSIĘKOWA, DRAPAK, ZWÓJKI, ZMAGANIA, TEMPERATURA KRYTYCZNA, CZAS, RAJD, JĘZYK MANSYJSKI, WIŚNIÓWKA, LISZAJ RUMIENIOWATY, PAZIOWATE, NIEZROZUMIAŁOŚĆ, PODWIELOKROTNOŚĆ, ACAN, SYSTEM ARGENTYŃSKI, CIŚNIENIE HYDROSTATYCZNE, ROZETA, KOMPUT, PLIOZAURY, PAS, ZŁÓG WAPNIOWY, BRZUCH PIWNY, KOZIOŁ, SSAKI WŁAŚCIWE, GRZYB CZERWONOTRZONOWY, LITEWSKI, KONSTRUKCJA FILAROWO-SKARPOWA, SYROPEK, HOBBYSTA, NOWOZACIĘŻNY, TEMPERATURA ZAPŁONIENIA, CECHA RECESYWNA, GORCZYCA, DETEKTOR PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, GADOCHA, TWARDZINA, ZWARTOŚĆ, EROS, WATÓWKA, FUNKCJONALIZM, ŁUSKOWCE, KOMORA DEKOMPRESYJNA, HUBA, KOMORA FERMENTACYJNA, LITRA, PROPAGANDA, PĘCHERZ, GĘSI, OPIEKA SPOŁECZNA, TEATRZYK, MIEJSKOŚĆ, TYP, NIESKWAPLIWOŚĆ, AHISTORYZM, EKOLOGIA EWOLUCYJNA, LICZI, HAUCH, SZAKAL, SZACHY AKTYWNE, SZPADA, WINDA, SZCZERBIEC, KULTURA JĘZYKA, FILM PŁASZCZA I SZPADY, CZARA, WIEŻA KONTROLNA, POLAK, KOŃ BULOŃSKI, SAPROFAG, KĄPIEL KWASOWĘGLOWA, CYTRYNIEC, CEFALOPOLISYNDAKTYLIA GREIGA, FALKA COIFLET, STECYK, ROZTOCZE, RIKSZA, START NISKI, SPAWĘKI, ETERYCZNOŚĆ, ŻÓŁW ŻÓŁTOUCHY, ADEPTKA, TRĄBKA POCZTOWA, GRUPA FOKUSOWA, STYL DWORKOWY, SONDAŻ, PROCES MYŚLOWY, SYKORA, FLIRCIARA, ?GWIAZDA ZARANNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.972 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TYP LITERATURY POLSKIEJ Z KOŃCA XVI I 1 POŁ. XVII WIEKU, KTÓREJ IMMANENTNĄ CECHĄ BYŁA HUMORYSTYKA OPARTA NA ABSURDZIE, PARODII, KARNAWALIZACJI ŚWIATA PRZEDSTAWIONEGO, PRZYWOŁUJĄCA OBRAZY TYPOWE DLA WIZJIŚWIATA NA OPAK, POSŁUGUJĄCA SIĘ CZĘSTO JĘZYKIEM OBSCENICZNYM I RUBASZNYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TYP LITERATURY POLSKIEJ Z KOŃCA XVI I 1 POŁ. XVII WIEKU, KTÓREJ IMMANENTNĄ CECHĄ BYŁA HUMORYSTYKA OPARTA NA ABSURDZIE, PARODII, KARNAWALIZACJI ŚWIATA PRZEDSTAWIONEGO, PRZYWOŁUJĄCA OBRAZY TYPOWE DLA WIZJIŚWIATA NA OPAK, POSŁUGUJĄCA SIĘ CZĘSTO JĘZYKIEM OBSCENICZNYM I RUBASZNYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LITERATURA SOWIZDRZALSKA typ literatury polskiej z końca XVI i 1 poł. XVII wieku, której immanentną cechą była humorystyka oparta na absurdzie, parodii, karnawalizacji świata przedstawionego, przywołująca obrazy typowe dla wizjiświata na opak, posługująca się często językiem obscenicznym i rubasznym (na 23 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LITERATURA SOWIZDRZALSKA
typ literatury polskiej z końca XVI i 1 poł. XVII wieku, której immanentną cechą była humorystyka oparta na absurdzie, parodii, karnawalizacji świata przedstawionego, przywołująca obrazy typowe dla wizjiświata na opak, posługująca się często językiem obscenicznym i rubasznym (na 23 lit.).

Oprócz TYP LITERATURY POLSKIEJ Z KOŃCA XVI I 1 POŁ. XVII WIEKU, KTÓREJ IMMANENTNĄ CECHĄ BYŁA HUMORYSTYKA OPARTA NA ABSURDZIE, PARODII, KARNAWALIZACJI ŚWIATA PRZEDSTAWIONEGO, PRZYWOŁUJĄCA OBRAZY TYPOWE DLA WIZJIŚWIATA NA OPAK, POSŁUGUJĄCA SIĘ CZĘSTO JĘZYKIEM OBSCENICZNYM I RUBASZNYM sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - TYP LITERATURY POLSKIEJ Z KOŃCA XVI I 1 POŁ. XVII WIEKU, KTÓREJ IMMANENTNĄ CECHĄ BYŁA HUMORYSTYKA OPARTA NA ABSURDZIE, PARODII, KARNAWALIZACJI ŚWIATA PRZEDSTAWIONEGO, PRZYWOŁUJĄCA OBRAZY TYPOWE DLA WIZJIŚWIATA NA OPAK, POSŁUGUJĄCA SIĘ CZĘSTO JĘZYKIEM OBSCENICZNYM I RUBASZNYM. Dodaj komentarz

1×6 =

Poleć nas znajomym:

x